Revitalizace zázemí na konečných | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Revitalizace zázemí na konečných

původní objekt sociálního zázemí ve smyčce Šlapanice, Kalvodova nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Maloměřický most Kromě objektů vozoven a administrativních budov DPMB, a.s., jsou nedílnou součástí podnikové infrastruktury také objekty sociálního zázemí pro řidiče, umístěné na konečných stanicích linek MHD. Vzhledem k faktu, že na dřevěných a ocelových objektech těchto zařízení (postavených v 60.–80. letech 20. století) se již notně podepsal zub času a přestávají stačit dnešním nárokům, byl v roce 2020 zahájen projekt jejich revitalizace, který spočívá v jejich náhradě objekty novými.

Z důvodu stáří objektů a v některých místech neuspokojivého stavu inženýrských sítí předchází vlastní demolici původního objektu výkopové práce, případně kamerové zkoušky kanalizačních přípojek, které odhalí skutečný stav. Následuje samotná demolice původního zařízení, vybudování nových přípojek, u objektů, kde odpadní voda není napojena na kanalizační řad také zbudování nové jímky (u nových objektů šlo o KS Babická a Ústřední hřbitov). Následně je prostor osazen novým, prefabrikovaným objektem, jehož výrobcem je KOMA Modular s.r.o. Ve vnitřních prostorech objektu je kromě samotného sociálního zázemí zřízena také vstupní předsíň a v samostatném vchodě pak technická místnost. Nové objekty jsou trojího typu, konkrétně:
  • A - samostatný objekt sociálního zázemí,
  • B - objekt sociálního zázemí a přístřešku pro cestující,
  • C - objekt sociálního zázemí, přístřešku a komerčních prostor (v roce 2020 nebyl tento typ užit).

nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Jundrov nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Kohoutovice, Jírovcova V roce 2020 probíhala revitalizace ve dvou fázích, jarní a zimní. V jarní fázi byla nahrazena zázemí na konečných stanicích Babická, Maloměřický most (obě typu B) a Jírovcova (typ A). Všechny tyto tři zmíněné stavby byly do provozu uvedeny shodně 1. 7. 2020. V podzimní fázi pak přišly na řadu konečné Soběšice, Klarisky (typ B, do provozu uveden 18. 12. 2020) a Ústřední hřbitov (součást rekonstrukce smyčky, typ A, do provozu uveden 13. 12. 2020). Samostatnou kapitolu potom tvoří autobusová konečná Jundrov, kterou realizovala městská část Brno–Jundrov, a to na základě architektonického návrhu kanceláře PROAM. Tento objekt je vybaven také komerční místností, interaktivní elektronickou tabulí s jízdními řády a mapou, zastřešen pak je extenzivní zelenou střechou. Řidiči je objekt využíván od 29. 6. 2020.

V současné době je předpoklad pokračování projektu revitalizace konečných stanic i v letošním roce (na řadu by měly přijít např. objekty Ukrajinská a Řečkovice, hřbitov).
autor: Filip Daněk, 5. 1. 2021, Ostatní, trvalý odkaz