Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

RT6N1 1804 prodána do Poznaně

Naložená RT6N1 1804 při manipulaci v areálu vozovny Medlánky Nakládka RT6N1 1804 Návoz RT6N1 1804 k naložení na tahač pomocí RT6N1 1803 V pondělí 26. 10. 2015 se v ranních hodinách v tramvajové vozovně v Medlánkách objevil tahač s velkým návěsem uzpůsobeným pro převoz kolejových vozidel. Nepřivezl však žádnou novou tramvaj, jak bylo v minulých letech zvykem, ale naopak si pro jednu přijel. Tou dotyčnou byla RT6N1 1804.
Tramvaje RT6N1 jsou prvními brněnskými nízkopodlažními tramvajemi. Byly vyrobeny v roce 1996 dnes již neexistujícím výrobcem ČKD DS v Praze. Do Brna byly dodány v první polovině roku 1997 v celkovém počtu 4 kusů. Od počátku provozu se však tyto tramvaje potýkaly s nejrůznějšími technickými problémy. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci výrobce, která jej dovedla až ke konkurzu, nebylo možné tyto nedostatky řešit běžným reklamačním řízením. Dopravní podnik města Brna se snažil tyto nedostatky řešit svépomocí nejrůznějšími úpravami, tyto však prakticky vždy vyústily v nezdar, proto tyto tramvaje bez homologace a průkazů způsobilosti většinu svého života stály odstaveny ve vozovně.
V lednu 2008 došlo ve spolupráci s odborníky z firmy SKD TRADE (jedna z následnických firem bývalého ČKD) k oživení vozu 1801. Ten po absolvování náročných zkoušek s cestujícími i bez nich koncem téhož roku obdržel homologaci a průkaz způsobilosti. V dalších letech byly zprovozněny i vozy 1803 a 1802. Vůz 1804, který nikdy v minulosti neprošel žádnou z úprav podvozků ani brzd, zůstával odstaven a byl využíván jako zdroj velmi atypických náhradních dílů. Zprovozněné tramvaje se dařilo i přes jejich atypičnost po odladění prvotních "dětských nemocí" udržet v provozu v porovnání s ostatními typy tramvají s relativně nízkou poruchovostí (občasné delší odstávky jsou způsobeny zejména čekáním na opravu nebo dodání specifického náhradního dílu). Kompletní biografii tramvají RT6 si můžete přečíst v samostatném článku.
Vzhledem k tomu, že tramvaj 1804 je dlouhodobě nevyužívána a její zprovoznění by bylo vysoce ekonomicky náročné, bylo-li by vzhledem k chybějícím dílům reálné, bylo rozhodnuto ji nabídnout k odprodeji. Zájem o tento vůz projevil provozovatel městské hromadné dopravy v polské Poznani (MPK Poznań), který již úspěšně provozuje 10 kusů tramvají RT6N1. MPK Poznań v minulých letech odkoupil i všechny 4 tramvaje RT6N1 z Prahy. 1804 by měla projít stejně jako původně pražské i poznaňské vozy kompletní rekonstrukcí v Modertrans Poznań.
Nakládání vozu RT6N1 1804 v Brně proběhlo dne 26. 10. 2015 v dopoledních hodinách. Na svoji cestu za lepšími zítřky se tento neobvyklý náklad vydal ve stejný den v pozdně večerních hodinách.
autor: manil, 26. 10. 2015, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz