Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Renovace tramvají 4MT a 3VL

Souprava nově renovovaných vozů 134+313 V srpnu roku 2019 dokončil Dopravní podnik města Brna, a. s., rozsáhlou renovaci soupravy tramvají 4MT a 3VL ev. č. 134+313. Svou premiéru v historické podobě si oba vozy společně odbyly v sobotu 17. srpna 2019 při příležitosti odhalení pomníku v podobě historického zastávkového označníku na Moravském náměstí. Akce se konala jako připomínka výročí 150 let po zahájení provozu koňské dráhy v Brně.
Motorové vozy 4MT a vlečné vozy označované jako 3VL byly vyráběny v Královopolské strojírně Brno v letech 1950–1951. Původně bylo vyrobeno 25 motorových vozů (ev. č. 117141) a 30 vlečných vozů (ev. č. 297326). Plánováno bylo jejich řazení do třívozových souprav (motorový vůz a dva vlečné vozy). Zkušební jízdy však ukázaly, že soupravy složené ze tří vozů nemusely být schopny vždy spolehlivě zastavit, bylo proto rozhodnuto o dodatečné výrobě dalších 5 motorových vozů (ev. č. 142146), které byly zkompletovány v tehdejších ústředních dílnách dopravního podniku v Pisárkách v roce 1954. Během celého provozního období tak byly tramvaje 4MT provozovány převážně ve dvouvozových soupravách (s jedním vlečným vozem).

Vůz ev. č. 120 (1120) v posledním provozním období Služební vozy 4MT ve vozovně Pisárky v roce 1982 Služební tramvaj 4058 v roce 1992 Tramvaje 4MT jsou dvounápravové tramvaje s přímým řízením v celokovové karoserii (z toho důvodu byly hojně přezdívány "Plecháče"). Jsou to zároveň první tramvaje s elektricky ovládanými dveřmi elektrohydraulickými dveřními pohony. Motorové i vlečné vozy byly vybaveny kabinami průvodčích vždy u třetích dveří, které sloužily pro nástup cestujících. Průvodčí kromě prodávání jízdenek ovládali dveře svého vozu a zároveň dávali řidiči signalizaci k odjezdu pomocí elektronického vnitřního dorozumívacího zařízení. Uspořádání sedadel pro cestující obou vozů bylo 2+1.

Motorové vozy byly vybaveny dvěma trakčními motory o výkonu 2×72 kW. Řízení vozu probíhalo pomocí mnohostupňového kontroléru. Plynulost rozjezdu a elektrodynamického brzdění byla zajištěna odporníkem, který se nacházel v přední části vozu pod podlahou (odpadní teplo z odporníku bylo využíváno rovněž pro vytápění motorového vozu). K brzdění a k zajištění vozu při stání sloužila ruční špalková brzda ovládaná buď řidičem (pomocí kliky a převodu Ackley) nebo průvodčím pomocí kola ruční brzdy (spojená s táhly brzdy pomocí závitového vřetene).

V pravidelném provozu s cestujícími jezdily tramvaje 4MT do roku 1974. Po svém odstavení byla část vozů sešrotována nebo odprodána, část vozů byla převedena do stavu služebních vozů, kde sloužily v DPMB k různým účelům (posunovací vozy ve vozovnách, pro odtahy vadných vozů z trati, nákladní tramvaje atd.), a to až do roku 1994 (v případě vozu původního ev. č. 145).

Historické vozy 4MT

Souprava 4MT 126+301 TMB Souprava 4MT 126+301 TMB 4MT 4058 v salónní úpravě DPMB První historickou soupravu utvořily vozy ev. č. 126+301, které byly po svém vyřazení z pravidelného provozu s cestujícími předány Technickému muzeu v Brně. V 80. letech zmíněné vozy prošly renovací v ústředních dílnách DPMB do stavu po vyrobení. V současné době jsou deponovány v líšeňském depozitáři TMB a jsou pojízdné. Naposledy se veřejnosti předvedly před 10 lety při oslavách 140 let MHD v Brně.

Druhým historickým vozem se stal vůz původního ev. č. 145. Tento vůz byl po odstavení z provozu s cestujícími převeden mezi služební vozy a obdržel ev. č. 4058. Do roku 1994, než byl vystřídán tramvají T2, sloužil v ústředních dílnách DPMB jako posunovací tramvaj. V roce 1995 byl přestavěn na "salónní" vůz s čalouněnými křesílky, stolečky atd., přičemž došlo k užití velké části soudobých komponent (např. generátor dobíjení baterie, vnější osvětlení z vozů T3SUCS, zvednutí podlahy vozu, zaslepení 3. dveří apod.). Následně byl vůz převeden do vozovny Pisárky a je dopravním podnikem využíván především pro komerční jízdy nebo v rámci nostalgických jízd.

Historická souprava 134+313

Vozy 134 a 313 čekající na renovaci Nakládka vozu 134 v TMB Líšeň Vlečný vůz 313 ve stavu po převzetí z TMB V rámci retro programu Dopravního podniku města Brna, a. s., bylo uvažováno i o vytvoření historické soupravy motorového a vlečného vozu z tramvají 4MT + 3VL. Z tohoto důvodu došlo v roce 2014 k převzetí nepotřebného vraku vlečného vozu č. 313 z Technického muzea, které jej v minulosti využívalo jako nářaďový vůz a jako útulnu pro pracovníky.

Jako motorový vůz zamýšlené soupravy byl v první fázi zvolen salónní vůz č. 4058, který měl být přestavěn na ryze historický. Vzhledem k častému využívání tohoto vozu pro komerční jízdy však bylo od tohoto záměru upuštěno. V dubnu 2017 proto byl od Technického muzea v Brně odkoupen nepojízdný vrak motorového vozu ev. č. 134. Tento vůz si pořídilo TMB v roce 1976 a plánovalo jej využívat pro návoz návštěvníků depozitáře z centra Brna do Líšně. Tento záměr se však neuskutečnil a vůz tak na venkovním prostranství postupně chátral. Převoz pomocí silničního návěsu z líšeňského depozitáře TMB do vozovny Medlánky byl uskutečněn 19. dubna 2017.

S ohledem na zcela dezolátní stav skříní obou vozů se v DPMB pro zchátralé "plecháče" vžila přezdívka "včelíny". Jejich stav totiž připomínal obvyklý nálezový stav skříní vyřazených vozidel, které v minulosti bývaly hojně odprodávány soukromníkům, kteří je dále využívali jako zahradní chatky, sklady nářadí nebo třeba právě včelíny. Při rozebírání vozů pak skutečně pracovníci dílen na několik vosích hnízd v obou vozech narazili.

Renovace vozů byla zahájena v říjnu 2017 a dokončena v srpnu 2019. Pod odborným vedením Ing. Jiřího Černého a p. Miloše Tlaskala probíhala zcela v režii ústředních tramvajových dílen DPMB. Na projektu bylo pracovníky ÚD odpracováno přes 12 tisíc hodin. Konstruktér ÚD musel vytvořit nebo upravit bezmála 1800 technických výkresů, na základě kterých bylo nutné zhotovit přes 8000 dílů, a to převážně v ústředních dílnách. Nezanedbatelnou technickou pomoc poskytlo Technické muzeum v Brně.

Motorový a vlečný vůz po nalakování během montáže vnitřního obložení Opravený podvozek připravený k zavázání Oprava karoserie Práce byly zahájeny nejprve na motorovém voze ev. č. 134. Na počátku došlo k vyklizení vozu, rozebrání zbytků obložení vozové skříně a vyvázání podvozku. Holá skříň byla kompletně otryskána externím dodavatelem a následně se podrobila karosářským úpravám a opravám, které znamenaly kompletní výměnu oplechování, okenních sloupků a velké části rámu. Poté došlo k nalakování skříně v původním barevném schématu (s šedou střechou – první provozní úprava). Po nalakování probíhala výroba a montáž podlahy, pokládka kabeláže a komponent elektrovýzbroje, vnitřní výdřevy, obložení stropu, výroba kabiny průvodčího a stanoviště řidiče, montáž sedadel, oken, madel atd. Podvozek se podrobil samostatné opravě, kdy byly vyvázány motory, které se dochovaly ve velmi dobrém stavu, nápravy, převodovky a veškeré součástky mechanické brzdy. Rám podvozku byl srovnán a byly opraveny všechny vadné nebo opotřebené části. Nápravy a převodové ústrojí (pastorky a ozubená kola) byly vyrobeny externě jako zcela nové. Nápravová kluzná ložiska byla vyrobena v ústředních dílnách, tlapová ložiska motorů byla upravena pomocí technologie žárových nástřiků. Revize a oprava vypružení, kolejnicových brzd a systému mechanické brzdy proběhla v ÚD. Po kompletaci podvozku došlo k jeho zavázání pod vozovou skříň. Elektrická výzbroj se zachovala původní – oba motory se nacházely v uspokojivém repasovatelném stavu, stejně jako rozjezdové a brzdové odporníky. Řídící kontrolér byl použit dostupného typu (z vozu 6MT), který se před montáží podrobil renovaci ve firmě Alfa Union. Kabeláž 600 V i 24 V je zcela nová, dobíjení baterie probíhá na rozdíl od původního řešení, kdy byl použit srážecí odpor, miniaturními statickými měniči, které jsou stejně jako baterie umístěny ve skříních pod sedadly. Pantograf původního typu byl vyroben v ÚD za využití původních litých spojovacích částí, stahováku atd.

Souprava 134+313 při zkušebních jízdách Souprava 134+313 při zkušebních jízdách Souprava 134+313 při zkušebních jízdách Obdobným způsobem probíhala i renovace vlečného vozu, která byla zahájena s odstupem několika měsíců. Díky jednoduššímu řešení podvozku (jedná se v podstatě o dva jednonápravové podvozky), elektrovýzbroje i řešení interiéru byla jeho celková doba renovace o něco kratší.

Oživování hotového motorového vozu č. 134 bylo zahájeno koncem července 2019. Poprvé se vlastní silou pohnul 23. července 2019. Po odladění většiny nedostatků nebo dětských nemocí vůz dne 2. srpna 2019 splnil technicko-bezpečnostní zkoušku. Vlečný vůz ev. č. 313 TBZ splnil v noci z 15. na 16. srpna.

Interiér vozu 134 Stanoviště řidiče vozu 134 Setkání "plecháčů" 134 a 4058 V současné době se vozy podrobují dokončovacím pracem a dolaďováním drobných detailů. Veřejnosti se opět ukáží v rámci Streetparty 150 dne 31. srpna 2019 na Lidické ulici. V průběhu září je bude možné spatřit v rámci zkušebního provozu s cestujícími i na běžné lince. V budoucnu bude tato historická souprava sloužit k reprezentaci Dopravního podniku města Brna, a. s., v rámci nostalgických akcí. Rovněž bude k dispozici zájemcům k pronájmu.

Obsáhlou fotodokumentaci ze zkušebních jízd nové historické soupravy můžete zhlédnout v naší dnešní aktualizaci fotogalerie.
autor: manil, 23. 8. 2019, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz