i

Omezení autobusů v ulici Hladíkově

14.08.2017 05:00 - 15.09.2017 23:00
 

Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Hladíkově dojde k odklonům a přesunům zastávek některých autobusových linek:

Linky 47, 49 a N94 pojedou ve směru do centra odklonem ulicemi Tržní, Křenová a Masná. Zastávka Tržní bude přeložena do stejnojmenné ulice, zastávka Hladíkova bude přeložena do ulice Masné (za křižovatku s ulicí Mlýnskou). Ve směru z centra pojedou linky po svých trasách.

Linka E76 pojede v obou směrech ulicí Křenovou. Vynechá tak zastávky Úzká, Zvonařka a ve směru do centra i zastávku Tržní. Náhradou obslouží zastávky Vlhká, Masná a ve směru do centra i zastávku Životského.

Linka 77 bude ve směru z centra odkloněna ulicemi Křenovou a Tržní. Vynechá tedy zastávky Zvonařka a Hladíkova, náhradou zastaví na zastávkách Vlhká a Masná. Ve směru do centra pojede odklonem ulicemi Křenovou a Masnou. Vynechá tak zastávku Tržní, náhradou obslouží zastsávku Životského; zastávka Hladíkova bude přeložena do ulice Masné (za křižovatku s ulicí Mlýnskou).

Linka 84 bude odkloněna podobně jako linka 77 ulicemi Křenovou a Masnou. Vynechá tak zastávku Tržní, za niž náhradou obslouží zastsávku Životského, a zastávka Hladíkova bude přeložena do ulice Masné.

© BMHD (2002 - 2017)