Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Letní trolejbusové aktuality

V následující aktualitě jsou shrnuty některé události z dění v trolejbusové dopravě, které vyplývají z předchozí aktuality, ale nejsou v ní přímo zmíněny.

Ukončení provozu nerekonstruovaných trolejbusů Škoda 14Tr10/6
trolejbus 3233 ve vozovně Slatina trolejbus 3241 na manipulační trati v Zábrdovicích Jak napovídá výčet definitivně odstavených vozidel 14Tr, začátkem prázdnin byl v Brně ukončen provoz nerekonstruovaných vozidel Škoda 14Tr10/6. Prvním dodaným trolejbusem této série byl vůz 3232, který byl do provozu s cestujícími zařazen v prosinci 1990, a posledním dodaným byl trolejbus 3251, jenž byl zařazen v březnu roku 1991. Vozy této série byly vypravovány z vozoven Husovice a Slatina. Část vozidel byla mezi lety 2001 až 2007 rekonstruována na typ 14TrR. Některé z těchto rekonstruovaných trolejbusů zůstávají nadále v provozu. Dále došlo během generálních oprav u vozů 3232, 3236, 3238 a 3242 k dosazení nového předního čela, takže v provedení s původním předním čelem, u nichž se používaly do konce provozu těchto trolejbusů cedulové transparenty, dojezdily pouze vozy 3233, 3235 a 3241. Jediným trolejbusem 14Tr10/6, který zůstává nadále u DPMB je vůz 3239. Ten je však upraven na pracovní vůz a do běžného provozu nezasahuje.

Konec používání cedulových transparentů u trolejbusů
sada používána v posledních dnech (čelní a vnitřní cedule) Ač zde na podzim roku 2010 vyšla informace o konci cedulových trolejbusů v Brně, na některých vozidlech 14Tr osmé a desáté série byly cedule donedávna používány. Jednalo se o nerekonstruované vozy zmíněných sérií, které měly původní přední čelo nebo měly nové přední čelo dosazené v rámci generální opravy, ale nedisponovaly vnitřním transparentem pro zobrazení zastávek. U prvně uvedeného provedení byly používány dvoje cedule - čelní s konečnými zastávkami a vnitřní umisťovaný na zadní stranu vnějšího bočního elektronického transparentu BUSE s průběhem trasy linky. U druhého zmíněného provedení se používaly pouze vnitřní cedule, jelikož na čele byl umístěn elektronický transparent BUSE. Všechny trolejbusy v takovém provedení byly letos definitivně odstaveny z provozu, a tak skončilo i používání cedulových transparentů. Ve vozovně Husovice si řidič vždy při začátku služby odebral v regálu tašku s příslušným evidenčním číslem a do ní sám vybral potřebné cedule. Ve vozovně Slatina byly cedule díky jejich nízkému počtu umístěny přímo na vozech v kabině řidiče.

Všechny trolejbusy 31Tr v provozu
trolejbus 3620 na lince 37 v zastávce Borodinova Během června byly dovezeny poslední zbývající trolejbusy Škoda 31Tr SOR a začátkem července se již všechny objevily v provozu. Kromě změn ve vozovém parku trolejbusů souvisejících právě s nákupem třiceti kloubových vozidel popsaných v předchozí aktualitě byla upravena i výprava vozidel a jízdní řády. V pracovní dny (prázdninový provoz) tak došlo k úpravě oběhů na linkách 25 a 26, na nichž zároveň došlo k výraznému úbytku dělených služeb a všechny spoje, kromě výjezdových a zátahových z jiných linek, jsou zajišťovány kloubovými vozy. Výprava nízkopodlažního kurzu na lince 27 byla díky přesunu některých trolejbusů 21Tr do Husovic přesunuta tam. Mezi komínskými kurzy zůstalo pouze pár nízkopodlažně negarantovaných kurzů na linkách 30, 32 a 36. Toho je využíváno při zápůjčkách trolejbusů typu 14Tr. Aktuálně můžeme pozorovat na těchto kurzech pohyb vozů 3267, 3273 a 3286. Další výraznější změnou je vypravování kloubových trolejbusů na linku 37, a to zejména na pět celodenních kurzů, kde jsou předepsány. Na zbývající dělené kurzy jsou vypravovány variantně. Ve víkendovém provozu došlo k méně změnám. Tou nejvýraznější je zajišťování všech spojů na linkách 25, 26, 30 (x30), 34 a 36 nízkopodlažními vozidly.
autor: Lukin, 29. 7. 2015, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz