Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2013 a výhled na rok 2014

Minulý rok jsme se zpozdili o dva měsíce, tento rok jen o necelý jeden. Ano, je tu již tradiční rekapitulace změn ve vozovém parku v uplynulém roce a výhled na rok následující.

Tramvaje

Rok 2013 se pro tramvajový vozový park nesl hlavně ve znamení zařazování rekonstruovaných tramvají z rodiny VarioLF, kterých bylo zařazeno celkem 9. Z toho 6 vozů bylo typu VarioLFR.E (sóla 1497III, 1530II, 1556II, 1590II, 1598II a 1601II), k jehož pořizování se DPMB vrátil po téměř čtyřleté pauze. Zbylé tři vozy (1106II, 1108II a 1127III - v plánu byla původně místo 1127II náhrada 1082, původní 1127II však měla v únoru 2013 nehodu a byla vyřazena) jsou typu VarioLF2 - náhrada 20metrových tramvají typu K2. Návrat k rekonstrukcím sólo tramvají souvisel s plánem nahradit provozované velkokapacitní soupravy VariíLF2 soupravami ve složení VarioLF2+VarioLF, což se v poslední čtvrtině roku stalo skutečností (první zkušební soupravou byly vozy 1099II+1523II tou dobou čerstvě po VP). Více o tomto tématu se můžete dočíst v příslušné aktualitě. Všechny tramvaje Vario plánované pro rok 2013 (tedy všechny zařazené krom 1106II) se mírně liší od dříve dodávaných vozů stejného typu. Nově jsou použita okna s vrchní posuvnou částí, vnější LED tlumená světla, řidiči jistě ocení novou výkonnou klimatizaci kabiny řidiče Konvekta (resp. Waeco v případě LF1) a další drobná vylepšení. Novinkou je také ne brněnských tramvajích poprvé použitá mechanická výklopná plošina na všech nových sólo VariíchLF, se kterými je v provozu počítáno zejména jako se zadními vozy souprav. Všechny původní vozy odpovídajících evidenčních čísel byly nejpozději se zařazením nových Varií odstaveny a sešrotovány. Kromě nich byl na konci listopadu odstaven také poslední vůz T3 s plastovými linkovými orientacemi - 1597.

Samostatnou kapitolu tvoří unikátní rekonstrukce vozu K2R č. 1018. V první polovině roku byl přestavěn za přispění sponzora na restaurační tramvaj s veškerým vybavením a od té doby je využíván pro komerční jízdy. Kromě 1018 ale samozřejmě probíhaly i standardní opravy tramvají. Rekonstruovány s využitím nízkopodlažního středního článku byly tramvaje KT8 1722 a 1736, započata byla i modernizace poslední vysokopodlažní KT8D5 v Brně - 1724, dokončena bude však až v roce letošním. Rok 2013 byl tedy posledním, kdy jsme se nenízkopodlažní KT8D5 mohli v Brně svézt. Dne 16. června 2013 proběhla oficiální rozlučka s původními tramvajemi KT8D5 v podobě zvláštní fotojízdy pořádané DPMB, a.s. ve spolupráci s BMHD.cz. Od následujícího dne byly všechny spoje na lince 8 garantovaně nízkopodlažní. Pokračuje i modernizační program tramvají T3G - v roce 2013 jim prošla souprava 1610+1612. Z běžných velkých prohlídek si zaslouží pozornost T3G 1635, u které byla původní interiérová zářivková tělesa zkušebně nahrazena LED diodovými trubicemi (vyrobenými vlastními silami DP v ÚD Medlánky). Zajímavým faktem je také to, že v roce 2013 nastala krátká přestávka ve vybavování vozů klimatizací kabiny řidiče při prohlídkách vyšších stupňů. Nakonec byla situace vyřešena tak, že tramvaje jsou osazovány klimatizacemi značky Janoza, které předtím fyzicky byly použity na trolejbusech, ty jsou naopak opatřovány nově pořízenými klimatizacemi výrobce Waeco.

Pár slov si také zaslouží vývoj stavu tramvají typů K3R-N a RT6N1. Přestože jsme do roku 2013 vstupovali s pouze jedním provozním vozem typu K3R-N (1752 - zprovozněn v roce 2012 po 3letém odstavení, ostatní odstaveny pro konstrukční závadu kloubového spojení), zdálo se, že se blýská na lepší časy. Hned v březnu byl po dlouhodobém odstavení zprovozněn vůz 1754 a bylo očekáváno zprovoznění i zbylých dvou vozů. To se prozatím nestalo, protože přesná příčina závad na kloubových spojeních je stále v řešení. Pro tramvaje typu RT6N1 rok 2013 tak neúspěšný nebyl. 1803 jej sice celý strávila na SP v ÚD (později jen odstavená ve vozovně), to ale bylo hlavně pro nedostatek dílenských kapacit (kvůli původně neplánovaně rekonstrukci 1018 a průtahům s generálními opravami tramvají N8C pro německý Heidelberg). Mezitím zbylé dvě provozní tramvaje tohoto typu relativně spolehlivě jezdily. Ukazuje se, že snaha DPMB různými úpravami zvýšit provozní spolehlivost těchto tramvají vede k očekávanému výsledku. Tramvaj čísla 1804 je stále odstavená a používaná jako občasný zdroj náhradních dílů. Ani v roce 2014 se však s jejím zprovozněním nepočítá.

Očima statistika tedy vozový park tramvají v roce 2013 dopadl takto: 9 rekonstruovaných tramvají bylo zařazeno, 8 původních starých T3 a K2 sešrotováno, celkově se tedy počet provozních vozů zvýšil na 311. Průměrné stáří se podařilo snížit o desetinu roku na 21,6 roku. Ve vozovém parku najdeme celkem 124 nízkopodlažních tramvají (přibyla Varia a dvě NP KT8), což představuje cca 40 procent.

V roce 2014 DPMB počítá s mírným zrychlením obnovy vozového parku tramvají. Celkem by mělo být zkompletováno 12 nových tramvají VarioLF, polovina v provedení LF2 (předpokládaná náhrada tramvají 1072, 1083, 1084, 1088, 1094, 1117II), zbytek LF1 (pokud nedojde ke změně, bude se jednat o 1525, 1539, 1574, 1586, 1592 a 1597). Vyřazením vozů původních evidenčních čísel dojde k ukončení provozu vozů T3 s odporovou regulací (poslední vůz 1525). Dokončeny by měly být také všechny práce původně plánované pro rok 2013, tedy modernizace posledního vozu KT8D5 1724, generální oprava vozů T6A5 1201+1202 nebo střední prohlídka RT6 1803. Bude pokračovat trend spojování souprav ve složení VarioLF2+VarioLF a s tím spojené úpravy stávajících vozů pro tento provoz + přesuny vozů těchto typů do vozovny Pisárky s reciproční výměnou za tramvaje K2P.


Trolejbusy

Přestože jsme vlastně už podruhé na začátku roku 2013 slibovali ve výhledovém článku nové článkové trolejbusy, ani tentokrát jsme se jich nedočkali. Naštěstí jsou hlavním důvodem pouze průtahy s výběrovým řízením, nikoliv nezájem DPMB a města Brna naléhavou situaci (v poslední době ztíženou o omezení disponibility vozů typu 25Tr) řešit. Výběrové řízení na rámcovou smlouvu je vypsáno na až 30 kloubových nízkopodlažních trolejbusů dodávaných v průběhu let 2014 a 2015. Zmíněné řízení zatím stále probíhá, proto nyní nejsme schopni říct, jak dopadne a zda například odvolání neúspěšných účastníků potřebné dodávky nových trolejbusů opět neoddálí. Pořízení vozů je také částečně závislé na získání dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Kdy se nových trolejbusů dočkáme si v tuto chvíli netroufáme odhadovat.

Problematický nákup nových trolejbusů brzdící obnovu vozového parku Dopravní podnik dohání v posledních letech pořizováním ojetých nízkopodlažních sólo vozů z jiných měst. V roce 2013 DPMB nakoupil celkem 5 vozů typu 21Tr z Hradce Králové. Všechny vozy (v Hradci původní ev. č. 43 - 47) pochází z roku 2000 a stále tak jsou mnohem mladší než je věkový průměr brněnských trolejbusů. Navíc oproti vyřazovaným vozů 14Tr značně zvyšují komfort pro cestující svou nízkopodlažností. Všechny tyto vozy budou postupně podrobeny generální opravě a unifikovány s ostatními brněnskými vozy typu 21Tr. Kromě vozů z Hradce Králové měly být původně zakoupeny také dva vozy stejného typu z Českých Budějovic, o jejichž pořízení se jedná. Do budoucna by chtěl DPMB jít již výhradně cestou nákupu nových vozů.

Ruku v ruce s nákupem second-hand vozů šly v roce 2013 i opravy dříve nakoupených 21Tr. V první čtvrtině roku se podařilo zprovoznit po GO bývalé jihlavské vozy dnešních brněnských evidenčních čísel 3046II a 3047II, ke konci roku pak do ulic s cestujícími vyjel i první generálkovaný vůz z Hradce - 3050II (původní hradecká 41). Nesmíme zapomenout také na generální opravu oblíbené "Šmoulinky" 3045II, které byl díky zájmu veřejnosti a dopravních fandů zachován modrý nátěr i po opravě. Generálkami však v roce 2013 neprocházely jen vozy původem z jiných měst. Standardním způsobem pokračovaly i modernizace čistě brněnských 21Tr a 22Tr a zřejmě poslední velké opravy se dočkala i 15Tr 3504. Zajímavou úpravou prošel vůz 14Tr 3239. Byl opatřen šedým nátěrem, vybaven zařízením pro rozmrazování trolejí a po schválení úprav Drážním úřadem bude sloužit jako služební vůz vozovny Komín.

Souběžně se zařazováním generálkovaných 21Tr z jiných měst dochází k odstavování starších vozů 14Tr. V roce 2013 tento osud potkal vozy 14Tr07 3194 (poslední provozní červeno-krémový trolejbus v Brně) a 14TrR 3223. Ani jeden z vozů ale nebyl sešrotován. Oba byly přes zprostředkovatelskou firmu prodány do ukrajinského města Lvov, kde dále slouží cestujícím společně s řadou dalších trolejbusů původně z Českých měst. Sešrotovány naopak byly dříve odstavené vozy 3207 a 3210.

Číselná statistika trolejbusového vozového parku za rok 2013 tedy vypadá takto: 3 second-hand vozy zařazeny (rekonstruované 21Tr 3046, 3047 a 3050), celkem 2 vozy vyřazeny z provozu s cestujícími (3194, 3223; služební 3239 byla odstavena již v roce 2012). Vozový park na linky vypravovaných trolejbusů tedy celkem čítá 143 vozů. Z tohoto počtu je celkem 65 vozů nízkopodlažních, což je 45,5 procenta z celku.

Hlavním plánem pro trolejbusový vozový park v roce 2014 je pořízení až 20 nových článkových trolejbusů. Maximálním tempem také budou pokračovat opravy a zařazování dříve nakoupených ojetých 21Tr z Hradce Králové i GO původně vlastních vozů 21Tr a 22Tr (předpokládaná evidenční čísla: Husovice 3015, 3049II, 3051II, 3053II + 3 další vozy a Komín 3607, 3012, 3052II, 3054II, 3055II a 3056II). S generálními opravami vysokopodlažních vozů se již nepočítá.


Autobusy

Minulý rok jsme na tomto místě slibovali, že v roce 2013 dojde k nákupu nových kloubových i sólo CNG vozů a v této souvislosti ve slatinské vozovně vznikne plnička na zemní plyn. Tento plán se nakonec v uplynulém roce realizace nedočkal a Dopravní podnik se mezitím rozhodl pokračovat v nákupu vozů se standardním pohonem. V průběhu roku 2013 tak bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku celkem 36 kloubových naftových nízkopodlažních autobusů. Jiný z plánů, který jsme zde minule avizovali, se však naplnil. V druhé polovině prosince roku 2013 tak bylo do Brna dodáno prvních pět minibusů typu SKD Stratos LF38 D (7506, 7507, 7508, 7509, 7510), které mají být nasazovány na méně vytížené linky. Krom těchto pěti nově dodaných vozů také pokračovaly generální opravy starších Karos (čísla generálkovaných vozů najdete v evidenci). Dočkali jsme se prvních generálních oprav vozů řady B961 a úspěšně pokračovaly i opravy sólo autobusů v ÚD Medlánky. Zajímavým počinem je zkušební provoz různých typů sedaček v autobusech DPMB (podrobnosti v aktualitě) nebo zkušební provoz klimatizace salonu cestujících v Citelisu 7651.

Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nebyly uskutečněny žádné dodávky nových článkových nebo standardních sólo vozů, nebyl příliš prostor ani pro masivní vyřazování. Z evidence vozů nám tak vypadly jen vozy B941 2332 a 2334, které byly vyřazeny pro špatný technický stav a jejichž oprava už by se nevyplatila.

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2013 zařazeno 5 nových vozů (minibusy Stratos), vyřazeny byly naopak dva kloubové vozy. Celkový počet autobusů tak mírně stoupl na 301 vozidel (z toho 84 kloubových, 10 minibusů a 207 sólo vozů). Jejich průměrný věk je lehce nad 10 let. Celkem můžeme v Brně potkat 127 nízkopodlažních autobusů, což je 42,2 % z celkového počtu.

Výhled na rok 2014 vypadá pro autobusovou dopravu velmi pozitivně. Díky výběrovému řízení z roku 2013 bude v první polovině roku dodáno prvních 22 vozů Solaris Urbino 18, což umožní postupně vyřadit nejstarší vozy Karosa. V současné době je také vypsáno výběrové řízení na dodávku 12 nízkopodlažních sólo CNG autobusů, z nichž 6 může být v provedení low entry (částečně nízkopodlažní). Ke stávajícím pěti minibusům Stratos by měla v prvních měsících roku 2014 přibýt další pětice a navíc budou pokračovat generální opravy vozů Karosa B961 (celkem plánováno 7 vozů, předpokládaná ev. č. 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373, 2376) u externího dodavatele (Zliner Zlín).


Ostatní

Před rokem jsme avizovali, že dojde k náhradě jedné trolejové věžky novým vozem. Nejstarší vůz vybavený vysokozdvižnou plošinou - 5286 z roku 1991 byl skutečně vyřazen, pořízení vozu nového však bylo přesunuto na rok 2014. Mělo by se jednat o vůz značky Mercedes-Benz a měl by obdržet evidenční číslo 5333

Na samotném sklonku roku 2013 také došlo k dodání 6 nových vozů Škoda Rapid, které mají nahradit dosavadní Škody Fabia využívané dispečinkem (ty budou přesunuty na jiná pracoviště a dojde k vyřazení nejstarších Felicií). Zařazeny budou po vyřízení všech formalit a dovybavení pro potřeby dispečinku. V roce 2014 se počítá s definitivním odstavením letitého odtahového vozidla LIAZ č. 5273 přezdívaného "Máňa". Náhrada za něj v podobě speciálního tahače na podvozku Mercedes-Benz Actros budoucího evidenčního čísla 5332 už je objednaná a dodání je očekáváno v první polovině roku 2014. V letošním roce by také měl být dodán další nový autobus pro autoškolu DPMB v podobném provedení jako stávající Crossway 5331. Z dalších zajímavých nových služebních vozů zmiňme ještě montážní plošinu opět na podvozku Mercedes-Benz budoucího evidenčního čísla 5334, která nahradí vysloužilé vozy Avia.

V uplynulém roce Dopravní podnik testoval několik typů malokapacitních elektrobusů (SKD Stratos, Siemens/Rampini a AMZ, viz souhrnná aktualita a aktualita o elektrobusu Siemensu/Rampini), což souvisí s průběhem dotovaného projektu EU Civitas 2, iniciativy 2MOVE2, v rámci kterého by mělo výhledově dojít k pořízení tří kusů malokapacitních elektrobusů pro provoz na linkách v centru města a kromě toho také zařízení do trolejbusů snižující spotřebu elektrické energie pomocí akumulace rekuperované brzdné energie a jejího opětovného využití při rozjezdech. Toto zařízení bude moci sloužit i ke krátkodobému autonomnímu pojezdu trolejbusu bez trolejového vedení (např. při výlukách nebo překážkách na trati) nebo k vyhlazování napěťových špiček. Z dalších opatření, které DPMB v rámci 2MOVE2 řeší, jmenujme např. rozšíření dopravních služeb pro cyklisty, kde by mělo dojít k nákupů několika cyklopřívěsů za autobusy nebo závěsných konstrukcí na zadní čela autobusů.


Odkazy

Podrobnosti o jednotlivých vozech včetně fotek najdete v evidenci.

Souhrnné grafy statistik počtu vozů a nízkopodlažnosti od začátku provozu až po rok 2012 najdete v příslušné sekci statistika.

Pro zajímavost také můžete navštívit články rekapitulující vývoj vozového parku z předchozích let: 2009, 2010, 2011 a 2012.
autor: Eda, 27. 1. 2014, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz