Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2015 a výhled na rok 2016

Toho času nejstarší brněnská K2 dva dny před osudovým zahořením elektroinstalace Ani vůz 1113 se už po nehodě do provozu nepodíval Rok se s rokem sešel a opět tu máme leden. Podobně jako v minulých letech si i nyní dovolujeme na tomto místě uvést shrnutí změn a novinek ve vozovém parku v uplynulém roce.

Tramvaje

V tramvajovém provozu se nakonec neudálo vše, co jsme předpokládali v minulé rekapitulační aktualitě. Avizovaná obnova vozového parku jedním VariemLF2 a pěti VariiLF nebyla uskutečněna a rok 2015 se nesl zejména ve znamení periodických oprav a prohlídek a příprav na výraznější obnovu v roce 2016.

Během uplynulého roku bylo vyřazeno pouze několik málo tramvají, které se již nevyplatilo vzhledem k plánované obnově vozového parku opravovat či posílat do dílen k provedení větší údržby. Jedná se o K2R 1003 (po zahoření) a K2 1113 (po nehodě s 1042 na Nových sadech). Obě zmíněné K2 byly již sešrotovány (bez náhrady). Sešrotována byla také T3M 1545, která od roku 2011 působila jako posunovací vůz v Ústředních dílnách.

Vlečné vozy VV60LF začaly být postupně odstavovány z provozu Vůz 1753 se už téměř jistě do provozu nevrátí Z provozu byly dále odstaveny vlečné vozy VV60LF ev. č. 1301 a 1303 z důvodu opotřebovaných brzdových kotoučů. Dlouhodobě odstavené zůstávají vozy K3R-N ev. č. 1751 a 1753, a to kvůli popraskaným mezimostům kloubových spojení. S opravou těchto vozů se v souvislosti s očekávanou dodávkou 20 ks tramvají Škoda 13T6 v roce 2016 nepočítá.

V létě 2015 se přidal k dlouhodobě odstavenému vozu RT6N1 1801 i vůz 1803. V provozu tak zůstává již jen vůz 1802. Téměř rozebraný a dlouhodobě odstavený vůz 1804 byl v závěru minulého roku odprodán do polské Poznaně, kde se podrobí rekonstrukci a bude nadále provozován v tamější síti. Brno tak opustila historicky první nízkopodlažní tramvaj (která ovšem nikdy nedostala průkaz způsobilosti).

V průběhu roku 2015 bylo přijato rozhodnutí DPMB dále neinvestovat do vozů VV60LF, K3R-N a RT6N1. Osud zbylých vlečných vozů 1302 a 1304, K3R-N 1752 a 1754 a RT6N1 1802 tak prakticky závisí zejména na finanční náročnosti případných oprav. Prozatím zůstávají v provozu.

První souprava vozů T6 po GO Vůz 1814 je prvním svého typu, který prodělal velkou prohlídku Díky odřeknutí rekonstrukcí tramvají T3 a K2 na Varia bylo zrychleno tempo oprav a uvolnila se kapacita ústředních dílen, čímž se do GO a VP dostalo více vozů, než se předpokládalo. Proběhly první generální opravy tramvají T6 (4 soupravy), při kterých došlo k dílčím změnám, o kterých jsme informovali v aktualitě Generální opravy tramvají T6A5. V současnosti probíhá i první GO na voze KT8D5N (konkrétně 1729), podrobnější informace shrneme po dokončení opravy v samostatné aktualitě. Taktéž byla provedena první VP na voze Anitra (První Anitra po velké prohlídce). Mimo jiné nebyl také v minulém roce naplněn záměr DPMB měnit okna poškozená vandaly a polepovat je antigraffiti fóliemi na všech tramvají procházejících většími opravami v Ústředních dílnách (stalo se tak pouze u několika vozů). Místo výměny oken sleduje DPMB možnost oprav pomocí tzv. reparačních fólií, které dokážou po vybroušení poškozeného skla povrch opravit a navrátit sklu původní vzhled. Fólie tohoto typu byly již dříve zkušebně instalovány na vůz 1100II a v uplynulém roce také na poškozená okna několika různých vozů. V instalování těchto fólií je v plánu pokračovat i v roce 2016.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2015 je tedy následující: Nebyla zařazena žádná nová ani rekonstruovaná tramvaj. 9 tramvají bylo naopak z provozu vyřazeno, celkový počet tedy klesl na 292 vozů, přičemž jejich průměrné stáří vzrostlo o 0,4 roku na 21,1 let. Počet nízkopodlažních tramvají klesl na 131, nicméně jejich celkový podíl vzrostl o necelé procento na 44,9 %.

V roce 2016 čeká tramvajový provoz významné omlazení. Jak jsme zmiňovali v poslední shrnující aktualitě, na základě dohody mezi výrobcem a DPMB bude mezi červnem a prosincem letošního roku dodáno 20 tramvají 13T. Tato dodávka je součástí narovnání sporu mezi DPMB a Škodou Transportation o penále a úroky požadované výrobcem, tedy Škodou Transportation, z předchozích dodávek. Podle předběžného plánu by měly být nové vozy dodávány postupně od léta 2016 do konce prosince 2016. Provedení tramvají bude prakticky shodné s vozy poslední dodávky (13T5), lišit se bude spíše v detailech a v použitých komponentech (např. jiný typ kamerového systému, vnější LED transparenty BUSE, interiérový LCD monitor BUSTEC, čelní nehodová kamera, funkce tzv. světelné závory ve dveřích – automatické zavírání dveří po uplynutí několika sekund od uvolnění prostoru dveří a další). Pro běžné cestující budou nejvýraznější změnou posuvná okna v interiéru a přidaný schod v přechodu mezi jednotlivými články (původní vysoký bude rozdělen na dva menší). Celkem by tedy v Brně mělo jezdit na konci letošního roku 49 tramvají typu Škoda 13T.

Poslední týden provozu soupravy 1575+1580 Nová skříň pro VarioLF 1580 v Ústředních dílnách Zároveň s dodávkou tramvají nových budou pokračovat i rekonstrukce v programu Vario. DPMB v roce 2015 zadal zakázku na rekonstrukci celkem 9 kusů K2 na VarioLF2 a 13 kusů T3 na VarioLF v letech 2016 až 2018. Jde o dokončení projektu velkokapacitních souprav pro linku č. 1, přičemž by na konci roku 2018 by jich mělo být k dispozici dostatečné množství (31) pro plné obsazení všech kurzů této linky. Letos je v plánu postavit sedm vozů VarioLF (očekávaná ev. č.: 1555, 1557, 1573, 1575, 1580, 1582, 1584) a tři kloubová VariaLF2 (očekávaná ev. č.: 1082, 1090 a 1131). Skříně vozů VarioLF 1575II, 1580II a 1584II již byly dodány, další budou přibývat během roku. Pokračovat budou i minulý rok započaté cykly oprav vozů KT8D5N a Anitra.

Nové tramvaje a také implementace proběhlého auditu opravárenství ve větším měřítku „provětrají” řady těch stávajících. Očekáváme odstavování zejména vozů typu K2, a to jak těch s původní odporovou regulací výkonu, tak některých v 90. letech modernizovaných vozů K2R a K2R03 (nové 13T jsou primárně určeny jako náhrada vozů délkové kategorie 20 m, nikoliv souprav T3, jak tomu bylo dříve).


Trolejbusy

Nové vozy Škoda 31Tr SOR na nádvoří komínské vozovny... ...a tamtéž vůz 15Tr 3507 po odstavení z provozu Rok 2015 byl pro trolejbusový provoz přelomový. V první polovině roku bylo do Brna po šestiletém půstu dodáno 30 kloubových vozů Škoda 31Tr SOR (ev. č. 3618-3647). Nové vozy, o kterých jsme mj. informovali také v aktualitě První trolejbus Škoda 31Tr SOR v Brně, byly rozděleny mezi vozovnu Komín a Husovice v poměru 13:17, viz evidence. Po opravách byly zařazeny také celkem čtyři vozy 21Tr odkoupené v dřívějších letech z Hradce Králové (3054II a 3057II) a Českých Budějovic (3059II a 3060II). Žádné další 21Tr odkoupeny nebyly. Rozjednaný nákup jediné bratislavské 21Tr nakonec vzhledem k vysoké požadované ceně neproběhl.

Výše popsaná obnova vozového parku umožnila odstavit i značné množství vozů 14Tr a 15Tr. Nepočítaje vozy odstavené již v roce 2014, byly odstaveny v uplynulém roce dvě 15Tr (3503 a 3507) a 31 vozů 14Tr (viz Trolejbusové aktuality z července). Odstavené vozy (jak v roce 2014, tak i 2015) nebyly šrotovány, nýbrž přes prostředníka odprodány do ukrajinských měst (zejména Mykolajiv), kde tak pomohly zásadně obnovit tamější vozový park. Bližší informace o odprodeji trolejbusů naleznete v aktualitě Podzimní trolejbusové aktuality.

Rok 2015 se tak dá shrnout do následujících čísel: Do provozu bylo zařazeno celkem 34 vozů (21Tr a 31Tr) a naopak 33 vozů (14Tr a 15Tr) bylo vyřazeno. Celkem tak můžeme potkávat v provozu 148 trolejbusů (95 sólo, 53 kloubových), z čehož je 107 nízkopodlažních – tedy 72,3 %, tj. zvýšení téměř o polovinu oproti minulému roku. Průměrné stáří všech trolejbusů se podařilo snížit o úctyhodné 4,2 roky na 13,2 let.

V roce 2016 je v plánu pokračovat v odkupu spolehlivých sólo vozů 21Tr z jiných měst. Konkrétně se má jednat o vůz 21TrAC z Hradce Králové (tamější ev. č. 55), který by měl být v Brně zprovozněn bez větších oprav, a dále tři vozy z Jihlavy (ev. č. 55, 58 a 61). U všech tří jihlavských trolejbusů je před zařazením do provozu plánováno provedení generální opravy.


Autobusy

Jeden ze zástupců nových vozů SOR NBG 12 Nový Urbanway 12M CNG se otáčí na Tomkově náměstí Uplynulý rok navázal na revoluční obnovu vozového parku započatou v roce 2014. V průběhu první poloviny roku 2015 byla završena druhá vlna plynofikace čítající 88 nových vozů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Do Brna tak bylo dodáno a posléze zařazeno 32 čtyřdveřových vozů SOR NBG12 (7013II7044II) a 56 vozů IVECO Urbanway 12M CNG (7045II7100II). Všechny tyto vozy plní emisní normu EURO 6. Podrobněji jsme se jim věnovali v aktualitách První dodávka autobusů SOR a První Urbanwaye v Brně. Zároveň pokračovaly také generální opravy osvědčených vozů B961 ve Zlineru (v druhé polovině roku byly na GO odvezeny vozy 2374, 2375, 2380 a 2384, z nichž se první jmenovaný stihl už před Vánoci ze Zlína vrátit). Stav několika vozidel se ukázal během roku natolik špatný, že je bylo nutné odstavit z provozu až do provedení generální opravy. Problémy byly především s pevností zadního článku, jehož rám se po opravě prakticky rovná novostavbě.

Výrazná obnova vozidel v minulém roce šla ruku v ruce s významným odstavováním autobusů dosavadních. Vzhledem k tomu, že nové plynové vozy byly nakupovány s přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, musel být za každý z 88 pořízených CNG vozů vyřazen jeden vůz starý s emisní normou EURO3 nebo nižší. V minulém roce tak byly sešrotovány téměř všechny vozy řady B700, podstatná část vozů B931 (všechny vozy B931.1675) a nejstarší Citybusy (viz aktuality Masivní obnova vozového parku autobusů je u konce a Ukončení provozu Citybusů v Brně).

Jako jediný zástupce typu Karosa B951 zůstane u DPMB vůz ev. č. 7486 Crossway 7816 do běžného provozu s cestujícími už nezasáhne Jak jsme upozorňovali v předešlé shrnující aktualitě, část vozů, která nemusela být sešrotována, byla nabídnuta k odprodeji. Nakonec DP nabídl 16 vozů B951 a 13 vozů Citybus r. v. 2004 a 2005 (mimo vozy 7625 a 7627, které byly vyřazeny po nehodách), z nichž bylo k 31. 12. 2015 prodáno 13 kusů B951 a 12 vozů Citybus 12M. Všechny odprodané vozy budou nadále provozovány u českých dopravců. Zbylé vozy (B951 ev. č. 7479, 7483, 7488 a Citybus 7617) byly v závěru minulého roku odstaveny, rozebrány a sešrotovány. Výjimkou je pouze autobus B951 7486, který zůstane v DPMB zachován jako muzejní vůz zastupující tuto významnou typovou řadu. Mezi autobusy vyřazené z pravidelného provozu s cestujícími můžeme započítat ještě Crossway 7816, který bude nadále sloužit autoškole DPMB pod evidenčním číslem 5330 (viz níže).

Novými přírůstky historických autobusů TMB se v průběhu roku staly vozy B931 7425 a Citybus 12M 7630 – v Brně se s nimi budeme setkávat i nadále na různých speciálních a nostalgických akcích.

Na 5 vozidel SOR NBG 12 (7039II, 7040II, 7041II, 7043II a 7044II) byly v rámci projektu CIVITAS 2MOVE2 v průběhu května 2015 namontovány cyklonosiče na zadní čelo od firmy Velorexport Žamberk. Takto vybavené autobusy jezdily v období od 13. 6. do 1. 11. na lince 55 na speciálně označených spojích s rozšířenou přepravou jízdních kol. Pokračování tohoto projektu se předpokládá i v roce 2016.

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2015 zařazeno 88 nových vozů (plynové vozy), naopak do 31. 12. 2015 bylo vyřazeno z pravidelného provozu 99 vozů. Celkový počet autobusů tak klesnul na 305 vozidel (z toho 195 sólo vozů, 96 vozů kloubových a 14 minibusů). Jejich průměrný věk se snížil o 3,5 roku na 5,3 let. Za poslední dva roky lze dokonce říct, že je průměrný věk autobusů o polovinu menší. Celkem můžeme v Brně potkat 237 nízkopodlažních autobusů (o 62 více, než loni), což je krásných 77,7 % z celkového počtu.

Výhled do letošního roku počítá s provedením 8 generálních oprav autobusů Karosa B961 (na opravu budou odeslány vozy dle jejich skutečného technického stavu, nikoli podle stáří) ve zlínském Zlineru, čímž zbude posledních 5 negenerálkovaných vozů tohoto typu. Ty se pravděpodobně již žádné větší opravy nedočkají. Dodávka nových autobusů v příštím roce plánována není.


Retro vozidla

T3 1525 krátce po uvedení do stavu na přelomu 80. a 90. let B732 7273 byla přistavena na opravu v prosinci 2015 V uplynulém roce byly započaty práce na uchování některých vozidel, která DPMB chce renovovat do "retro" stavu z určitého provozního období. Je to současně i snaha jak zajistit společně s TMB dostatek vozidel pro oslavy v rámci významného kulatého výročí 150 let MHD v Brně, které připadá na rok 2019.

Postupně jsou vytipovávány a vyčleňovány vozy, které budou opravovány do původního stavu či do podoby, ve které jezdily v určitém období svého provozu. První vlaštovkou je T3 1525, o jejíž renovaci do stavu na přelomu 80. a 90. let se můžete více dočíst v aktualitě Renovace tramvaje T3 1525. Již nyní se předpokládá rozšíření o tramvaje typů T2, vv4 (Technickým muzeem darovaný vůz 313), K2 1123 nebo T3R 1615. Za autobusovou trakci má DPMB v plánu uchovat vozy B732 7273, B741 2315 a B951 7486, za trolejbusovou jeden z vozů 14TrM (číslo konkrétního vozu ještě není známo) a 15Tr 3501.

V roce 2016 je v plánu jako první renovace vozu K2 1123 do stavu v první etapě provozu (polovina 80. let – vůz z exportního souběhu pro Sarajevo), dále generální oprava již historického vlečného vozu 215 a nakonec renovace tramvaje T2 do stavu po první generální opravě (70. léta). K sestavení tramvaje T2 (zejména kvůli původní elektrické výzbroji a vnitřní výstroji) bude odkoupena nepotřebná služební tramvaj T2 685 z DP Ostrava.

V roce 2016 proběhne rovněž renovace B732 7273 a 15Tr 3501. Po dokončení renovací budou všechna vozidla vybavena tak, aby v případě potřeby mohla být nasazena do pravidelného provozu s cestujícími.


Ostatní

Crossway 5331 funguje jako zájezdové vozidlo i jako vozidlo autoškoly Dny provozu Karosy B732 5318 se pomalu naplňují Nákup nového Crosswaye pro autoškolu před více než třemi lety a jeho provoz jako zájezdového vozidla ukázal, že je v brněnských podmínkách stále poptávka po přepravě vozy vyšší třídy. DPMB se proto rozhodl k pořízení takového vozu a vypsal výběrové řízení, do kterého se nakonec přihlásil pouze výrobce VOLVO s typem 9700 B11R. Jelikož splnil všechny podmínky, zakázka mu následně byla zadána. Třínápravový autobus délky 13,7 metru bude disponovat 12stupňovou automatickou převodovkou Volvo I-Shift, motorem typu D11K EURO 6 o objemu 10,9 l a o výkonu 339 kW (460 koní, nejvýkonnější motorizace dodávaná pro tento podvozek) s maximální rychlostí 122 km/h (omezena dle normy na 100 km/h). Autobus bude také vybaven systémem palubní zábavy Funtoro (v našich končinách známý spíš jako Fun&Relax u dopravce Student Agency), klimatizací salónu, Wi-Fi připojením, držáky pro ski-box a dalším vybavením upevňujícím postavení tohoto autobusu jako „vlajkové lodi“ zájezdové dopravy DPMB.

Vzhledem k tomu, že se Karosa B732 ev. č. 5318 sloužící výcviku řidičů na skupinu D blíží ke konci své životnosti, vzniká naléhavá potřeba její náhrady. Po zamítnutí několika variant, kdy měl být zakoupen buď zcela nový autobus (podobně jako v případě náhrady vozu B732 5317 Crosswayem 5331) nebo rekonstruován vůz B951 7479 s dosazením manuální převodovky (příčinou opuštění záměru rekonstrukce byl požadavek na minimální konstrukční rychlost 80 km/h, což typ B951 nesplňuje), bylo rozhodnuto o přestavbě jednoho z městských vozů Crossway LE. V říjnu 2015 tak byl po pěti letech odstaven z pravidelného provozu vůz 7816 a následně podstoupil v Ústředních dílnách úpravy spočívající zejména v dosazení pedálů a sedadla učitele, tachografu, couvací kamery a obrazovky učitele. Zařazení vozu 7816, respektive po přečíslování 5330, do provozu pod střediskem autoškoly se předpokládá do konce ledna a ve stejnou dobu bude také odstaven současný školní vůz 5318.

Již delší dobu je nejistý osud vozu B732 5320 upraveného pro výcvik řidičského oprávnění skupiny C. Jeho vyřazení bez náhrady by pro školní oddělení DPMB znamenalo konec výcviku této skupiny. Životnost vozu alespoň mírně prodlouží aktuálně prováděná střední oprava.

V roce 2015 byla zahájena práce na projektech zahrnujících obnovu odbavovacího systému ve vozidlech IDS JMK a také Řídícího a informačního systému (RIS), který funguje s menšími úpravami již od roku 2004 a v dnešní době přestává dostačovat požadavkům, které jsou na něj kladeny. Tyto dlouhodobé projekty se nyní rozbíhají, přičemž jejich cíle se průběžně upřesňují. Lze očekávat, že jedním z výsledků bude např. možnost zaplatit jízdné bezkontaktní kartou.

Záměr pořídit až tři minielektrobusy v rámci projektu Civitas 2MOVE2, prezentovaný v minulé shrnující aktualitě, byl odložen. Do výběrového řízení se nakonec nepřihlásil jediný zájemce, a tak bylo výběrové řízení zastaveno. Pokud by bylo otevřeno další VŘ, už by nebylo možné elektrobusy financovat v rámci výzvy Civitas 2MOVE2.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
autor: Jakub S., manil, Eda, Miky, 13. 1. 2016, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz