Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2017

« předešlý rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 následující rok »

Trolejbus SOR TNB 12

V pátek 19. května 2017 se v provozu s cestujícími objevil první brněnský parciální trolejbus s označením SOR TNB 12 ev. č. 3703. Jedná se o prototyp trolejbusu vyvíjeného v režii autobusového výrobce SOR Libchavy a dodavatele elektrické výzbroje Rail Electronics CZ, který je firmou SOR částečně vlastněn.
» celý text...

(Autor: manil, 20. 5. 2017, Trvalý odkaz)
 

Jarní reklamní aktuality

3. generace reklamy Partners Sledované období přineslo na poli celovozových reklam tři změny. Začátkem května obdržela celovozovou reklamu společnosti Partners Financial Services, a. s., tramvaj VarioLF2R.E ev. č. 1100/II. Polep je složen z tyrkysového podkladu a bílých nápisů. Pro úplnost dodejme, že se celkově jedná již o třetí generaci této reklamy. První dvě provedení postupně vozila K2R 1028 v letech 2007 až 2017.

Krátce před polovinou května došlo k ukončení reklam na Českou televizi a společnost Honeywell. Reklamu na 55. výročí vysílání brněnského studia České televize vozila od loňského června KT8D5R.N2 ev. č. 1716, kterou nyní můžeme opět spatřit v unifikovaném laku. Reklamu propagující společnost Honeywell jsme mohli na Škodě 13T ev. č. 1911 potkávat od května 2015. I vůz 1911 nyní nese unifikovaný lak.

(Autor: Ondra K., 16. 5. 2017, Trvalý odkaz)
 

Nové autobusy pro Brno

Vůbec prvním autobusem Urbanway 18M v ČR se stal autobus karlovarského dopravního podniku Již na podzim minulého roku bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku až 60 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Dopravní podnik města Brna tak navazuje na masivní obnovu vozového parku autobusů započatou v letech 2014 - 2015. Z vítězství se nyní může opět radovat společnost Zliner, s níž byla v dubnu tohoto roku podepsána rámcová smlouva, která předpokládá dodání 16 sólo a 44 kloubových autobusů v letech 2017 - 2018. Celková cena kontraktu činí necelých 500 milionů korun a 85 % z této částky pokryje dotace z fondů Evropské unie.
» celý text...

(Autor: Miky, 11. 5. 2017, Trvalý odkaz)
 

Obnovení provozu na odklonové trolejbusové trati v ulici Tábor

Rozbočení trolejových stop směrem do ulice Tábor (vlevo) a ke Slovanskému náměstí Pohled do ulice Tábor ve směru od ulice Chodská k ul. Kounicova Během letních prázdninových měsíců července a srpna opět dojde k uzavírkám a rekonstrukcím několika ulic současně. Týká se to i části ulice Kounicova v úseku mezi křižovatami s ulicí Šumavská a s ulicí Tábor. Ulici Kounicovou je ve zmíněné části vedena jak tramvajová, tak i trolejbusová doprava a uzavírka se tedy dotkne obou. Tramvajová linka č. 12 bude opravovaným úsekem projíždět vždy po jedné koleji, trolejbusové linky 34 a 36 pojedou obousměrným odklonem ulicemi Zahradníkova, Botanická, Chodská a Tábor, tedy částečně po trase linky 32.

To znamená obnovení pravidelného provozu na trolejbusové trati ulicí Tábor v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Chodská a Kounicova po dlouhých sedmnácti letech, byť opět dočasně. Trať je dlouhá přibližně 270 metrů, v dolní části ulice Tábor v křižovatce s Chodskou ulicí je napojena na trať linky 32 směrem z a do centra s dlouhodobě snesenými armaturami trolejového křížení. V horní části úseku v křižovatce s ulicí Kounicova jsou obě trolejové stopy kuse ukončeny opět se snesenými výhybkami a kříženími.

První využití této trati a vlastně její výstavbu zapříčinila rekonstrukce části ulice Kounicova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Nerudova a Šumavská v roce 1995. K dalšímu většímu využití propojky došlo v druhé polovině roku 2000, kdy rekonstrukce ulice Kounicova postoupila dále ke křižovatce s ulicí Jana Babáka včetně přestavby zastávky Klusáčkova do „zátkového“ provedení.

(Autor: Janatak, 3. 5. 2017, Trvalý odkaz)
 

Nový přírůstek do rodiny retro tramvají DPMB

V pátek 28. 4. 2017 byla v areálu Ústředních dílen DPMB slavnostně ukončena oprava tramvaje Tatra T2 ev. č. 1435. Vůz byl v rámci opravy přizpůsoben do stavu po 1. generální opravě, což odpovídá období cca po roce 1970.
» celý text...

(Autor: manil, 28. 4. 2017, Trvalý odkaz)
 

VarioLF2R.E 1101 po VP

1101 poprvé na lince po VP Jak jsme avizovali v loňské aktualitě o 10. výročí provozu tramvají Vario, v druhé polovině loňského roku byly opět zahájeny velké prohlídky kloubových tramvají tohoto typu. Jako první byla v polovině března dokončena tramvaj ev. č. 1101/II. Vnější vzhled vozu se prakticky nezměnil, jedinou drobnou odlišností je přesunutí předního evidenčního čísla do červené plochy nárazníku po vzoru vozů montovaných od roku 2013. V podstatě jedinou zásadnější novinkou je výměna původních potkávacích světlometů za světlomety s technologií LED. I v tomto případě se jedná o sjednocení s vozy kompletovanými od roku 2013.

(Autor: Ondra K., 23. 3. 2017, Trvalý odkaz)
 

KT8D5R.N2 1703 po VP

Koncem února byla na tramvaji KT8D5R.N2 ev. č. 1703 dokončena další velká prohlídka, která byla započata začátkem prosince 2016. Po nezbytných zkušebních jízdách byla tramvaj poprvé vypravena dne 7. 3. 2017 na 30. pořadí linky 12. Během prohlídky neprošel vnější vzhled 1703 žádnou zásadní změnou a vnější lak je opět unifikovaný. Z ostatních novinek můžeme jmenovat například demontáž závětrných stěn v interiéru, instalaci kolizní kamery na obě čela nebo umístění ochlazovače nápojů do obou kabin řidiče.

(Autor: Ondra K., 20. 3. 2017, Trvalý odkaz)
 

Reklamní zpravodajství konce zimy

Druhá polovina letošní zimy přinesla ukončení dvou dlouholetých reklam a nalepení dvou reklam nových. Celkový počet provozovaných celovozových reklam se tak nezměnil.

Koncem ledna 2017 obdržela tramvaj Škoda 13T ev. č. 1921 reklamu společnosti ING Bank, která tak navazuje na zrušenou celovozovou reklamu na soupravě T3G 1613+1614. Polep je opět laděný do oranžové barvy s bílými nápisy, tentokrát je v reklamní tramvaji dostupné i bezplatné připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Stejně jako v minulé generaci je i tentokrát reklamní kampaň celorepubliková, takže totožné reklamy můžeme vídat na různých vozidlech i v jiných městech ČR. Druhou reklamní novinkou je pak celovozová reklama Jameson společnosti Irish Distillers LTD, kterou od konce února vozí tramvaj Škoda 13T ev. č. 1910. Reklama je laděna do zelené a bílé barvy. I v tomto případě platí, že stejnou reklamu můžeme potkat i v jiném městě.

Jak už bylo předesláno v úvodu, zrušené reklamy jsou také dvě. V lednu 2017 byla ukončena 2. generace reklamy společnosti Partners Financial Services, a. s., kterou od roku 2012 vozila tramvaj K2R ev. č. 1028. Přibližně měsíc poté byla stržena 2. generace reklamy Vema z tramvaje K2R03-P ev. č. 1040, kterou jsme mohli potkávat od konce roku 2011. Obě tramvaje nyní nesou celobílý podkladový lak.

(Autor: Ondra K., 18. 3. 2017, Trvalý odkaz)
 

Dveřní kamery u autobusů Solaris

Kamery nad 3. a 4. dveřmi přispívají k bezpečnosti provozu Obraz je přenášen na obrazovku v kabině řidiče Autobusy Solaris Urbino 18 III byly do Brna pořízeny ve dvou dodávkách v roce 2014. Zatímco první část těchto vozů (do ev. č. 2644/II) nedisponovala vnitřním kamerovým systémem, později dodané autobusy (od ev. č. 2645/II) již byly kamerami v prostoru 3. a 4. dveří vybaveny. Po pozitivních zkušenostech z novějších vozidel bylo v roce 2016 rozhodnuto o doplnění těchto kamer i do vozů z první dodávky, což je postupně od podzimu zmíněného roku realizováno. Prvním vozem vybaveným dodatečně dveřními kamerami se stal vůz 2627/II.

Obraz z kamer je automaticky přenášen na obrazovku v kabině řidiče při uvolnění nebo otevření dveří v zastávce. Použití kamer významně zlepšuje přehled řidiče o dění v prostoru dveří v zadní části vozidla a přispívá tak k zajištění bezpečnosti provozu. Pro doplnění uveďme, že všechny vozy Solaris jsou také vybaveny couvací kamerou na zadním čele. Přehled autobusů Solaris naleznete v evidenci.

(Autor: Miky, 14. 3. 2017, Trvalý odkaz)
 

Anitra 1818 po VP

1818 na ZJ po VP. V uplynulých týdnech byla dokončena velká prohlídka Anitry ev. č. 1818. Zpět do provozu byl vůz zařazen tento týden a poprvé vypraven byl v pátek 3. 3. 2017 na 9. pořadí linky 5. Provedení VP se shoduje s předchozími dohotovenými vozy. Pro úplnost dodejme, že Anitra 1818 obdržela v říjnu 2014 pantograf Stemmann Fb800, který byl na voze zachován i po VP. Tento typ pantografu je pro Anitry velmi netypický a v současnosti jej vozí pouze vozy 1815 a 1818. Ostatní Anitry jsou vybaveny obvyklým typem Fb700.

(Autor: Ondra K., 5. 3. 2017, Trvalý odkaz)
 

Zimní novinky ve vozovém parku trolejbusů

trolejbusy 3277 a 3268 na hale vozovny Husovice v dubnu 2015, aktuálně tyto vozy do provozu nezasahují trolejbus 3064 ve vozovně Komín nové návěsti - Rychlostní trolejová výhybka a Diodový úsekový dělič V průběhu zimy bylo možné zaregistrovat některé změny ve vozovém parku související s postupnou obnovou vozového parku. Do provozu byl zařazen trolejbus 3061/II (ex 55) odkoupený v minulém roce od Dopravního podniku města Jihlavy. Byla na něm provedena celková oprava, při níž byl vůz unifikován s brněnskými trolejbusy typu 21Tr. V dílnách se nacházejí i zbylé dva původně jihlavské trolejbusy 21Tr, které budou zařazeny do provozu s cestujícími pod evidenčními čísly 3062/II a 3063/II. Vůz 21TrAC 3064/II odkoupený z Hradce Králové zatím čeká na přistavení do dílen.
Postupně také dochází k odstavování starších trolejbusů typů 14Tr a 15Tr. Kromě vozů 3245, 3246 a 3247, které byly odkoupeny dopravním podnikem ukrajinského města Černovice, kam byly v závěru roku 2016 odvezeny na tahačích, jsou odstaveny vozy 3240, 3268, 3272 a 3501. Ve většině případů se tak stalo z důvodu nájezdu km do prohlídek. Z porovnání počtu zařazených a vyřazených vozidel vyplývá nedostatek trolejbusů, jenž je řešen, v poslední době častými, zápůjčkami vozů mezi vozovnami.
V dílnách se však nenacházejí pouze trolejbusy odkoupené z jiných měst, které budou do provozu v Brně teprve zařazeny, ale také zde probíhají periodické generální opravy vozů typu 21Tr. V současnosti mezi tato vozidla patří 3019 a 3029. Na trolejbuse 3014 již byla oprava dokončena a čeká na opětovné zařazení do provozu. Nelze opomenout renovaci historického trolejbusu TMB typu 8Tr (ev. č. 141). V areálu vozovny Komín též probíhala kompletace parciálního trolejbusu SOR TNB 12 (ev. č. 3703) – tomuto vozidlu bude věnována samostatná aktualita.
Poslední zmínka, byť nepatří přímo ke změnám ve vozovém parku, je úprava předpisu Návěstní soustava. Nejviditelnější změnou jsou nové návěsti instalované v síti brněnské MHD. Pro trolejbusovou dopravu jsou to návěsti Rychlostní trolejová výhybka a Diodový úsekový dělič.

(Autor: Lukin, 10. 2. 2017, Trvalý odkaz)
 

KT8D5N 1734 po generální opravě

1734 po GO Ve čtvrtek 19. 1. 2017 byla po generální opravě poprvé vypravena tramvaj ev. č. 1734 do běžného provozu s cestujícími. V pořadí již třetí generální oprava tramvaje typu KT8D5N byla realizována mezi červnem a prosincem loňského roku.

Provedení opravy je shodné s předchozími realizovanými vozy 1729 a 1731. Mezi nejzásadnější změny patří modernizace stanoviště řidiče zahrnující instalaci kolizní kamery, rekonstrukci diagnostického systému, výměnu přístrojů, spínačů a změnu jejich rozvržení na ovládacím pultu, výměnu ručního řadiče a klimatizace. Z dalších změn jmenujme například instalaci kamerového systému pro sledování salonu pro cestující, nebo výměnu původních elektrických nájezdových plošin pro vozíčkáře za mechanicky ovládané.

Další GO tramvají typu KT8D5N očekáváme, vzhledem k počtu najetých kilometrů, až v roce 2018.

(Autor: Ondra K., 28. 1. 2017, Trvalý odkaz)
 

Velké prohlídky tramvají KT8D5R.N2 v roce 2016

1723 na ZJ po VP Tramvaje KT8D5R.N2 vznikaly rekonstrukcí původních vozů KT8D5 v letech 2002 až 2014. Koloběh velkých prohlídek byl zahájen v roce 2008 a kontinuálně tak běží již téměř 10 let. Nejinak tomu bylo v loňském roce, a bude tomu i v roce letošním.

Během roku 2016 postupně absolvovaly VP vozy evidenčních čísel 1713, 1727, 1716, 1708, 1723, 1702. Rozsah a provedení prohlídek je u všech vozů v podstatě totožný. Vizuálně nejmarkantnější změnou je obnovení unifikovaného laku a oprava poškozených oken reparačními fóliemi. Jedinou výjimku představuje vůz 1716, který dosud neprošel přesunutím odpojovače trolej-zem a instalací klimatizačních jednotek kabin řidiče. Obě tyto změny byly realizovány až při aktuální VP. Odpojovač trolej-zem byl přesunut ze stropu A kabiny řidiče do její zástěny a do stropu obou kabin byly dosazeny klimatizace Waeco CoolAir RT-880.

Jak již bylo předesláno v úvodu, VP budou pokračovat i v roce letošním. Prozatím lze předpokládat provedení VP na tramvajích evidenčních čísel 1704, 1705, 1715, 1720 a 1725.

(Autor: Ondra K., 23. 1. 2017, Trvalý odkaz)
 

Zimní reklamní aktuality

1044 s CVR Zoo 1614 již bez reklamy Během první poloviny letošní zimy jsme mohli zaznamenat poměrně výrazné snížení počtu reklamních tramvají. Celkově ubylo hned 5 reklamních polepů a nová reklama přibyla pouze jediná.

Onu jedinou novou reklamu představuje celovozový polep propagující brněnskou ZOO, jejž vozí tramvaj K2T 1044. Reklama je laděna do světlého odstínu zelené a oranžové barvy.

Ukončených reklam bylo tentokrát nebývale velké množství. Jako první přišla o reklamu ING tramvaj T3G 1614. Reklama z druhého vozu soupravy 1613 byla stržena až o několik dní později, přičemž mezitím byla dvojice 1613+1614 nasazována do provozu. Další zrušenou reklamou byl bokolep Löw-Beer na tramvaji T3G 1609. Zrušením reklam na vozech 1609, 1613 a 1614 nastala neobvyklá situace, kdy žádná tramvaj T3 nenese reklamu; s výjimkou soupravy 1609+1621, která je v bílém podkladovém laku, mají všechny standardní unifikovaný nátěr. Dále byly strženy celovozové reklamy Scott z vozu 1718, Rádio Kiss Hády z vozu 1734 a 70. výročí lodní dopravy z tramvaje 1575. Všechny uvedené vozy nyní vozí unifikovaný lak.

Pro úplnost uveďme, že ve svátečním období byl krátkodobě nalepen také tradiční bokolep s vánočním přáním dopravního podniku. Stejně jako loni, i letos posloužila jako podklad bílá tramvaj K2P 1032.

(Autor: Ondra K., 21. 1. 2017, Trvalý odkaz)
 

Velké prohlídky tramvají Anitra v roce 2016

Anitra 1806 první den v provozu po VP Anitra 1805 na ZJ po VP Provoz tramvají Anitra byl zahájen v roce 2003 a poslední vozy byly dodány začátkem roku 2006. V roce 2015 se tedy první Anitry začaly počtem ujetých kilometrů blížit k hranici 600 000 km určené pro provedení velké prohlídky. V druhé polovině roku 2015 byl proto cyklus prvních VP zahájen. První dokončenou tramvají se stala v listopadu Anitra evidenčního čísla 1814 (První tramvaj Anitra po VP).

V roce 2016 proces velkých prohlídek pokračoval vozy evidenčních čísel 1819, 1820, 1816, 1811, 1821 a 1805. Provedení prohlídky je u všech vozů totožné. Největší a jedinou zásadní novinkou je instalace kamerového systému se záznamem pro sledování prostoru pro cestující a kolizní kamery snímající prostor před vozidlem. Všechny vozy současně obdržely obnovený unifikovaný lak s pozměněným barevným schématem na čelech v prostoru kolem předních světlometů a zadních skupinových svítilen, kdy černé lakování nahradila bílá barva. Některým vozům byla v rámci prohlídek opravena poškozená okna od vandalů pomocí reparačních fólií.

Koncem roku 2016 byl ještě rozpracován vůz ev. č. 1818, jehož dokončení lze čekat v příštích měsících. VP tramvají Anitra budou pokračovat i během letošního roku, předpokládaná evidenční čísla, která by se měla VP dočkat, jsou 1807, 1809, 1810 a 1817, operativně však může dojít ke změnám.

(Autor: Ondra K., 14. 1. 2017, Trvalý odkaz)
 

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2016 a výhled na rok 2017

13T6 1931 vypravená netradičně na linku 4 Jedno z nejnovějších Varií, vůz 1131, míří na lince 11 z Lesné Jako již tradičně se začátkem nového roku přinášíme aktualitu shrnující nejdůležitější a nejzajímavější změny nejen ve vozovém parku DPMB v roce 2016. V následujících odstavcích se také dočtete o plánech na rok následující.
» celý text...

(Autor: Jakub S., Miky, 7. 1. 2017, Trvalý odkaz)
 
« předešlý rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 následující rok »

Aktualizace: Eda, Miky, manil a další. Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete tak učinit nejlépe v diskuzním fóru nebo na výše uvedené mailové adrese.

ikonka rss Nyní můžete sledovat aktuality na BMHD i pomocí své RSS čtečky: RSS feed

ikonka Twitteru Máme i účet na twitteru: @BMHDcz

ikonka Instagramu A zajímavé fotky z provozu dáváme na náš instagramový profil: BMHD.cz

© BMHD (2002 - 2017)