cs www.bmhd.cz - Brněnská MHD - Aktuality Vše o veřejné dopravě v Brně a okolí http://www.bmhd.cz Wed, 25 Nov 2015 01:09:42 +0100 eda.bmhd@centrum.cz (Eda) http://static.bmhd.cz/system/bmhd/img/logo-rss.png www.bmhd.cz - Brněnská MHD - Aktuality http://www.bmhd.cz 137 38 Vše o veřejné dopravě v Brně a okolí Sešrotování první tramvaje s čely "Kotas" v Brně http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1286 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1286 Ve středu 18. listopadu 2015 byla sešrotována první tramvaj s předním a zadním čelem v designu dle Ing. arch. Patrika Kotase - K2R 1003. Tato elegantní čela s oblými rohy byla dosazována při modernizacích tramvají T3 a K2 zejména v 90. letech minulého století. V obměněné podobě se s nimi můžeme setkat i na tramvajích RT6N1. V dnešní době se na území České nebo Slovenské republiky v rámci modernizací tramvají tato čela nedosazují, stále se však s nimi můžeme setkat na nových nebo modernizovaných tramvajích v Rusku (Nižnij Novgorod) nebo na Ukrajině (Kyjev, Dněpropetrovsk a další). V Brně došlo dne 7. srpna 2015 k zahoření tramvaje K2R 1003 na Hlavním nádraží, kdy došlo vlivem skryté závady k přeskoku elektrického proudu o napětí 600 V do slaboproudých 24V obvodů. Vzhledem k rozsáhlému poškození kabeláže a slaboproudých agregátů bylo rozhodnuto o vyřazení vozu 1003 bez náhrady s ohledem na očekávanou dodávku 20 ks tramvají 13T v roce 2016. 1003 se tak stala první tramvají v Brně s čely "Kotas", která byla sešrotována (celorepublikové prvenství u sešrotovaných modernizovaných vozů s čely "Kotas" drží pražská prototypová T3R 8205, z jejíhož předního čela byl vyroben "pomník", který dnes stojí u administrativní budovy pražských ústředních dílen v Hostivaři). Současně se jedná o první vyřazenou tramvaj, která byla modernizována v 90. letech a také první vyřazenou tramvají s GTO tyristorovou výzbrojí ČKD TV 8, která umožňuje i rekuperaci. Šrotace proběhla v areálu vozovny Medlánky na odstavné koleji vedle Ústředních dílen. Provedena byla externí firmou. Wed, 18 Nov 2015 21:47:00 +0100 RT6N1 1804 prodána do Poznaně http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1282 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1282 V pondělí 26. 10. 2015 se v ranních hodinách v tramvajové vozovně v Medlánkách objevil tahač s velkým návěsem uzpůsobeným pro převoz kolejových vozidel. Nepřivezl však žádnou novou tramvaj, jak bylo v minulých letech zvykem, ale naopak si pro jednu přijel. Tou dotyčnou byla RT6N1 1804. Tramvaje RT6N1 jsou prvními brněnskými nízkopodlažními tramvajemi. Byly vyrobeny v roce 1996 dnes již neexistujícím výrobcem ČKD DS v Praze. Do Brna byly dodány v první polovině roku 1997 v celkovém počtu 4 kusů. Od počátku provozu se však tyto tramvaje potýkaly s nejrůznějšími technickými problémy. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci výrobce, která jej dovedla až ke konkurzu, nebylo možné tyto nedostatky řešit běžným reklamačním řízením. Dopravní podnik města Brna se snažil tyto nedostatky řešit svépomocí nejrůznějšími úpravami, tyto však prakticky vždy vyústily v nezdar, proto tyto tramvaje bez homologace a průkazů způsobilosti většinu svého života stály odstaveny ve vozovně. V lednu 2008 došlo ve spolupráci s odborníky z firmy SKD TRADE (jedna z následnických firem bývalého ČKD) k oživení vozu 1801. Ten po absolvování náročných zkoušek s cestujícími i bez nich koncem téhož roku obdržel homologaci a průkaz způsobilosti. V dalších letech byly zprovozněny i vozy 1803 a 1802. Vůz 1804, který nikdy v minulosti neprošel žádnou z úprav podvozků ani brzd, zůstával odstaven a byl využíván jako zdroj velmi atypických náhradních dílů. Zprovozněné tramvaje se dařilo i přes jejich atypičnost po odladění prvotních "dětských nemocí" udržet v provozu v porovnání s ostatními typy tramvají s relativně nízkou poruchovostí (občasné delší odstávky jsou způsobeny zejména čekáním na opravu nebo dodání specifického náhradního dílu). Kompletní biografii tramvají RT6 si můžete přečíst v samostatném článku (http://www.bmhd.cz/rt6/rt6.php). Vzhledem k tomu, že tramvaj 1804 je dlouhodobě nevyužívána a její zprovoznění by bylo vysoce ekonomicky náročné, bylo-li by vzhledem k chybějícím dílům reálné, bylo rozhodnuto ji nabídnout k odprodeji. Zájem o tento vůz projevil provozovatel městské hromadné dopravy v polské Poznani (MPK Poznań), který již úspěšně provozuje 10 kusů tramvají RT6N1. MPK Poznań v minulých letech odkoupil i všechny 4 tramvaje RT6N1 z Prahy. 1804 by měla projít stejně jako původně pražské i poznaňské vozy kompletní rekonstrukcí v Modertrans Poznań. Nakládání vozu RT6N1 1804 v Brně proběhlo dne 26. 10. 2015 v dopoledních hodinách. Na svoji cestu za lepšími zítřky se tento neobvyklý náklad vydal ve stejný den v pozdně večerních hodinách. Mon, 26 Oct 2015 15:02:00 +0100