Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Exkurze ve vozovně Komín

Historický trolejbus 14Tr u budovy komínské vozovny Druhá z letošních exkurzí zavede návštěvníky do vozovny trolejbusů v Komíně, a to v úterý 10. října. Sraz zájemců bude v 16:00 u horní vrátnice (u trolejbusové a autobusové zastávky Vozovna Komín), pozdější vstup nebude možný.

Výstavba této nejmladší brněnské vozovny začala v roce 1994 a dne 11. května 1997 se konalo slavnostní uvedení do provozu. Vozovna je dvoupodlažní, délka stavby je 240 m a její šířka je 35 m. Ve spodním podlaží se nachází pracoviště pro denní ošetření a lehkou a těžkou údržbu, horní podlaží slouží jako odstavná plocha pro trolejbusy. V současné době je ve vozovně deponováno 72 trolejbusů typů Škoda 21Tr, 22Tr, 25Tr a 31Tr a v rámci zkušebního provozu také nedávno zkompletovaný trolejbus SOR TNB 12 3703 "Acumario". Za zmínku také stojí služební trolejbus 14Tr 3239 upravený pro ošetřování trolejí v zimním období.

Se stavbou nové vozovny také souviselo napojení na stávající trolejbusovou síť. Vzhledem k absenci spojovací komunikace k ulici Hlavní byla manipulační trať provizorně vystavěna ulicemi Podveskou a Jundrovskou. Teprve rok po otevření vozovny byla dokončena komunikace k ulici Hlavní včetně definitivního napojení na komínskou trolejbusovou trať a o další rok později, tedy v roce 1999, byla v rámci celkové rekonstrukce zatrolejována také ulice Veslařská. To umožnilo trolejbusům vyjíždět také ve směru do Kohoutovic nebo do Nového a Starého Lískovce. Pravidelná trolejbusová linka začala ulicí Veslařskou projíždět v roce 2004, kdy byla v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Hlinky zavedena výluková linka x25. Tato linka byla po ukončení výluky zachována pod označením 29, a to až do roku 2013, kdy byl její provoz ukončen.


Přehled termínů dalších plánovaných exkurzí:

14. 11. 2017 - měnírna Údolní
12. 12. 2017 - vozovna Husovice
16. 1. 2018 - energetický dispečink Tábor
13. 2. 2018 - vozovna Medlánky
13. 3. 2018 - školní oddělení Pisárky
10. 4. 2018 - vozovna Pisárky
15. 5. 2018 - vozovna Slatina
12. 6. 2018 - jízdenkové automaty Pisárky
autor: Miky, 4. 10. 2017, Akce, trvalý odkaz