Výluky
platí od: platí do: linky:
Výluka trolejbusů v ulici Kosmově II  08.08.2015    09.08.2015   30
! Výluka trolejbusů v ulici Kosmově I  01.08.2015    02.08.2015   30
! Omezení na lince 38  01.08.2015    31.08.2015   38
! Omezení na lince 12  21.07.2015    15.09.2015   12
! Oprava ulice Hněvkovského  15.07.2015    08.08.2015   40 48 63 67 N95 509
! Výluka tramvají do Štefánikovy čtvrti  27.06.2015    31.08.2015   5 N92 (46)
! Výluka tramvají v ulici Vídeňské  27.06.2015    31.08.2015   2 5 69 501
! Rekonstrukce ulic Minské a Horovy  27.06.2015    31.08.2016 ?   3 11 N92
! Vlaková výluka Brno - Kuřim  15.06.2015    31.08.2015   S3 R3 302 311 312
! Oprava mostu v Modřicích  07.04.2015    31.10.2015 ?   49 510
! Ivanovice, Globus - přeložení zastávky  18.03.2015    27.10.2015 ?   41 42 N91
! Barvičova - rekonstrukce kanalizace - ZMĚNA  14.12.2014    30.11.2015 ?   35 39
! Kamenice - přeložení zastávky  17.09.2014    20.10.2015 ?   61 69

Vyhledávání:
od: do:
Posilová doprava
platí od: platí do: linky:
Shakespearovské slavnosti na Špilberku  20.07.2015    13.08.2015   81

Vyhledávání:
od: do:
Aktuality

Letní trolejbusové aktuality

V následující aktualitě jsou shrnuty některé události z dění v trolejbusové dopravě, které vyplývají z předchozí aktuality, ale nejsou v ní přímo zmíněny.

Ukončení provozu nerekonstruovaných trolejbusů Škoda 14Tr10/6
trolejbus 3233 ve vozovně Slatina trolejbus 3241 na manipulační trati v Zábrdovicích Jak napovídá výčet definitivně odstavených vozidel 14Tr, začátkem prázdnin byl v Brně ukončen provoz nerekonstruovaných vozidel Škoda 14Tr10/6. Prvním dodaným trolejbusem této série byl vůz 3232, který byl do provozu s cestujícími zařazen v prosinci 1990, a posledním dodaným byl trolejbus 3251, jenž byl zařazen v březnu roku 1991. Vozy této série byly vypravovány z vozoven Husovice a Slatina. Část vozidel byla mezi lety 2001 až 2007 rekonstruována na typ 14TrR. Některé z těchto rekonstruovaných trolejbusů zůstávají nadále v provozu. Dále došlo během generálních oprav u vozů 3232, 3236, 3238 a 3242 k dosazení nového předního čela, takže v provedení s původním předním čelem, u nichž se používaly do konce provozu těchto trolejbusů cedulové transparenty, dojezdily pouze vozy 3233, 3235 a 3241. Jediným trolejbusem 14Tr10/6, který zůstává nadále u DPMB je vůz 3239. Ten je však upraven na pracovní vůz a do běžného provozu nezasahuje.

Konec používání cedulových transparentů u trolejbusů
sada používána v posledních dnech (čelní a vnitřní cedule) Ač zde na podzim roku 2010 vyšla informace o konci cedulových trolejbusů v Brně, na některých vozidlech 14Tr osmé a desáté série byly cedule donedávna používány. Jednalo se o nerekonstruované vozy zmíněných sérií, které měly původní přední čelo nebo měly nové přední čelo dosazené v rámci generální opravy, ale nedisponovaly vnitřním transparentem pro zobrazení zastávek. U prvně uvedeného provedení byly používány dvoje cedule - čelní s konečnými zastávkami a vnitřní umisťovaný na zadní stranu vnějšího bočního elektronického transparentu BUSE s průběhem trasy linky. U druhého zmíněného provedení se používaly pouze vnitřní cedule, jelikož na čele byl umístěn elektronický transparent BUSE. Všechny trolejbusy v takovém provedení byly letos definitivně odstaveny z provozu, a tak skončilo i používání cedulových transparentů. Ve vozovně Husovice si řidič vždy při začátku služby odebral v regálu tašku s příslušným evidenčním číslem a do ní sám vybral potřebné cedule. Ve vozovně Slatina byly cedule díky jejich nízkému počtu umístěny přímo na vozech v kabině řidiče.

Všechny trolejbusy 31Tr v provozu
trolejbus 3620 na lince 37 v zastávce Borodinova Během června byly dovezeny poslední zbývající trolejbusy Škoda 31Tr SOR a začátkem července se již všechny objevily v provozu. Kromě změn ve vozovém parku trolejbusů souvisejících právě s nákupem třiceti kloubových vozidel popsaných v předchozí aktualitě byla upravena i výprava vozidel a jízdní řády. V pracovní dny (prázdninový provoz) tak došlo k úpravě oběhů na linkách 25 a 26, na nichž zároveň došlo k výraznému úbytku dělených služeb a všechny spoje, kromě výjezdových a zátahových z jiných linek, jsou zajišťovány kloubovými vozy. Výprava nízkopodlažního kurzu na lince 27 byla díky přesunu některých trolejbusů 21Tr do Husovic přesunuta tam. Mezi komínskými kurzy zůstalo pouze pár nízkopodlažně negarantovaných kurzů na linkách 30, 32 a 36. Toho je využíváno při zápůjčkách trolejbusů typu 14Tr. Aktuálně můžeme pozorovat na těchto kurzech pohyb vozů 3267, 3273 a 3286. Další výraznější změnou je vypravování kloubových trolejbusů na linku 37, a to zejména na pět celodenních kurzů, kde jsou předepsány. Na zbývající dělené kurzy jsou vypravovány variantně. Ve víkendovém provozu došlo k méně změnám. Tou nejvýraznější je zajišťování všech spojů na linkách 25, 26, 30 (x30), 34 a 36 nízkopodlažními vozidly.

(Lukin, 29. 07. 2015, Novinky ve vozovém parku DPMB, Trvalý odkaz)

 

Změna organizace provozu ve smyčce Jírovcova

Trolejbus linky 37 projíždí okolo budoucího výjezdu ze smyčky. Vpravo je vidět připravené trolejové vedení. Od ranních hodin v sobotu 1. srpna 2015 dojde ke změně organizace průjezdu trolejbusovou smyčkou Jírovcova. Trolejbusy se budou nově otáčet v opačném směru, tedy po směru hodinových ručiček. To umožní sjednotit odjezdovou zastávku pro spoje linky 37 jedoucí od Bohunic (a také pro autobusovou linku 50) a pro spoje začínající v Kohoutovicích.

Přestavba smyčky byla iniciována z výše popsaného důvodu městskou částí Brno - Kohoutovice a spolu s ní došlo i ke stavebním úpravám okolního prostoru, což zahrnuje zejména přizpůsobení pro bezbariérový pohyb imobilních občanů, vybudování nástupních hran pro nové zastávky a opravu přilehlých chodníků. Odjezdová zastávka bude nově umístěna na hlavní silnici před novým vjezdem do smyčky, výstupní zastávka pak ve smyčce naproti bývalé nástupní zastávce. Umístění zastávky pro směr do Bohunic se nemění, za zmínku ale jistě stojí vybudování nové nástupní hrany i pro tuto zastávku a především nové osvětlení a bezbariérová úprava zdejšího přechodu pro chodce.

Budoucí výjezd ze smyčky. Vpředu připravené trolejové vedení, v pozadí dočasně stavěcí proudová výhybka. Budoucí vjezd do smyčky - připravené odbočení z Libušiny třídy. Stavební práce byly zahájeny již v říjnu 2014, a to ve vnitřním prostoru smyčky. Během podzimu došlo zejména k přípravě obrubníků, nástupních hran a nového přístřešku pro cestující, další práce zahrnující vydláždění prostoru nových zastávek a rekontrukci chodníků v okolí smyčky byly obnoveny po zimní přestávce v březnu letošního roku. Od března také byly zahájeny práce na přeložení trolejového vedení. Ty probíhaly vždy v nočních hodinách, neměly tedy dopad na pravidelný provoz trolejbusů. Jediným omezením pro cestující tak bylo dočasné přeložení zastávek na hlavní silnici. Během března a dubna se v prostoru smyčky postupně objevovaly nové úseky trolejí a trolejové armatury. To zahrnuje jednu stavěcí a jednu sjížděcí výhybku pro odbočení z trati v Libušině třídě a jedno křížení na budoucím vjezdu do smyčky. Tyto výhybky a křížení jsou v tahovém provedení. Původní stavěcí výhybka ve smyčce byla nahrazena proudem ovládanou podvěsnou výhybkou a posunuta dále do smyčky, kde bude po změně směru otáčení trolejbusů sloužit jako výhybka sjížděcí. Na noc z pátku 24. 4. na sobotu 25. 4. byla plánována výluka, při které mělo dojít k instalaci nové stavěcí výhybky na vjezdu do smyčky a přepojení na nové úseky trolejového vedení, aby bylo možné od ranních výjezdů v sobotu 25. 4. začít využívat smyčku v nové podobě.

Vzhledem k neúspěšné kolaudaci stavby (konkrétně nebyl vydán souhlas ze strany Policie ČR ohledně nového dopravního značení) byla ale tato výluka odvolána a provoz byl i nadále zachován v původním směru a s provizorně přeloženými zastávkami na hlavní silnici. Během července zatím pokračuje obnova chodníků od smyčky trolejbusů k ústí ulice Jírovcovy a k mateřské škole. Termín změny směru otáčení trolejbusů je nově stanoven na sobotu 1. srpna, v noci z 31. 7. na 1. 8. bude předcházet noční výluka plánovaná původně na duben.

(Miky, 29. 07. 2015, Změny v dopravě, Trvalý odkaz)

 

Přehled reklamních aktualit první poloviny roku 2015

13T 1911, CVR Honeywell 3. verze T3G 1609+1621 K2R.03 1037 Co nového se událo na poli celovozových reklam vozidel tramvajové trakce shrnují následující řádky. V první části si přiblížíme nově nalepené reklamy, ve druhé budou následovat reklamy ukončené.

Nové reklamy

V lednu obdržela celovozovou reklamu propagující nové jednotky Railjet společnosti České dráhy 13T 1921. V průběhu února byla na tramvaji Anitra 1812 inovována celovozová reklama propagující nákupní centrum Olympia. Předchozí žluté provedení nahradila verze laděná do zelené barvy. Celkově se jedná již o čtvrtou variantu této reklamy. Začátkem března odstartoval DPMB a. s. novou propagační kampaň s názvem "P.S. Řekni to v tramvaji", jejíž součástí se stala stejnojmenná celovozová reklama na K2R03-P 1049. Měsíc květen přinesl hned 3 novinky. První novinkou se stala celovozová reklama společnosti Honeywell na tramvaji 13T 1911. Po několika dnech provozu však byla reklama kompletně přelepena do světlejšího odstínu červené barvy a po pár dnech byla ještě upravena grafika na pravém boku vozidla. V současnosti je tedy v provozu již třetí verze této reklamy. Další novinkou se stala celovozová reklama na VariuLFR.E 1553/II propagující prodejce běžecké obuvi Triexpert. Koncem měsíce pak na tramvaji VarioLF2R.E 1112/II přibyla celovozová reklama poutající na výrobce cukrovinek Manner. Jedná se o historicky první CVR na tramvaji tohoto typu v Brně. Vizte samostatnou akualitu. V červnu obdržely celovozovou reklamu propagující prodejce mobilních telefonů Mobil pro vás tramvaje K2R03 1029 a K2R 1066. Po dlouhé době tedy nese více tramvají stejnou reklamu. V závěru měsíce června obdržela bílá souprava T3G 1609+1621 reklamu poutající na Cyrilometodějskou stezku. Reklama je laděna do hnědé barvy a v identickém provedení ji nalezneme na tramvajích například v Olomouci, Ostravě nebo Praze. Měsíc červenec přinesl pouze novinku v podobě bokolepu na K2R 1037 propagujícího Oční studio Aleše Žejdla. V odlišné grafice vozí bokolep stejné společnosti i K2 1128 a v minulosti ho vozila i K2T 1038.

Ukončené reklamy

Koncem loňského roku byla na soupravě T3G 1637+1638 dokončena VP, během které byla odstraněna červená celovozová reklama města Brna, a souprava nově nese běžný unifikovaný lak. V březnu vyjela po VP i souprava T3P 1622+1623. Oba vozy byly přelakovány do unifikovaného nátěru. 1622 předtím nesla tmavě zelený lak jako pozůstatek reklamy na společnost Potrusil a 1623 jezdila bílá jako pozůstatek po bokolepu propagující Optiku Richter. Během června byla odstraněna z T3G 1604 dlouholetá růžová reklama propagující výrobce cukrovinek Manner, čímž tramvaji opět zůstal unifikovaný vzhled. V unifikovaném laku nově jezdí i KT8D5N 1731, ze které byla odstraněna celovozová reklama Leskava.

(Ondra K., 23. 07. 2015, Novinky ve vozovém parku DPMB, Trvalý odkaz)

 

Aktuality: Změny v dopravě, Novinky ve voz.parku, Akce, Mimořádnosti, nehody, Ostatní | RSS feed | twitter

Toto jsou neoficiální stránky o MHD v Brně.
Dopravní podnik města Brna najdete na www.dpmb.cz.

© BMHD (2002 - 2015)
Užitečné odkazy
www.idsjmk.cz
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
www.dpmb.cz
Dopravní podnik města Brna, a.s.
jizdnirady.idnes.cz/...
Vyhledávání spojení
www.brno.cz
Statutární město Brno
www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj
Nové ve fotogalerii
Z aktualizace 31. 7. 2015:
náhodná fotografie z poslední aktualizace
» celá aktualizace
Evidence
Vyhledávání vozu číslo:
Novinky na stránkách

31. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 15 fotek z května 2015 od Ondry Kocourka.


30. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 16 fotek tramvají z února 2015 od Honzíka.


29. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 20 fotek ze září 2013 od manila.


28. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 20 fotek autobusů a trolejbusů z roku 2015 od Honzíka.


27. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 16 fotek tramvají z května 2015.


23. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 18 fotek z Dopravní nostalgie v roce 2014 od Filipa Daňka.


22. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 17 fotek tramvají z dubna 2015 od Honzíka.


21. 7. 2015
Fotogalerie: Přidáno 20 fotek autobusů a trolejbusů z roku 2015 od Vojty Zdražila.