cs www.bmhd.cz - Brněnská MHD - Aktuality Vše o veřejné dopravě v Brně a okolí http://www.bmhd.cz Tue, 27 Sep 2016 02:08:54 +0200 eda.bmhd@centrum.cz (Eda) http://static.bmhd.cz/system/bmhd/img/logo-rss.png www.bmhd.cz - Brněnská MHD - Aktuality http://www.bmhd.cz 137 38 Vše o veřejné dopravě v Brně a okolí Prediktivní mazání okolků v Brně http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1353 http://www.bmhd.cz/aktuality/aktualita.php?1353 Mazání okolků tramvají (vystouplá část nacházející se na vnitřní straně tramvajového kola po celém obvodu bránící sjetí tramvaje z kolejnice) je jeden z prostředků, který snižuje tření mezi kolem a kolejnicí zejména při průjezdu oblouky a pomáhá tak snižovat hluk a opotřebení kol a kolejnic. První sériově dodávané "on-board" systémy mazání okolků se v Brně objevily poprvé v 90. letech s nově dodávanými tramvajemi ČKD v 90. letech (T6A5, RT6N1, KT8D5N). Kvůli poruchovosti a obtížné údržbě těchto systémů však byly zakrátko zrušeny. První úspěšně provozované systémy byly v Brně nasazeny až s tramvajemi Anitra a Škoda 13T. Oba typy tramvají mají zařízení od firmy Tribotec, ovšem s tím rozdílem, že Anitry namažou okolky první nápravy vždy po ujetí určité nastavené vzdálenosti, zatímco vozy 13T mažou i v reakci na zalomení vozu v oblouku díky přítomnosti čidla natočení článku. Intervalové mazání (po ujetí určité vzdálenosti) však neřeší aplikaci maziva do míst, kde je nejvíce potřeba, a reakční mazání (aplikace až po vjezdu do oblouku) sice namaže kola v oblouku, ale pozdě. Výrobci systémů společně s provozovateli proto vyvíjeli různé systémy mazání tak, aby bylo mazivo na kola nanášeno vždy těsně před oblouky nebo před místy, kde je zaznamenáváno skřípání kol nebo jiný hluk způsobovaný průjezdy tramvají. První brněnskou vlaštovkou byl mazací systém TRAM-A, který vyvinula firma Tribotec společně s VUT Brno. Systém byl zkoušen od roku 2013 do roku 2015 na tramvaji VarioLF2R.E 1100-2. Povel pro mazání okolků dávala řídící jednotka umístěná v kabině řidiče, která pracovala s mapou tramvajových tratí, kde byly pomocí GPS souřadnic definovaná místa, kde má vozidlo mazat. Nejprve byl vůz zkoušen výhradně na lince 4, později byl systém upgradován a pomocí nasazení na různé linky si systém sám zmapoval kolejovou síť a podle poloměrů oblouků automaticky nadefinoval mazací místa před oblouky. Po odzkoušení systému bylo zřejmé, že prediktivní systém mazání je správnou cestou pro snižování hluku a opotřebení kol a kolejnic. Při dalším rozvoji tohoto systému v Brně bylo využito možností Řídícího a informačního systému (RIS). Do vozidel byly doplněny ovládací jednotky (taktovače) komunikující mezi palubním počítačem BS100. Palubní počítače byly upgradovány verzí firmware umožňující ovládání mazání a současně byly vybaveny databází se souřadnicemi míst, při jejichž průjezdem má systém namazat okolky tramvajových kol. Zmíněný systém mazání je prozatím plně funkční na linkách 2, 4 a 5 na tramvajích 13T6 dodávaných v letošním roce a na Anitře 1814. V blízké době budou dovybavena všechna ostatní vozidla s mazáním okolků. Mazání okolků není jediné opatření v kolejové síti snižující hluk z tramvajového provozu. Tramvajové tratě jsou vybavovány celou řadou odhlučňovacích prvků (např. pryžové vložky), při rekonstrukcích jsou ukládány na antivibrační rohože. V tramvajové síti se také nachází několik stacionárních mazníků okolků (zpravidla před smyčkami nebo před oblouky v zastavěných lokalitách, např. Mendlovo náměstí). Novinkou na brněnských kolejích je také zkušební mazník hlavy kolejnice bránící tvorbě vlnkovitosti kolejnice (která rovněž způsobuje při průjezdu tramvaje hluk). Sun, 18 Sep 2016 08:29:00 +0100