Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v brněnské MHD od 1. 1. 2013

Prototypový nátěr vozu 1560 i smyčka Technické muzeum už patří minulosti. Od 1. 1. 2013 bude minulostí i linka 13. Vzhledem ke snížení objemu objednané dopravy ze strany města Brna pro rok 2013 a k rostoucím cenám pohonných hmot a elektrické energie musel Dopravní podnik města Brna přistoupit k úsporným opatřením v organizaci MHD. Od 1. ledna 2013 nás tedy čeká řada více či méně populárních změn, jejichž výčet přinášíme v této aktualitě. Změny budou průběžně doplňovány a upřesňovány.

Aktualizováno 28. 12. 2012


Zrušení linky 7
Linka 7 bude zrušena. Její spoje budou nahrazeny spoji linky 5 k Ústřednímu hřbitovu. V sedle zůstane každý druhý spoj ukončen ve smyčce Mendlovo náměstí.


Zrušení linky 13 a změny tras linek 9 a 11
Linka 13 bude zrušena. Obsluhu Juliánova nově zajistí linka 9, která bude vedena v trase Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská - Dětská nemocnice - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Juliánov. V souvislosti s převedením linky 9 do ulice Milady Horákové bude upravena i trasa linky 11, která bude vedena po trase Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská - Tkalcovská - Malinovského náměstí - Česká - Bystrc, Rakovecká.
Náhradou za zrušené spoje linky 13 v úseku Hlavní nádraží - Technologický park a za linku 9 v úseku Hlavní nádraží - Komárov bude častější interval na lince 12. V úseku Hlavní nádraží - Technologický park se zlepší pravidelnost provozu tramvají.


Změna organizace tramvají v Bystrci
Linka 3 ve špičce a o víkendech a linka 11 celodenně budou trvale ukončeny ve smyčce Rakovecká. Aby cestující do sídliště Kamechy nemuseli dvakrát přestupovat, bude linka 54 prodloužena přes Rakoveckou do zastávky Přístaviště. V sedle zůstane linka 3 ukončena ve smyčce Komín.


Omezení linek 6 a 8 v koncových úsecích
Vzhledem k nižší poptávce v koncových úsecích bude v přepravním sedle ukončen každý druhý spoj linky 6 ve smyčce Švermova a každý druhý spoj linky 8 ve smyčce Novolíšeňská.


Prodloužení intervalu na lince 10
Intervaly na lince 10 budou v pracovních dnech prodlouženy na dvojnásobek, v sedle tedy pojede po 60 minutách a ve špičce po 20 minutách. Ve směru na Nové sady pojede u hlavního nádraží přes 3. kolej.


Úprava provozu linek 25 a 26
Na linkách 25 a 26 bude v pracovních dnech upravena organizace provozu. Na linku 25 budou nasazeny výhradně trolejbusy a zvýší se počet spojů jedoucích v celé trase Osová - Novolíšeňská. Kloubové autobusy budou přesunuty na linku 26, což v sedle umožní jejich ukončení už v zastávce Provazníkova (autobusy pak budou pokračovat jako linka 46 na Lesnou). Ve špičce zůstane provoz některých spojů linky 25 do Husovic zachován.


Zrušení linky 29
Linka 29 bude zrušena. Jako náhrada bude zkrácen interval na lince 34 a vybrané spoje linky 37 budou od 6:00 do 19:00 prodlouženy v intervalu 20 minut z Jírovcovy do smyčky Osová ve Starém Lískovci. Na zastávce Anthropos budou nově zastavovat i linky 25, 26, 37 a 52, bude tedy možné pohodlněji přestoupit na linky 44 a 84. Na linkách 25 a 26 nahradí zastávka Anthropos zastávku Pisárecká, která bude zrušena (i pro linku N95). V úseku Přívrat - Anthropos nahradí linku 29 volná kapacita na linkách 44 a 84.


Podvečerní prodloužení intervalů na linkách 30, 34 a 36
V době od 17:00 do 18:00 pojedou linky 30, 34 a 36 v intervalu 10 minut.


Prodloužení intervalů na linkách 31 a 33
V sedlech pracovních dnů budou prodlouženy intervaly na linkách 31 a 33. Linka 31 bude jezdit po 20 minutách, linka 33 pojede s intervalem střídavě 8 a 12 minut.


Změny na linkách 43 a 57
Na žádost městské části Útěchov bude linka 43 ukončena v Soběšicích a její spoje do Útěchova a Vranova budou nahrazeny prodlouženou linkou 57. Na opačném konci bude linka 57 celodenně zkrácena do zastávky Tomkovo náměstí.


Zrušení linky 45
Linka 45 bude zrušena. Náhradou bude na Lesné posílena linka 46. V oblasti Židenic a Vinohrad pojede linka 78 v úseku Stará osada - Vlkova přes Dělnický dům a Malou Klajdovku se zkrácením intervalu v úseku Židenice, nádraží - Jírova. Zastávky Mikulovská (od vyhlášení) a Strnadova budou obslouženy pouze regionálními linkami 201 a 202.


Nahrazení linky 51 trolejbusem
Linka 51 bude zrušena a částečně nahrazena trolejbusovou linkou 35 v trase Mendlovo náměstí - Tvrdého - Barvičova s intervalem 10 minut. Odjezdová zastávka na Mendlově náměstí bude ze současné polohy přesunuta do prostoru zastávek ostatních linek. Na lince 35 se předpokládá dočasný provoz autobusů (přibližně do února 2013), než bude v křižovatce Tvrdého - Úvoz doplněno trolejové vedení pro odbočení od Mendlova náměstí do Masarykovy čtvrti.


Prodloužení intervalu závleků na Myslivnu
Počet spojů linky 52, které obsluhují zastávku Myslivna, bude snížen na polovinu. Zastávka tedy bude v každém směru obsluhována v intervalu 2 hodiny.


Úprava provozu linky 53
V sedlech pracovních dnů bude linka 53 prodloužena ze Slovanského náměstí do zastávky Královo Pole, nádraží.
V nepracovních dnech bude interval linky 53 prodloužen na 60 minut. Obsluha smyčky Palackého vrch zůstane zachována.


Úprava organizace dopravy do Chrlic
Linka 63 bude zrušena. Náhradou vznikne nová linka 59 v trase Chrlice - Komárov s polookružním zakončením ulicí Kšírovou a Sokolovou (shodně s linkou 509).


Obousměrný provoz linek 64 a 74 přes Údolíček
Linky 64 a 74 pojedou i ve směru do Maloměřic přes zastávku Údolíček. Nebudou tedy obsluhovat zastávku Židenice, kasárna.


Zrychlení trasy linky 76
Linka 76, určená primárně pro obsluhu letiště, pojede nově po přivaděči Ostravská a obslouží pouze zastávky Hlavní nádraží, Úzká, Zvonařka, Tržní, Černovičky, Řípská, Šmahova, Letiště Tuřany - služební vstup (nová zastávka ve směru z centra) a Letiště Tuřany - terminál.


Úprava nočního provozu
Označení nočních linek se doplňuje symbolem N.
V noci před nepracovním dnem budou zrušena spojení nočních linek ve 2:30 a 3:30 u hlavního nádraží. Provoz nočních linek bude o víkendech prodloužen do 7:00, od 5:00 s intervalem 20 minut.
Pro návoz na začátky ranních směn budou zavedeny účelové spoje na některých denních linkách:

linka úsek poznámka
2 Mendlovo náměstí - Modřice, smyčka v zastávce Celní návaznost na linku N91
6 Královo pole, nádraží - Mendlovo náměstí spoje pokračují jako linka 2 do Modřic
64 Židenice, nádraží - Červený písek v zastávce Stará osada návaznost na linky N97 a N99
77 celá trasa
78 Vlkova - Slatina, závod
Modřice, Olympia - Slatina, závod

Ostatní denní linky zahájí provoz až okolo sedmé hodiny.


Změny na nočních linkách
Linka N89 pojede v úseku Masná - Dělnický dům nově po přivaděči Ostravská a přes zastávku Škroupova. Obsluhu ulice Táborské zajistí stávající linka N98.
Spoje ukončené do prosince 2012 v zastávce Kamenolom budou nově ukončeny polookružní trasou Štursova - Podveská - Svratecká (na ul. Hlavní) - Lísky - Svratecká (na ul. Kníničské).
Některé spoje linky N91 budou vedeny do terminálu Kuřim, TYCO.
Vybrané spoje linky N93 pojedou do zastávky Kociánka a dále do uzlu Královo Pole, nádraží.
Některé spoje linky N95 budou v úseku Popelova - Hanácká vedeny přes Holásky a ulicí Rolencovou.
Část spojů linky N96 bude ukončena v zastávce Starý Lískovec, smyčka.


Změny zastávek
Jednosměrná zastávka Kostelní zmola na trase linek 43 a N93 ponese nově název Hamerláky.
Zastávka Nové sady linek 60 a 61 bude nahrazena zastávkou Soukenická. Pro směr do Bohunic bude přesunuta k zastávce nočních linek do ulice Nové sady.
S ohledem na úsporu elektrické energie a pohonných hmot při rozjezdech budou vybrané méně frekventované zastávky nově provozovány v režimu "na znamení" nebo "od 20 do 5 hodin na znamení":

zastávka původní režim nový režim linky poznámka
Anthropos o z 25, 26, 37, 44, 52, 84, N95, N97, N98
Bellova stálá o 37, 50, N97
Borodinova o z 37, N97
Dobrovského o w 12, N93, N99
Filipova stálá o 30, N92
Glinkova stálá o 37, N97
Glocova stálá w 40, 48, 73, N95
Charvatská stálá o 32, 67
Chrlická o z 40, 73, 78, N95
Ivanovické náměstí stálá o 40, 48, 73, N95, 109
Kamenolom o z 1, 3, 11 změna se týká pouze zastávky tramvají
Kampelíkova stálá w 35, 39
Kluchova o w 25, 26, N95
Kronova stálá o 42, 65, 70, N90
Kšírova o z 49, 50, 59, N94, 509
Kubíčkova stálá o 1, 50, 54, N98
Laštůvkova stálá o 30, 50, 52, N92
Letovická stálá o 42, 70
Malá Klajdovka o w 58, 78, 82, N97
Maloměřický most o w 75, N94 změna se týká pouze zastávky autobusů
Marie Pujmanové stálá w 38
Medlánky, škola o w 41, 65, 71, N90
Mokrá Hora stálá o 70, N90
Neumannova stálá w 38
Olomoucká, u školy w z 31, 33, 77, N96
Olšanského o w 41, 65, 71, N90
Ořešínská o z 70, N90
Pavlíkova stálá/z w 38, N95
Podlesí stálá o 1, 3, 11, 30, N89
Podstránská stálá z 10 změna se týká pouze zastávky tramvají
Popelova stálá w 40, 48, 59, N95
Raisova z w 25, 26, N95
Revoluční o w 40, 48, 73, N95
Rosického náměstí stálá o 3, 11 změna se týká pouze zastávky tramvají
Rozcestí o z 57, N93
Sazenice o z 40, 48, 59, 67, N95
Skalní o w 69, N96, 401, 402
Slatina, závod o w 75, 77, 78, N89
Stránská skála o z 10
Soukopova stálá w 35, 39
Svatopetrská o z 12, 40, 48, 67, N95, 109
Špačkova o z 55, 75, N89, N98
Talichova o w 37, 50, N97
Tererova stálá w 12, N93, N99
Tuřany, smyčka stálá z 40, 73, 109 změna se týká pouze průběžných spojů
Uzavřená o z 64
Výstaviště, vstup G2 o z 1, N97
Záhřebská stálá o 30, 44, 53, 67, 84, N93

z - zastávka celodenně na znamení
o - zastávka od 20 do 5 hodin na znamení
w - zastávka v pracovní dny od 20 do 5 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení
autor: Miky, 12. 12. 2012, Změny v dopravě, trvalý odkaz