Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2014 a výhled na rok 2015

Nový vůz VarioLF2 1094 Ani rok 2015 nebude výjimkou z tradice, že v prvních měsících roku nového z pohledu změn ve vozovém parku rekapitulujeme rok uplynulý. V následujících odstavcích nabízíme souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších změn ve vozovém parku DPMB v roce 2014 našima očima.

Tramvaje

Rok 2014 se opět nesl ve znamení pokračování rekonstrukcí tramvají T3 a K2 na VarioLF a VarioLF2, tentokrát ve větším počtu než v předchozích letech. Po přestavbě tak mohlo být zařazeno 6 vozů VarioLF (ev. č. 1539II, 1541II, 1574II, 1586II, 1592II a 1597II) a stejný počet vozů VarioLF2 (ev. č. 1072II, 1083II, 1084II, 1088II, 1094II a 1117III). Všechna rekonstruovaná Varia se shodují s Varii z minulého roku, menší vizuální změnou je pouze faceliftovaná klimatizace kabiny řidiče Konvekta KL 20E.

Původní vozy T3 a K2 jsou rozebrány a přistaveny na odstavnou kolej u Ústředních dílen k sešrotování externí firmou. Poslední „odporová“ T3 1525, která původně měla projít rekonstrukcí na VarioLF místo T3M 1541, byla ostavena a výhledově by měla podstoupit renovaci spojenou s odstraněním novodobých komponent a měla by sloužit jako historické vozidlo DPMB. Již v roce 2012 DPMB vyřadil T3M 1594, o které jsme v pozitivním slova smyslu mohli slyšet i v minulém roce. Po prodeji TMB totiž pokračovala v součinnosti s DPMB její pozvolná rekonstrukce do stavu z poloviny 80. let. Tramvaj již má původní červeno-krémový nátěr a po vyčlenění dalších prostředků se bude pokračovat opravou interiéru.

Poslední zrekonstruovaná brněnská KT8D5 Po téměř celý minulý rok byly odstaveny vozy T6A5 1201+1202, které měly původně podstoupit generální opravu, nakonec byla oprava vzhledem k omezené kapacitě Ústředních dílen (ÚD) odložena a započala až na podzim. Na jaře byla dokončena generální oprava spojená s dosazením nízkopodlažního článku poslední vysoké KT8D5 1724. V červnu 2013 s tímto vozem proběhla oficiální rozlučka s vysokopodlažními KT8D5, kterou pořádaly stránky BMHD.cz společně s DPMB. Vůz T3M 1532 byl na konci září odstaven z pravidelného provozu, nadále je využíván spolu s 1545 jako posunovací vůz v ÚD. Z důvodu rovnoměrnějšího pokrytí linky 1 kapacitními soupravami se pokračovalo v úpravách dříve pořízených Varií (LF i LF2) pro provoz v soupravách LF2+LF. Ke konci roku byly již upraveny všechny vozy, navíc původně medlánecké vozy VarioLF byly přesunuty do pisárecké vozovny (na konci roku již v Medlánkách nebylo ani jedno Vario, výměnou za to byly do Medlánek přesunuty všechny zbylé pisárecké tramvaje K2P). Zprovozněna byla také LF2 1109II, která více jak rok stála po zahoření kabeláže a rozvaděče v předním článku. Vyjela již upravená pro provoz v soupravě s LF.

V „kauze“ vozů K3R-N proti loňskému neproběhl žádný pro cestující znatelný posun – stále jezdí vozy 1752 a 1754, kterým byla opravena kloubová spojení na přelomu let 2012 a 2013. Vozy 1751 a 1753 stojí prozatím odstavené ve vozovně Medlánky a dlouhodobé řešení této konstrukční závady na jinak spolehlivých kapacitních tramvajích případně jiná kompenzace je stále v řešení.

Tramvaj RT6N1 1803 na Lesné Vozy RT6N1 byly v roce 2014 v rámci technických a provozních možností udržovány v provozu v počtu maximálně dvou kusů. V květnu bylo nutné odstavit z provozu jinak plně funkční vůz 1801 pro sjeté kolové obruče. Pro další navrácení tohoto vozu do pravidelného provozu by bylo nutné provést střední prohlídku spojenou zejména s nákupem nových obručí a výměnou původních brzdičů středního podvozku Hanning&Kahl za DAKO-CZ. V srpnu se do provozu po výrazně protáhlé střední prohlídce vrátil vůz 1803. Prakticky celý rok se v provozu držel vůz 1802. Vozy RT6N1 stejně jako v předchozích letech provázely občasné i několikatýdenní odstávky způsobené zejména specifičností některých náhradních dílů. Aktuálně je další osud tramvají RT6 v Brně nejasný, jedná se o možnosti případného odprodeje všech 4 kusů.

V minulém roce na tramvajích mimo jiné výrazně přibylo mobilboardů na úkor celovozových reklam. Lze to přisoudit dobrým poměrem mezi ekonomickou náročností a plochou, kterou může pro svou prezentaci zadavatel využít. Tento trend bude patrně v následujících letech pokračovat.

Očima statistika tedy vozový park tramvají v roce 2014 dopadl takto: 12 rekonstruovaných tramvají bylo zařazeno13 původních starých T3 a K2 odstaveno či sešrotováno, celkově se tedy počet provozních vozů snížil o jeden na 310. Průměrné stáří se podařilo snížit o víc jak půl roku na 21 let. Ve vozovém parku najdeme celkem 137 nízkopodlažních tramvají (přibyla Varia a NP KT8), což představuje 44,2 procent.

Nový vůz VarioLF 1586 A co můžeme očekávat v roce 2015? Budou pokračovat rekonstrukce tramvají na Varia, konkrétně by se mělo jednat o jedno VarioLF2 (již odstavená 1082) a pět vozů VarioLF (rekonstrukce původních T3M 1544, 1557, 1575, 1580 a 1584). Na konci tohoto roku by tak měl být srovnán počet brněnských sólo a kloubových Varií na čísle 24. Po téměř ročním odstavení se pracuje na generální opravě soupravy vozů T6A5 1201+1202, započaty budou v roce 2015 práce na dalších dvou (1215+1216 a 1217+1218). V průběhu roku naběhne do první generální opravy tramvaj typu KT8D5N (1729). Generální opravy zmíněných vozů budou spojeny s dílčími viditelnými i skrytými změnami. Dojde např. k úpravě napájení slaboproudých obvodů a dobíjení baterie (změna statických měničů), rekonstrukci palubních desek a výměně ručního řadiče, výměně klimatizací, dosazení nové (manuální) plošiny u KT8D5N a dalším změnám.

Všem tramvajím, které budou od počátku roku 2015 procházet vyššími stupni oprav v ÚD, budou měněna poškozená okna za nová, která budou opatřena ochrannými antigraffiti fóliemi.

Podstatnou zprávou, která se však týká až roku 2016, je obnovení dodávek kapacitních vozů Škoda 13T, které vychází z dohody mezi městem Brnem a plzeňskou Škodou Transportation. V následujícím roce by tak mělo být do Brna dodáno 20 nových vozů, které tak završí počet tramvají tohoto typu v Brně na 49 kusech.


Atypicky nalakovaný trolejbus typu 21TrAC Trolejbusy

Přestože jsme to na tomto místě minulý rok slibovali, ani v roce 2014 nebyly zařazeny žádné nové kloubové trolejbusy. Došlo totiž ke zdržení výběrového řízení a tím i samotných dodávek vozů. Nyní je ale jisté (s výrobcem již byla podepsána smlouva), že v první polovině tohoto roku bude dodáno 30 kloubových vozů ŠKODA 31Tr SOR. Jedná se o plně nízkopodlažní pětidveřové vozidlo, které vyrábí Škoda Electric ve spolupráci s výrobcem autobusů SOR Libchavy (karoserie). Stejné vozy provozuje například dopravní podnik v Hradci Králové nebo slovenském Prešově.

I minulý rok se pokračovalo s nákupem a opravami ojetých „second hand“ vozů z jiných měst. V roce 2014 DP celkem zakoupil 5 vozů 21Tr (ev. č. 3057II-3060II + jeden vůz na náhradní díly, kterému v Brně nebylo evidenční číslo přiděleno), z toho první tři pochází z Hradce Králové (ex 53, 54 a 36 na ND) a dva z Českých Budějovic (ex 46 a 47). Vozy 3057II a 3058II (ex Hradec Králové 53 a 54) jsou vybaveny asynchronní elektrickou výzbrojí (podtyp 21TrAC), která předurčuje mírně odlišné chování vozů oproti „obyčejným“ 21Tr s GTO tyristorovou výzbrojí (podrobnosti v aktualitě). Tyto dva odlišné vozy proto nebyly na rozdíl od ostatních přelakovány do unifikovaného nátěru, ale pro jasné odlišení jsou převážně bílé.

Rekonstruovaný vůz 21Tr ev. č. 3049 Z dříve zakoupených trolejbusů byly po celkových opravách do provozu zařazeny vozy 3049II, 3051II, 3052II, 3053II, 3055II3056II, ke kterým se díky dobrému technickému stavu přidala i 3058II (nepodstoupila celkovou opravu, ale jen rozšířenou SP). Ostatní vozy podstupují různé stupně oprav, popřípadě čekají na průkaz způsobilosti drážního vozidla. Díky zařazení 7 vozů do provozu mohly být odstaveny některé zasloužilé 14Tr: 3228, 3243 (oba již i sešrotovány), 3261, 3265 a 3266. Vůz 3227 byl vzhledem k technickému stavu převeden do služebního stavu, byly na něj nainstalovány „teplobotky“ – botky vybavené topnými patronami za účelem rozpouštění námrazy na trolejích.

Zajímavostí je, že na 21Tr 3044II byly minulý rok nainstalovány zkušebně zelené LED transparenty Bustec, pokud s nimi bude DPMB spokojen, měly by mu tyto transparenty zůstat napořád. Vůz 3051II má pro změnu původní čelní terčíkový transparent BUSE osvětlený LED páskem vlastní výroby namísto původní zářivky.

V roce 2014 jsme také zaznamenali změnu typu klimatizací kabin řidiče, které jsou při větších opravách dosazovány na všechny trolejbusy. Dříve používané klimatizace Janoza CZ CoolAir A-80 byly nahrazeny typem Waeco CoolAir CA RT880. Z trolejbusů demontované Janozy však nebyly definitivně vyřazeny, ale použity na tramvajích.

Kloubový vůz 3503, který čeká v roce 2015 vyřazení Číselná statistika trolejbusového vozového parku za rok 2014 vypadá takto: 7 second-hand vozů zařazeno (rekonstruované 21Tr 3049II, 3051II-3053II, 3055II-3056II a upravená 3058II), celkem 6 vozů vyřazeno z provozu s cestujícími (3227, 3228, 3243, 3261, 3265, 3266). Vozový park na linky vypravovaných trolejbusů tedy celkem čítá 145 vozů (+ dva pracovní). Z tohoto počtu je celkem 73 vozů nízkopodlažních, což je cca 50 procent z celku. Počet kloubových vozů je již od roku 2009 stále 25.

Hlavním plánem pro trolejbusový vozový park v roce 2015 je pořízení 30 nových článkových trolejbusů 31Tr SOR. První vůz z této dlouho očekávané objednávky by měl být dodán již koncem března tohoto roku. Lze tak očekávat postupné vyřazování vozů typu 14Tr a 15Tr dle jejich technického stavu. Předpokládá se, že by ještě v první polovině roku měly být odstaveny vozy 14Tr 3232, 3262 a 15Tr 3503. Podobným tempem jako loni také budou pokračovat opravy a zařazování dříve nakoupených ojetých 21Tr i druhé kolo generálních oprav původně vlastních vozů 21Tr a 22Tr. Stále je také ve hře nákup jediného bratislavského vozu 21TrAC, jednání však neskončila, takže zda k nákupu skutečně dojde, není v tuto chvíli možné říct.


Jeden z nových vozů Solaris Urbino 18M Autobusy

Rok 2014 byl pro autobusový vozový park revoluční. V tomto roce totiž začala jeho obnova, která téměř nemá v brněnské historii obdoby. V letech 2014 a 2015 má totiž být celkem dodáno 136 vozů. Zpět ale k roku 2014.

V prvním čtvrtletí byla nejprve dokončena dodávka minibusů SKD Stratos LF 38 D (ev. č. 7511-7515), celkově tak Dopravní podnik disponuje 10 vozy vypravovanými z medlánecké vozovny na méně vytížené linky. V případě nedostatku provozních Stratosů jsou minibusové kurzy obsazovány standardními sólo vozy. Hned na začátku roku byly také zahájeny rekonstrukce 7 vozů Karosa B961 (2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373 a 2376) u externího dodavatele Zliner Zlín. Byly to pravděpodobně úplně poslední generální opravy na brněnských vozech typu Karosa.

Jeden z nových plynových vozů SOR NBG 12 Dodávky nových vozů pak pokračovaly v květnu a červnu. Nejprve úspěšný polský výrobce autobusů Solaris, který do Brna dodával premiérově, přivezl 22 kloubových vozů Urbino 18 (2623II-2644II), které byly následovány prvními 12 vozy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) (viz aktualita). Jde o 6 vnitroměstských čtyřdveřových vozů NBG 12 výrobce SOR Libchavy (7001II-7006II) a 6 vozů Iveco Citelis 12M CNG (viz aktualita), které jsou Brňanům známé v naftové verzi již z předchozího provozu. V závěru roku bylo do Brna dodáno zbylých 14 vozů Solaris Urbino 18 (2645II-2658II) (viz aktualitu), čímž došlo k dokončení zakázky, jejímž cílem nebyla jen obnova kloubových vozidel, ale i navýšení jejich počtu. Posledních 14 Urbin je v drobně odlišném provedení. Vozy jsou totiž vybaveny kamerami v prostoru třetích a čtvrtých dveří a dostaly odlišnou klimatizací kabiny řidiče. Za zmínku stojí Solaris nejvyššího evidenčního čísla – 2658II, který jako jediný splňuje přísnější emisní normu EURO6 (v této souvislosti má větší motorový prostor a za posledními dveřmi dvě sedadla místo původních tří).

Vzhledem k dodávce nových autobusů se mohl Dopravní podnik pustit do postupného vyřazování vozů starších. Prozatím se jedná o vozy typů B700, negenerálkované B941 a Citybus 12M r.v. 2002 + po nehodách 7625 a 7627 (aktuální stav sledujte v evidenci). Sešrotovány již byly vozy 2303, 2335 a 2336 (2. prototyp Karosy B941), ostatní odstavené autobusy se z důvodu uvolnění místa ve vozovnách odstavují v areálu letiště Tuřany. Definitivně odstaven byl také poruchový vůz MAVE-Fiat 7501 (r. v. 2009), který je rozebírán na náhradní díly pro ostatní čtyři vozy stejného typu. Po nehodě v Ořešíně byl také odstaven a odprodán vůz B931 7426 (vůbec první vyřazená Karosa B931), kterému byla částečně zaplechována okna a bude nadále využíván Městskou policií Brno. Prozatím ale stojí odstaven ve vozovně Komín.

Nový vůz Citelis 12M CNG Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2014 zařazeno 53 nových vozů (Stratosy, kloubové Solarisy a CNG vozy), naopak do 31. 12. 2014 bylo odstaveno z pravidelného provozu 38 vozů. Celkový počet autobusů tak stoupl na 316 vozidel (z toho 106 kloubových, 14 minibusů a 196 sólo vozů). Jejich průměrný věk se snížil na 8,8 roku. Celkem můžeme v Brně potkat 179 nízkopodlažních autobusů, což je 55,1 % z celkového počtu.

Výhled do započatého roku je velmi optimistický. V průběhu první poloviny roku můžeme očekávat dodávky celkem 88 nových vozů s pohonem na CNG, na jejichž pořízení získal DP v uplynulém roce dotaci. Z celkového počtu 88 vozů bude dodáno 32 čtyřdveřových autobusů SOR NBG 12, tedy typově stejných s vozy 7001II-7006II dodanými minulý rok, zbylých 56 autobusů bude nástupce Brnu známých vozů typu Citelis - IVECO Urbanway 12M CNG. Oba typy vozů splňují normu EURO6, budou vybaveny plastovými sedačkami, vnějšími LED transparenty (upouští se tak od terčíkové technologie) a dalšími novinkami.

Nové vozy přirozeně spustí lavinu přesunů autobusů mezi garážemi (plynové vozy mohou být kvůli plničce pouze ve Slatině). Lze například očekávat, že většina naftových nízkopodlažních sólo vozů bude nově deponována v Medlánkách. Dodávky kloubových vozidel pro rok 2015 již nejsou očekávány, nicméně pokračování v obnově je plánováno na rok 2016 nebo 2017 dodávkou 10 kloubových autobusů. O vývoji Vás budeme informovat. Generální opravy autobusů se oproti minulým letům nepředpokládají.

Zástupce vyřazovaných vozů - Karosa B732 7376 také dojezdila v roce 2014 I v letošním roce lze počítat s trendem postupného vyřazování starších vozů, které budou nahrazovány novými CNG vozy. Měly by být vyřazeny poslední přeživší vozy typu B700, dále B931 (7419-7445), B941 bez GO a také vozy Citybus 12M vyrobené v roce 2002 (7601-7615). V souvislosti se zvýšením počtu kloubových vozidel DPMB koncem června vyřadí 29 autobusů standardní délky jejich prodáním, konkrétně jde o 13 vozů Citybus 12M (pravděpodobně 7616-7630 krom odstavených 7625 a 7627) a 16 B951 (všechny mimo 7479). Naopak se počítá se zachováním vozů B732 evidenčních čísel 7273 (záložní, vize historického vozidla DPMB) a 7347 (záložní, zvláštní jízdy pro školy) a vozu B951 7479, u kterého se předpokládá upravení na vozidlo autoškoly. V záležitosti nového školního vozu ale ještě není rozhodnuto a možné jsou i jiné varianty (například nákup dalšího Crosswaye). Příjemnou skutečností je, že v jednání je odprodej některých vyřazených vozů Technickému muzeu pro další zachování (předpokládá se B931 7425 a jeden vůz z trojice Citybusů 7628-7630).


Jedno z historických vozidel DPMB - "plecháč" 4058 Historická vozidla v DPMB

V roce 2014 započal Dopravní podnik města Brna vyvíjet aktivitu i v oblasti možného zachování zástupců významných tramvajových typů pro historické účely ve vlastní režii. Do této chvíle funkci instituce pro zachování a ochranu historických vozidel na území města Brna plnilo Technické muzeum v Brně, které se ovšem delší dobu potýká s nedostatkem finančních prostředků.

Pro „muzeum DPMB“ bylo prozatím vyčleněno několik dojíždějících či již odstavených tramvají a autobusů (např. T2 4121 (ex 1435) nebo T3 1525). U všech vozidel je ovšem nutno provést opravu v rozsahu velké nebo generální opravy, při které budou vozy uzpůsobeny do původního stavu nebo ke stavu v určité etapě provozu.

K dvounápravovým historickým tramvajím v majetku DPMB (motorové vozy 107 a 4MT 4058 a vlečný vůz 215) přibyl v létě 2014 i vůz 313 (vlečný vůz k tramvaji 4MT), který dopravnímu podniku darovalo TMB. U tohoto vozu by bylo pro případný provoz jako historické vozidlo nutné provést celkovou renovaci, při které bude nutné vozovou skříň postavit prakticky znovu. Zejména díky provoznímu opotřebení si drobnější opravy vyžadují i vozy 4058 a 215.

Způsob případného dalšího rozšiřování vozového parku historických vozidel u DPMB se stále formuje.


Nový tahač Mercedes-Benz ev. č. 5332 Ostatní

Jak jsme avizovali v minulém přehledu, v roce 2014 byla zakoupena nová montážní plošina s kolejovým adaptérem (5333) a zároveň i plošina na rameni (5336). Na počátku roku byl nahrazen také podnikový tahač 5273 „Máňa” novým osmikolovým tahačem 5332 „Méďa”. Všechna tři vozidla jsou postavena na podvozcích firmy Mercedes-Benz s různými nástavbami. Zařazena byla v minulém roce také šestice avizovaných nových osobních vozů pro dispečink Škoda Rapid. Jeden z nových Rapidů bohužel potkala v průběhu roku vážná nehoda a byl vyřazen. Původní dispečerské Fabie byly převedeny na jiná oddělení DPMB.

V roce 2014 byly v brněnském provozu testovány dva autobusy - nejprve v březnu elektrobus 26BB Perun – bateriové vozidlo s karoserií Solaris a elektrovýzbrojí firmy Škoda a poté minibus Stratos LF 38 CNG (stejný vůz jako již provozované Stratosy, jen s odlišným pohonem), který byl ale pro závadovost a nenaplnění očekávání DP předčasně vrácen.

Zcela nová kapitola byla otevřena v souvislosti s rozšířenými funkcemi označovačů jízdenek. Do čtyř Citybusů (7617, 7620, 7621 a 7623) obsluhujících zejména letištní linku 76 byly nainstalovány označovače (validátory) Mikroelektronika nového typu Vega CVP, které kromě označení jízdenky umožňují také platbu bezkontaktní platební kartou. Další nový typ označovačů, tentokrát Mikroelektronika Vega CVT, se objevil i v nových plynových autobusech. I ten do budoucna umožňuje platbu kartou, což však zatím zde není implementováno.

Nová plnící stanice na CNG v areálu vozovny Slatina Co se týče zázemí pro vozy, tak byla ve vozovně Slatina vybudována plnička na zemní plyn (viz aktualita) pro nově kupované autobusy, která je v současnosti nejmodernější plničkou CNG na území ČR. Je připojena přímo na vysokotlaké potrubí, přičemž jeden autobus naplní přibližně za 6 minut. Obnova vozového parku znamená také postupnou reorganizaci autobusových i trolejbusových dílen. Nově se těžké opravy trolejbusů budou provádět výhradně ve vozovně Komín, v Husovicích zůstane pouze lehká údržba vozů. Komínským dílnám mají při generálních opravách trolejbusů naopak ve větší míře pomáhat ústřední dílny v Medlánkách (již několik let trolejbusy v Medlánkách lakují, nově se mají podílet dalšími pracemi). V případě autobusových dílen byly zrušeny některé pozice, nicméně pracovníkům bylo nabídnuto jiné uplatnění v rámci DP.

Již nějakou dobu se spekuluje o náhradě vozu 5318 (autoškola, výcvik sk. D) novým či rekonstruovaným vozem. V současné době existuje vize přesunu vozu 7479 pod autoškolu a následné úpravy (řízení učitele, manuální převodovka atd.), nicméně to není definitivní a celá věc se může ještě změnit.

DPMB, a.s. dále pokračuje v pracích na realizaci ve výzkumném evropském projektu Civitas 2MOVE2. V rámci projektu řeší DPMB ve spolupráci s Magistrátem města Brna čtyři opatření. V rámci opatření Elektromobilita bude v roce 2015 vypsáno výběrové řízení na dodávku až 3 minielektrobusů s technologií průběžného dobíjení.

Druhé opatření se věnuje energetickým úsporám v trolejbusové dopravě. V roce 2014 bylo ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií provedeno rozsáhlé měření spotřeby a výtěžnosti rekuperace u stávajících typů trolejbusů (vůz 21Tr 3039II) a srovnání technologií umožňujících akumulaci elektrické energie získané přednostně elektrodynamickým brzděním vozidla. Výsledky byly předány formou studie. Bylo zjištěno, že vývoj technologie k uplatnění na stávající vozidla je nerentabilní i při posouzení všech neekonomických efektů (nezávislá jízda bez trolejového vedení, vyhlazování napěťových špiček atd.). Na základě doporučení budou bateriové technologie implementovány do nových sólo trolejbusů. Výběrové řízení bude vypsáno pravděpodobně v roce 2016.

Třetí opatření řeší problematiku rozšíření dopravních služeb pro cyklisty ve vozidlech brněnské MHD. Implementaci tohoto opatření cestující poznají již v letošní letní sezóně. Na lince 55 se začnou objevovat autobusy (SOR NBG 12) vybavené cyklonosiči na zadním čele.

V rámci čtvrtého opatření DPMB úzce spolupracuje s Magistrátem města Brna na tvorbě nového Dopravního informačního centra.


Odkazy

Podrobnosti o jednotlivých vozech včetně fotek najdete v evidenci.

Souhrnné grafy statistik počtu vozů a nízkopodlažnosti od začátku provozu až po rok 2014 najdete v sekci statistika.

Pro zajímavost také můžete navštívit články rekapitulující vývoj vozového parku z předchozích let: 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013.
autor: Jakub S., Eda, manil, 19. 2. 2015, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz