Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

10 let provozu rekonstruovaných tramvají Vario

1596+1301 První prosincový den letošního roku uplynulo již 10 let ode dne, kdy byla do provozu předána první rekonstruovaná tramvaj z rodiny Vario. Při této příležitosti přinášíme stručné shrnutí jejich dosavadního provozního života.

Základní charakteristika

Tramvaje VarioLFR.E a VarioLF2R.E jsou rekonstrukcí původních tramvají T3 a K2. Základním prvkem rekonstrukce je nízkopodlažní vozová skříň VarCB3LF z produkce Krnovských opraven a strojíren, která je usazena na upravené podvozky původní koncepce (KOMFORT). Nová jsou obě čela, dveře, okna, vybavení interiéru a další komponenty, použita byla elektrická výzbroj TV Europulse od firmy Cegelec. Podrobnější specifikaci modernizací naleznete v přehledu rekonstrukcí tramvají. Rekonstrukce probíhají v Ústředních dílnách DPMB, vyjímku tvoří pouze vozy 1099II a 1101II, které byly zkompletovány v Krnově.

Dodávky

Modernizační program byl zahájen v průběhu roku 2006 a jako první spatřil světlo světa vůz VarioLFR.E evidenčního čísla 1596III. Rekonstrukce pokračují i v současné době, přičemž ukončení programu se prozatím předpokládá v roce 2018 s cílovým počtem 32 sólo a 32 článkových vozů.

Do konce roku 2016 bylo zkompletováno celkem 28 tramvají VarioLFR.E a 24 tramvají VarioLF2R.E; v tomto počtu nejsou zahrnuty výše zmíněné 2 vozy VarioLF2R.E, které byly dodány kompletní přímo od výrobce. Prozatím poslední zprovozněnou tramvají je krátké VarioLFR.E ev. č. 1605II, v brzké době se očekává také vypravení vozu 1617II. Přehled všech dosud zkompletovaných vozů v jednotlivých letech uvádí následující tabulka.

rok VarioLFR.E VarioLF2R.E
2006 1596, 1567, 1551 -
2007 1523 -
2008 1553, 1554 1099, 1101, 1069, 1100
2009 1599 1092, 1093
2010 - 1098, 1078, 1109
2011 - 1102, 1114
2012 - 1112, 1103, 1096, 1106
2013 1497, 1556, 1530, 1601, 1590, 1598 1108, 1127
2014 1539, 1597, 1574, 1586, 1592, 1541 1083, 1084, 1117, 1094, 1072, 1088
2015 - -
2016 1575, 1580, 1584, 1557, 1573, 1582, 1555, 1605, 1617 1082, 1090, 1131

VarioLFR.E 1575 na ZJ po rekonstrukci VarioL2R.E 1090 první den v provozu 1605, prozatím nejnovější LFR.E v provozu s cestujícími


Změny a úpravy

Vzhledem k dlouhé době trvání modernizačního programu docházelo přirozeným vývojem průběžně k různým změnám. Ty nejvýznamnější se odehrály během roku 2013, kdy byly zapracovány zejména změny související se zavedením provozu spřažených souprav ve složení VarioLF2R.E + VarioLFR.E. U článkových vozů to znamenalo montáž skládacího spřáhla vždy na přední čelo vozu a pevného spřáhla dozadu (dříve byly vzhledem k provozu v soupravách VarioLF2R.E + VarioLF2R.E tyto vozy rozlišeny na "A" se skládacím spřáhlem vpředu a pevným spřáhlem vzadu a na "B" s pevným spřáhlem vpředu a skládacím vzadu, viz dále), u všech Varií pak došlo k přesunu zásuvek mnohočlenného řízení přímo na spřáhla. U sólo vozů VarioLFR.E došlo dále ke sjednocení ovládacího pultu s typem VarioLF2R.E (použití kolébkových přepínačů a změna jejich rozvržení) a k instalaci dveřního kamerového systému, nutná také byla úprava řídicího softwaru.

Z dalších inovací roku 2013 jmenujme například posuvná větrací okna místo výklopných a výměnu klimatizace kabiny řidiče (u VarioLF2R.E klimatizace Konvekta KL 20 E místo klimatizace firmy Thermoking, u VarioLFR.E ochlazovač Waeco CoolAir RT880 místo původního Trav-l-cool). U krátkých Varií je vzhledem k častějšímu provozu na pozici zadního vozu v soupravě a tedy menší frekvenci využívání instalována manuálně výklopná nájezdová plošina pro cestující na invalidním vozíku. Od letošního roku dále začaly být osazovány plastové sedačky pro cestující Kiel Ideo, o tepelnou pohodu v interiéru se starají topnice Lokotechnika a v prostoru schodů u prvních a posledních dveří jsou instalovány výstražné LED pásky červené barvy.

Během 10 let provozu již stihly proběhnout velké prohlídky (VP) nejstarších vozů. V letech 2012 a 2013 prošla dílnami sólo Varia ev. č. 1596III, 1551II, 1567III a 1523II a také článkové Vario 1099II. U vozů ev. č. 1099II a 1523II byly v rámci VP provedeny výše popsané úpravy související s provozem nových souprav VarioLF2R.E + VarioLFR.E. S ohledem na změny ve strategii údržby vozového parku se předpokládá naběhnutí dalších vozů do VP až počátkem roku 2017, přičemž první tramvaj ev. č. 1101II již v současné době VP podstupuje.

Tramvaje Vario zkompletované před rokem 2013, vyjma výše zmíněných vozů ev. č. 1099II a 1523II, postupně prošly nezbytnými úpravami pro provoz v soupravách VarioLF2R.E + VarioLFR.E v rámci pravidelných prohlídek nižšího stupně.

VarioLRF.E 1551 krátce po VP VarioLRF.E 1596 krátce po VP VarioLF2R.E+VarioLFR.E 1099+1523 na ZJ po VP Původně "B" LF2R.E 1096 krátce po úpravě pro provoz jako "A"


Provoz

Provoz tramvají z rodiny Vario zahajoval vůz VarioLFR.E ev. č. 1596III dne 2. 12. 2006 na 3. kurzu linky 4. V počátcích provozu byla krátká Varia vypravována výhradně sólo. Během roku 2007 začala být řazena jako řídící vozy do kapacitních třívozových souprav ve složení VarioLFR.E + VV60LF + T3R.EV, případně do souprav pouze s vlečným vozem VV60LF, či s tramvají T3R.EV. Od roku 2008 se přidaly i soupravy 2 tramvají VarioLFR.E. Od roku 2013 pak krátké tramvaje Vario slouží výhradně jako řízené vozy v kapacitních soupravách VarioLF2R.E + VarioLFR.E, případně jsou vypravovány sólo, nebo občasně v soupravách VarioLFR.E + VarioLFR.E. Vypravování všech variant souprav s vlečnými vozy VV60LF a T3R.EV bylo v souvislosti s úpravou softwaru ukončeno.

První vypravení článkové tramvaje VarioLF2R.E je datováno dnem 24. 9. 2008, kdy byl vůz 1099II nasazen v rámci zkušebního provozu na 7. kurz linky 2. Pravidelný provoz byl zahájen dne 7. 11. 2008 vypravením vozů 1069, 1099, 1100 a 1101. Tramvaje VarioLF2R.E byly zpočátku pořizovány se záměrem provozu ve dvouvozových soupravách ve složení VarioLF2R.E + VarioLF2R.E. Z tohoto důvodu byly tramvaje sestavené do roku 2012 rozděleny na řídící a řízené podle toho, zda bylo pevné spřáhlo umístěno na předním, či zadním čele vozu. V prvních měsících provozu byly vozy vypravovány výhradně sólo. Soupravy byly do provozu nasazovány až od poloviny září 2009 (po nezbytných úpravách některých nástupišť), přičemž v provozu nakonec vydržely jen do jara roku 2014, kdy byly v rámci optimalizace nabízené kapacity jednotlivých spojů definitivně nahrazeny kratšími soupravami ve složení VarioLF2R.E + VarioLFR.E. Zkušební provoz těchto souprav byl realizován s prototypovou soupravou ve složení 1099II + 1523II během září a října 2013. Od konce roku 2013 pak dochází k průběžnému navyšování počtu provozovaných souprav. V současné době jsou vozy VarioLF2R.E primárně vypravovány ve zmíněných soupravách, v případě potřeby (nedostatek jiných provozních nízkopodlažních tramvají odpovídající kapacity, porucha zadního vozu VarioLFR.E nebo nižší celková výprava o víkendech) jsou provozovány i sólo.

Poslední období provozu 2xVarioLF2R.E Poslední provozní souprava VarioLFR.E+T3R.EV 1088+1573 1582+1557
autor: Ondra K., 1. 12. 2016, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz