Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Generální opravy tramvají T6A5

Počátkem druhé poloviny srpna 2015 do provozu s cestujícími poprvé zasáhly první dvě soupravy tramvají T6A5 po generální opravě - ev. č. 1201+1202 a 1215+1216. Jedná se o první generální opravu tohoto typu tramvají, který byl v 20kusové sérii vyroben v roce 1995 a do Brna dodán počátkem roku 1996. V průběhu provozu všechny vozy prošly dvěma velkými prohlídkami, v rámci nichž byly aplikovány některé změny, zejména u druhých VP došlo k náhradě problémových dveřních pohonů BODE pohony IGE.CZ nebo k instalaci kamerového systému pro přehled řidiče o dění kolem prostorů všech dveří.

Generální opravy tramvají T6A5 zahrnují standardní úkony prováděné u generálních oprav všech tramvají. Jde zejména o kompletní rozebrání a odstrojení celého vozu, repasi opotřebených dílů, opravu zkorodovaných částí vozové skříně, natažení nové kabeláže a opětovné složení celého vozu. V rámci generálních oprav T6A5 bylo přistoupeno k některým modernizačním změnám. Původní poloautomatická spřáhla ESW s integrovanou elektrickou propojkou byly nahrazeny za standardní spřáhla s pražskou hlavou doplněnou o zásuvky Harting (propojky podle vzoru VarioLF). Vyměněny byly i statické měniče na obou vozech. Z předních vozů byly odstraněny statické měniče ABB s třífázovým výstupem pro klimatizaci statickým měničem Cegelec SMTK 8.0. Zadní vozy jsou nově vybaveny slabším měničem rovněž od firmy Cegelec, typ SMTK 6.3. Vzhledem ke zrušení výstupu 3x 380 V na "A" vozech pro napájení klimatizace bylo nutné nahradit původní klimatizaci Hagenuk jednotkou Konvekta KL 20 E. Po zařazení prvních dvou souprav do provozu ještě nebyly klimatizace dodány, jejich montáž proběhne později. Změn doznala i kabina řidiče. Nové sedadlo řidiče je uloženo na podstavci s pneumatickým vypružením. Tlačítka na pultu řidiče byla vyměněna za kolébkové přepínače dle vozů Vario. Ruční řadič Schaltbau byl vyměněn za typ HH 220 s integrovaným tlačítkem zvonce od firmy Alfa Union. Zrušeny byly pomocné pedály ovládaní výstražného zvonce a pískovačů. Roleta řidiče je nyní elektricky ovládaná of firmy Hapich. Tachograf Messma byl nahrazen moderním typem TT62 od firmy Mesit s digitální zobrazovací jednotkou.

Soupravy, které ještě nejsou vybaveny dveřním kamerovým systém, jej dostávají v rámci GO (prozatím vyjma 1215+1216). Tramvaje jsou rovněž nachystány pro instalaci kamerového systému se záznamem prostoru cestujících.

Mezi další změny patří nový typ kaloriferů (vytápění kabiny řidiče), elektropneumatické ovládání pískovačů Tribotec, nové baterie 24 V nebo výměna osvětlovacích těles prostoru cestujících.

V rámci generální opravy byly původně plánovány i výraznější změny, například odstranění kabiny řidiče v zadních vozech souprav nebo náhrada původních reflektorů LED světly. Z těchto plánů ale sešlo.

V současné době se nachází v Ústřeních dílnách i vozy 1211+1212 a 1217+1218, další tramvaje budou následovat v příštích letech.
autor: manil, 25. 8. 2015, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz