Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2016 a výhled na rok 2017

13T6 1931 vypravená netradičně na linku 4 Jedno z nejnovějších Varií, vůz 1131, míří na lince 11 z Lesné Jako již tradičně se začátkem nového roku přinášíme aktualitu shrnující nejdůležitější a nejzajímavější změny nejen ve vozovém parku DPMB v roce 2016. V následujících odstavcích se také dočtete o plánech na rok následující.

Tramvaje

Během roku 2016 se odehrálo několik významných změn. Tramvajový vozový park byl především omlazen dodávkou 20 kusů vozů Škoda 13T6, pokračovaly také rekonstrukce vozů T3 a K2 na VarioLF, resp. VarioLF2. Celkově bylo do provozu zařazeno 32 nových či modernizovaných vozů.

O dodávkách a zprovozňování vozů 13T6 (evidence) jste se mohli dozvědět z našich dřívějších aktualit (První tramvaj Škoda 13T6 v Brně, Škoda 13T6 1930 v provozu s cestujícími, Pokračování dodávek tramvají Škoda 13T6). Vozy zmíněných evidenčních čísel byly dodávány na základě dohody s výrobcem tramvají Škoda Transportation, čímž byl urovnán dřívější spor mezi brněnským dopravním podnikem a právě výrobcem. Tramvaje se vizuálně nijak zásadně neliší od předchozí série (13T5), byly na nich nicméně provedeny dílčí změny, jako například náhrada návalkového krytí kloubů přechodovými měchy, použití LED transparentů, posuvná okna nebo rozdělení schodů v interiéru na dva menší. Z pohledu bezpečnosti byl inovován kamerový systém a přidána kolizní kamera. Kromě těchto změn bylo také provedeno více dílčích technických opatření, které mají za cíl zvýšit spolehlivost těchto vozidel.

Letošní dodávka tramvají 13T „Porsche“ byla poslední na základě rámcové smlouvy platné od roku 2007 do roku 2016. Celkově tak nyní dopravní podnik disponuje 49 vozy tohoto typu, přičemž 30 z nich bylo dodáno s inovovaným uspořádáním interiéru (bez podélných sedaček v lichých článcích). Díky novým tramvajím 13T6 započalo postupné vyřazování kloubových tramvají K2 a jejich modifikací K2R a K2R03. V létě 2016 byly odstaveny a postupně zlikvidovány vozy K2 1121II, 1124II a 1129II. Do provozu už s nevětší pravděpodobností nezasáhnou ani vozy K2R 1039 a K2R03 1079 (sjeté kolové obruče) a T3G 1647+1648 (dojeté kilometry do prohlídky vyššího stupně).

V uplynulém roce pokračovaly po roční přestávce rekonstrukce vozů T3 a K2 na VarioLF (evidence) a VarioLF2 (evidence). Oproti předpokladu prezentovanému v loňské shrnující aktualitě byla rychlost oprav mírně uspíšena a celkem tak bylo rekonstruováno 9 vozů T3 na VarioLF (1555II, 1557II, 1573II, 1575II, 1580II, 1582II, 1584II, 1605II a 1617II) a 3 vozy K2 na VarioLF2 (1082II, 1090II a 1131III). Z pravidelného provozu s cestujícími tak již byly odstaveny všechny vozy T3M (Konec provozu tramvají T3M) a následně bylo započato vyřazování vozů T3G (První rekonstrukce tramvaje T3G na VarioLFR.E). Všechny zmíněné vozy Vario doznaly oproti dříve rekonstruovaným kusům více či méně podstatných změn - z těch nejvýraznějších je vhodné uvést užití plastových sedaček pro cestující KIEL Ideo, topnic Lokotechnika nebo například výstražných LED pásků v prostoru prvních a posledních dveří (podrobněji v aktualitě První VarioLF pro rok 2016 v provozu). V prosinci také uplynulo již 10 let od zahájení provozu tramvají Vario (10 let provozu rekonstruovaných tramvají Vario).

Anitra 1814 byla první svého typu, která podstoupila VP Rok 2016 znamenal ukončení provozu prvních nízkopodlažních tramvají, které byly do Brna dodány V ústředních dílnách pokračovaly i další opravy stávajících vozidel zahrnující velké prohlídky Aniter (První Anitra po velké prohlídce), KT8D5R.N2 a generální opravy tramvají KT8D5N. V roce 2016 prošly generální opravou tramvaje KT8D5N 1729, 1731 a 1734 (První KT8D5N po generální opravě). Další vozy budou postupně následovat po najetí příslušných kilometrů, v případě typu KT8D5N se s pokračováním generálních oprav počítá až v roce 2018. Po roční přestávce by letos naopak měly opět probíhat generální opravy vozů T6A5. Všechny vozy jsou od roku 2017 při GO standardně vybavovány kamerovým systémem včetně kolizních kamer a antigraffiti fóliemi na oknech.

V roce 2016 byl definitivně ukončen provoz tramvají typu RT6N1 a vlečných vozů VV60LF (Ukončení provozu tramvají RT6N1 a VV60LF). Všechny zbývající provozní vozy (1302II, 1304II a 1802) byly v průběhu uplynulého roku odstaveny pro poruchy a jejich další osud je zatím nejasný. Vozy 1301II a 1303II byly přetaženy do vozovny Pisárky, kde slouží jako útulna pro posunovače a sklad náhradních dílů na 9. koleji v hale (místo tramvaje T2 4121).

Do provozu už také nezasáhnou vlečné vozy VV60LF Setkání dvou bílých K2; vůz 1090 byl v roce 2016 rekonstruován na VarioLF2, vůz 1126 bude následovat jeho osud o rok později Rok 2016 byl také posledním rokem, kdy do provozu s cestujícími zasahovala vozidla s cedulovou linkovou orientací. Posledním vozem byla K2 ev. č. 1126II, která své pravidelné cestující naposledy svezla poslední den před letními prázdninami (30. 6. 2016). Dne 3. 8. se konala rozlučková fotojízda s 1126II v režii BMHD.cz, na konci měsíce (29. 8. 2016) pak oficiální rozlučková akce, kdy byla 1126II krátce nasazena na linku 1 a na zastávce Výstaviště, hlavní vstup pak vyměněna za nejnovější soupravu VarioLF2 + VarioLF.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2016 je tedy následující: Bylo zařazeno celkem 32 nových či rekonstruovaných tramvají, 19 tramvají bylo naopak z provozu vyřazeno. Celkový počet tak vzrostl na 305 vozů, přičemž jejich průměrné stáří kleslo o téměř dva roky na 19,2 let. Je to mimo jiné poprvé od roku 2000, kdy se podařilo snížit průměrný věk tramvají pod 20 let. Počet nízkopodlažních tramvají vzrostl na 160 a jejich celkový podíl tím byl navýšen o více než 7 procent na 52,5 %.

V roce 2017 se předpokládá pokračování rekonstrukcí tramvají v programu Vario, přičemž smlouva počítá s rekonstrukcí dalších čtyř vozů T3 a šesti K2 do roku 2018. Z tohoto počtu by měly být v tomto roce rekonstruovány 3 vozy VarioLF2 (1126II, 1110II a 1128II) a 1 vůz VarioLF (1626). Dodávky nových tramvají pro rok 2017 v plánu nejsou.

Trolejbusy

14Tr 3245 je jedním z vozů vyřazených a odprodaných na Ukrajinu 15Tr 3501 naopak pravděpodobně zůstane v Brně jako součást sbírky TMB Na významnou obnovu vozového parku 30 kusy trolejbusů 31Tr v roce 2015 nebylo v roce 2016 navázáno. Kromě generálních oprav na vlastních vozech 21Tr byl zprovozněn pouze jeden vůz 21Tr 3061II původem z Jihlavy (ex 55). Na dalších třech trolejbusech odkoupených z Jihlavy (3062II a 3063II) a Hradce Králové (3064II) byly opravy zahájeny v posledních měsících roku 2016 (podrobněji v aktualitě Nákup ojetých trolejbusů Škoda 21Tr).

Po dojetí kilometrů nebo po poruchách, které již není rentabilní opravovat, byly vyřazeny starší vozy 15Tr (3501) a 14Tr (3245, 3246, 3247, 3268, 3272 a 3277). Z tohoto výčtu byly vozy 3245, 3246 a 3247 v závěru roku 2016 odprodány na Ukrajinu (město Černivci), vůz 3272 bude postupně rozebrán a poslouží jako zdroj náhradních dílů. V případě 15Tr 3501 se jedná o odkupu Technickým muzeem.

Rok 2016 se dá shrnout do následujících čísel: Do provozu byl zařazen jeden vůz a naopak 6 vozů bylo vyřazeno. Celkem tak můžeme potkávat v provozu 142 trolejbusů (90 sólo, 52 kloubových), z čehož je 108 nízkopodlažních - tedy krásných 75,5 %. Průměrné stáří trolejbusů se zvýšilo o 0,6 roku na 13,8 let.

Výhled do letošního roku počítá s dokončením oprav a unifikace "secondhandových" vozů 3062II, 3063II a 3064II, které dorovnají stav po již letos vyřazených vozech 14Tr. Z vyjmenovaných trolejbusů projdou první dva generální opravou, vůz 3064II (21TrAC) podstoupí díky svému lepšímu stavu pouze střední opravu (podobně jako ostatní ex-hradecké 21TrAC).

V dílnách těžké údržby trolejbusů v Komíně vznikl v průběhu roku prototyp trolejbusu SOR TNB 12. Jedná se o vozidlo v majetku firmy SOR s elektrickou výzbrojí od firmy RailElectronics CZ, které bude v brněnské trolejbusové síti vykonávat typové zkoušky. Vozidlo bylo poprvé prezentováno na veletrhu Czechbus 2016. Trolejbus je přizpůsoben brněnskému designu a má brněnskou provozní výbavu (odbavovací systém, RIS atd.). Současně disponuje plnohodnotnou celovozovou klimatizací, bateriemi pro samostatný pojezd bez trolejového vedení a poloautomatickými sběrači. O podrobnostech budeme informovat v samostatné aktualitě po zahájení zkušebního provozu.

V roce 2017 je očekáváno vypsání výběrového řízení na deset kusů dvanáctimetrových trolejbusů s bateriemi pro samostatný pojezd. V následujících dvou letech se pak předpokládá pořízení dalších 20 vozů.

Autobusy

Setkání Citelisů 7635 a 7637; zatímco první jmenovaný jezdí nyní v Mladé Boleslavi, druhý zatím působí v Brně Vůz B961 2374 je jedním z posledních, které podstoupily GO Podobně jako u trolejbusů rok 2016 nepřinesl žádné zásadní změny. Nebyly dodány nové vozy, nicméně bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku dalších 60 autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) - viz níže.

V září 2016 bylo odprodáno 5 vozů Citelis 12M firmě Zliner Zlín, která jeden z nich (7636) dále přeprodala dopravci Jaroslav Štěpánek a ostatní (7635, 7638, 7639 a 7640) pronajala mladoboleslavskému dopravnímu podniku. Dokončeny byly v loňském souhrnu avizované generální opravy 8 vozů B961E (Generální opravy autobusů jsou u konce), přičemž se vozy zásadněji neliší od dříve rekonstruovaných. Posledních pět vozů B961E (2385 - 2389) opravu vyššího stupně nepodstoupilo a již ji nepodstoupí.

Spíše administrativní než faktickou změnou bylo definitivní odstavení minibusů Mave 7503 a 7505. Oba zmíněné vozy byly odstaveny již v letech 2014 a 2015 a následně minulý rok nabízeny k prodeji.

Do vozového parku autobusů tedy nebyl v roce 2016 zařazen žádný vůz, naopak bylo z pravidelného provozu vyřazeno 7 vozů. Celkový počet autobusů tak klesl na 298 vozidel (z toho 190 sólo vozů, 96 vozů kloubových a 12 minibusů). Jejich průměrný věk vzrostl o 0,9 roku na 6,2 let. Celkem můžeme v Brně potkat 230 nízkopodlažních autobusů, což je 77,2 % z celkového počtu.

Po roční odmlce bude pravděpodobně v tomto roce navázáno na plynofikaci vozového parku z let 2014 a 2015. Dopravní podnik totiž v uplynulém roce zažádal o dotace (tři menší projekty) na nákup dalších 16 sólo a 44 kloubových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Zároveň vypsal veřejnou zakázku, jejímž cílem je uzavření rámcové smlouvy na dodání těchto autobusů v letech 2017 až 2018. Lhůta pro podání nabídek byla již dvakrát prodloužena, aktuální termín otevírání obálek je stanoven na 11. ledna 2017. O vývoji budeme dále informovat.

DP dále prezentoval záměr nakoupit v roce 2017 dalších 10 minibusů, kterými chce pokrýt více málo vytížených linek a omezit tak náklady na provoz bez nutnosti prodloužení intervalů a zhoršení dopravní dostupnosti. Výběrové řízení na tyto vozy nebylo prozatím vypsáno.

Retro vozy

Retro tramvaj K2 1123 byla zachycena první červencovou sobotu na lince 10 T3 1525 coby Vánoční tramvaj před kostelem sv. Tomáše V červnu 2016 se podařilo dokončit opravu další retro tramvaje - K2 1123II do stavu po vyrobení (rok 1983). Opravená „ká-dvojka“ byla veřejnosti poprvé představena společně s T3 1525 (dokončenou v prosinci 2015) na náměstí Svobody v druhé polovině června 2016 v rámci dopravní nostalgie. Oba vozy jsou využívány ke zvláštním jízdám nebo k marketingovým akcím DPMB. Každou první sobotu v letních měsících je pak jedno z vozidel nasazeno do pravidelného provozu na lince 10.

V adventní době v roce 2016 byla 1525 vyzdobena světelnými řetězy s téměř 3000 ks LED diod a byla denně využívána jako Vánoční tramvaj DPMB na zvláštní okružní lince v centru města (Vánoční tramvaj vyjíždí do brněnských ulic). Realizovaná bezpečnostní opatření ze strany Policie ČR po útoku na vánočních trzích v Berlíně ale její provoz bohužel v úterý 20. 12. předčasně ukončila.

V současné době se opravám podrobují tramvaje T2 1435 (ex služební tramvaj 4121) a vlečný vůz 215. Jejich dokončení se plánuje v první čtvrtině roku 2017. Ve slatinské vozovně nadále probíhá postupná oprava autobusu B732 7273.

V následujícím roce je počítáno se zahájením oprav tramvaje 4MT 4058 ("plecháč") a jejího vlečného vozu 313, který dopravnímu podniku darovalo Technické muzeum v Brně, trolejbusu 15Tr 3502 autobusu B741 2315.

Ostatní

Nový zájezdový autobus Volvo po dodání ve vozovně Medlánky Vůz 6279, sloužící jako Seniorbus, má pro usnadnění přepravy cestujících na vozíku zvýšenou střechu a plošinu pro nájezd invalidního vozíku V roce 2016 byl zakoupen luxusní zájezdový autokar Volvo 9700 v plné výbavě (Zájezdový autobus Volvo 9700 u DPMB), do které patří např. zábavní systém Funtoro (dotyková obrazovka u každého sedadla) známý ze žlutých autobusů RegioJet. Autobus získal ev. č. 2901II, je deponován ve slatinské vozovně a je využíván pro zájezdovou a smluvní dopravu.

Od 1. června 2016 je v provozu služba Seniorbus (DPMB zavádí službu Seniorbus). Jedná se o projekt Odboru sociální péče MMB, který nabízí přepravu "ode dveří ke dveřím" seniorům a imobilním osobám, přičemž jedna jízda stojí 50 Kč. K přepravě byly zakoupeny dva vozy Fiat Doblo (6279 a 6280) - jeden s pohonem na CNG a jeden s dieselovým motorem s úpravou pro přepravu osob na invalidním vozíku. Vzhledem k velkému vytížení (denně je přepraveno oběma vozy okolo 30 osob a dalších 20 je nutné odmítnout) je v plánu v první polovině roku 2017 rozšířit tuto službu o další vůz.

Jak jsme již dříve informovali, od 1. ledna 2017 byla zahájena první etapa elektronického odbavení cestujících - EOC (Změna Tarifu IDS JMK a zavedení elektronického odbavování cestujících). Prozatím zahrnuje pouze dlouhodobé jízdné na území zón 100 a 101. V průběhu tohoto roku by mělo dojít k technické přípravě pro druhou etapu EOC, která zahrnuje rozšíření o jednorázové jízdenky (taktéž na území zón 100 a 101). K tomu je nutná zejména výměna odbavovacího systému ve vozidlech MHD, nově budou dosazovány označovače se čtečkou bezkontaktních karet. V dalších etapách bude systém EOC rozšiřován na území celého kraje.

V roce 2016 byl také zpracováván a konkretizován záměr obnovy Řídícího a informačního systému (RIS). V současnosti je připraven evropský dotační projekt a zadání výběrového řízení. Projekt počítá s kompletní výměnou palubní informatiky ve vozidlech (mimo LCD monitory a tabla), výměnou softwaru dispečerského pracoviště a inovací technologií, které systém využívá. Realizace projektu by měla proběhnout do konce roku 2018.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
autor: Jakub S., Miky, 7. 1. 2017, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz