cs www.bmhd.cz - Brněnská MHD - Aktuality Vše o veřejné dopravě v Brně a okolí http://www.bmhd.cz Wed, 02 Sep 2015 10:27:26 +0200 eda.bmhd@centrum.cz (Eda) http://static.bmhd.cz/system/bmhd/img/logo-rss.png www.bmhd.cz - Brněnská MHD - Aktuality http://www.bmhd.cz 137 38 Vše o veřejné dopravě v Brně a okolí Změny od 1. září 2015 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1269 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1269 36136,Od 1. září bude obnoven provoz linky 45; ovšem ne do Líšně, ale do středu města V následující aktualitě shrneme změny, které brněnskou MHD potkají od začátku září 2015: Budou ukončeny výluky tramvají v ulici Vídeňské a v ulici Merhautově. Linky 2 a 5 se tedy vrací na své pravidelné trasy. Výluka tramvají v ulici Minské (linky 3 a 11) zůstává v platnosti, a to až do června 2016 (předpokládaný termín). Za finanční spoluúčasti městské části Brno-sever bude zahájen provoz doplňkové autobusové linky 45 v trase _i{Lesnická - Zimní stadion - Náměstí 28. října - Moravské náměstí}. Linka bude provozně propojena s vybranými spoji linky 46, tzn. ze zastávky Lesnická bude pokračovat jako linka 46 na Haškovu a naopak vybrané spoje linky 46 budou z Lesnické pokračovat jako linka 45. Díky dodávce nových kloubových trolejbusů bude provoz na linkách 25 a 26 celodenně zajišťován trolejbusy, nebude tedy obnoven provoz autobusů na lince 26 v sedlech pracovních dnů. Navýšení počtu kloubových trolejbusů také umožní jejich nasazení na linku 37, kde jimi bude zajišťována přibližně polovina spojů. Vzhledem k intenzivní obnově vozového parku autobusů dojde na většině autobusových linek k navýšení počtu spojů zajišťovaných nízkopodlažními vozidly. Z důvodu snížené kapacity železniční tratě v úseku _i{Brno-Židenice - Brno-Královo Pole} (linka S3) zůstane i po skončení výluky do Kuřimi v provozu linka P6 v trase _i{Nové sady - Královo Pole, nádraží}, a to ve špičkách pracovních dnů. Další novinky se týkají prodejen jízdních dokladů. Přízemí objektu u tramvajové smyčky Královo Pole, nádraží prošlo během léta rekonstrukcí, původní bufet byl zrušen a na jeho místě vznikla plnohodnotná prodejna jízdních dokladů s bezbariérovým přístupem. Na Novobranské pak od srpna funguje elektronický vyvolávací systém, který zákazníkům přiděluje lístky s pořadovými čísly, což má urychlit čekání ve frontě a zefektivnit odbavení u přepážky. Výraznou změnou bude nové hlášení zastávek ve vozidlech MHD. Původní hlas paní Jarmily Černocké vystřídá hlas rozhlasového moderátora Tomáše Peterky, který zvítězil v soutěži, při níž rozhodovalo i hlasování veřejnosti. Nové hlášení by se mělo začít ve vozech postupně objevovat od středy 26. srpna a v úterý 1. září už by mělo být nahráno ve všech vozidlech brněnské MHD. Tue, 25 Aug 2015 22:09:00 +0100 Generální opravy tramvají T6A5 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1270 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1270 Počátkem druhé poloviny srpna 2015 do provozu s cestujícími poprvé zasáhly první dvě soupravy tramvají T6A5 po generální opravě - ev. č. 1201+1202 a 1215+1216. Jedná se o první generální opravu tohoto typu tramvají, který byl v 20kusové sérii vyroben v roce 1995 a do Brna dodán počátkem roku 1996. V průběhu provozu všechny vozy prošly dvěma velkými prohlídkami, v rámci nichž byly aplikovány některé změny, zejména u druhých VP došlo k náhradě problémových dveřních pohonů BODE pohony IGE.CZ nebo k instalaci kamerového systému pro přehled řidiče o dění kolem prostorů všech dveří. Generální opravy tramvají T6A5 zahrnují standardní úkony prováděné u generálních oprav všech tramvají. Jde zejména o kompletní rozebrání a odstrojení celého vozu, repasi opotřebených dílů, opravu zkorodovaných částí vozové skříně, natažení nové kabeláže a opětovné složení celého vozu. V rámci generálních oprav T6A5 bylo přistoupeno k některým modernizačním změnám. Původní poloautomatická spřáhla ESW s integrovanou elektrickou propojkou byly nahrazeny za standardní spřáhla s pražskou hlavou doplněnou o zásuvky Harting (propojky podle vzoru VarioLF). Vyměněny byly i statické měniče na obou vozech. Z předních vozů byly odstraněny statické měniče ABB s třífázovým výstupem pro klimatizaci statickým měničem Cegelec SMTK 8.0. Zadní vozy jsou nově vybaveny slabším měničem rovněž od firmy Cegelec, typ SMTK 6.3. Vzhledem ke zrušení výstupu 3x 380 V na "A" vozech pro napájení klimatizace bylo nutné nahradit původní klimatizaci Hagenuk jednotkou Konvekta KL 20 E. Po zařazení prvních dvou souprav do provozu ještě nebyly klimatizace dodány, jejich montáž proběhne později. Změn doznala i kabina řidiče. Nové sedadlo řidiče je uloženo na podstavci s pneumatickým vypružením. Tlačítka na pultu řidiče byla vyměněna za kolébkové přepínače dle vozů Vario. Ruční řadič Schaltbau byl vyměněn za typ HH 220 s integrovaným tlačítkem zvonce od firmy Alfa Union. Zrušeny byly pomocné pedály ovládaní výstražného zvonce a pískovačů. Roleta řidiče je nyní elektricky ovládaná of firmy Hapich. Tachograf Messma byl nahrazen moderním typem TT62 od firmy Mesit s digitální zobrazovací jednotkou. Soupravy, které ještě nejsou vybaveny dveřním kamerovým systém, jej dostávají v rámci GO (prozatím vyjma 1215+1216). Tramvaje jsou rovněž nachystány pro instalaci kamerového systému se záznamem prostoru cestujících. Mezi další změny patří nový typ kaloriferů (vytápění kabiny řidiče), elektropenumatické ovládání pískovačů Tribotec, nové baterie 24 V nebo výměna osvětlovacích těles prostoru cestujících. V rámci generální opravy byly původně plánovány i výraznější změny, například odstranění kabiny řidiče v zadních vozech souprav nebo náhrada původních reflektorů LED světly. Z těchto plánů ale sešlo. V současné době se nachází v Ústřeních dílnách i vozy 1211+1212 a 1217+1218, další tramvaje budou následovat v příštích letech. Tue, 25 Aug 2015 22:59:00 +0100