Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Obnova vozového parku trolejbusů

parciální trolejbus Škoda 26Tr z poslední dodávky nových trolejbusů do Brna nejstarší provozní trolejbus v ČR - Škoda 14Tr08/6 ev. č. 3218 z roku 1989 Předběžnou tržní konzultaci dodávky až 40 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem, zveřejněnou na začátku srpna, následovalo v průběhu září vypsání samotného zadávacího řízení, v rámci něhož by do Brna mělo být dodáno až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Cílem není pouze navýšit počet trolejbusů, které by pak mohly zajišťovat provoz na trasách trolejbusových linek vedených mimo trolejové vedení, ale hlavně obnovit vozový park trolejbusů, jehož průměrné staří bylo k 31. prosinci minulého roku 13,8 let a procentuální nízkopodlažnost k témuž datu dosahovala hodnoty 85,2 %. Aktuálně totiž dopravní podnik stále provozuje trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr, byť již v omezenější míře než v nedávné době.
Aktuální situace

O víkendu jsou vozy 14Tr vypravovány pouze na linku 33 (s přejezdy na linku 31) a v pracovní dny pak navíc i na linky 34, 36 a 39 (s přejezdy na linku 38). Tehdy je navíc možné potkat také poslední dva provozní trolejbusy 15Tr (ev. č. 3504 a 3505), a to linkách 25 a 26. Na omezení výpravy vozů typu 14Tr se však nepodílí pouze jejich snižující se stav, ale i částečná reorganizace oběhů na trolejbusových linkách a výpravy vozidel na tyto linky (např. provoz na lince 37 je v pracovních dnech v obdobní dopravních špiček i sedel zajištěn kloubovými trolejbusy). Na kurzy, u nichž není garantováno vypravení nízkopodlažního vozidla, může být vypraveno 7 provozních trolejbusů 14Tr z vozovny Slatina, 10 provozních trolejbusů 14Tr z vozovny Husovice a již zmíněné 2 poslední vozy typu 15Tr z vozovny Husovice.

Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022

Dne 12. září 2019 byla zveřejněna na profilu zadavatele, tj. DPMB, a.s., nadlimitní veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 780 mil. Kč, jejímž předmětem plnění je dodávka až 60 ks nízkopodlažních třídveřových dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022. S dodáním prvních 30 vozidel se počítá maximálně 540 dní od podpisu rámcové dohody, další trolejbusy pak mohou být dodány na základě dílčích smluv v letech 2021-2022. Alternativní pohon těchto vozidel by měl být zajištěn trakčními bateriemi umožňujícími dojezd minimálně 10 km, a to i se zapnutou klimatizací, přičemž některé vozy mohou být dodatečně poptány i bez tohoto alternativního pohonu. Kromě dalších obvyklých požadavků na technické provedení trolejbusů (např. celoplastová sedadla s čalouněným podsedákem nebo klimatizce salonu pro cestující) je nově požadována rovněž kamera snímající sběrače a trolejové vedení s přenosem obrazu v reálném čase a zobrazením v kabině řidiče nebo také min. 5 ks zásuvek se dvěma USB porty pro nabíjení mobilních zařízení cestujícími.

Související opatření a změny v těžké údržbě trolejbusů

trolejbus 3056 na hale TÚ v Komíně Primárním cílem poptání takového množství trolejbusů ze strany dopravního podniku je jistě obnova vozového parku. Již první dodávka 30 vozidel pokryje výše uvedené počty stále provozních trolejbusů typů 14Tr a 15Tr. Dále bude možné nahrazovat i trolejbusy 21Tr, z nichž některé jsou v provozu již přes 20 let. Navýšení počtu parciálních trolejbusů bude rovněž umožňovat i pravidelné vedení trolejbusových linek, nebo alespoň části spojů, i mimo trolejové vedení. Dříve byla například zmiňována možnost prodloužení linky 37 z Mendlova náměstí po trase linek 25 a 26 na ulici Provazníkovu a dále mimo trolejové vedení po trase linky 46 na Lesnou. Dodávka takového počtu vozů byla i jedním z vícera důvodů ke změně organizace těžké údržby trolejbusů. Bylo zastaveno přistavování trolejbusů 21Tr ke generálním opravám. Pravděpodobně posledním vozem tohoto typu, který tímto stupněm opravy projde, bude vůz 3030. Do dodání nových trolejbusů budou vozidla typu 21Tr dále udržována pomocí rozšířených středních oprav, a to i s možností obnovení dílen TÚ v areálu husovické vozovny. Vzniklá situace má za následek vyřazení vozu 3033II, na němž byl v průbehu opravy zjištěn špatný stav karoserie, navíc mezitím došlo k ukončení provádění generálních oprav. Eventuálně může dojít i k dočasnému znovuzprovoznění vozů typu 14Tr ev. č. 3275 a 3276.
autor: Lukin, 16. 10. 2019, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz