Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Exkurze ve vozovně Pisárky

Kolejiště vozovny v Pisárkách v roce 1972 Na úterý 10. dubna je pro návštěvníky naplánována exkurze v pisárecké vozovně tramvají. Sraz účastníků proběhne v 16:00 u vrátnice u vjezdu do vozovny.

Vozovna v Pisárkách je nejstarším areálem brněnského dopravního podniku. Již od 70. let 19. století se zde nacházelo zázemí koněspřežné tramvaje, tedy dřevěné kůlny pro odstavování vozidel, stáje pro koně a sklady krmiva. V roce 1884 pak byl zahájen provoz parní tramvaje, která na stejném místě využívala již zděnou budovu, výtopnu, vodní jeřáb, skládku koksu a další potřebné objekty.

Elektrická tramvaj zahájila v Brně provoz v roce 1900. Již dva roky předtím byly zahájeny úpravy areálu, aby vyhovoval novým provozním podmínkám. Vznikla zejména cihlová hala s devíti kolejemi a konečná zastávka pouliční dráhy s krytým nástupištěm. V roce 1910 byla okolo areálu vozovny vybudována první smyčka v brněnské kolejové síti, za první republiky byly postaveny ústřední dílny (1927) a budova ředitelství (1928). Ještě do druhé světové války došlo k rozšíření vozovny, nejprve provizornímu, následně byla postavena tzv. druhá vozovna, která slouží tramvajím dodnes. V roce 1945 zasáhl areál vozovny rozsáhlý požár, který byl pravděpodobně založen ustupujícími německými vojáky. Shořelo při něm 18 motorových vozů, 11 vlečných vozů a 4 sněžné pluhy, zničena také byla původní cihlová budova a skladiště.

V následujících letech byly v Pisárkách krátce deponovány tramvaje T2 (po dodání v roce 1958), v letech 1963 - 1978 tramvaje T3 a od roku 1967 také tramvaje K2. Po roce 1978 došlo k rozdělení sólo a článkových tramvají mezi vozovny v Pisárkách a v Králově Poli a Pisárkám byly určeny článkové tramvaje K2. Rozdělení podle typů bylo zrušeno po roce 1989, kdy se v Pisárkách opět objevily tramvaje T3, tentokrát v modifikaci T3SUCS. Od 90. let byly přesouvány jednotlivé vozy mezi vozovnami podle aktuálních provozních potřeb. Dnes je v Pisárkách deponováno 172 tramvají typů T3 (a modifikací), K2 (a modifikací) a 03T (Anitra), přičemž do modifikací prvních dvou jmenovaných typů jsou zahrnuty i vozy VarioLF(2).

Není bez zajímavosti, že podnikový areál v Pisárkách krátce poskytl zázemí i autobusům. Na jaře roku 1964 bylo dodáno 22 autobusů Škoda 706 RTO, pro které již nedostačovala kapacita garáží na Grmelově ulici, našly tedy útočiště v pisáreckém areálu nákladní dopravy a teprve na podzim téhož roku byly předisponovány do garáží v Králově Poli, kde jim uvolnily místo trolejbusy přesunuté do Husovic. Až do 90. let ale byly v Pisárkách odstavovány autobusy zájezdové dopravy a základnu zde také našly pojízdné kantýny. Dodnes se zde nacházejí vozidla autoškoly (Karosa B732 5320, Crossway 12M 5331 a Crossway LE 12M 5330).
autor: Miky, 7. 4. 2018, Akce, trvalý odkaz