Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2018 a výhled na rok 2019

 Polep KT8D5R.N2 1704 připomíná výročí 150 let MHD v Brně Jako již tradičně se začátkem nového roku přinášíme aktualitu shrnující nejdůležitější a nejzajímavější změny ve vozovém parku DPMB v roce 2018. V následujících odstavcích se také dočtete o plánech na roky následující.
Nejprve ale připomeneme významné výročí, které si zaslouží být zmíněno. V roce 2019 totiž uplyne přesně 150 let od doby, kdy brněnskými ulicemi projela koněspřežná tramvaj z dnešního Moravského náměstí do tehdy ještě samostatného Králova Pole k Semilassu. Celý rok 2019 se ponese v duchu oslav. Cestující se mohou těšit na rozšíření provozu historických a retro vozidel na sezónních i pravidelných linkách (10), na 3 dny otevřených dveří (lodní doprava, Medlánky a Husovice) a další drobnější akce. Výročí 150 let vyvrcholí 31. 8. 2019 oslavami v Lidické ulici, kde budou probíhat defilé historických i současných vozidel a bohatý doprovodný program. Kompletní informace o výročí a pořádaných akcích lze nalézt na www.projekt150.cz. Celá akce je tak vyvrcholením příprav a projektů spuštěných již v minulých letech (například zlatá tramvaj 1704, jejímž prostřednictvím se sbíraly peníze na vyhotovení repliky historického označníku, opravy retro vozů pod hlavičkou DPMB a další).

Tramvaje

 Nové VarioLF 1616 v soupravě 1616+1626 Nové VarioLF2 1132 v soupravě 1132+1539 Ani v roce 2018 nebyla, stejně jako o rok dříve, dodána žádná nová tramvaj. Poslední takovou dodávkou bylo 20 tramvají 13T6 ve druhé polovině roku 2016. Jako omlazení vozového parku lze však chápat i rekonstrukce vozů T3 a K2 v rámci programu Vario, které byly uskutečněny v celkovém počtu 6 kusů. Rekonstrukce tramvají v programu Vario jsou rokem 2018 ukončeny (Program Vario dokončen) a navazuje na něj projekt „Tramvaj pro Brno“ – viz níže.

Program Vario byl završen rekonstrukcí 3 tramvají T3 na VarioLF (1616II, 1627II a 1630II) a 3 tramvají K2 na VarioLF2 (1128III, 1130III a 1132III). Rekonstrukcí vozů T3T 1627I a 1630I byl také ukončen provoz jediných dvou brněnských tramvají T3T s výzbrojí TV14, které vznikly rekonstrukcí vozů T3SUCS v roce 1999 (Ukončení provozu T3T v Brně). Všechny původní vozy byly odstaveny z provozu (K2 1130II už v roce 2017), přičemž skříně T3 1627I, 1630I a K2 1130II již byly sešrotovány. Dále došlo k odstavení vozů K2R 1029, 1059 a T3G 1634I (poslední vůz byl i sešrotován). Kromě toho byly v průběhu roku 2018 sešrotovány i skříně dříve odstavených vozů T3G 1647 a 1648 a K2R 1028, 1039, 1053, 1064 a 1079.

Souprava T6 1213+1214 po GO KT8D5R.N2 1737 po TP a sjednocení s ostatními vozy Zastavme se ještě u GO prováděných v Ústředních dílnách DP. Kromě výše zmíněných kompletací vozů rodiny Vario pokračovaly v roce 2018 také GO tramvají T6 (postupně soupravy 1213+1214, 1207+1208 a 1209+1210, poslední jmenovaná je aktuálně dokončována). Těžkou prohlídkou (tedy rozšířenou velkou prohlídkou), v rámci které byly nahrazeny původní odporníky s nucenou ventilací novými s ventilací přirozenou a také sjednoceny ostatní prvky s běžně provozovanými KT8D5R.N2, prošla i tramvaj KT8D5R.N2 1737 (aktualita). Ústřední dílny také navázaly na GO tramvají KT8D5N probíhající naposledy v roce 2016. V září 2018 byla zahájena GO vozu 1730 a v průběhu roku 2019 se předpokládá pokračování vozy 1732 a 1733. V roce 2019 by měly generální opravou projít také tramvaje T6 1219+1220. Dále by mělo být zahájeno další kolo plnohodnotných generálních oprav tramvají KT8D5R.N2, pro rok 2019 je plánován vůz 1701.

Dále pokračovalo také první kolo VP Aniter (pouze 1809) a řadové VP vozů KT8D5R.N2. Znovu se rozeběhly VP vozů T3G (Pokračování velkých prohlídek tramvají T3G), které jinak od roku 2015 podstupovaly rekonstrukci spojenou s výměnou vozové skříně za částečně nízkopodlažní – typ VarioLF (4 vozy), případně byly vyřazeny (3 vozy).

Dokumentační foto K3R-N 1753 po návratu do Brna Po celý rok probíhala ve firmě Pars Nova Šumperk oprava poškozených kloubových spojení tramvají K3R-N ev. č. 1751 a 1753. Vůz 1753 se vrátil z opravy v polovině ledna 2019, 1751 by měl následovat v první třetině roku 2019. Obě opravované K3R-N budou po nezbytných úpravách zprovozněny a vráceny zpět do provozu s cestujícími. Klouby vozů 1752 a 1754 by měly být následně upraveny v Brně, je ale možné, že i jejich oprava bude nakonec provedena v Parsu.

Během roku 2018 se podařilo dokončit odprodej odstavených tramvají RT6N1. Vozy ev. č. 1801 a 1802 byly prodány firmě Modertrans Poznaň (Polsko). Nakládka na silniční návěs a odvoz do Polska proběhl v únoru 2018 (Prodej tramvají RT6N1 1801 a 1802). Vůz 1803 byl odkoupen Technickým muzeem v Brně a v červnu byl převezen rovněž silničním návěsem do líšeňského areálu TMB, kde byl složen do haly B na nově vybudované provizorní kolejové pole (RT6N1 1803 v Technickém muzeu). S tramvají tak v současné době není možno jakkoliv manipulovat.

Tramvaj T3M 1544 po přestavbě na služební vůz V neposlední řadě je nutné zmínit dokončení projektu servisní tramvaje. Konkrétně se jedná o vůz T3M 1544, který byl v únoru 2016 stažen z pravidelného provozu s cestujícími a převeden do vozovny Pisárky, kde zastával funkci služebního vozu (odtahy vadných vozů z trati, manipulace v rámci vozovny, provoz ve dvojici s měřicím vozem atp.). Pro služební účely však nebyl nijak upraven. Ke změně došlo až v roce 2018, kdy byl vůz přistaven na generální opravu do ústředních dílen. V rámci prohlídky vůz obdržel druhý pantograf Stemmann Technik NIS 103.200 se speciálním plstěným válcem, prostřednictvím kterého je možné na troleje nanášet nemrznoucí směs (glycerin) zabraňující namrzání trolejí (Služební tramvaj T3M s protinámrazovým pantografem). Od ledna 2019 vůz při prognóze tvorby námrazy vyjíždí v nočních hodinách a ošetřuje troleje zejména v okrajových částech města, podobně jako trolejbus 3239.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2018 je tedy následující: Bylo zařazeno celkem šest rekonstruovaných tramvají, sedm tramvají bylo naopak z provozu vyřazeno. Celkový počet tak klesl na 299 vozů, přičemž jejich průměrné stáří drobně vzrostlo na 19,6 roku. Počet nízkopodlažních tramvají vzrostl na 170 a jejich celkový podíl tím byl navýšen o více než dvě procenta na 56,9 % z provozovaných tramvají.

Zatím jediné EVO2 v ČR je v provozu v Liberci Výhled do dalších let je optimistický. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na dodávku komponent a technické dokumentace pro sestavení 41 kusů středněkapacitních tramvají (náhrada vozů K2). Vítězem tendru se stal jediný uchazeč – firma KOS Krnov, která nabídla tramvaj typu EVO2 v ceně přibližně 26,5 milionu korun bez DPH za komponenty pro stavbu vozu (Nová vozidla pro MHD v Brně). Další náklady si pak vyžádá dodávka výrobní dokumentace a licenční smlouva. Projekt s názvem „Tramvaj pro Brno“ se rozběhl již v druhé polovině roku 2018 zahájením výroby karosérií pro první dvě tramvaje a projekčními pracemi, v rámci kterých byla doladěna technická specifikace pro potřeby brněnského provozu. Hrubé stavby budou dodány do ústředních dílen DPMB v červnu 2019. První tramvaj s budoucím 1822 by měla být dokončena v listopadu 2019. Vozy budou dvoučlánkové, plně nízkopodlažní s plně otočnými podvozky, asynchronní výzbrojí Europulse od firmy Cegelec a budou vybaveny klimatizací prostoru cestujících.

Trolejbusy

 Trolejbus 26Tr 3302 na odklonové trase linky 32 při výluce Chodská V průběhu roku 2018 bylo zařazeno všech 10 parciálních trolejbusů Škoda 26Tr Solaris 33013310 (První parciální trolejbusy 26Tr v Brně, Zařazení trolejbusů 26Tr do provozu), které byly soutěženy v tendru v roce 2017. Mimo běžných linek jsou tyto vozy nasazovány na linky vedené výlukovou trasou, kde není trolejové vedení. Pro překonání takového úseku vůz využívá trakční baterie. Ihned po zařazení do provozu byly nové trolejbusy nasazeny na linku 32, která z důvodu opravy komunikace a inženýrských sítí v ulicích Botanická a Chodská využívá výlukovou trasu přes ulice Štefánikova a Palackého. V zastávkách, kde se trolejbus vrací na běžnou trasu, byly instalovány stříšky pro samočinné nasazování poloautomatických sběračů. Tyto sběrače lze z kabiny v jakýkoliv okamžik pomocí tlačítka stáhnout. Jejich nasazení na troleje lze provést ručně pomocí lan nebo automaticky v místech, kde jsou nad troleje nainstalovány naváděcí stříšky.

Využívání baterií (tzv. battery management) je řízeno dle výběru ze dvou režimů ECO a BAT. Režim ECO se používá při jízdě na běžné trolejbusové lince, kde se nepředpokládá využití baterie pro nezávislý provoz. Při tomto režimu je energie z baterie využívána při rozjezdech vozidla i při nasazených sběračích za účelem snížení množství odběru elektrické energie z napájecí sítě (úspora elektrické energie, pomoc při zvládání odběrových špiček). Dobíjení za jízdy pak probíhá sníženým proudem do naplnění kapacity baterie jen na cca 90 procent tak, aby v ní zůstala kapacita pro uložení energie vzniklé při rekuperaci brzděním. Při plánované jízdě trolejbusu mimo trolejové vedení se naopak používá režim BAT. Při tomto režimu se baterie za jízdy dobíjí zvýšeným proudem až do naplnění na 100 % energie a baterie se nepoužívá při rozjezdu trolejbusu pod trolejovým vedením. Novinkou u trolejbusů 26Tr je také ruční elektrická brzda. Její ovládání je shodné s ručním ovládáním retardéru u autobusů.

 21TrAC 3064 po provedení GO Kromě 10 parciálních trolejbusů 26Tr byl do pravidelného provozu zařazen i poslední zakoupený ojetý trolejbus 21Tr 3064II. Jde o vůz s asynchronní výzbrojí (21TrAC) dovezený v roce 2016 z Dopravního podniku Hradce Králové, kde nesl ev. č. 55III. Provedení GO je typické pro trolejbusy 21Tr, oproti předešlým dvěma 21TrAC, které před zařazením do provozu v Brně prošly pouze střední opravou, byl vůz 3064II nalakován do běžného městského schématu. Bílo-černý lak s červenými pruhy na čelech nebude zachován ani ostatních 21TrAC (3057II a 3058II), i ty po provedení GO vyjedou v běžném červeno-bílém laku.

V průběhu jara roku 2018 byla odkoupena třetí a zatím poslední 21Tr určená k vytěžení náhradních dílů (Odkoupení trolejbusu 21Tr od DPMP), zejména pro opravu vozu 3019 po lednové nehodě (Nehoda trolejbusu mezi Brnem a Šlapanicemi). Jde o vůz vyrobený v roce 2000, který až do roku 2017 jezdil v Pardubicích pod ev. č. 385.

V červnu 2018 se ze zkušebního provozu v Praze do Brna vrátil trolejbus SOR TNB 12 3703 (Acumario), který byl v roce 2016 v Brně ve spolupráci s firmami SOR (karoserie) a Rail Electronics CZ (elektrická výzbroj) zkompletován. Trolejbus je Dopravnímu podniku města Brna dlouhodobě pronajat.

Definitivně odstavený trolejbus 14Tr 3244 Vzhledem k zařazení nových vozů bylo možné odstavit z pravidelného provozu celkem 9 starších trolejbusů (14Tr 3216, 3244, 3250, 3267, 3271, 3273, 3276, 3286 a 15Tr 3506). Odstavované vozy jsou vybírány dle aktuálního technického stavu a naplnění údržbového cyklu, žádná větší investice již není na vysokopodlažních trolejbusech vnímána jako přípustná. Již z minulých let jsou odstaveny také 14Tr 3269, 3277 a 15Tr 3508. Všechny vozy jsou postupně určeny k vytěžení náhradních dílů a likvidaci, případně k prodeji. Vozy 3269, 3271, 3277 a 3286 odkoupil LK Kovošrot s.r.o. Letovice a vůz 3276 společnost Zedexo s.r.o., jež se profiluje jako prodejce náhradních dílů. Všech pět vyjmenovaných trolejbusů tedy bude pravděpodobně nakonec sešrotováno. Společnost Autobusy Jihlava s.r.o., která v minulosti přeprodávala vozy do ukrajinských trolejbusových provozů, odkoupila trolejbusy 3244, 3250, 3273. Zatím posledním prodaným trolejbusem je 15Tr 3508, kterou získala soukromá osoba a skříň vozu by měla podle dostupných informací sloužit jako součást restaurace nebo občerstvení.

Rok 2018 se dá shrnout do následujících čísel: do provozu bylo zařazeno jedenáct vozů, naopak devět vozů bylo vyřazeno. Celkem tak můžeme potkávat v provozu 142 trolejbusů (93 sólo, 49 kloubových), z čehož je 121 nízkopodlažních – tedy krásných 85,2 %. V provozu tedy zůstává posledních 21 vysokopodlažních trolejbusů. Průměrné stáří trolejbusů se snížilo o necelý rok na 13,8 let.

Pokud vyhlédneme do následujících dvou let, v září 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku 25 kloubových parciálních trolejbusů. Termín pro zaslání nabídek byl stanoven na první polovinu ledna 2019 a nabídky jsou nyní vyhodnocovány. Lhůta pro dodání vozů je stanovena nejpozději do 18 měsíců od uzavření a zveřejnění smlouvy – nejzazší termín dodání by tedy měl být přibližně v polovině roku 2020 (dle rychlosti vyhodnocení nabídek). S trolejbusy se počítá mimo jiné pro trvalý provoz v trase Nemocnice Bohunice – Jírovcova – Mendlovo náměstí – Lesnická – Štefánikova čtvrť – Lesná, Haškova (propojení linek 37 a 46). Po dodání poptávaných parciálních kloubových trolejbusů dojde k vyřazení veškerých zbylých vysokopodlažních trolejbusů.

Autobusy

Nový SOR NBG 12 7109 na lince 51 Nový Urbanway 18M CNG na lince 46 Pro autobusovou trakci znamenal rok 2018 dokončení projektu plynofikace autobusové vozovny Slatina dodáním posledního autobusu s pohonem na CNG (160 autobusů na CNG v Brně). V roce 2018 dodávky plynových vozů uzavřela série 16 ks vozů SOR NBG 12 7101II7116II a 21 ks Iveco Urbanway 18M CNG 2024II2044II. Všechny vozy jsou vybavené klimatizací a plastovými sedadly s látkovými sedáky. V souvislosti s dodáním nových vozů došlo k přesunu všech slatinských Solarisů Urbino 18 a části vozů Citelis 12M do Medlánek. Kvůli podmínkám dotace spolufinancující nákup nových vozů je nutné v několika vlnách (nejpozději do srpna 2019) vyřadit stejný počet starších autobusů.

Minibus Dekstra LF 38 na lince 64 Od srpna do října bylo postupně dodáno a zařazeno 10 minibusů Dekstra LF 38 (75167525). Vozy byly dodány společností Dekstra Bus, která vznikla vyčleněním a následným prodejem původní minibusové výroby z firmy SKD Trade v roce 2017, jež byla výrobcem předchozí generace vozů známých pod jménem Stratos. Výroba minibusů prošla pod novými vlastníky kompletní revizí a racionalizací s cílem zjednodušit produkci a zároveň zajistit větší spolehlivost a kvalitu výrobků. Důsledkem toho jsou vozy Dekstra nástavbou konstrukčně odlišné oproti starším Stratosům, nicméně základní rysy minibusu a podvozek Iveco Daily 70C zůstaly stejné. Mezi změny provedené na městském modelu LF 38 patří například změna konstrukce čela a střechy (zrušení „kšiltu“ na linkovou orientaci, snížení vozu), dosazení dvoukřídlých dveří a přesunutí dveřních pohonů nad dveře (pohony jsou odlišné, což rovněž značně zvýšilo spolehlivost a rychlost dveří), unifikace zasklení a také nové řešení antikorozní ochrany. Místo ve Stratosech použité robotizované převodovky ZF jsou Dekstry vybaveny 8stupňovou automatickou převodovkou Hi-Matic. Nové minibusy jsou navíc vybaveny klimatizací prostoru pro cestující a stojanem na pokladnu Mikroelektronika USV 24C.

Poslední vyřazenou B941 byl vůz 2360 Mezi postupně vyřazované typy autobusů patří kloubové i sólo vozy Citelis V souvislosti se zařazením nových vozů byly z provozu odstaveny všechny zbylé B941 23442349, 23562360, poslední negenerálkovaná B961 2389, sólo Citelisy 76327634, 7644 (po požáru na Staré dálnici), 7647 a 7649 a kloubové Citelisy 2601II2603II, 2605II, 2607II, 2610II, 2613II, 2614II a pravděpodobně i 2621II. Další vyřazování se bude týkat zbylých vozů Citelis 12M EURO3 (série 76317650), Citelis 18M (celkem 11 vozů) a také nejstarších dosud provozovaných autobusů B931 (74467450) a B961 (23642366).

V první polovině roku 2018 se ve Zlineru podrobil opravě a zprovoznění minibus Mave 7504. Vůz je nyní s většími i menšími úspěchy vypravován na linku 82. Ostatní tři vozy Mave, které jsou v současnosti ve stavu, jsou odstaveny v areálu vozovny Slatina. Mave 7502 byl nasazen na začátku roku 2018 několikrát do provozu, 7503 a 7505 jsou od roku 2016 dlouhodobě odstaveny a s jejich dalším provozem se nepočítá. Vůz 7501 byl sešrotován již v roce 2015.

Starší foto odstavených Mave ve vozovně Slatina První doplněná klimatizační jednotka na voze Urbanway 12M CNG 7062 Ve druhé polovině roku 2018 byla započata dodatečná montáž klimatizačních jednotek Eberspächer Sütrak do autobusů Urbanway 12M CNG (rok výroby 2015). Nejprve byl touto klimatizační jednotkou v roce 2017 za účelem ověření proveditelnosti osazen vůz 7062II. Instalace klimatizací probíhá postupně v zázemí vozovny Slatina tempem cca 6 vozů měsíčně. Postupné doplňování klimatizací sledujeme v evidenci. Zajímavostí je také zkušební tankování bioplynu (bioCNG) do vozu Urbanway 12M CNG 7085II v rámci projektu „BioCNG pro města“ v říjnu a listopadu 2018. Bioplyn vzniká při zpracování odpadních vod v čističce Brněnských vodáren a kanalizací v Modřicích u Brna. Prozatím šlo o pilotní projekt v oblasti veřejné dopravy v ČR. Provizorní stanice pro výrobu bioCNG byla po ukončení projektu demontována. Dle tiskové zprávy DPMB může být takto získaným palivem v budoucnu poháněno až 50 vozů.

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2018 zařazeno 47 vozů (21 ks Urbanway 18M, 16 ks NBG12 a 10 ks Dekstra LF38), naopak bylo z pravidelného provozu vyřazeno 24 vozidel. Celkový počet autobusů tak vzrostl na 332 vozidel (z toho 198 sólo vozů, 112 vozů kloubových a 22 minibusů). Výrazné zvýšení celkového počtu autobusů je však pouze dočasné, jelikož je ještě nutné vyřadit přibližně dalších 30 vozů v rámci dotačních podmínek na plynové vozy zařazené v roce 2018. Průměrný věk autobusů klesl o 0,5 roku na 6 let. Celkem můžeme v Brně potkat posledních 50 vysokopodlažních autobusů. Počet nízkopodlažních autobusů se oproti minulému roku zvýšil na 282, což je 84,9 % z celkového počtu.

V následujících dvou až třech letech nás čekají v autobusovém provozu poměrně zajímavé změny. Jednak jde po dlouhé době o první obnovu vozového parku naftovými vozy standardní délky; nezahrneme-li minibusy Stratos a Dekstra, jako poslední naftové autobusy byly dodány kloubové vozy Solaris Urbino 18 v roce 2014 a pokud bychom počítali striktně autobusy standardní délky 12 metrů, pomlka je ještě delší – činí 9 let od dodání vozů Crossway LE 12M v roce 2010. Další obnova nicméně počítá znovu s alternativními pohony, a tak budou v Brně pravděpodobně od roku 2020 provozovány kromě naftových a CNG autobusů i elektrobusy (viz níže).

Zkušební naftový Urbanway 12M ev. č. 2721 v lednu 2019 Výběrové řízení na naftové vozy bylo po prvotním zrušení ze strany ÚOHS znovu vypsáno v březnu 2018 a zároveň svým rozsahem mírně zvětšeno. Vyhrála jej společnost Zliner, dealer vozů Iveco, která tak dodá 15 autobusů Urbanway 12M a 5 autobusů Crossway LE LINE 12M (Nová vozidla pro MHD v Brně). Všech 20 vozů by mělo být dodáno dle uzavřené smlouvy nejpozději do začátku května 2019 a bude zařazeno do vozovny Medlánky. Vozy Urbanway 12M budou v podobném provedení jako dříve dodané vozy stejného modelu s pohonem na CNG, navíc budou mít již z výroby klimatizaci salónu cestujících a USB porty pro dobíjení drobné elektroniky.

Brněnské provedení nových Crosswayů bude vzhledově velmi podobné pražskému, půjde ale o verzi LINE V případě vozů Crossway, jak napovídá celý název typu s přídomkem LINE, půjde o vozy příměstského provedení dle standardů IDS JMK (pouze dvoje dveře, sedačky s vysokými opěradly, automatická převodovka a max. rychlost 100 km/h). Stejně jako u dalších nově pořizovaných vozů bude výbava doplněna klimatizací. Jelikož se s novými autobusy Crossway kromě běžného provozu zejména na regionální lince 303 počítá i pro zájezdovou dopravu, budou vozy dále vybaveny digitálním tachografem, tažným zařízením, držáky pro skibox na zadním čele, chladničkou v palubní desce, autorádiem s CD a DVD přehrávačem a dvěma zvláštními monitory k promítání filmů. Sedadla řidiče i cestujících pak budou vybaveny bezpečnostními pásy. Interiér bude rovněž vybaven USB nabíječkami.

V roce 2014 byl v Brně testován elektrobus Škoda 26BB HE Perun V současné době (1/2019) také probíhá výběrové řízení na dodavatele 16 elektrobusů a souvisejících technologií nabíjení, které mají v budoucnu plně obsadit linku 67. Termín pro podání nabídek byl několikrát posunut (probíhají jednání o úpravě konečných zastávek, s dodavatelem energie atd.), aktuální je 31. ledna 2019. Lhůta pro dodání vozů je stanovena nejpozději do 18 měsíců od uzavření a zveřejnění smlouvy – dodání by tedy mělo proběhnout přibližně ve druhé polovině roku 2020. Základní charakteristiky elektrobusů dané výběrovým řízením jsou následující: Elektrobus má být 11–12,5 metru dlouhý a jeho kapacita i jízdní vlastnosti musí být obdobné jako u již provozovaných sólo autobusů. Má být uzpůsoben průběžnému i pomalému nabíjení a provozován v režimu 50 minut jízdy a 15 minut stání (nabíjení). Energie uložená v bateriích (i při snížení kapacity na 80 % původní velikosti) musí vystačit nejméně na ujetí 50 km (bez omezování spotřebičů typu klimatizace a topení), nicméně nabíjení se předpokládá po každých 20, nejvíce 40 km jízdy. Požadovaná výbava je identická s jinými, nově dodávanými, vozy. Na základě dotazů uchazečů je také připuštěno použití naftového topení, elektrobus tedy nemusí být zcela lokálně bezemisní. Součástí je i dodání a zprovoznění nabíjecí technologie a stojanů (pro průběžné nabíjení po dvou kusech na konečnou v Jundrově a u Avion Shopping Parku, pro všechny elektrobusy pak pro pomalé nabíjení ve vozovně Medlánky), konkrétní provedení stojanů je na dodavateli.

Retrovozy

V ústředních dílnách pokračuje renovace motorového vozu 4MT 134 a jeho vlečného vozu 3VL 313. Skříň motorového vozu je otryskána, vyvařena a nalakována a probíhá výroba a montáž vnitřní výdřevy, podlahy a oken. Současně je opravován podvozek a jeho součásti. Karoserie vlečného vozu byla podrobena vyvaření a nalakování. V listopadu 2018 byla také zahájena oprava tramvaje 1615 s přizpůsobením do stavu po prototypové rekonstrukci na typ T3R. Dokončení opravy se očekává během jara 2019. Vůz bude vybaven i soudobými prvky (klimatizace kabiny řidiče, kompletní sestava RIS II atp.) a po opravě se prozatím počítá s jeho nasazením do běžného provozu s cestujícími.

Renovovaný trolejbus 15Tr 3502 V závěru roku 2018 byla dokončena rekonstrukce vozu 15Tr 3502 spojená s uvedením do stavu po dodání. Renovace byla provedena svépomocí v ústředních dílnách dopravního podniku (karoserie) a na pracovišti těžké údržby vozovny Komín (Retro trolejbus Škoda 15Tr po renovaci). Renovace vozu 14Tr14 3260 zmíněná v loňské aktualitě byla prozatím odložena.

Nadále probíhá i renovace autobusů Karosa B732 7273 a B951E 7486. Dokončení obou vozů se očekává na jaře 2019. Vůz Karosa B741 2315 v letošním roce renovován nebude a do oslav výročí 150 let MHD v Brně zasáhne jen pro provedení dílčích oprav přibližně ve stavu, v jakém dojezdil v provozu v roce 2015.

Zájezdová doprava

 První novodobý zájezdový autobus, Crossway 12M ev. č. 5331  Zájezdový autobus Volvo 9700 ev. č. 2901 Snahy o obnovení zájezdové dopravy pod hlavičkou DPMB se objevují již přibližně od roku 2012. Tehdy byl zakoupen nový Crossway 12M 5331, který ale primárně sloužil pro potřeby Autoškoly DP (vůz je vybaven pedály na místě instruktora a kamerovým systémem). Po několika letech přestal svému účelu stačit, a proto bylo v roce 2015 rozhodnuto o koupi ryze zájezdového autobusu s odpovídající výbavou (velký zavazadlový prostor, WC, palubní systém zábavy Funturo, chladnička apod.). V roce 2016 tak byl dodán autobus Volvo 9700 2901II s RZ BUS DPMB1.

Zapůjčený zájezdový autobus Magelys PRO 12.8M ev. č. 2719 Přírustek zájezdové dopravy Evadys H 12M ev. č. 5344 Další rozšíření proběhlo v polovině roku 2017, kdy byl od společnosti Iveco Czech Republic dlouhodobě pronajat Magelys PRO 12.8M (u DPMB 2719II) s elektrickým výtahem a úpravou pro přepravu až 6 osob na invalidním vozíku. Tento pronájem byl ukončen k 31. prosinci 2018. Jelikož byl DPMB s provozem autobusu tohoto účelu spokojen, rozhodl se pro vypsání výběrového řízení na dodávku autobusu podobných specifikací, který ale může být již ojetý (max. stáří vozu 2 roky a 100 000 najetých km). V současné době jsou vyhodnocovány nabídky. Za předpokladu, že se majitel pronajatého vozu zúčastnil zmíněného výběrového řízení, lze konstatovat, že existuje reálná šance, že Magelys zůstane i nadále ve službách DPMB. Pro poptávaný autobus je vyhrazeno ev. č. 2903II a RZ BUS DPMB2.

V závěru roku byl zakoupen přes překupníka z Německa ještě jeden ojetý zájezdový autobus Irisbus Evadys H 12M, který dostal ev. č. 5344 a RZ BUS DPMB4. I tento vůz je vybaven pedály instruktora a dalšími úpravami nutnými pro provoz výcvikového vozidla. Vůz nabízí 49 míst k sezení, je poháněn motorem o objemu 7,8 litru a výkonu 280 kW. Formálně je z organizačních důvodů zařazen pod středisko Autoškoly DP, nicméně se s ním primárně počítá pro uspokojení potřeb zájezdové dopravy. Naopak Crossway 5331 bude primárně sloužit autoškole.

Minibus Iveco Daily Tourys+ ev. č. 2902 společně s dalšími zájezdovými vozy Jelikož objednávky zájezdových přeprav operují i s menším počtem cestujících, bylo přikročeno v roce 2018 ke koupi dvou menších vozidel. Prvním dodaným je 8místná (7+řidič) dodávka Ford Tourneo Custom s přiděleným evidenčním číslem 6309, která spadá pod zájezdovou dopravu a zároveň je využívána pro vnitřní účely. Druhým vozidlem je v závěru roku 2018 dodaný zájezdový minibus Iveco Daily Tourys+, který obdržel ev. č. 2902II a RZ BUS DPMB3. Je vyhotoven v provedení pro 19 cestujících, pohání jej třílitrový dieselový motor F1C o výkonu 134 kW a výkon je přenášen pomocí automatické 8stupňové převodovky Hi-Matic. Podobně jako ostatní zájezdové autobusy je vybaven klimatizací, monitorem pro přehrávání filmů, chladničkou a kávovarem. Velikost zavazadlového prostoru je ovšem relativně malá – pouze 2,5 m3.

Již v první polovině roku 2019 bude možné pro účely smluvní dopravy využít 5 nových Crosswayů LE LINE 12M (viz výše), které ale budou provozovány i na příměstských linkách IDS JMK. Kromě běžné výbavy IDS JMK budou mít také výbavu zájezdovou. Dále je také zamýšlena koupě příslušenství k autobusům. Jde o cyklopřívěs, obyčejný přívěs a další vybavení.

Ostatní

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2018 byly podnikány kroky v oblasti postupného zvyšování standardu cestování vozy DPMB. Po antivandalských opatřeních, několika změnách v oblasti zajišťování tepelného komfortu v salónu vozidel a u plastových sedadel bylo rozhodnuto o vybavování salónů nově dodávaných vozidel všech trakcí USB porty pro dobíjení drobné elektroniky.

Pro účely zlepšení informačního servisu budou dále vyžadovány u nově dodávaných vozidel větší podstropní LCD panely „V“ (velikost přibližně 29 palců, poměr stran 32:9 umožňující stálého rozdělení na informační a reklamní část). Informační servis bude dále podpořen zobrazováním aktuálních informací a návazností získávaných z databáze RIS II. Stejně tak mají být v roce 2019 doplněny všechny zbývající tramvajové zastávky o elektronické panely zobrazující aktuální odjezdy.

V současné době je také připravován projekt použití bezkontaktních platebních karet jako nosičů jednorázových jízdenek. Projekt předpokládá výměnu označovačů NJ24C za validátory umožňující prodej jednorázového jízdného na bezkontaktní platební kartu a současně označení papírových jízdenek. Po dokončení výběrového řízení na dodavatele a dosazení nových validátorů do vozidel (pravděpodobně v závěru roku 2019) bude spuštěna druhá etapa EOC (elektronické odbavení cestujících) zahrnující prodej jednorázových jízdenek ve vozidlech DPMB. Současně proběhne také plošná výměna stávajících pokladen USV 24C u všech dopravců v IDS JMK včetně DPMB. Nové pokladny budou umožňovat platbu bezkontaktními platebními kartami a budou také vybaveny čtečkami QR kódů. Těmito novými pokladnami má být také vybaveno asi 100 autobusů DPMB, které vyjíždějí mimo zóny 100+101. Projekt zajišťuje koordinátor IDS JMK, společnost Kordis JMK.

V roce 2018 byla zahájena zásadní modernizace Řídícího a informačního systému – projekt RIS II. Byla provedena kompletní obměna HW a SW dispečinku a také všech vozidel. Komunikace mezi vozidly a dispečinkem probíhá nově pomocí digitální radiové sítě Tetra, kterou rovněž využívá například Městská policie. Po této síti jsou také přenášena data o poloze jednotlivých radiostanic. Systém RIS II využívá pro komunikaci kromě sítě Tetra také mobilní síť standardu LTE, pomocí které jsou přenášena další vybraná data. Komunikace s křižovatkami pak probíhá nově pomocí modulů V2X. Nejviditelnější změnou na vozidlech jsou nové elektronické zobrazovače kurzu (LED diody oranžové barvy) a nový barevný dotykový LCD terminál řidiče, který nahradil palubní počítač BS100 a bude umožňovat mnoho nových funkcí. Data z/do vozidel jsou ve vozovnách nově nahrávána pomocí sítě Wi-Fi. Součástí RIS II je také Wi-Fi pro cestující, která by měla být zkušebně spuštěna v únoru 2019. Instalace systému RIS II probíhala od září do prosince 2018, v omezené konfiguraci jím byla vybavena i retro vozidla. Do konce roku 2018 byla dokončena instalace systému RIS II do všech plánovaných vozidel, RIS II tak mají všechny tramvaje a trolejbusy. Původní systém zůstal v provozu jen u autobusů, u kterých je plánováno vyřazení v první polovině roku 2019.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
autor: Jakub S., 29. 1. 2019, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz