Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ukončení provozu tramvají RT6N1 a VV60LF

Rok 2016 se pravděpodobně stane posledním rokem, kdy byly do provozu s cestujícími naposledy vypraveny tramvaje typů RT6N1 a vlečných tramvajových vozů VV60LF. S ohledem na snahu o zmenšování typové rozmanitosti tramvají v provozu, ale také očekávanou dodávku nových tramvají Škoda 13T6, které budou dodávány od července tohoto roku, bylo rozhodnuto neinvestovat do větších oprav tramvají RT6N1 a VV60LF.

Tramvaje RT6N1 byly do Brna dodány v roce 1997. Pro neustále opakující se závady byly i přes snahu DPMB i skomírajícího výrobce ČKD Dopravní systémy postupně odstaveny. V roce 2008 byly tramvaje RT6 po několika předchozích neúspěšných pokusech reinkarnovány a po náročných typových zkouškách se DPMB podařilo vozy RT6N1 schválit Drážním úřadem. Postupně byly zprovozněny vozy 1801, 1803 a následně 1802. Vůz 1804 byl využíván pouze jako zdroj náhradních dílů a nakonec byl v říjnu 2015 odprodán a odvezen do polské Poznaně, kde pravděpodobně dojde po kompletní rekonstrukci k jeho zprovoznění. Brněnské provozní vozy dojezdily ve sledu 1801 (květen 2014; sjeté obruče kol), 1803 (srpen 2015; vadný záskokový měnič) a 1802 (leden 2016; zadřená náprava). Vůz 1801 byl odtažen do vozovny Pisárky z důvodu kapacitních limitů vozovny Medlánky, vozy 1802 a 1803 jsou odstaveny v Medlánkách. O jejich dalším osudu prozatím nebylo rozhodnuto. Podrobnosti o vývoji a provozu tramvají RT6N1 se dočtete v článku pod tímto odkazem.

Nízkopodlažní vlečné vozy VV60LF byly vyvinuty firmou Pragoimex pro provoz s asynchronními tramvajemi T3R.EV nebo VarioLF s tím, že bylo možné tvořit dvouvozové nebo třívozové soupravy, kdy vlečný vůz mohl být zařazen jako prostřední vůz nebo vůz na konci soupravy. První vůz (1301II) byl do Brna dodán na jaře 2004. Původně však na voze byly brzděny jen dvě nápravy, což se už při zkušebním provozu bez cestujících ukázalo jako nedostatečné. V druhé polovině roku se tedy vůz vrátil výrobci, který brzdy doplnil i na původně nebrzděnou 1. a 4. osu a od poloviny roku 2005 vůz pokračoval ve zkušebním provozu. V tom samém roce se po dokončení zkušebního provozu vůz VV60LF podařilo schválit jako typ pro provoz na tramvajových drahách v České republice. V roce 2005 pak byl dodán vůz 1302II a v roce 2006 vozy 1303II a 1304II. Pro úplnost dodejme, že mimo Brna jezdí vozy VV60LF i v Ostravě, kam byly dodány dva kusy.
Vlečné vozy byly ve zkušebním provozu i v počátcích provozu s cestujícími spojovány s tramvajemi T3R.EV, především s 1531II a s prototypovou 1560II, a to jako druhé vozy dvouvozových souprav. V srpnu roku 2005 proběhla první zkušební jízda třívozové soupravy. Poprvé "trojče" svezlo cestující na nedělním posilovém kurzu linky 12 v prosinci 2005. Od první poloviny 2006 jezdilo stabilní trojče ve složení 1531II+1301II+1569II v pracovní dny a v neděli na lince 12 (řídící vůz byl v kabině vybaven monitorem a vlečňák a poslední vůz byly vybaveny venkovní kamerou pro sledování dění okolo vozu). V prosinci 2007 byla pozice řídícího vozu soupravy vystřídána tramvají VarioLFR.E 1523II, do které byl umístěn monitor z vozu 1531II. K původnímu trojčeti se postupně přidávaly i další soupravy, které taky mohly pokrýt více kurzů na lince 12. Zajímavostí je, že třívozové soupravy dosahující délky cca 42 m jezdily od prvních zkoušek až do roku 2009 pouze ve zkušebním provozu. Vyhláška 341 (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) totiž stanovovala maximální délku kloubových nebo spřažených tramvají na 40 m. Snahou DPMB, a. s., se podařilo změnit limit v této vyhlášce na 65 m. Trojčata a soupravy 2× VarioLF2 tedy mohly začít jezdit mimo režim zkušebního provozu, jejich ostrý provoz započal 21. 9. 2009, kdy začaly jezdit na lince 1. Trojčata přestala být vypravována v druhé polovině roku 2013, soupravy 2× LF2 jezdily až do první poloviny roku 2014, kdy je z linky 1 vytlačily o něco kratší soupravy LF2+LF, u nichž se počítá po dokončení všech plánovaných vozů Vario v roce 2018 s obsazením všech kurzů na lince 1.
Dne 25. srpna 2011 byla v Medlánkách zkoušena i kombinace řazení VarioLF2 + VV60LF (konkrétně 1102II+1301II). V praxi se však toto řazení nikdy neuplatnilo.
trojče v řazení T3R.EV+T3R.EV+VV60LF při rozlučkové fotojízdě Vlečné vozy začaly být postupně odstavovány od června roku 2014, kdy přestalo být investováno do nákupů nových brzdových kotoučů a brzdového obložení. Poslední provozní vůz (1302II) byl odstaven na počátku června 2016.
Jako zajímavost uvádíme, že dne 12. 3. 2016 proběhla noční fotojízda pod hlavičkou BMHD.cz se soupravou 1562II+1302II+1569II, tedy trojčetem v původním typovém složení. Při této jízdě, kdy se přihlášení tramvajoví fanoušci symbolicky rozloučili s vlečnými vozy VV60LF, byla souprava přepojena do složení T3R.EV + T3R.EV + VV60LF, tedy do soupravy, kterou sice výrobce deklaroval, ale v Brně nebyla nikdy předtím vyzkoušena.
Vozy 1302II a 1304II jsou odstaveny v medlánecké vozovně, vozy 1301II a 1303II byly odtaženy do Pisárek, kde slouží jako útulna pro posunovače a mechaniky na 9. kanále a jako minisklad některých náhradních dílů. Na této pozici nahradily vůz T2 1435 (4121), který byl odvezen do Medlánek k renovaci na retro tramvaj.

Touto aktualitou tak symbolicky uzavíráme provoz tramvají RT6N1 a VV60LF, které se v porevoluční době staly velkou zajímavostí brněnské tramvajové dopravy a v neposlední řadě také magnetem pro mimobrněnské a zahraniční tramvajové fanoušky. Jejich odstavení z provozu je i přes fakt, že jde o zánovní nízkopodlažní tramvaje, pochopitelné, neboť díky jejich atypičnosti úsilí techniků i vynaložené finanční prostředky k jejich údržbě značně převyšovaly ostatní provozované typy tramvají.
autor: manil, 22. 6. 2016, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz