Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rozšíření vozovny Pisárky

Stavební stroje budou zanedlouho vystřídány tramvajemi. Nové koleje V0 - V3, pohled směrem k zastávce Lipová. V pátek 16. 12. 2016 bude zahájen zkušební provoz na nově vybudované části kolejiště v areálu vozovny tramvají v Pisárkách. Jedná se o prodloužení kolejí V0 - V3 do místa někdejšího parkoviště mezi halou vozovny a bývalým oděvním skladem. Celkem zde přibylo přibližně 560 metrů kolejí, což umožní odstavení 16 tramvají délkové kategorie 30 metrů (např. KT8D5, 13T). Kromě prodloužení stávajících čtyř kolejí V0 - V3 (krajní koleje na pravé straně vozovny při pohledu k zastávce Lipová) byla také zrekonstruována stávající kolej vedoucí podél haly do karosárny. Stavební práce, které jsou součástí první etapy rozšiřování areálu pisárecké vozovny, byly zahájeny v srpnu 2016. Náklady na tuto etapu se vyšplhaly na cca 50 milionů korun.
autor: Miky, 14. 12. 2016, Ostatní, trvalý odkaz