Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Posílení dopravy na ohňostroje

Letošní ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis se uskuteční 19. května na Denisových sadech, 25., 27., 29. a 31. května na Brněnské přehradě a 2. června na hradě Špilberku, vždy ve 22.30 hodin.


Ohňostrojné prelude
Úvodní představení ohňostrojné přehlídky Ignis Brunensis v rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy se uskuteční v pátek 19. května 2006 ve 22.30 hodin na terasách Denisových sadů pod Petrovem.

Před zahájením a po ukončení ohňostroje budou operativně podle aktuální situace posíleny vybrané pravidelné linky.
Od 21.00 hod. nebude z bezpečnostních důvodů pro linky 1 2 4 8 10 12 13 v provozu zastávka Nové sady (přilehlý prostor bude policejně uzavřen) a přibližně v době od 22.25 do 22.45 hodin bude přerušena doprava na uvedených linkách v úseku mezi Hybešovou, Husovou a Nádražní ulicí. Dotčené spoje uvedených linek budou proto v této době buď odkloněny náhradními trasami Rooseveltovou - Joštovou, případně Pekařskou ul., nebo před uzavřeným úsekem vyčkají obnovení provozu. Veškerou dopravu v ulicích Nádražní, Husova, Nové sady a Hybešova bude před ohňostrojem, v jeho průběhu i po ukončení regulovat Policie.

Soutěžní ohňostroje nad hladinou Brněnské přehrady
Kulturní a zábavné programy v oblasti Brněnské přehrady s návaznými soutěžními ohňostrojnými představeními se uskuteční ve dnech 25., 27., 29. a 31. května 2006 vždy ve 22.30 hodin.

V uvedených dnech asi od 18.00 hodin bude postupně posilován provoz na linkách 1 3 11 30 a 50 do oblasti Bystrce. Rovněž budou zavedeny mimořádné posilové tramvajové linky P1 (Hlavní nádraží - Pisárky - Bystrc, Přístaviště) a P11 (Česká - Veveří - Bystrc, Přístaviště). Dále bude prodloužen provoz denních linek 1 3 4 5 8 11 12 26 30 33 a 50 přibližně do 0.30 hodin a budou zajištěny mimořádné spoje na regionálních linkách 302 303. Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží v čase 0.30 hod. (pouze odjezd) i v nocích 25./26. května, 29./30. května a 31. května/1. června.

Vzhledem ke stanoveným dopravním uzávěrám v oblasti Bystrce bude od 22:20 do 23:40 hod. noční linka 98 ve směru k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova odkloněna ulicí Odbojářskou. Dotčené spoje linky 98 v tomto směru vynechají zastávky Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště a Zoologická zahrada. Náhradou zastaví na zastávkách Wollmannova, Laštůvkova, Vondrákova a Náměstí 28.dubna.
Dále od 22.50 hod. do 24 hodin bude uzavřen pro veškerou silniční dopravu přejezd u zastávky Kamenolom. V této době budou základní odjezdy linky 30 zajišťovat autobusy s odklonem přes přejezd Branka a ulicí Kníničskou (tyto autobusy vynechají zastávky Podlesí a Kamenolom). Paralelně budou řazeny posilové spoje linky 30 od zastávky Podlesí směr Královo Pole, Slovanské náměstí. Noční linka 98 pojede rovněž ulicí Kníničskou (vynechá zastávky Kamenolom a Podlesí, zastávka Branka bude pro dotčené spoje přeložena na ulici Kníničskou).

S ohledem na změny oběhů vozidel nelze vyloučit změnu v nasazení nízkopodlažních vozidel v daných dnech oproti běžnému jízdnímu řádu a to zejména na tramvajových linkách.

Ohňostrojné grandfinále
Závěrečný komponovaný ohňostroj se uskuteční na hradě Špilberk ve 22.30 hodin v pátek 2. června.

Před zahájením a po ukončení ohňostroje budou operativně podle aktuální situace posíleny vybrané pravidelné linky. Přibližně v době od 22.25 do 22.45 hodin lze předpokládat přerušení dopravy na linkách 1 4 5 7 12 13 v prostoru Mendlova náměstí a Husovy ulice. Dotčené spoje uvedených linek budou proto v této době buď odkloněny náhradními trasami ulicemi Rooseveltovou, resp. Hybešovou nebo před uzavřeným úsekem vyčkají obnovení provozu.

Po ukončení ohňostrojného představení bude prodloužen přibližně do 24 hodin provoz mimořádnými spoji na linkách 1 2 (v úseku Nové sady - Stará osada) 5 8 11 12 (až k Technickému muzeu) a 33.

dle www.dpmb.cz
autor: ds, 18. 5. 2006, Akce, trvalý odkaz