Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ukončení provozu tramvají RT6N1 a VV60LF

Rok 2016 se pravděpodobně stane posledním rokem, kdy byly do provozu s cestujícími naposledy vypraveny tramvaje typů RT6N1 a vlečných tramvajových vozů VV60LF. S ohledem na snahu o zmenšování typové rozmanitosti tramvají v provozu, ale také očekávanou dodávku nových tramvají Škoda 13T6, které budou dodávány od července tohoto roku, bylo rozhodnuto neinvestovat do větších oprav tramvají RT6N1 a VV60LF.

Tramvaje RT6N1 byly do Brna dodány v roce 1997. Pro neustále opakující se závady byly i přes snahu DPMB i skomírajícího výrobce ČKD Dopravní systémy postupně odstaveny. V roce 2008 byly tramvaje RT6 po několika předchozích neúspěšných pokusech reinkarnovány a po náročných typových zkouškách se DPMB podařilo vozy RT6N1 schválit Drážním úřadem. Postupně byly zprovozněny vozy 1801, 1803 a následně 1802. Vůz 1804 byl využíván pouze jako zdroj náhradních dílů a nakonec byl v říjnu 2015 odprodán a odvezen do polské Poznaně, kde pravděpodobně dojde po kompletní rekonstrukci k jeho zprovoznění. Brněnské provozní vozy dojezdily ve sledu 1801 (květen 2014; sjeté obruče kol), 1803 (srpen 2015; vadný záskokový měnič) a 1802 (leden 2016; zadřená náprava). Vůz 1801 byl odtažen do vozovny Pisárky z důvodu kapacitních limitů vozovny Medlánky, vozy 1802 a 1803 jsou odstaveny v Medlánkách. O jejich dalším osudu prozatím nebylo rozhodnuto. Podrobnosti o vývoji a provozu tramvají RT6N1 se dočtete v článku pod tímto odkazem.

Nízkopodlažní vlečné vozy VV60LF byly vyvinuty firmou Pragoimex pro provoz s asynchronními tramvajemi T3R.EV nebo VarioLF s tím, že bylo možné tvořit dvouvozové nebo třívozové soupravy, kdy vlečný vůz mohl být zařazen jako prostřední vůz nebo vůz na konci soupravy. První vůz (1301/II) byl do Brna dodán na jaře 2004. Původně však na voze byly brzděny jen dvě nápravy, což se už při zkušebním provozu bez cestujících ukázalo jako nedostatečné. V druhé polovině roku se tedy vůz vrátil výrobci, který brzdy doplnil i na původně nebrzděnou 1. a 4. osu a od poloviny roku 2005 vůz pokračoval ve zkušebním provozu. V tom samém roce se po dokončení zkušebního provozu vůz VV60LF podařilo schválit jako typ pro provoz na tramvajových drahách v České republice. V roce 2005 pak byl dodán vůz 1302/II a v roce 2006 vozy 1303/II a 1304/II. Pro úplnost dodejme, že mimo Brna jezdí vozy VV60LF i v Ostravě, kam byly dodány dva kusy.
Vlečné vozy byly ve zkušebním provozu i v počátcích provozu s cestujícími spojovány s tramvajemi T3R.EV, především s 1531/II a s prototypovou 1560/II, a to jako druhé vozy dvouvozových souprav. V srpnu roku 2005 proběhla první zkušební jízda třívozové soupravy. Poprvé "trojče" svezlo cestující na nedělním posilovém kurzu linky 12 v prosinci 2005. Od první poloviny 2006 jezdilo stabilní trojče ve složení 1531/II+1301/II+1569/II v pracovní dny a v neděli na lince 12 (řídící vůz byl v kabině vybaven monitorem a vlečňák a poslední vůz byly vybaveny venkovní kamerou pro sledování dění okolo vozu). V prosinci 2007 byla pozice řídícího vozu soupravy vystřídána tramvají VarioLFR.E 1523/II, do které byl umístěn monitor z vozu 1531/II. K původnímu trojčeti se postupně přidávaly i další soupravy, které taky mohly pokrýt více kurzů na lince 12. Zajímavostí je, že třívozové soupravy dosahující délky cca 42 m jezdily od prvních zkoušek až do roku 2009 pouze ve zkušebním provozu. Vyhláška 341 (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) totiž stanovovala maximální délku kloubových nebo spřažených tramvají na 40 m. Snahou DPMB, a. s., se podařilo změnit limit v této vyhlášce na 65 m. Trojčata a soupravy 2× VarioLF2 tedy mohly začít jezdit mimo režim zkušebního provozu, jejich ostrý provoz započal 21. 9. 2009, kdy začaly jezdit na lince 1. Trojčata přestala být vypravována v druhé polovině roku 2013, soupravy 2× LF2 jezdily až do první poloviny roku 2014, kdy je z linky 1 vytlačily o něco kratší soupravy LF2+LF, u nichž se počítá po dokončení všech plánovaných vozů Vario v roce 2018 s obsazením všech kurzů na lince 1.
Dne 25. srpna 2011 byla v Medlánkách zkoušena i kombinace řazení VarioLF2 + VV60LF (konkrétně 1102/II+1301/II). V praxi se však toto řazení nikdy neuplatnilo.
trojče v řazení T3R.EV+T3R.EV+VV60LF při rozlučkové fotojízdě Vlečné vozy začaly být postupně odstavovány od června roku 2014, kdy přestalo být investováno do nákupů nových brzdových kotoučů a brzdového obložení. Poslední provozní vůz (1302/II) byl odstaven na počátku června 2016.
Jako zajímavost uvádíme, že dne 12. 3. 2016 proběhla noční fotojízda pod hlavičkou BMHD.cz se soupravou 1562/II+1302/II+1569/II, tedy trojčetem v původním typovém složení. Při této jízdě, kdy se přihlášení tramvajoví fanoušci symbolicky rozloučili s vlečnými vozy VV60LF, byla souprava přepojena do složení T3R.EV + T3R.EV + VV60LF, tedy do soupravy, kterou sice výrobce deklaroval, ale v Brně nebyla nikdy předtím vyzkoušena.
Vozy 1302/II a 1304/II jsou odstaveny v medlánecké vozovně, vozy 1301/II a 1303/II byly odtaženy do Pisárek, kde slouží jako útulna pro posunovače a mechaniky na 9. kanále a jako minisklad některých náhradních dílů. Na této pozici nahradily vůz T2 1435 (4121), který byl odvezen do Medlánek k renovaci na retro tramvaj.

Touto aktualitou tak symbolicky uzavíráme provoz tramvají RT6N1 a VV60LF, které se v porevoluční době staly velkou zajímavostí brněnské tramvajové dopravy a v neposlední řadě také magnetem pro mimobrněnské a zahraniční tramvajové fanoušky. Jejich odstavení z provozu je i přes fakt, že jde o zánovní nízkopodlažní tramvaje, pochopitelné, neboť díky jejich atypičnosti úsilí techniků i vynaložené finanční prostředky k jejich údržbě značně převyšovaly ostatní provozované typy tramvají.
autor: manil, 22. 6. 2016, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz