Vozovna Pisárky - přehled vozů

Aktuální přehled - vozovna Pisárky, celkem 173 vozů » podrobně

Tramvaje

Škoda Anitra (03T5, 03T6, 03T7) celkem 17 vozů ČKD Tatra K2 (K2P, K2R03, K2R, K2R03-P, K2T, K2) celkem 27 vozů Pragoimex VarioLF2R.E celkem 29 vozů Pragoimex T3 (VarioLFR.E, T3R.PV) celkem 39 vozů ČKD Tatra T3 (T3P, T3G, T3T) celkem 49 vozů ČKD DS T3 (T3R, T3RF) celkem 12 vozů

Stránka je aktualizována na základě dat z evidence.

© BMHD (2002 - 2017)