Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Manipulační smyčka Konečného náměstí dokončena

Montáž nového úseku trolejbusové trati. Ve středu 11. února 2015 byla instalací poslední armatury dokončena jednostopá trolejbusová manipulační smyčka v trase Úvoz - Konečného náměstí - Nerudova - Kounicova - Kotlářská - Konečného náměstí - Úvoz. Trasa se sestává z nově budovaného úseku Úvoz - Nerudova - Kounicova a z již dříve realizované odbočky Kounicova - Kotlářská.

Nově vybudovaná trolejbusová stopa začíná rozbočovací výhybkou v tahovém provedení před zastávkou Čápkova (ve směru od zastávky Úvoz), odsud pokračuje dále ke křižovatce ulic Úvoz × Žižkova × Čápkova × Konečného náměstí, kde stopa kříží opět tahovou armaturou protisměrnou stopu linek 25 a 26. Stopa dále pokračuje po severní straně Konečného náměstí ke křižovatce s ulicí Veveří a Nerudovou, kde celkem čtyřikrát kříží tramvajové vedení (přesně v místě rozbočení tratí k Technologickému parku a k Bystrci). V ulici Nerudova se trasa sjížděcí výhybkou v tahovém provedení napojuje na již dříve vedenou manipulační stopu od ulice Kotlářská a Veveří, a pokračuje dále ke křižovatce s ulicí Kounicova a Zahradníkova. Přibližně v místě označníku tramvajové zastávky Nerudova se nachází další rozbočovací výhybka (tentokrát v podvěsném provedení) a trasy se zde větví směrem do Žabovřesk (napojení na trasy linek 34 a 36) a nově do ulice Kounicova směrem k centru, kde je těsně před sjížděcí výhybku tras linek 32 a 34/36 instalována nová sjížděcí výhybka opět podvěsného provedení. Touto armaturou končí nově budované segmenty celé manipulační smyčky.

Trasa dále pokračuje již dříve instalovanou manipulační odbočkou (pro potřeby nájezdů z komínské vozovny na linky ve směru k Mendlovu náměstí) z Kounicovy na ulici Kotlářskou a dále po trase linek 25/26 pokračuje na ulici Úvoz, kde je bloková smyčka uzavřena. Doplněním celého systému je již dříve existující možnost odbočení z Kotlářské do ulice Veveří a dále na Nerudovu (alternativní trasa pro zátah vozů z linek 25 a 26 ve směru od Vinohrad do vozovny Komín). Jistou zajímavostí trasy je, že nyní lze celý blok zástavby po ulicích Kotlářská - Veveří - Nerudova - Kounicova - Kotlářská objet dokola.

Ke dni 12. února 2015 došlo k aktivaci rozbočovacích výhybek a o den později byla provedena první zkušební jízda v této trase.

Smysl vybudování této blokové smyčky spočívá hlavně ve zvýšení operativnosti při řešení mimořádných událostí díky nové možnosti otáčet trolejbusové spoje linek 25 a 26 ve směru od Mendlova náměstí. O zavedení pravidelných spojů využívajících tuto smyčku se zatím neuvažuje, v budoucnu k tomu však dojít může.

Nová rozjezdová výhybka před zastávkou Čápkova Již dokončené nové trolejové vedení na Konečného náměstí 4násobné křížení nové trolejbusové stopy s tramvajovým vedením Nová rozjezdová výhybka u tramvajové zastávky Nerudova. Vpravo je patrný nový sloup trolejového vedení a v pravém horním rohu také pozůstatek po původním ukotvení převisu na domě. Pohled na sjížděcí výhybku, kde se manipulační smyčka připojuje na trať v Kounicově ulici.
autor: Janatak, 15. 2. 2015, Ostatní, trvalý odkaz