Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Dallas odvezen na rekonstrukci

Dnešní Dallas pod původním jménem Moskva Poslední únorový den roku 2019 se na Brněnské přehradě nesl ve znamení nakládky a odvozu lodi Dallas, interně označené evidenčním číslem 4805, do Hlavečníku u Týnce nad Labem k plánované rekonstrukci.

Nejprve si ale stručně povězme něco k historii zmíněné lodi. Po skromných začátcích lodní dopravy krátce po 2. světové válce, kdy provoz zahájily pouze dvě jednopalubové lodě původem z Německa společně se člunem pro 18 cestujících, který původně pravděpodobně sloužil na Svratce u Kamenného mlýna, bylo přímo na břehu Brněnské přehrady vlastními silami pracovníků dopravního podniku částečně nebo zcela postaveno celkem 8 lodí. Mezi nimi byla v roce 1955 v provizorních podmínkách dřevěného hangáru dokončena i dvoupalubová loď, pojmenovaná tehdy jako Moskva. Protože se postupem času začínalo projevovat nevyhovující zázemí a také stárnutí jednotlivých plavidel, bylo koncem 70. let přistoupeno k celkové rekonstrukci areálu lodní dopravy a postupné výstavbě zděných hangárů pro údržbu a deponování lodí. Zároveň byly průběžně prováděny generální opravy jednotlivých lodí, přičemž námi sledovaná Moskva se dostala na řadu již v letech 1980–1981.

 Dallas na hladině Brněnské přehrady v roce 2011 Další milník v historii lodní dopravy přišel v roce 1993, kdy bylo několik lodí přejmenováno. Moskva tak dostala dvé dnešní jméno Dallas. Celkem 4 dvoupalubové a 2 jednopalubové lodě pak sloužily provozu sezónní linky lodní dopravy až do roku 2010, kdy byly zahájeny dodávky lodí nových, tentokrát již vyrobených u externího dodavatele, jímž se stala společnost JESKO CZ s provozovnou v Hlavečníku u Týnce nad Labem (cca 15 km od Kolína). Během let 2010–2012 se tak na hladinu Brněnské přehrady dostalo 5 nových lodí, které postupně nahradily lodě původní. Ty byly většinou odprodány soukromým subjektům a přestaly sloužit svému původnímu účelu. Výjimkou je pouze jednopalubová loď Brno, která prošla v roce 2006 celkovou rekonstrukcí a je dodnes využívána pro zvláštní plavby mimo běžný plavební řád, a také dvoupalubová loď Dallas, která od ukončení své poslední plavební sezóny v roce 2012 odpočívala na břehu a čekala na svůj další osud.

Ten přitom zpočátku byl poměrně nejistý. Záhy, na jaře roku 2013, byla loď prohlášena kulturní památkou. Už o dva roky později, tedy v roce 2015, však byla nabídnuta k odprodeji, status kulturní památky se všemi důsledky z toho plynoucími ale pravděpodobně případné zájemce o koupi odradil. Už v roce 2016 byla zpracována studie proveditelnosti zabývající se celkovou rekonstrukcí plavidla a jeho zpětným uvedením do provozu. Až konečně v září roku 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této rekontrukce, a z vítězství se mohla radovat opět společnost JESKO CZ. Přípravy na rekonstrukci vyvrcholily, jak již bylo zmíněno v úvodu aktuality, ve čtvrtek 28. února 2019, kdy byl v areálu lodní dopravy Dallas naložen na silniční návěs, a v noci vyrazil do Hlavečníku. Zde bude provedena hlavní část oprav, přičemž dokončení celé rekonstrukce má proběhnout opět v Brně na jaře příštího roku. Uvedení do provozu je podle zadávací dokumentace naplánováno nejpozději na červen roku 2020.

Přehled všech lodí naleznete v příslušné sekci v evidenci.
autor: Miky, 10. 3. 2019, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz