Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Zprovoznění pražských vozů T6A5

První zprovozněná souprava 1228+1223 (ex 8681+8652) První zprovozněná souprava 1228+1223 (ex 8681+8652) První zprovozněná souprava 1228+1223 (ex 8681+8652) V úterý 29. října 2019 došlo k prvnímu vypravení soupravy tramvají T6A5 složené z původně pražských vozů do běžného provozu s cestujícími. Jde konkrétně o vozy 1228+1223. Vypraveny byly na 21. kurz linky 12, který byl pro provoz první soupravy dočasně vyhrazen.
O nákupu 10 ojetých vozů typu T6A5 od Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s., jsme informovali v aktualitě na konci května 2019. Hlavním motivem nákupu starších tramvají je dočasná náhrada některých dojíždějících tramvají T3G.

Původně pražské tramvaje byly do Brna dovezeny ve dvou várkách, a to 12. 6. (3 vozy) a 14. 6. (7 vozů). Obdržely evidenční čísla navazující na brněnské vozy T6A5, konkrétně 12211229. Při přiřazování evidenčních čísel byla respektována posloupnost dle výrobních čísel vozů, přičemž číslo 1224 zůstalo neobsazeno, neboť bylo vyhrazeno pro vůz ex 8656, který nakonec do provozu s cestujícími zařazen nebude. Využití našel jako služební posunovací tramvaj ústředních dílen pod ev. č. 4921. Do provozu rovněž nebude zařazen vůz ex 8688, který byl rozebrán na náhradní díly pro ostatní tramvaje a v současné době čeká na sešrotování.

Zpojízděný vůz 1228 v areálu ÚD ještě s pražskými ev. čísly palubní deska vozu 1228 po "pobrněnštění" interiér vozu 1228 s uspořádáním sedadel 1+2 Po svém dodání a složení v areálu medlánecké vozovny byly vozy odstaveny na šrotovací koleji v ÚD, čtyři tramvaje našly dočasné útočiště v prostoru vozovny. Počátkem července bylo zahájeno jejich postupné zprovozňování, prvním zpojízdněným vozem se stala tramvaj ev. č. 1228 (ex 8681). První úpravou byla změna polarity elektrické výzbroje (Brno má oproti většině ostatních tramvajových provozů – včetně Prahy – záporný pól v troleji), po "přepólování" se tak tramvaj stala pojízdnou v brněnských podmínkách. Následovalo provedení prací v rozsahu střední prohlídky, v případě podvozků generální opravy. Dále došlo k montáži tachografu Mesit TT62, informačního systému RIS II, úpravě ovladačů na palubní desce dle brněnských zvyklostí a dalších drobností. Před výjezdem na první zkušební jízdu byly odstraněny veškeré pražské znaky včetně evidenčních čísel, namísto toho byla nalepena brněnská imatrikulace (evidenční čísla, loga dopravce atd.). Všech 8 vozů určených do provozu bylo rozděleno na přední a zadní vozy, přičemž zadní vozy nemají tachograf ani palubní počítač RIS II. Ostatní znaky typické pro pražské vozy T6A5 zůstaly zachovány (automatická spřáhla Sécheron s propojkami 600 V, které umožňují jízdu v soupravě na jeden pantograf, ruční řadiče Alfa Union nebo Sécheron s funkcí vyklápění a bez tlačítka bdělosti, sedadla cestujících Fainsa – u vozů 1228 a 1229 dokonce v uspořádání 1+2, tři pískovače v každém voze, dveře a dveřní pohony IFE, odlišné frekvenční nastavení regulátoru, které způsobuje charakteristické "zpívání" při rozjezdu atd.).

Po zprovoznění bude všech 8 vozů T6A5 přiděleno do vozovny Pisárky, vytvoří tak 4 soupravy. První souprava se bude prozatím objevovat pouze na kurzu 21/12. Po zprovoznění ostatních souprav lze jejich nasazení očekávat i na dalších linkách s provozem spřažených vozů 2×T (mimo linky 6).

Aktuální stav vozů T6A5 včetně jejich řazení do souprav naleznete v evidenci.
autor: manil, 31. 10. 2019, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz