Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změna organizace provozu ve smyčce Jírovcova

Trolejbus linky 37 projíždí okolo budoucího výjezdu ze smyčky. Vpravo je vidět připravené trolejové vedení. Od ranních hodin v sobotu 1. srpna 2015 dojde ke změně organizace průjezdu trolejbusovou smyčkou Jírovcova. Trolejbusy se budou nově otáčet v opačném směru, tedy po směru hodinových ručiček. To umožní sjednotit odjezdovou zastávku pro spoje linky 37 jedoucí od Bohunic (a také pro autobusovou linku 50) a pro spoje začínající v Kohoutovicích.

Přestavba smyčky byla iniciována z výše popsaného důvodu městskou částí Brno - Kohoutovice a spolu s ní došlo i ke stavebním úpravám okolního prostoru, což zahrnuje zejména přizpůsobení pro bezbariérový pohyb imobilních občanů, vybudování nástupních hran pro nové zastávky a opravu přilehlých chodníků. Odjezdová zastávka bude nově umístěna na hlavní silnici před novým vjezdem do smyčky, výstupní zastávka pak ve smyčce naproti bývalé nástupní zastávce. Umístění zastávky pro směr do Bohunic se nemění, za zmínku ale jistě stojí vybudování nové nástupní hrany i pro tuto zastávku a především nové osvětlení a bezbariérová úprava zdejšího přechodu pro chodce.

Budoucí výjezd ze smyčky. Vpředu připravené trolejové vedení, v pozadí dočasně stavěcí proudová výhybka. Budoucí vjezd do smyčky - připravené odbočení z Libušiny třídy. Stavební práce byly zahájeny již v říjnu 2014, a to ve vnitřním prostoru smyčky. Během podzimu došlo zejména k přípravě obrubníků, nástupních hran a nového přístřešku pro cestující, další práce zahrnující vydláždění prostoru nových zastávek a rekontrukci chodníků v okolí smyčky byly obnoveny po zimní přestávce v březnu letošního roku. Od března také byly zahájeny práce na přeložení trolejového vedení. Ty probíhaly vždy v nočních hodinách, neměly tedy dopad na pravidelný provoz trolejbusů. Jediným omezením pro cestující tak bylo dočasné přeložení zastávek na hlavní silnici. Během března a dubna se v prostoru smyčky postupně objevovaly nové úseky trolejí a trolejové armatury. To zahrnuje jednu stavěcí a jednu sjížděcí výhybku pro odbočení z trati v Libušině třídě a jedno křížení na budoucím vjezdu do smyčky. Tyto výhybky a křížení jsou v tahovém provedení. Původní stavěcí výhybka ve smyčce byla nahrazena proudem ovládanou podvěsnou výhybkou a posunuta dále do smyčky, kde bude po změně směru otáčení trolejbusů sloužit jako výhybka sjížděcí. Na noc z pátku 24. 4. na sobotu 25. 4. byla plánována výluka, při které mělo dojít k instalaci nové stavěcí výhybky na vjezdu do smyčky a přepojení na nové úseky trolejového vedení, aby bylo možné od ranních výjezdů v sobotu 25. 4. začít využívat smyčku v nové podobě.

Vzhledem k neúspěšné kolaudaci stavby (konkrétně nebyl vydán souhlas ze strany Policie ČR ohledně nového dopravního značení) byla ale tato výluka odvolána a provoz byl i nadále zachován v původním směru a s provizorně přeloženými zastávkami na hlavní silnici. Během července zatím pokračuje obnova chodníků od smyčky trolejbusů k ústí ulice Jírovcovy a k mateřské škole. Termín změny směru otáčení trolejbusů je nově stanoven na sobotu 1. srpna, v noci z 31. 7. na 1. 8. bude předcházet noční výluka plánovaná původně na duben.
autor: Miky, 29. 7. 2015, Změny v dopravě, trvalý odkaz