Ostatní - rok 2017 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ostatní - rok 2017

RIS II

Od 24. srpna 2017 probíhá výběrové řízení na dodavatele nového řídicího a informačního systému pro městskou hromadnou dopravu v Brně, tzv. RIS II, který navazuje na stávající systém, jehož provoz byl spuštěn koncem roku 2004. Předpokládaná hodnota zakázky je 185 mil. Kč a její realizace má být ukončena do 31. října 2018.

Součástí nového systému má být zejména:
  • přechod fónické komunikace vozidel a on-line datové komunikace do digitální rádiové sítě,
  • zajištění rychlejší on-line datové komunikace většího objemu dat prostřednictvím GSM sítě,
  • modernizace palubního a informačního systému,
  • náhrada stávajícího dispečerského pracoviště,
  • dodávka SW pro automatické vyhodnocování stavů vozidel a dopravní situace,
  • přechod datové komunikace vozidel ve vozovnách na přenos pomocí privátní Wi-Fi sítě,
  • instalace prostředků pro realizaci dopravních průzkumů do vybraných 112 vozidel MHD,
  • aktualizace datové komunikace mezi dispečinky DPMB a KORDIS JMK,
  • zajištění přímé komunikace dispečerského pracoviště s vybranými zastávkovými elektronickými informačními panely,
  • ovládání mazání okolků palubním počítačem na základě polohy GPS.

Kromě toho budou do vozidel instalovány elektronické zobrazovače kurzového čísla, palubní počítače s dotykovým displejem nebo taktéž do vybraných vozidel i čelní statické kamery pro snímání prostoru před vozidlem. Cestující jistě ocení i možnost internetového připojení ve vozech pomocí Wi-Fi.

Fotografie stávajícího stavu:
palubní počítač BUSE BS 100 pořadové číslo vlaku sál dispečinku

číst dále
autor: Lukin, 6. 10. 2017, trvalý odkaz

Návěstidla upravující přednost na tramvajových tratích

Tramvaje jedoucí do Bystrce mají nově přednost před tramvajemi vyjíždějícími ze smyčky Návěst Dej přednost v jízdě na hlavní trati je v Komíně doplněna návěstí Výstraha V únoru jsme se v aktualitě Zimní novinky ve vozovém parku trolejbusů krátce zmínili o změně směrnic D01 a D21 Dopravního podniku města Brna, podle nichž je organizován provoz MHD v Brně. Změna směrnice D21 Návěstní soustava platná od 1. února 2017 zavádí několik nových návěstí, mezi nimi i návěsti upravující přednost tramvají na samostatných drážních tělesech. Prvním místem, kam byla instalována návěstidla 26a Přednost v jízdě na hlavní trati a 26b Dej přednost v jízdě na hlavní trati, se ve čtvrtek 11. května stal výjezd ze smyčky Komín, kde nově tramvaje vyjíždějící ze smyčky dávají přednost tramvajím jedoucím po trati do Bystrce nebo od Bystrce. Před zavedením těchto nových návěstí nebylo prakticky možné určit přednost v jízdě na samostatných tělesech odlišně od obecně platného ustanovení o přednosti zprava. Není vyloučeno, že v budoucnosti budou vytipována další místa, na nichž bude umístění těchto návěstidel vhodné. číst dále
autor: Miky, 13. 5. 2017, trvalý odkaz

Obnovení provozu na odklonové trolejbusové trati v ulici Tábor

Rozbočení trolejových stop směrem do ulice Tábor (vlevo) a ke Slovanskému náměstí Pohled do ulice Tábor ve směru od ulice Chodská k ul. Kounicova Během letních prázdninových měsíců července a srpna opět dojde k uzavírkám a rekonstrukcím několika ulic současně. Týká se to i části ulice Kounicova v úseku mezi křižovatami s ulicí Šumavská a s ulicí Tábor. Ulici Kounicovou je ve zmíněné části vedena jak tramvajová, tak i trolejbusová doprava a uzavírka se tedy dotkne obou. Tramvajová linka č. 12 bude opravovaným úsekem projíždět vždy po jedné koleji, trolejbusové linky 34 a 36 pojedou obousměrným odklonem ulicemi Zahradníkova, Botanická, Chodská a Tábor, tedy částečně po trase linky 32.

To znamená obnovení pravidelného provozu na trolejbusové trati ulicí Tábor v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Chodská a Kounicova po dlouhých sedmnácti letech, byť opět dočasně. Trať je dlouhá přibližně 270 metrů, v dolní části ulice Tábor v křižovatce s Chodskou ulicí je napojena na trať linky 32 směrem z a do centra s dlouhodobě snesenými armaturami trolejového křížení. V horní části úseku v křižovatce s ulicí Kounicova jsou obě trolejové stopy kuse ukončeny opět se snesenými výhybkami a kříženími.

První využití této trati a vlastně její výstavbu zapříčinila rekonstrukce části ulice Kounicova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Nerudova a Šumavská v roce 1995. K dalšímu většímu využití propojky došlo v druhé polovině roku 2000, kdy rekonstrukce ulice Kounicova postoupila dále ke křižovatce s ulicí Jana Babáka včetně přestavby zastávky Klusáčkova do „zátkového“ provedení. číst dále
autor: Janatak, 3. 5. 2017, trvalý odkaz