Vozovna Pisárky - přehled vozů

Aktuální přehled - vozovna Pisárky, celkem 176 vozů » podrobně

Tramvaje

Škoda Anitra (03T5, 03T6, 03T7) celkem 17 vozů ČKD Tatra K2 (K2P, K2R03, K2R, K2R03-P, K2T, K2) celkem 31 vozů Pragoimex VarioLF2R.E celkem 28 vozů Pragoimex T3 (VarioLFR.E, T3R.PV) celkem 38 vozů ČKD Tatra T3 (T3P, T3G, T3T) celkem 50 vozů ČKD DS T3 (T3R, T3RF) celkem 12 vozů

Stránka je aktualizována na základě dat z evidence.

© BMHD (2002 - 2017)