Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2017 a výhled na rok 2018

K zachování tepelného komfortu ve vozidlech přispívá i automatické zavírání dveří, které funguje od podzimu 2017 na vozech 13T Vůz 7062 se zkušební klimatizací prostoru pro cestující; od roku 2017 je celovozová klimatizace dodávána na všech nových vozech Rok se s rokem sešel a opět tu máme leden. Podobně jako v minulých letech přinášíme shrnutí změn a novinek ve vozovém parku v uplynulém roce a výhled do roku následujícího. Přejeme příjemné čtení.

Než se budeme věnovat změnám v uspořádání typickém pro shrnující aktuality, dovolíme se pozastavit u několika změn týkajících se obecně všech trakcí. První z nich je změna strategie při zajišťování tepelného komfortu uvnitř vozů. Nově je požadována ve výběrových řízeních na dodávku nových vozů (nehledě na trakci) klimatizace salónu pro cestující, což se již projevilo při dodávce autobusů v závěru roku 2017. Tepelné pohody cestujících se týká i plošné spuštění automatického zavírání dveří při dlouhém stání v zastávkách (např. při čekání do času odjezdu) u tramvají Škoda 13T s využitím systému optické závory ve dveřích. V zimních měsících se jedná zejména o prevenci unikání tepla z vozu otevřenými dveřmi.

Druhá změna se týká také prostoru pro cestující, do kterých jsou nově umisťovány plastové sedačky s látkovou sedací částí, jakožto kompromis mezi hygieničností a komfortem. Společně s kroky učiněnými v minulých letech (kamerový systém, antigraffiti fólie a další) jde o nemalé zvýšení komfortu cestujících.

Tramvaje

Jeden z nejnovějších vozů VarioLF2 s evidenčním číslem 1126 Tak, jak jsme informovali v poslední výhledové aktualitě, nedošlo k dodání žádných nových tramvají. Poslední dodávkou tedy bylo dvacet kusů tramvají Škoda 13T6 ve druhé polovině roku 2016. Jako omlazení vozového parku lze však i chápat rekonstrukce vozů T3 a K2 v rámci programu Vario, které byly uskutečněny v celkovém počtu čtyř kusů (Letošní rekonstrukce tramvají Vario jsou kompletní). Díky rekonstrukcím byl stejný počet starých vozových skříní vyřazen, přičemž jeden z vozů byl odstaven již v roce 2016.

Ze zmíněných čtyř rekonstrukcí v předchozím odstavci se jednalo o jeden sólo vůz VarioLF 1626II a tři kloubové vozy VarioLF2 1110II, 1120III a 1126III. V případě vozu K2 1128II byla na rozdíl od původního předpokladu rekonstrukce odložena a místo něj byl rekonstruován vůz K2 1120II. Všechna nová Varia byla vyhotovena ve shodných provedeních s Varii z roku 2016, změnou jsou pouze již jmenované sedáky.

V ústředních dílnách, krom kompletace Varií, probíhaly také větší opravy vozů. Jednalo se o GO soupravy T6 1203+1204, přičemž v závěru roku byla v dílnách vystřídána soupravou 1213+1214. Oproti generálním opravám provedených na vozech T6 v roce 2015 je novinkou instalace kamerového systému včetně kolizní kamery. Další prvky, jako nové statické měniče Cegelec, ruční řadič Alfa Union nebo klasická spřáhla místo poloautomatických, jsou dosazovány shodně jako v roce 2015.

Mimořádnou generální opravou také prošla souprava T3P 1628+1629, která se měla původně podrobit pouze nižšímu stupni opravy (VP). Po zahájení plánované VP byla ale zjištěna nadměrná koroze a opotřebení, a proto bylo nutné změnit rozsah opravy (Mimořádná GO T3P 1628+1629). Dále pokračovalo také první kolo VP Aniter, starších vozů VarioLF a LF2 a řadové VP vozů KT8D5R.N2.

Při provádění generálních oprav je nyní novinkou tryskání (pískování) holých vozových skříní za účelem zkvalitnění a zefektivnění povrchových úprav karosérií a odstraňování koroze. Tryskání probíhá dodavatelsky na venkovních prostranstvích v medláneckém areálu.

Již delší dobu odstavené vozy RT6N1 jsou nyní nabízeny k odprodeji Naopak tramvaje K3R-N by se měly dočkat opětovného zprovoznění Díky zařazení nových 13T6 v roce 2016 mohlo být kromě rekonstruovaných Varií vyřazeno i několik tramvají bez náhrady. Již od prosince 2016 je odstavena souprava T3G 1647+1648 a po celý rok byly odstaveny vozy K2R 1039 a K2R03 1079. K těmto tramvajím byly v průběhu roku 2017 odstaveny K2 1130II, K2R 1028, 1053 a 1064 a K2R03 1027 a 1060. V případě všech jmenovaných vozů typů T3G a K2R se se šrotováním prozatím nepočítá a jsou nabízeny k odprodeji. V případě, že o vozy nebude projeven zájem, budou zlikvidovány. Také dříve odstavené tramvaje RT6N1 1801 a 1802 jsou aktuálně nabízeny k prodeji.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2017 je tedy následující: Byly zařazeny celkem čtyři rekonstruované tramvaje, devět tramvají bylo naopak z provozu vyřazeno. Celkový počet tak klesl na rovných 300 vozů, přičemž jejich průměrné stáří drobně vzrostlo na 19,4 let. Počet nízkopodlažních tramvají vzrostl na 164 a jejich celkový podíl tím byl navýšen o více než dvě procenta na 54,7 % z provozovaných tramvají.

V roce 2018 bude naplněna rámcová smlouva na rekonstrukce tramvají Vario v letech 2016-2018, lze tedy očekávat rekonstrukci tří vozů T3 (pravděpodobně T3G 1616I a T3T 1627 a 1630) a tří K2 (pravděpodobně 1128II, 1130II a 1132II). Skříň pro vůz VarioLF 1616II byla do ústředních dílen dodána již v prosinci.

Rok 2018 by měl být také spojen s návratem tramvají K3R-N do běžného provozu. Ve druhé polovině roku 2017 totiž byla uzavřena smlouva s výrobcem tramvají Pars Nova, jejímž cílem je zejména zajištění opravy problematických mezimostů kloubových spojení. Dva vozy (1751 a 1753) se úpravě podrobí v areálu výrobce v Šumperku (odvezeny na tahači v prosinci 2017) a dva již dříve opravované (1752 a 1754) v ústředních dílnách DP ve spolupráci s výrobcem. Na voze 1751 by rovněž mělo dojít ke sjednocení elektrické výzbroje s ostatními vozy. U všech vozidel bude upravena kabeláž na podvozcích, která byla slabým místem při jejich provozu.

V roce 2018 je dále v plánu shromáždit podklady a připravit výběrové řízení na nové tramvaje délkové kategorie 1,5 vozové jednotky (náhrada tramvají typu K2). O dalším vývoji budeme informovat.

Trolejbusy

Jihlavský vůz 21Tr 61, budoucího brněnského evidenčního čísla 3063, na sklonku provozu v původním působišti Rok 2017 byl posledním rokem provozu vozu 15Tr 3508; stihl se ale ještě představit při DOD ve vozovně Komín Vzhledem k pozdějšímu vyhodnocení výběrového řízení na dodávku 10 sólo trolejbusů s bateriovým pohonem, o kterém jsme informovali již dříve, byly posunuty i dodávky nových vozů do roku 2018. Původně předpokládaná dodávka prvních tří vozů v roce 2017 tedy nebyla uskutečněna a do provozu tedy nebyl stejně jako v roce 2016 zařazen žádný nový vůz.

Částečnou náplastí se, stejně jako v minulých letech, staly dříve odkoupené rekonstruované trolejbusy 21Tr. Do provozu byly v roce 2017 po opravě zařazeny dva vozy 21TrIGCT 3062II a 3063II původem z Jihlavy (ex ev. č. 58 a 61). Poslední vůz 21TrAC 3064II odkoupený z Hradce Králové musí být nakonec podroben také generální opravě místo předpokládané SO, jeho zařazení do provozu tak proběhne až v roce 2018. Kromě „secondhandových“ vozů podstoupily GO v průběhu roku 2017 i původní brněnské vozy typu 21Tr (3007, 3019 a 3029) nebo ji aktuálně podstupují (3028 a 3032II).

V roce 2017 byly z provozu vyřazeny vozy 15Tr 3508 a 14Tr 3269. Oba jsou aktuálně odstaveny a počítá se s jejich prodejem do jiných provozů. Stejně tak čeká na prodej i vůz 3277 odstavený již v prosinci 2016. Kromě toho byl z pravidelného provozu odstaven i vůz 15Tr 3502, na kterém aktuálně probíhá generální oprava spojená s uvedením do stavu po dodání, více viz níže. Vozy 14Tr 3268 a 3272 odstavené koncem roku 2016 byly sešrotovány. Vůz 3268 před šrotací posloužil hasičskému záchrannému sboru ke cvičení. V lednu 2016 odstavený vůz 15Tr 3501 bude začátkem roku 2018 odprodán Technickému muzeu v Brně.

Rok 2017 se dá shrnout do následujících čísel: Do provozu byly zařazeny dva vozy, naopak tři vozy byly vyřazeny. Celkem tak můžeme potkávat v provozu 140 trolejbusů (90 sólo, 50 kloubových), z čehož je 110 nízkopodlažních – tedy krásných 78,6 %. Průměrné stáří trolejbusů se zvýšilo o necelý rok na 14,5 let.

Výhled trolejbusového provozu do roku 2018 je poměrně příznivý. Kromě již zmíněného dokončení GO posledního odkoupeného vozu 21Tr bude dodáno všech deset vysoutěžených vozů Škoda 26Tr, přičemž první tři kusy by měly být dodány na konci 1. čtvrtletí roku 2018, zbylých 7 vozů poté do konce srpna 2018 (Nákup nových trolejbusů s bateriemi). Vozy mají být vybaveny klimatizací salónu pro cestující, poloautomatickými sběrači a také couvací kamerou. Požadovaný dojezd na baterie je minimálně 10 km po celou dobu jejich životnosti. Bude rovněž řešena další obnova trolejbusů – příprava výběrového řízení na následující roky.

Autobusy

Nový vůz Urbanway 18M 2016 v zastávce Lesná, nádraží Další z nových autobusů, Urbanway 18M 2023 na lince 40 Ve vozovém parku autobusů bylo navázáno na obnovu vozy poháněnými stlačeným zemním plynem (CNG) z let 2014 až 2015, jelikož DP uspěl se všemi třemi podanými dotačními projekty. Následně v průběhu roku 2017 vybral dodavatele (Zliner Zlín), se kterým uzavřel rámcovou smlouvu na dodávku až šedesáti vozů na CNG v letech 2017 a 2018 (Nové autobusy pro Brno, První Urbanway 18M CNG v Brně).

Již v závěru roku 2017 byla do provozu zařazena první část vozů, která je tvořena 23 kloubovými autobusy Iveco Urbanway 18M CNG (evidence, ev. č. 2001II2023II), které jsou prvními vozy svého typu v České republice (počítáme-li pouze vozy s pohonem na CNG; kromě toho jezdí v současné době v ČR dva vozy Urbanway 18M s pohonem naftovým). O zařazení kloubových CNG autobusů Urbanway jsme také informovali v samostatné aktualitě. Iveco Urbanway 18M je typovým „sourozencem“ v Brně již provozované kratší verze Urbanway 12M, kloubové vozy ale byly na rozdíl od těch sólových vyrobeny ve francouzském závodě firmy Iveco v Annonay. Z Francie byly vždy nejprve dovezeny do Zlína, kde proběhly ve Zlineru specifické úpravy dle přání zákazníka. Vozy Urbanway 18M CNG jsou do Brna dodávány ve standardní výbavě s přípravou pro RIS II (např. natažení kabeláže Ethernet).

Vozidla zakoupená z tohoto dotačního titulu nahrazují původní autobusy, které musí být dle pravidel dotace vyřazeny do jednoho roku od ukončení projektu (dodání vozidel). Jelikož se jedná o tři různé projekty, je i doba ukončení projektu různá (v průběhu 1. poletí 2019). Většina autobusů tak bude vyřazena v průběhu roku 2018. Předpokládá se, že některé, především kloubové, autobusy budou v provozu co nejdéle, a budou využity při plánovaných výlukách v roce 2018. Vzhledem k výše uvedenému lze za definitivně odstavené vozy k 31. 12. 2017 považovat pouze B961 2385-2388 (špatný stav rámu zadního článku), Citelis 12M 7662 (po nehodě) a Citelis 18M 2606II (vážná závada).

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2017 zařazeno 23 kloubových vozů, naopak bylo z pravidelného provozu vyřazeno 6 vozidel. Celkový počet autobusů tak vzrostl na 315 vozidel (z toho 189 sólo vozů, 114 vozů kloubových a 12 minibusů). Jejich průměrný věk vzrostl o 0,4 roku na 6,6 let. Celkem můžeme v Brně potkat 251 nízkopodlažních autobusů, což je 81,2 % z celkového počtu.

V souvislosti s dodávkami nových autobusů již bylo několik vozidel vyřazeno, mezi nimi například vozy B961 bez GO Do provozu už se po zářijové nehodě se sloupem ve smyčce Zvonařka nevrátí Citelis 12M 7662 V první polovině roku 2018 bude navázáno na započaté dodávky plynových autobusů. Do konce dubna 2018 bude dodáno dalších 11 kloubových vozů Urbanway 18M CNG a 16 sólo vozů SOR NBG 12, které jsou již v Brně v počtu 38 kusů provozovány. Tato dodávka bude následována do konce června 2018 posledními 10 vozy Urbanway 18M GNG, čímž bude rámcová smlouva z roku 2017 naplněna.

Celkový stav 160 plynových autobusů ve vozovně Slatina je prozatím považován za konečný a umožňuje z ní vypravovat až na výjimky pouze plynové autobusy. Jako záloha pak poslouží kloubové vysokopodlažní autobusy B961 a dále část autobusů B931, které by se sem měly přesunout v průběhu roku 2018 z medlánecké vozovny. S jejich nasazením se však budeme setkávat čím dál méně, neboť budou sloužit jen jako rezerva pro mimořádné události a vykrytí dočasného nedostatku autobusů např. z důvodu poruch, havárií apod.

V první půli roku 2018 budou také probíhat v předpokládaných měsíčních intervalech po dvou kusech dodávky dalších deseti minibusů. Vítězem soutěže na jejich dodání se stala společnost SKD Trade, která uspěla s modelem Dekstra LF38 (přímý nástupce již provozovaných vozů Stratos LF38 na podvozku firmy Iveco). Vozy Dekstra LF38 by měly být vybaveny automatickou převodovkou (nikoliv robotizovanou), klimatizací pro cestující a také dvoukřídlými dveřmi, takže se předpokládá vyšší spolehlivost oproti současným vozům SKD Stratos.

V medlánecké vozovně se nadále počítá s provozem naftových autobusů, které slouží i jako strategická rezerva pro Jihomoravský kraj, například pro potřeby evakuace. Pro tento účel není pohon na CNG příliš vhodný, a to třeba z důvodu omezeného dojezdu a nutnosti tankování na prakticky jediné kapacitní čerpací stanicí CNG v Jihomoravském kraji ve vozovně Slatina. Naftové autobusy je pak možné tankovat v podstatě kdekoliv. Z tohoto důvodu probíhá také výběrové řízení na dodávku patnácti naftových sólo autobusů. V době zveřejnění toho článku však nebylo toto řízení dosud uzavřeno. V medlánecké vozovně se naopak zvažuje částečná obnova autobusů elektrobusy.

Retro vozy

Pro zkušební jízdy vlečného vozu byl také netradičně využit vůz T3R 1615 Nejnovější přírůstek do sbírky, vůz T2 1435, při zkušebních jízdách Na přelomu měsíců února a března 2017 byla v ústředních dílnách DPMB dokončena celková renovace vlečného tramvajového vozu 215I. V jeho případě se nejedná o rozšíření vozového parku retro vozidel, ale o generální opravu vozu, který byl jako historický již používán a provozem opotřeben. Dle dostupných informací se jedná o jeho první generálku od zařazení v roce 1926. V rámci opravy byl kompletně odstrojen, revizí a opravou prošel pojezd (nápravy, nový profil kol, nové brzdové kotouče, vypružení, nová nápravová ložiska), vozová skříň byla otryskána, byly vyspraveny různé únavové lomy a zcela nově vyrobeny a smontovány (až na základny vnitřních mezistěn) veškeré dřevěné součásti. Součástí renovace bylo také odstranění některých nepůvodních úprav (např. pojistné háky na čelech, koženkové polštáře na sedadlech) a naopak bylo navráceno např. náporové větrání. Renovace trvala 12 měsíců. Renovovaný vlečný vůz 215I může jezdit ve spojení s motorovým vozem 107III, případně s vozem 99III patřícím Technickému muzeu.

K hodnotnému rozšíření vozového parku retro tramvají přispělo dokončení renovace vozu T2 1435, která vznikla rekonstrukcí bývalého služebního vozu 4121 za notného přispění originálních dílů z vozu T2 685 odkoupeného z DP Ostrava. Po renovaci, která probíhala od června 2016 do dubna 2017, se T2 1435 nachází ve stavu po první generální opravě, konkrétně cca v provozním období let 1972–1973.

Renovaci se v ústředních dílnách momentálně podrobuje souprava „plecháčů“ 134II + 313 (motorový + vlečný vůz). Oproti původnímu plánu byl k rekonstrukci přistaven vrak motorového vozu 4MT 134II odkoupený z Technického muzea v Brně, vůz 4MT 4058 zůstane v provozu v kavárenské úpravě. V první polovině roku 2018 se také počítá s provedením VP vozu 1615 za účelem vrácení do běžného provozu, v rámci které bude provedena částečná retro úprava, aby se vůz podobal stavu, ve kterém v roce 1995 přišel z ČKD Praha po rekonstrukci na prototyp T3R.

Vhodné je také zmínit běžnou údržbu zejména dvounápravových historických tramvají, kde se pracovníci DPMB při opravách závad nebo provozních opotřebení setkávají s technologiemi, na které dnes již zázemí provozoven není vybaveno. Veškeré nutné opravy jdou proto velmi pomalu a s nesnázemi. Za velký úspěch lze hodnotit například výměnu provozem sjetých zcela specifických kolových obručí na vozech 99III a 107III, a také výměnu jednoho celého kola na voze 107III, u kterého byla při stahování původní obruče zjištěna prasklina loukotě. Aktuálně také probíhá oprava zcela opotřebených kontrolérů vozu 107III u specializovaného externího dodavatele.

Na autobusové provozovně pozvolna probíhá oprava retro autobusu B732 7273 (Slatina), během roku 2017 započala také oprava budoucího retro autobusu B951E 7486 (Medlánky). Do oslav 150 let MHD v Brně je plánována ještě oprava vozu B741 2315. V trolejbusové vozovně Komín probíhá renovace trolejbusu 15Tr 3502 do stavu po vyrobení. Její dokončení se předpokládá v první polovině roku 2018 a plynule na ni naváže renovace vozu 14Tr 3260.

Ostatní

Pronajatý zájezdový autobus Iveco Magelys byl opatřen barevným polepem DPMB (foto: DPMB) Zkušební elektronický panel na zastávce Mozolky V průběhu léta 2017 získal DPMB do dlouhodobého pronájmu speciální zájezdový autobus Iveco Magelys PRO 12.8M 2719 s elektrickou plošinou pro vozíčkáře. Úpravou interiéru vozidla (odstraněním několika sedadel) lze získat prostor až pro 6 invalidních vozíků. Vozidlo je v nadstandardní výbavě, což přináší například větší rozteče mezi sedadly pro snadnou přepravu méně pohyblivých cestujících. Je také vybaven například zásuvkami 220V či USB nabíječkami. Autobus je deponován ve slatinské vozovně a smlouva na jeho pronájem je uzavřena do konce roku 2018.

Ve 4. čtvrtletí 2017 probíhalo výběrové řízení na upgrade Řídícího a informačního systému RIS, výsledek výběrového řízení ale dosud není znám. V případě, že bude projekt skutečně realizován, proběhne v roce 2018 kompletní výměna SW a HW ve všech vozidlech MHD, ale také na dispečinku DPMB. Koncepční změnou bude přechod na radiovou síť Tetra v hlasové komunikaci, kterou již v současné době využívá Městská Policie a ke které se DPMB připojí. Kromě této sítě, která bude sloužit jako základ pro přenos dat, bude systém připraven i na přenos dat pomocí mobilních datových sítí (např. LTE). Předpokládá se tak spolehlivější a hlavně častější komunikace vozidlo-dispečink, která umožní kvalitnější řízení dopravy a také zpřesnění dat na elektronických informačních panelech na zastávkách. Součástí bude také změna způsobu komunikace vozidel DPMB se světelnými křižovatkami, čehož je využíváno při preferenci MHD. Nejviditelnější změnou na vozidle bude nový dotykový terminál řidiče (palubní počítač) a označovače jízdenek umožňující pozdější zavedení bezhotovostních plateb v rámci druhé etapy EOC. Parametrům nového systému jsme se věnovali v aktualitě RIS II.

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno výběrové řízení na 2. etapu instalace elektronických informačních panelů ELP na zastávkách. Instalace bude probíhat v 1. pololetí roku 2018. Tentokráte budou panely od jiného dodavatele a bude designově mírně odlišné – shodné s panelem, který je již zkušebně nainstalován na zastávce Mozolky.

V prvním čtvrtletí roku 2018 bude dodán v pořadí již čtvrtý seniorbus. Jde o pokračování spolupráce s Magistrátem města Brna, jelikož se tato služba těší stále větší oblibě a dosavadní tři vozy nejsou schopny pokrýt poptávku.

Ač není v medlánecké vozovně plánováno obnovovat stávající autobusy plynovými, uvažuje se i zde o vybudování plničky CNG, která by sloužila prodeji plynu veřejnosti a k plnění vlastních osobních a užitkových automobilů.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
autor: Jakub S., 15. 1. 2018, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz