Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

100. modernizace tramvaje KT8 na území ČR a SR

prezentace 100. rekonstrukce tramvaje KT8 v ČR a SR KT8 1725 při prezentaci se svoji slečnou řidičkou Ve středu 11. dubna 2012 proběhlo v pisárecké vozovně v dopoledních hodinách za účasti medií slavnostní uvedení do provozu tramvaje KT8D5R.N2 1725, která prošla generální opravou spojenou s modernizací a dosazením středního nízkopodlažního dílu s typovým označením ML8LF, který je v pořadí 100. nízkopodlažním článkem použitým při modernizaci tramvají KT8D5 v České republice a na Slovensku.
Současně se jedná již o 25. tramvaj KT8D5 rekonstruovanou v Ústředních dílnách Dopravního podniku. První modernizovaná nízkopodlažní tramvaj KT8D5R.N2 byla v Brně zařazena do provozu v roce 2002. Jednalo se o ev.č. 1737, která byla odkoupena z Košic a pro Brno rekonstruována v Krnovských opravnách a strojírnách. Následující rok přibyla ještě 1738, která pocházela původně rovněž z Košic. V Krnově byla rekonstruována a upravena pro provoz v ruském Volgogradu (např. měla vyvýšené sedadlo pro průvodčího, které bylo otočené kolmo ke směru jízdy). Místní dopravní podnik však tento vůz z důvodu nedostatku finančních prostředků neodebral, proto byl po zpětné úpravě prodán do Brna. Další původně brněnskou tramvaj 1701 si již DPMB rekonstruoval sám ve vlastních ústředních dílnách. Celkem je tedy v Brně nyní v provozu již 27 tramvají KT8D5R.N2.
Na středeční prezentaci, které se účastnili zástupci vedení DPMB, a.s. i firmy Pragoimex, a.s., se kterou brněnský dopravní podnik ve věci rekonstrukcí tramvají dlouhodobě spolupracuje, byly mj. zdůrazněny výhody rekonstruovaných tramvají KT8D5R.N2. Jsou to zejména prodloužení živostnosti v Brně nepostradatelných obousměrných tramvají a zvýšení podílu nízkopodlažních vozů. Velmi důležitým aspektem je i fakt, že se rekonstukce provádí ve vlastních ústředních dílnách, což přispívá k udržení zaměstnanosti a také k úspoře nákladů na rekonstrukci (GO tramvaje KT8 stojí cca 14 mil. Kč, což je několikanásobně méně, než nová tramvaj obdobné kategorie).
Do konce roku 2012 budou dokončeny další dvě generální opravy tramvají KT8D5 a v roce 2013 budou po provedení posledních dvou modernizací všechny tramvaje typu KT8D5 v Brně nízkopodlažní.
autor: manil, 19. 4. 2012, Akce, trvalý odkaz