i

Omezení v ulici Karlově

01.07.2017 00:00 - 01.09.2017 23:00
 

Z důvodu přípravných prací pro stavbu další části Velkého městského okruhu (překládky inženýrských sítí) bude omezen provoz v křižovatce ulic Karlova a Provazníkova.

Linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný Vrch - Tomkovo náměstí a dále pojedou odklonem do vozovny Husovice. Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x25 v trase Štefánikova čtvrť - Merhautova - Tomkovo náměstí - Židenice, kasárna - Stará osada a prodloužená trolejbusová linka 27 v trase Stará osada - Pálavské náměstí - Novolíšeňská. V úseku Merhautova - Stará osada je možné využít i okružní autobusové linky 44 a 84, jejichž trasa se nemění.

Linky 75 a N94 budou v úseku Maloměřický most - Židenice, kasárna / Tomkovo náměstí odkloněny ulicí Valchařskou. Vynechají tak zastávku Karlova.

© BMHD (2002 - 2017)