Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2011 a výhled na rok 2012

jedna z nově dodaných tramvají 13T na páteřní lince 1 Za poslední roky jste si již možná zvykli na to, že se na BMHD.cz vždy v lednu objeví článek rekapitulující změny ve vozovém parku v uplynulém roce. Ani tentokrát tomu nebude jinak.


Tramvaje

V tramvajovém vozovém parku se v roce 2011 odehrálo mnoho podstatných událostí. Na začátku roku se dostalo do provozu 5 vozů Škoda 13T (1920 - 1924) z dodávky pro rok 2010, k nimž se do května připojilo i 5 vozů objednaných na rok 2011 (1924 - 1929). Společným znakem obou sérií těchto tramvají z plzeňské Škody je pozměněný interiér v lichých článcích - nyní jsou zde sedadla umístěna pouze po směru jízdy a proti němu (na rozdíl od vozů 1901 - 1919, kde cestující sedí kolmo ke směru jízdy). Příjemným důsledkem změny uspořádání interiéru je také zvýšená kapacita vozů 13T poslední série (204 cestujících oproti 194 cestujícím u starších sérií 13T). Kromě dodávek zcela nových 30metrových tramvají pokračovala také obnova vozového parku délkové kategorie 20 m. Postarala se o ni dvojice vozů VarioLF2R.E 1102II a 1114II (+ byl zprovozněn vůz VarioLF2R.E 1109II z roku 2010). Původní K2 těchto evidenčních čísel byly odstaveny a sešrotovány.

Další zmíněníhodnou kapitolou jsou generální opravy a jiné periodické opravy tramvají. V roce 2011 jsme se dočkali dalších dvou generálkovaných souprav T3G, které krom nového ručního řadiče dostaly také klimatizaci kabiny řidiče nebo nové střešní brzdové odporníky. Jejich čísla jsou 1613+1614 (při GO vyměněno pořadí vozů v soupravě) a 1626+1631. Pokračoval také maraton modernizací tramvají KT8D5. V ulicích tak dnes můžeme potkat nízkopodlažní KT8D5R.N2 evidenčních čísel 1702, 1708 a 1727 (druhá jmenovaná po modernizaci ještě nezasáhla do provozu, čeká na povolení DÚ). Vůz 1702 tak s generální opravou přišel o všechny své atypické prvky, které jakožto vůz ověřovací série KT8D5 z roku 1986 měl. Jeden atypický prvek však při GO naopak získal - jako jediný dostal nové dveře s lepenými skly od firmy SKD. Kromě generálních oprav pokračovaly také velké prohlídky v podobném rozsahu jako v minulých letech. Všechny vozy, které prošly VP a GO byly vybaveny kromě infosystému BUSE a poptávkového otevírání dveří i klimatizací kabiny řidiče, což u vozů KT8 znamenalo nové řešení odpojovače-přepojovače, který byl přesunut do zástěny kabiny řidiče po vzoru továrních vozů KT8D5N. V roce 2010 byl problém kolize odpojovače s klimatizací technicky řešen odlišným způsobem - viz příslušná aktualita. U vozů K2R, K2R03 a K2R03-P, které prošly VP, pokračovalo otáčení pantografů kloubem směrem dozadu. Motivací k tomuto kroku je zvýšení bezpečnosti (zamezení kolizi pantografu s větrací klapkou). Zajímavou změnou je také nový vzor látky potahů sedadel repasovaných v rámci VP a GO. Aktuálně je používána modrošedá látka se světle fialovými a červenými amorfními vzory, která vystřídala dříve používané oranžovo-červené, později modro-šedé variace s ústředním pruhem na sedadle. Pokud se aktuální látka nepřestane vyrábět, jako tomu bohužel bylo u předchozích vzoru, mělo by její používání vydržet.

V předchozích odstavcích jsem nezmínil pokračování příběhu tramvají RT6. Dalo by se říct, že v tomto ohledu byl rok 2011 rokem úspěšným. Podařilo se zkompletovat, zprovoznit a v únoru i zařadit do provozu s cestujícími "Třetí sestru" 1802. Dopravní podnik tak disponuje třemi relativně provozuschopnými vozy RT6. Přestože pohled na tabulku vypravenosti vozů RT6 nevypadá nijak lichotivě, spolehlivost těchto vozů má vzestupnou tendenci a je potřeba říct, že za část odstavení a výměn tyto vozy nemohou. "Že to jde" předvedla již v říjnu 2010 tramvaj 1803, která se zasloužila o to, že byl v tento měsíc typ RT6 nejspolehlivějším typem tramvaje v medlánecké vozovně. Dalším malým vítězstvím bylo současné vypravení všech tří vozů RT6 na linku v jeden den - stalo se tak 20. prosince 2011. Současné informace praví, že DPMB zatím nemá v plánu zprovoznit i čtvrtý vůz 1804, avšak je možné, že pokud se povede odladit první 3 vozy na běžnou úroveň spolehlivosti, investice prostředků do "čtvrté sestry" bude nakonec schválena. Až čas ukáže.

Méně technickou, ale o to více zajímavou změnou v tramvajovém vozovém parku v roce 2011 byla první aplikace mobilboardu (tramboardu) na bočnici drážního vozidla v Brně. Letité spory o to, jestli (legislativně) může být reklama na tramvaji a trolejbusu nalepena přes okna, tak zřejmě byly vyřešeny a v nabídce reklamních služeb DPMB mohla přibýt kromě položky tramboard také položka celovozová reklama i přes okna. První tramboard dostala Anitra 1813 už v dubnu 2011 a od té doby se s podobnými reklamami roztrhl pytel. Zatím se tramvajové mobilboardy objevily na typech Anitra, 13T a v závěru roku dokonce i na VariuLF. Nechme se překvapit, jaké typy budou následovat v roce 2012.

V souvislosti se zařazením většího počtu nových tramvají 13T bylo udrženo i tempo vyřazování starších vozů T3 s odporovou či tyristorovou regulací. Vozy byly odstavovány postupně podle počtu najetých kilometrů, který většinou přesahoval i 2 miliony. Konkrétně šlo o vozy T3 1511 a T3M 1540, 1545 (nesešrotován, používán pro posun v ÚD), 1570 a 1581II (r. v. 1966, toho času jedna z nejstarších T3 v Brně, viz evidenci). U vozů K2 se též vyřazovalo, šlo však o reciproční výměnu starých vozů K2 za nová VariaLF2. Roku 2012 se tedy nedočkaly dva původní vozy - 1102 a 1114. Rušení vozů potkalo i služební tramvaje. Definitivně odstaveny a sešrotovány byly vozy T2 4115 (dlouholetá posunovací tramvaj v ÚD Medlánky, nyní nahrazena vozem T3M 1545) a měřící vůz T3 4123 (nahrazen T3M 1593, která byla dovybavena příslušenstvím pro měření trolejového vedení).

V řeči čísel předchozí odstavce znamenají, že v roce 2011 bylo do provozu zařazeno celkem 13 nových tramvají (10 vozů 13T, 3 vozy VarioLF2 (jeden vůz ještě z roku 2010) + znovuzařazena jedna RT6 z roku 1997) a 7 tramvají vyřazeno (2 vozy K2, 5 vozů T3). Celkový počet provozních tramvají se tak vyšplhal k číslu 317. Průměrný věk provozní tramvaje v Brně se podařilo snížit na 21,5 roku (oproti 21,9 v roce 2010). Počet nízkopodlažních tramvají je 108, což je pěkných 34 procent.

Výhled na příští rok není tak bohatý, jako byl minule, avšak z minima financí, které budou z městského rozpočtu na investice k dispozici, se snaží obohatit tramvajový park co nejvíce. V roce 2012 budou zakoupena 4 VariaLF2 (předpokládaná evidenční čísla 1096, 1103, 1106 a 1112), což bude znamenat konec pro původní K2 stejných čísel. Poctivě také budou pokračovat rekonstrukce vozů KT8D5 s dosazením nízkopodlažního článku v obvyklém počtu 3 vozů (předpokládaná čísla vozů 1720, 1722 a 1725), což znamená, že na začátku roku 2013 už bychom měli mít jen 2 poslední vysokopodlažní KT8 (1724 a 1736). Neustanou ani GO a VP, zajímavostí bude velká prohlídka prvních tramvají VarioLF. Pokračovat bude i vyřazování vozů T3 a T3M v počtu cca 10 vozů (budou mezi nimi i již odstavené vozy 1528 a 1534).


Trolejbusy

Uplynulý rok byl pro brněnské trolejbusy rokem, kdy bylo prolomeno jedno dogma. Nedostatek financí a tím způsobená neobnova vozového parku novými vozy zapříčinila po opětovném zprovoznění trati na rekonstruované Královopolské ulici nedostatek vozů. Dopravní podnik si to však uvědomil a hbitě zareagoval myšlenkou využít masivní obnovu vozového parku trolejbusů v Jihlavě ve svůj prospěch. Bylo tedy rozhodnuto o nákupu celkem 5 ojetých trolejbusů 21Tr z Jihlavy (viz první aktualitu, druhou aktualitu a třetí aktualitu). Jeden je určen na náhradní díly, ostatní 4 projdou opravou a budou zařazeny do provozu. Jen podotkněme, že DPMB tyto ověřené spolehlivé vozy získal za zlomek ceny nových trolejbusů a po provedení generální opravy na nich získá 4 bezproblémové nízkopodlažní trolejbusy, které jsou o více jak 10 let novější než nejstarší brněnské vozy. První vůz (3045II) již zasáhl do provozu, další dva (3044II a 3047II) čekají na generální opravu a poslední provozní "Jihlavák" (3046II) je prozatím využíván jako služební vůz.

Kromě nákupu jihlavských 21Tr také pokračovaly generální opravy a velké prohlídky trolejbusů všech starších typů. Generální opravy se dokonce dočkal i první vůz 22Tr (3602) nebo poslední 2 (před opravou dlouhodobě odstavené) vozy 14Tr14 s atypickým předním budníkem na transparent (3259 a 3260). Rokem 2011 také skončilo první kolo generálních oprav původních brněnských vozů 21Tr a stejně tak první kolo rekonstrukcí továrních vozů 14Tr17/6M.

Brněnským trolejbusům se i přes nedostatek vozů nevyhnulo vyřazování. Své poslední kilometry v roce 2011 ujely vozy 14Tr07 3199, 14Tr08/6 3212 a poměrně nečekaně také 14TrR 3225 (vyřazen pro vážnou technickou závadu). Rok 2011 naopak přežije poslední červeno-krémový vůz 3194, ač to původně nebylo v plánu - viz aktualita. Za zmínku také stojí sešrotování již 2 roky odstaveného vozu 3193.

Statisticky vzato v roce 2011 byl do provozu s cestujícími zařazen jeden trolejbus (první z jihlavských vozů) a vyřazeny byly vozy 3. Celkový počet provozních trolejbusů se zastavil na čísle 144, z toho je 25 vozů kloubových. 61 trolejbusů je nízkopodlažních, což je 42 procent z celkového počtu.

Nakoukneme-li do plánů na rok 2012 pro trolejbusový vozový park, budeme mít důvod k radosti. Po 3 letech se totiž Brno dočká nových nízkopodlažních kloubových trolejbusů, a to dokonce v počtu 7 kusů. Konkrétní výrobce zatím není znám, rozluštění přinese až výsledek výběrového řízení. Mimo dodávky nových vozů je v plánu, jak již bylo avizováno, začít rekonstruovat původní jihlavské vozy 21Tr (je možné, že 3045 se dostane na řadu až v roce 2013) a zunifikovat je tak s brněnskými 21Tr. Pokračovat také budou generální opravy ostatních typů vozů (14Tr, 15Tr, 21Tr i 22Tr). Dodávky nových trolejbusů umožní také vyřadit některé starší 14Tr (3207, 3210 a další).


Autobusy

Po početné dodávce nových vozů v roce 2010 se nesl rok 2011 hlavně ve znamení vyřazování starších vozů řady Karosa 700. V roce 2011 nebyl dodán žádný nový autobus, přesto bylo definitivně odstaveno z provozu 11 vozů. Konkrétně to byly B741 2320, B732 7292, 7351, 7370, 7377, 7383 a B731 7399, 7400, 7404, 7405 a 7407. Mimo vyřazování pokračovaly i tradiční generální opravy autobusů ve firmě Zliner Zlín. V roce 2011 se jí dočkalo 5 vozů B931 7446, 7447, 7448, 7449 a 7450. Zajímavostí u těchto generálních oprav je opět jiný typ klimatizace kabiny řidiče, tentokrát jde o Waeco CoolAir CA 850S.

Statistika vozového parku autobusů vypadá následovně: celkem 302 provozních autobusů (z toho 89 kloubových) s průměrným stářím 8 a půl roku. Počet nízkopodlažních vozů je 122 (z toho 22 kloubových), což představuje přes 40 procent vozů.

Rok 2012 by měl do autobusového vozového parku vnést jednu novinku. V plánu je vypsat výběrové řízení na dlouhodobý pronájem 11 sólo a 9 kloubových vozů na dobu 8 let. Pokračovat by měly generální opravy vozů B931, a to v počtu 10 kusů - 8 vozů bude pravděpodobně rekonstruováno u firmy Zliner Zlín, 2 vozy projdou opravou v ústředních dílnách dopravního podniku v Medlánkách.


Lodě

Neméně sledovanou části vozového parku DPMB je lodní park. V uplynulém roce byly Dopravnímu podniku dodány 4 nové lodě (na jaře Vídeň a Utrecht; na podzim pak také Dallas a Stuttgart). Tato dodávka znamenala obměnu více jak poloviny lodního parku DPMB, což je v historii lodní dopravy na brněnské přehradě nevídané. Všechny 4 lodě jsou ve stejném provedení jako první novodobá loď z roku 2010 Lipsko. Na podzim 2011 po ukončení plavební sezóny byla vyřazena a odprodána loď jména Veveří. O osudu původní lodi Dallas zatím není rozhodnuto, nechme se tedy překvapit, kde tato 56 let stará loď skončí. V příští sezóně by tak DPMB měl mít k dispozici 5 v posledních letech dodaných lodí + rekonstruovanou loď Brno.


Ostatní

Jak již jsme mohli vidět v případě nových tramvají 13T, autobusů Crossway nebo minibusů MAVE, dopravní podnik si uvědomuje potenciál evropských fondů. Již od léta 2011 je proto podána žádost o dotaci na projekt pořízení 3 malokapacitních elektrobusů a vybavení některých trolejbusů superkapacitory. Pokud bude žádost schválena, mohli bychom se nových vozidel dočkat již na konci roku 2012.

Pro rok 2012 je také plánován nákup nového vozidla pro údržbu a montáž trolejového vedení vybaveného vysokozdvižnou plošinou a kolejovým adaptérem, který tak umožní vyřazení jednoho staršího podobného vozidla Liaz. Dalším novým služebním vozidlem by měl být nový školní autobus, který by měl mimo potřeby školního oddělení sloužit i pro zájezdové účely.


Pokud by vás zajímaly podrobnější statistiky, navštivte stejnojmennou sekci našich stránek.

Podrobný seznam vozů s detaily a fotografiemi najdete v evidenci.

Pro zajímavost nabízím také odkazy na rekapitulace změn ve vozovém parku v letech 2009 a 2010.
autor: Eda, 1. 1. 2012, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz