Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2012 a výhled na rok 2013

KT8D5R.N2 1725 a 1722, které byly obě generálkovány v roce 2012 Minulé roky jsme vám vždy na začátku ledna přinesli v uceleném článku souhrn informací o vozovém parku DPMB v uplynulém roce a o výhledu na ten následující. Oproti předchozím rokům jsme se tentokrát o dva měsíce zpozdili, na druhou stranu jsme však nyní schopni říct mnohem přesněji, co nás v roce 2013 čeká. Pojďme si tedy společně zrekapitulovat, jaký byl z pohledu vozového parku rok 2012 a jaký by mohl být rok letošní.


Tramvaje

Rok 2012 nebyl pro tramvajový vozový park tak štědrý jako rok 2011, přesto většina trendů v obnově vozů přetrvala. Nebyly sice dodány již žádné další nové tramvaje Škoda 13T, modernizační programy se však nezastavily. Rekonstrukcí spojenou s dosazením středního nízkopodlažního článku ML8LF od firmy Pragoimex tak mohly podle plánu projít vozy KT8D5 1720, 1722 (do provozu zasáhla až po Novém roce) a KT8D5SU 1725. Další významnou kapitolou byly rekonstrukce dosluhujících vozů K2 na zcela nová Varia LF2. Pro rok 2012 se jí dočkaly čtyři vozy: 1096II (B-vůz), 1103II (A-vůz), 1106II (A-vůz) a 1112II (B-vůz). Ve skromnějším počtu pokračovaly i generální opravy vozů T3G - prošla jí souprava 1624+1625.

V roce 2012 s rozpaky pokračovala i kapitola vozů RT6. Stále je trápí proměnlivá spolehlivost a dlouhé dodací lhůty náhradních dílů. Opravy závažnějších závad většinou znamenají několikatýdenní odstavení, což pro vozovnu při napjaté provozní rezervě může znamenat problém. Provozní spolehlivost vozů mohou zvýšit také střední prohlídky, do kterých postupně RT6 začínají najíždět požadované kilometry. V roce 2012 ji absolvovala 1802 a ke konci roku do dílen byla přistavena i 1803. Pro 1803 to bude znamenat hlavně nahrazení problematické hydraulické brzdy Hanning středního podvozku novou brzdou firmy DAKO po vzoru 1802, u které se tato úprava v provozu velmi osvědčila. 2. SP 1801 se dá očekávat až na přelomu let 2013 a 2014. Krom pravidelných prohlídek bylo během roku 2012 na všech třech provozních vozech provedeno nesčetné množství oprav a drobných vylepšení, která by do budoucna měla provozní spolehlivost zvýšit, doufejme, že se to bude dařit.

Nepříliš šťastný byl rok 2012 i pro další ze zajímavých brněnských tramvajových typů - K3R-N. V polovině roku byl vinou křivého čepu kloubového spojení odstaven do té doby provozní vůz 1751 a zařadil se tak ke zbylým třem tramvajím tohoto typu. Radostnější zprávou bylo v řijnu 2012 dokončení velké prohlídky a zprovoznění vozu 1752, který byl kvůli problémům s čepem kloubu odstaven 3 roky. Zprovoznění vozu 1752 nasvědčuje tomu, že Dopravní podnik se snaží situaci s vozy K3 intenzivně řešit a již našel uspokojivé a dlouhodobě spolehlivé technické řešení problému v podobě rekonstrukce mezimostů kloubového spojení. S využitím stejné opravy jako u vozu 1752 je pro rok 2013 v plánu do provozu navrátit všechny vozy K3R-N.

Fakt, že dodávky nových tramvají se v roce 2012 zpomalily, ovlivnil i vyřazování starších vozů. Z provozu byly v roce 2012 odstaveny a následně i zlikvidovány původní vozy K2 evidenčních čísel 1096, 1103, 1106 a 1112, k nimž se připojila dvojice vozů T3M 1533 a 1585. Odstavena byla také pisárecká odporová souprava 1497II+1556, která dříve jezdila s celovozovou reklamou Delta pekárny.

V roce 2012 byly také sešrotovány vozy odstavené v předchozím roce. Až na dvě výjimky. První výjimkou je vůz T3M 1594 (mimo jiné s původní kabinou řidiče zachovalou díky tomu, že v posledních letech jezdil v soupravě jako B-vůz) totiž byl předán Technickému muzeu Brno (viz aktualitu), které jej plánuje zařadit do své sbírky (prozatím odstaven ve vozovně Medlánky), o druhou výjimku se postarala odporová T3 1528. Vůz byl odkoupen Mendelovým muzeem při Masarykově univerzitě, a následně převezen do tzv. lokality "U tramvaje", která je významným paleontologickým nalezištěm, kde má tramvaj v budoucnu sloužit jako zázemí pro vědce. Smutným faktem je, že se o pár dní později stala terčem útoku neznámých vandalů. Více informací o prodeji 1528 najdete v samostatné aktualitě.

Okem statistika tramvajové změny v roce 2012 vypadají takto: zařazeny byly celkem 3 nové tramvaje VarioLF2 (1106 zařazena až v lednu 2013), celkem 8 tramvají bylo z pravidelného provozu vyřazeno a krom Varií jsou další dvě KT8 tramvaje nově nízkopodlažní (1722 zařazena až 2013). Ke konci roku tedy DP měl k dispozici 310 tramvají s průměrným stářím 21,7 roku. Celkem 113 vozů z toho je nízkopodlažních, což tvoří 36,5 % z celku.

Ve výhledu se na rok 2013 počítá se zajímavou změnou. Místo dalšího pořizování velkokapacitních souprav výhradně ve složení 2x VarioLF2 bude zvolena strategie souprav VarioLF2+VarioLF1. Příští rok by tak mělo být pořízeno celkem 6 vozů VarioLF1 (předpokládaná ev. č. 1497, 1530, 1556, 1590, 1598 a 1601) a 2 vozy VarioLF2 (e. č. pravděpodobně 1108 a jedna z dvojice 1082 a 1127II). Pro úplnost dodejme, že všechny nové tramvaje Vario by měly být na rozdíl od jiných měst vybaveny elektrickou výzbrojí Europulse od firmy Cegelec. Do budoucna se také počítá s úpravou všech stávajících Varií pro provoz v soupravách typu LF2+LF1. Vyřazeny by měly být pouze původní vozy stejných evidenčních čísel. V roce 2013 také bude dokončen modernizační program tramvají KT8 - znízkopodlažněním projdou poslední dva vozy 1724 a 1736. Zajímavostí je také plánovaná přestavba tramvaje K2R 1018 na pártytramvaj (za přispění sponzora). DP by chtěl také pokračovat ve zprovozňování dlouhodobě odstavených vozů K3R-N, naopak s uvedením do provozu RT6 1804 se v roce 2013 nepočítá. Pokračovat by měl program GO tramvají T3G a nově by do generální opravy měly být přistaveny první soupravy T6 (pravděpodobně 1201+1202 a 1211+1212).


Trolejbusy

Vozový park trolejbusů v uplynulém roce nezažil žádnou razantní obnovu. Z důvodu nedostatku financí bylo původně plánované výběrové řízení na dodávku 7 nových kloubových vozů zrušeno a rok 2012 se tak stal již třetím rokem bez nových trolejbusů. Vzniklou naléhavou situaci se Dopravní podnik alespoň částečně snažil v roce 2012 vylepšit nákupem ojetých nízkopodlažních vozů 21Tr z Hradce Králové. Celkem do Brna dorazily 4 a v inventáři dostaly evidenční čísla 3048II, 3049II, 3050II a 3051II. I přes původní záměr některé z nich ihned po nezbytných úpravách zprovoznit si nakonec celá čtveřice před zařazením do provozu s cestujícími počká na generální opravu. Výjimkou je vůz 3048II, který je využíván jako služební vozidlo vozovny Komín.

To, co bylo ztraceno u nových vozů, dohání v roce 2012 Dopravní podnik u modernizací a rekonstrukcí. Pokračovaly velké opravy vozů 21Tr i 22Tr, ale také zřejmě poslední cyklus GO vozů 15Tr. Již v první čtvrtině roku se podařilo dokončit GO původně jihlavského vozu brněnského evidenčního čísla 3044II a rozpracovat GO vozů 3046II (před GO využíván jako služební vůz) a 3047II.

Absence dodávek zcela nových vozů má za následek také nulové vyřazování vozů starších. V roce 2012 tedy nebyl vyřazen z pravidelného provozu žádný trolejbus. Za zmínku stojí pouze rozebrání původního jihlavského vozu e. č. 48 na náhradní díly ve vozovně Komín.

Statisticky vzato: v roce 2012 byl do provozu zařazen jeden trolejbus (původně jihlavský, brněnské číslo 3044) a žádný nebyl vyřazen. Počet provozních trolejbusů se tedy zastavil na čísle 144 a průměrný věk poskočil na 16 let. Nízkopodlažních vozů bychom napočítali 62, což je pěkných cca 43,1 procent.

V roce 2013 počítá Dopravní podnik s vypsáním výběrového řízení na dodávku 10 nových kloubových trolejbusů. Jestli nebude tento záměr přehodnocen jako minulý rok, ukáže až čas. Dále je v plánu pořízení dalších 5 ojetých 21Tr z Hradce Králové a v jednání je také pořízení dalších dvou 21Tr z Českých Budějovic. I v roce 2013 budou dále pokračovat modernizace vozů 15Tr (1 vůz), 22Tr (2 vozy) a hlavně 21Tr. Dokončení GO se dočkají všechny ex-jihlavské vozy i všechny ex-hradecké pořízené v roce 2012. Souběžně se zařazováním modernizovaných 21Tr budou i vyřazovány nejstarší vozy 14Tr. Rok 2013 určitě nepřežijí vozy 3207 a 3210, ke kterým se podle aktuálního technického stavu přidají další v odpovídajícím počtu.


Autobusy

Ani z pohledu autobusového vozového parku nemůžeme rok 2012 považovat za příliš šťastný. Nebyl zakoupen ani jeden nový vůz pro pravidelnou městskou dopravu. Jediným novým autobusovým přírůstkem se stal vůz Irisbus Crossway 12M 5331 pořízený pro potřeby Autoškoly DPMB. Nahradil tak již dosluhující školní vůz B732 5317, který byl následně vyřazen. Krom 5317 byly vyřazeny také čtyři vozy pravidelné dopravy: B741.1916 2304, B941E.1962 2339 B732.1654 7369 a B731.1669 7402.

Samostatnou kapitolou jsou rekonstrukce vozů. Přesně podle plánu bylo opraveno celkem 10 vozů B931, z toho dva (7451 a 7457) ve vlastních dílnách v Medlánkách, přičemž 7451 byl úplně prvním autobusem B931, který původně tramvajové ústřední dílny kompletně zrekonstruovaly.

Statistika vozového parku autobusů pro rok 2012 vypadá takto: zařazeno nula nových vozů, vyřazeny 4 vozy. Celkový počet autobusů klesl na 298 a jejich průměrným věkem 9,4 let. Nízkopodlažních vozů je stále 122, což je téměř 41 procent.

V roce 2013 má DPMB v plánu pustit se do již dlouho diskutovaného projektu, a to pořízení CNG autobusů. Ve slatinské vozovně má vzniknout CNG plnička a všechny nové vozy tak budou vypravovány odsud. Na celý tento projekt by nemalou měrou měla přispět evropská dotace z Regionálního operačního programu. Kromě pořízení klasických a kloubových CNG vozů je připravováno také výběrové řízení na nákup minibusů, které by měly rozšířit flotilu stávajících 5 vozů o dalších 10. Rychlým tempem budou také pokračovat autobusové rekonstrukce a to jak u ověřeného externího dodavatele - Zlineru Zlín, tak ve vlastních ústředních dílnách v Medlánkách. Rekonstrukcí by měly projít pravděpodobně vozy e. č. 2364, 2365, 2366, 2368, 2370, 2378, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7466, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, z toho celkem 4 B931 v ÚD, ostatní ve Zlineru. Pokud se podaří realizovat nákup většího množství vozů na zemní plyn, dojde k adekvátnímu vyřazení stejného počtu stávajících vozů. Půjde zejména o nejstarší B732 a B741.


Ostatní

Obnova lodního parku byla v minulých letech již dokončena. DPMB má k dispozici 5 nových lodí a rekonstruovanou starší loď Brno. Pro příští rok není plánována žádná změna.

Zajímavostí by v roce 2013 měla být obměna podnikového tahače. LIAZ evidenčního čísla 5273, který je již několik měsíců pro závadu motoru definitivně odstaven, byl v provozu od roku 2000 a po 13 letech v provozu bude nahrazen tahačem novým. Značka ani typ nového vozu nejsou zatím známy.

Částečné omlazení čeká také vozový park trolejových věžek DPMB. Vyřazen bude nejstarší LIAZ 5286 a bude za něj pořízena adekvátní náhrada.

Již minulý rok jsme zmiňovali žádost o dotaci z evropských fondů na pořízení 3 kusů malokapacitních elektrobusů. Tato žádost je stále aktuální, veškerý vývoj však nasvědčuje tomu, že dodávka těchto vozidel proběhne až v roce 2014.

V roce 2013 se také počítá s obměnou 6 vozů dopravního dispečinku, což umožní vyřazení nejstarších vozů Škoda Felicia a posunutí vozů novějších na jejich místa.


Odkazy

Podrobnosti o jednotlivých vozech včetně fotek najdete v evidenci.

Souhrnné grafy statistik počtu vozů a nízkopodlažnosti od začátku provozu až po rok 2012 najdete v příslušné sekci statistika.

Pro zajímavost také můžete navštívit články rekapitulující vývoj vozového parku z předchozích let: 2009, 2010 a 2011.
autor: Eda, 26. 2. 2013, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz