Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Novinky ve vozovém parku DPMB - rok 2019

T3G 1639+1640 po VP

Začátkem března byla dokončena VP na tramvajích T3G ev. č. 1639 a 1640. Provedení obou vozů odpovídá předchozím dokončeným prohlídkám souprav T3G ev. č. 1606+1608 a 1607+1611. Jedinou vizuální změnou oproti předchozímu stavu je nahrazení ochlazovače kabiny řidiče Trav-l-cool klimatizací Dometic-Waeco CoolAir RTX. číst dále
autor: Ondra K., 25. 3. 2019, trvalý odkaz

Dallas odvezen na rekonstrukci

Dnešní Dallas pod původním jménem Moskva Poslední únorový den roku 2019 se na Brněnské přehradě nesl ve znamení nakládky a odvozu lodi Dallas, interně označené evidenčním číslem 4805, do Hlavečníku u Týnce nad Labem k plánované rekonstrukci.

Nejprve si ale stručně povězme něco k historii zmíněné lodi. Po skromných začátcích lodní dopravy krátce po 2. světové válce, kdy provoz zahájily pouze dvě jednopalubové lodě původem z Německa společně se člunem pro 18 cestujících, který původně pravděpodobně sloužil na Svratce u Kamenného mlýna, bylo přímo na břehu Brněnské přehrady vlastními silami pracovníků dopravního podniku částečně nebo zcela postaveno celkem 8 lodí. Mezi nimi byla v roce 1955 v provizorních podmínkách dřevěného hangáru dokončena i dvoupalubová loď, pojmenovaná tehdy jako Moskva. Protože se postupem času začínalo projevovat nevyhovující zázemí a také stárnutí jednotlivých plavidel, bylo koncem 70. let přistoupeno k celkové rekonstrukci areálu lodní dopravy a postupné výstavbě zděných hangárů pro údržbu a deponování lodí. Zároveň byly průběžně prováděny generální opravy jednotlivých lodí, přičemž námi sledovaná Moskva se dostala na řadu již v letech 1980–1981.

 Dallas na hladině Brněnské přehrady v roce 2011 Další milník v historii lodní dopravy přišel v roce 1993, kdy bylo několik lodí přejmenováno. Moskva tak dostala dvé dnešní jméno Dallas. Celkem 4 dvoupalubové a 2 jednopalubové lodě pak sloužily provozu sezónní linky lodní dopravy až do roku 2010, kdy byly zahájeny dodávky lodí nových, tentokrát již vyrobených u externího dodavatele, jímž se stala společnost JESKO CZ s provozovnou v Hlavečníku u Týnce nad Labem (cca 15 km od Kolína). Během let 2010–2012 se tak na hladinu Brněnské přehrady dostalo 5 nových lodí, které postupně nahradily lodě původní. Ty byly většinou odprodány soukromým subjektům a přestaly sloužit svému původnímu účelu. Výjimkou je pouze jednopalubová loď Brno, která prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí a je dodnes využívána pro zvláštní plavby mimo běžný plavební řád, a také dvoupalubová loď Dallas, která od ukončení své poslední plavební sezóny v roce 2012 odpočívala na břehu a čekala na svůj další osud.

Ten přitom zpočátku byl poměrně nejistý. Záhy, na jaře roku 2013, byla loď prohlášena kulturní památkou. Už o dva roky později, tedy v roce 2015, však byla nabídnuta k odprodeji, status kulturní památky se všemi důsledky z toho plynoucími ale pravděpodobně případné zájemce o koupi odradil. Už v roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti zabývající se celkovou rekonstrukcí plavidla a jeho zpětným uvedením do provozu. Až konečně v září roku 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této rekontrukce, a z vítězství se mohla radovat opět společnost JESKO CZ. Přípravy na rekonstrukci vyvrcholily, jak již bylo zmíněno v úvodu aktuality, ve čtvrtek 28. února 2019, kdy byl v areálu lodní dopravy Dallas naložen na silniční návěs, a v noci vyrazil do Hlavečníku. Zde bude provedena hlavní část oprav, přičemž dokončení celé rekonstrukce má proběhnout opět v Brně na jaře příštího roku. Uvedení do provozu je podle zadávací dokumentace naplánováno nejpozději na červen roku 2020.

Přehled všech lodí naleznete v příslušné sekci v evidenci. číst dále
autor: Miky, 10. 3. 2019, trvalý odkaz

T6A5 1209+1210 po GO

Koloběh generálních oprav tramvají T6A5 pokračuje i nadále. Na přelomu roku byla dokončena souprava nesoucí ev. č. 1209+1210. Vůz 1209 absolvoval zkušební jízdy ještě koncem prosince, vůz 1210 byl zprovozněn přibližně o měsíc později. Po vyřízení všech nezbytných administrativních záležitostí byla souprava poprvé vypravena dne 5. 2. 2019 na 18. kurzu linky 12. Provedení a rozsah opravy je totožný s předchozími dokončenými vozy ev. č. 1203, 1204, 1213 a 1214. Bližší popis výchozího stavu generálních oprav naleznete v příslušné aktualitě z roku 2015. číst dále
autor: Ondra K., 18. 2. 2019, trvalý odkaz

VarioLF2R.E 1102 po VP

LF2 1102 druhý den v provozu po VP Po téměř 14měsíční pauze pokračují velké prohlídky kloubových tramvají Vario. Na konci ledna byl dokončen vůz ev. č. 1102II, který byl následně vrácen do provozu začátkem tohoto týdne. Provedení prohlídky je totožné jako u předchozích dokončených vozů stejného typu. Pro úplnost připomeňme, že v rámci VP dochází k montáži předních tlumených světlometů s technologií LED a kompletního kamerového systému pro sledování prostoru pro cestující. číst dále
autor: Ondra K., 15. 2. 2019, trvalý odkaz

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2018 a výhled na rok 2019

 Polep KT8D5R.N2 1704 připomíná výročí 150 let MHD v Brně Jako již tradičně se začátkem nového roku přinášíme aktualitu shrnující nejdůležitější a nejzajímavější změny ve vozovém parku DPMB v roce 2018. V následujících odstavcích se také dočtete o plánech na roky následující.

» číst celý text... číst dále
autor: Jakub S., 29. 1. 2019, trvalý odkaz

Lednové reklamní zpravodajství

První měsíc letošního roku přinesl na reklamním poli hned tři novinky. První a největší novinkou je modrá celovozová reklama propagující sté výročí založení Masarykovy univerzity. Polep byl v polovině ledna nalepen na kloubové Vario ev. č. 1078II, kde vystřídal reklamu propagující projekt Masarykovy univerzity Tři osudové roky. Ve stejném období byla ukončena celovozová reklama Rudolf Jelínek, kterou vozilo VarioLF2R.E ev. č. 1106II a dále bokolep propagující síť optik Aleše Žejdla, kterým se pyšnila tramvaj K2R.03 ev. č. 1081. Oba vozy nyní jezdí v unifikovaném laku. číst dále
autor: Ondra K., 26. 1. 2019, trvalý odkaz

Ukončení provozu autobusů B941 v Brně

2340 v zastávce Všetičkova jako náhradní doprava za tramvajovou linku 4 Druhý prototyp Karosy B941 sloužil v Brně v letech 1998–2014 Poměrně nenápadně opustily v průběhu druhé poloviny roku 2018 řady brněnského vozového parku autobusy Karosa B941. Věnujeme jim proto tuto aktualitu, byť s mírným zpožděním.

» číst celý text... číst dále
autor: Miky, 20. 1. 2019, trvalý odkaz

Zkušební provoz autobusu Urbanway 12M

V pátek 18. ledna zavítal do Brna netradiční přírůstek v podobě předváděcího autobusu Iveco Urbanway 12M. Jde o vůz s registrační značkou 5E9 6192 vyrobený v roce 2018. Autobus je v majetku výrobce, tedy společnosti Iveco Czech republic, a po zápůjčkách do Karlových Varů a středních Čech si našel cestu i do Brna, kde má být ve zkušebním provozu po dobu cca dvou týdnů. U Dopravního podniku města Brna bylo vozu přiděleno evidenční číslo 2721II a počítá se s jeho vypravováním z medlánecké vozovny zejména na linky 41, 43, 44, E50, 52 a 53. Účelem testování je především odzkoušení jednotlivých parametrů motoru, převodovky a dalších vlastností v souvislosti s očekávanou dodávkou 15 nových autobusů stejného typu. číst dále
autor: Miky, 18. 1. 2019, trvalý odkaz

Anitra 1817 s celovozovou reklamou

Během prvního lednového týdne obdržela tramvaj Škoda 03T6 “Anitra” ev. č. 1817 celovozovou reklamu propagující 100 let od založení Mendelovy univerzity. Polep je tvořen černou grafikou na zeleném podkladu. číst dále
autor: Ondra K., 6. 1. 2019, trvalý odkaz

Zimní trolejbusové aktuality

trolejbus 3216 ještě v pravidelném provozu na odklonové trase ulicí Mlýnská trolejbus 3273 na hale vozovny Husovice v průběhu posledního roku svého pravidelného provozu u DPMB interiér odstaveného trolejbusu 3271 Na trolejbusech Škoda 21Tr jsou postupně prováděny generální opravy, a to v pořadí již druhé. V předešlém roce byly od vydání posledních trolejbusových aktualit dokončeny opravy tohoto stupně na vozech 3008, 3025II, 3028 a 3502, který byl zrenovován do stavu po dodání a bude sloužit jako retro vůz (více informací v příslušné aktualitě). Aktuálně se tak v dílnách těžké údržby nacházejí trolejbusy 3016, 3019 (oprava po dopravní nehodě), 3021 a 3031II. Čelo poškozeného vozu 3019 bylo již demontováno a namísto něj instalováno čelo z jiného trolejbusu 21Tr (ex 385) odkoupeného z Dopravního podniku města Pardubic a.s. Na přistavení do dílen čekají vozy 3033, 3037, 3057II a 3058, tj. i oba trolejbusy 21TrAC odkoupené v květnu 2014 od Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s., které jezdily v ulicích Brna v atypických bílých nátěrech s červenými pruhy na čelech. Během generálních oprav o tento prvek přijdou, neboť budou přelakovány do standardního městského schématu Kotas. Práce rovněž postupně pokračují i na trolejbusech TMB - Tatra T401 (ev. č. 461) a Škoda 8Tr (ev. č. 141).

V souvislosti s dodávkou nových parciálních trolejbusů Škoda 26Tr došlo k definitivnímu odstavení několika trolejbusů Škoda 14Tr a jednoho vozu Škoda 15Tr. Aktuální výčet odstavených trolejbusů tedy zahrnuje následující vozy 3244, 3250, 3267, 3269, 3271, 3273, 3276, 3277, 3286, 3506 a 3508. U některých z nich dojde k jejich prodeji. Například vůz 3508 by měl přejít do vlastnictví soukromé osoby a dále sloužit jako součást pohostinského zařízení. číst dále
autor: Lukin, 2. 1. 2019, trvalý odkaz

Tramvajové zpravodajství konce roku 2018

Poslední měsíce roku 2018 byly na poli tramvají poměrně pestré, pojďme si tedy udělat malý souhrn nejdůležitějších událostí.

Souprava T6A5 1207+1208 krátce po GO T3R.PV 1561 na ZJ po VP Těžká údržba

Začátkem prosince byla do provozu vrácena souprava tramvají T6A5 ev. č. 1207+1208 po provedené generální opravě. Oba vozy se na zkušebních jízdách objevily již v září, nicméně bylo nutno dostát i všem úředním formalitám. Provedení GO je prakticky shodné s předchozími dokončenými tramvajemi T6A5 ev. č. 1203 a 1204.

Krátce před polovinou prosince byly dokončeny velké prohlídky tramvají T3G ev. č. 1606+1608 a T3R.PV ev. č. 1603+1561. Vizuální provedení všech čtyř vozů odpovídá běžnému rozsahu VP, pouze “A” vůz 1606 obdržel klimatizaci kabiny řidiče Dometic-Waeco CoolAir RTX náhradou za původní ochlazovač Trav-l-cool.

Pro úplnost doplňme, že krátce před Vánoci se na zkušebních jízdách po GO objevila tramvaj T6A5 ev. č. 1209 a naopak k provedení VP byly předány vozy 1102II, 1558II, 1639 a 1640.

Reklamní zpravodajství

Již během podzimu byla ze soupravy T3P ev. č. 1622+1623 odstraněna celovozová reklama Intersport. Oba vozy opět jezdí v unifikovaném laku.

Začátkem listopadu obdrželo kloubové VarioLF2R.E ev. č. 1078II celovozovou reklamu propagující projekt Masarykovy univerzity Tři osudové roky. Polep tvoří barevná grafika na světle šedém podkladu.

Během první poloviny prosince byla celovozovou reklamou opatřena tramvaj T3R.PV ev. č. 1658II, která je příležitostně využívána pro potřeby výcviku nových řidičů tramvají. Pestrobarevný reklamní polep má za cíl tramvaj odlišit od ostatních běžných vozů a zároveň propagovat i podnikovou autoškolu.

Ve stejném období byla do provozu dána i tradiční bílá celovozová reklama s vánočním přáním DPMB a. s., kterou letos vozí Anitra ev. č. 1821. číst dále
autor: Ondra K., 1. 1. 2019, trvalý odkaz