Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

KT8D5R.N2 1737 po GO

Vůz 1737 po GO v Obřanech V letošním roce dospěl provoz rodiny tramvají typu KT8D5 k významnému milníku. Tramvaj KT8D5R.N2 1737, která se v roce 2002 podrobila prototypové modernizaci s dosazením středního nízkopodlažního článku, prošla v minulých měsících generální opravou.
První tramvají typu KT8D5 modernizovanou na částečně nízkopodlažní provedení se stal původně košický vůz nesoucí ev. č. 519, vyrobený a dodaný Dopravnému podniku mesta Košice v roce 1990. Po 12 letech provozu, v roce 2002, byla tramvaj odkoupena Dopravním podnikem města Brna. Před přesunem do nového působiště byl vůz odeslán do KOS Krnov, kde se podrobil generální opravě spojené s modernizací. Největší novinku představovala výměna původního středního "C" článku za nový nízkopodlažní z produkce KOS Krnov nesoucí označení ML8LF, který využívá část dílů z původního článku (například čelníky kloubů). Z dalších modernizačních prvků jmenujme například protiskluzovou podlahovou krytinu Altro, elektronický informační systém BUSE, přesun statických měničů na střechu vozu nebo náhradu původního systému vytápění prostoru pro cestující podsedákovými topnicemi. Takto modernizovaná tramvaj obdržela typové označení KT8D5R.N2 a v Brně byla začátkem roku 2003 zařazena do provozu pod evidenčním číslem 1737.

Ještě během roku 2003 byla v Krnově obdobně modernizována další košická KT8D5 (ev. č. 504), která byla původně určena pro ruský Volgograd. Protože ji ale nakonec Volgograd po rekonstrukci nepřevzal, došlo k několika zpětným úpravám pro provoz v ČR a následnému transportu do Brna, kde našla zmíněná tramvaj útočiště pod ev. č. 1738. Další již sériové modernizace na typ KT8D5R.N2 byly prováděny od roku 2004 ústředními dílnami DPMB, a. s., na původních brněnských tramvajích, přičemž bylo do procesu oprav zařazeno několik odlišností. Největší změnou je použití statických měničů od firmy Cegelec a. s. umístěných na střechu středního článku bez krycí schrány a výměna původních střešních brzdových odporníků s nucenou ventilací za odporníky ventilované přirozeně. Část vozů pak obdržela podlahu krytou gumovým kobercem místo krytiny Altro. Jako první byl v Brně během roku 2004 modernizován vůz ev. č. 1701 a celý proces modernizací byl zakončen v roce 2014 tramvají ev. č. 1724. Pro úplnost uveďme, že střední nízkopodlažní článek ML8LF posloužil pro modernizaci dalších téměř 100 tramvají KT8D5 provozovaných na území bývalého Československa.

Vůz 1737 po provedené rekonstrukci v roce 2004 Tramvaj KT8D5R.N2 ev. č. 1737 byla v pravidelném provozu až do začátku letošního roku, přičemž za 15 let provozu stihla překonat hranici 1 milionu ujetých kilometrů. V lednu byla tramvaj předána do ústředních dílen k provedení generální opravy. Jedním z hlavních záměrů GO bylo maximální sjednocení s ostatními sériovými KT8D5R.N2. Vůz tak prošel kompletní rekonstrukcí střech a dalších prvků umožňující instalaci statických měňičů od firmy Cegelec a. s. a přirozeně ventilovaných odporníků. Samozřejmostí pak byla například kompletní karosářská oprava všech vozových skříní, nebo instalace nové podlahové krytiny Altro. Dokončená tramvaj vyjela na zkušební jízdy počátkem září a do provozu byla předána koncem listopadu. Pro zajímavost uveďme, že se jednalo o první tramvaj KT8D5 osazenou novým řídícím a informačním systémem (RIS II). Současně z ulic Brna definitivně zmizely tramvaje KT8D5R.N2 opatřené střešními odporníky krytými celistvým plechem typické pro původní tramvaje KT8D5. Vůz ev.č. 1738 prošel výměnou odporníků již v roce 2014 v rámci rozšířené velké prohlídky.

Vzhledem k intenzivnímu provozu všech tramvají KT8D5R.N2 lze předpokládat, že na generální opravu prototypového vozu ev. č. 1737 postupně navážou GO dalších tramvají, přičemž konkrétní podobu možných generálek ukáže až čas.
autor: Ondra K., 3. 12. 2018, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz