Výluky
platí od: platí do: linky:
Výluka tramvají na náměstí Svobody  02.10.2016    02.10.2016   4 9
Výluka tramvají do Řečkovic  01.10.2016    02.10.2016   1
! Přeložení zastávky Tržní  12.09.2016    21.10.2016 ?   47 49 N94 106 107 601 602
! Přeložení zastávky Česká, žel. st.  05.09.2016    02.11.2016 ?   41 310
! Oprava ulice Lerchovy  18.07.2016    30.06.2017 ?   80
! Uzavírka ulice Jílkovy  01.07.2016    31.10.2016   64

Vyhledávání:
od: do:
Posilová doprava
platí od: platí do: linky:
Mezinárodní strojírenský veletrh 2016  03.10.2016    07.10.2016   P1 P2

Vyhledávání:
od: do:
Aktuality

Pokračování dodávek tramvají Škoda 13T6

Dvojice nových 13T čeká v brzkých ranních hodinách na složení v areálu medlánecké vozovny Od druhé poloviny srpna pokračují v téměř pravidelném týdenním intervalu dodávky nových tramvají Škoda 13T6 do Brna. Dosud bylo dodáno celkem 9 nových tramvají. Vozy jsou z Plzně do Brna transportovány pomocí speciálních silničních návěsů, vykládka probíhá v medlánecké vozovně prostřednictvím rozložitelného kolejového pole, po kterém tramvaj z návěsu samospádem sjede až na brněnské koleje. Drobnou neobvyklostí zmíněných dodávek bylo, že dne 24. 8. do Brna dorazily dva návěsy společně (vozy 1932 a 1933).

V průběhu srpna se podařilo úspěšně dokončit zkušební provoz prvního vozu 13T6 1930 a Drážní úřad tak mohl vystavit průkaz způsobilosti i pro další dodané vozy. Do dnešního dne jsou již v provozu 4 nové vozy (1930, 1931, 1933 a 1934), zprovoznění dalších vozů bude následovat vždy v řádu několika týdnů po jejich dodání.

Aktualizovaný přehled nových tramvají je možné sledovat v evidenci BMHD.

(manil, 28. 09. 2016, Novinky ve vozovém parku DPMB, Trvalý odkaz)

 

Prediktivní mazání okolků v Brně

trysky mazání okolků nanášející mazivo na okolek tramvajového kola kabina řidiče vozu 1100 s řídící jednotkou zkušebního mazání okolků TRAM-A (vpravo dole) VarioLF2 1100 se zkušebním mazáním okolků TRAM-A na lince 4 Mazání okolků tramvají (vystouplá část nacházející se na vnitřní straně tramvajového kola po celém obvodu bránící sjetí tramvaje z kolejnice) je jeden z prostředků, který snižuje tření mezi kolem a kolejnicí zejména při průjezdu oblouky a pomáhá tak snižovat hluk a opotřebení kol a kolejnic.

První sériově dodávané "on-board" systémy mazání okolků se v Brně objevily poprvé v 90. letech s nově dodávanými tramvajemi ČKD v 90. letech (T6A5, RT6N1, KT8D5N). Kvůli poruchovosti a obtížné údržbě těchto systémů však byly zakrátko zrušeny. První úspěšně provozované systémy byly v Brně nasazeny až s tramvajemi Anitra a Škoda 13T. Oba typy tramvají mají zařízení od firmy Tribotec, ovšem s tím rozdílem, že Anitry namažou okolky první nápravy vždy po ujetí určité nastavené vzdálenosti, zatímco vozy 13T mažou i v reakci na zalomení vozu v oblouku díky přítomnosti čidla natočení článku.

Intervalové mazání (po ujetí určité vzdálenosti) však neřeší aplikaci maziva do míst, kde je nejvíce potřeba, a reakční mazání (aplikace až po vjezdu do oblouku) sice namaže kola v oblouku, ale pozdě. Výrobci systémů společně s provozovateli proto vyvíjeli různé systémy mazání tak, aby bylo mazivo na kola nanášeno vždy těsně před oblouky nebo před místy, kde je zaznamenáváno skřípání kol nebo jiný hluk způsobovaný průjezdy tramvají. První brněnskou vlaštovkou byl mazací systém TRAM-A, který vyvinula firma Tribotec společně s VUT Brno. Systém byl zkoušen od roku 2013 do roku 2015 na tramvaji VarioLF2R.E 1100/II. Povel pro mazání okolků dávala řídící jednotka umístěná v kabině řidiče, která pracovala s mapou tramvajových tratí, kde byly pomocí GPS souřadnic definovaná místa, kde má vozidlo mazat. Nejprve byl vůz zkoušen výhradně na lince 4, později byl systém upgradován a pomocí nasazení na různé linky si systém sám zmapoval kolejovou síť a podle poloměrů oblouků automaticky nadefinoval mazací místa před oblouky.

Po odzkoušení systému bylo zřejmé, že prediktivní systém mazání je správnou cestou pro snižování hluku a opotřebení kol a kolejnic. Při dalším rozvoji tohoto systému v Brně bylo využito možností Řídícího a informačního systému (RIS). Do vozidel byly doplněny ovládací jednotky (taktovače) komunikující mezi palubním počítačem BS100. Palubní počítače byly upgradovány verzí firmware umožňující ovládání mazání a současně byly vybaveny databází se souřadnicemi míst, při jejichž průjezdem má systém namazat okolky tramvajových kol.

Zmíněný systém mazání je prozatím plně funkční na linkách 2, 4 a 5 na tramvajích 13T6 dodávaných v letošním roce a na Anitře 1814. V blízké době budou dovybavena všechna ostatní vozidla s mazáním okolků.

Mazání okolků není jediné opatření v kolejové síti snižující hluk z tramvajového provozu. Tramvajové tratě jsou vybavovány celou řadou odhlučňovacích prvků (např. pryžové vložky), při rekonstrukcích jsou ukládány na antivibrační rohože. V tramvajové síti se také nachází několik stacionárních mazníků okolků (zpravidla před smyčkami nebo před oblouky v zastavěných lokalitách, např. Mendlovo náměstí). Novinkou na brněnských kolejích je také zkušební mazník hlavy kolejnice bránící tvorbě vlnkovitosti kolejnice (která rovněž způsobuje při průjezdu tramvaje hluk).

(manil, 18. 09. 2016, Novinky ve vozovém parku DPMB, Trvalý odkaz)

 

Aktuality: Změny v dopravě, Novinky ve voz.parku, Akce, Mimořádnosti, nehody, Ostatní | RSS feed | Twitter | Instagram

Toto jsou neoficiální stránky o MHD v Brně.
Dopravní podnik města Brna najdete na www.dpmb.cz.

© BMHD (2002 - 2015)
Užitečné odkazy
www.idsjmk.cz
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
www.dpmb.cz
Dopravní podnik města Brna, a.s.
jizdnirady.idnes.cz/...
Vyhledávání spojení
www.brno.cz
Statutární město Brno
www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj
Nové ve fotogalerii
Z aktualizace 28. 9. 2016:
náhodná fotografie z poslední aktualizace
» celá aktualizace
Evidence
Vyhledávání vozu číslo:
Novinky na stránkách

28. 9. 2016
Fotogalerie: Přidáno 17 fotek z léta 2016 od Staníka.


25. 9. 2016
Fotogalerie: Přidáno 18 fotek tramvají od Ondry Kocourka.


19. 9. 2016
Fotogalerie: Přidáno 19 fotek autobusů a trolejbusů z roku 2016 od Radka Havlíka.


15. 9. 2016
Fotogalerie: Přidáno 20 fotek tramvají z dubna 2016 od Honzíka.


10. 9. 2016
Fotogalerie: Přidáno 25 fotek z léta 2016 od Staníka.


4. 9. 2016
Fotogalerie: Přidáno 15 fotek autobusů a trolejbusů z léta 2016 od Jiříka.


30. 8. 2016
Fotogalerie: Přidáno 18 fotek tramvají od Ondry Kocourka.


27. 8. 2016
Fotogalerie: Přidáno 20 fotek od Pavla Dvořáka z roku 2015.