Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Revitalizace zázemí na konečných

původní objekt sociálního zázemí ve smyčce Šlapanice, Kalvodova nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Maloměřický most Kromě objektů vozoven a administrativních budov DPMB, a.s., jsou nedílnou součástí podnikové infrastruktury také objekty sociálního zázemí pro řidiče, umístěné na konečných stanicích linek MHD. Vzhledem k faktu, že na dřevěných a ocelových objektech těchto zařízení (postavených v 60.–80. letech 20. století) se již notně podepsal zub času a přestávají stačit dnešním nárokům, byl v roce 2020 zahájen projekt jejich revitalizace, který spočívá v jejich náhradě objekty novými.

Z důvodu stáří objektů a v některých místech neuspokojivého stavu inženýrských sítí předchází vlastní demolici původního objektu výkopové práce, případně kamerové zkoušky kanalizačních přípojek, které odhalí skutečný stav. Následuje samotná demolice původního zařízení, vybudování nových přípojek, u objektů, kde odpadní voda není napojena na kanalizační řad také zbudování nové jímky (u nových objektů šlo o KS Babická a Ústřední hřbitov). Následně je prostor osazen novým, prefabrikovaným objektem, jehož výrobcem je KOMA Modular s.r.o. Ve vnitřních prostorech objektu je kromě samotného sociálního zázemí zřízena také vstupní předsíň a v samostatném vchodě pak technická místnost. Nové objekty jsou trojího typu, konkrétně:
  • A - samostatný objekt sociálního zázemí,
  • B - objekt sociálního zázemí a přístřešku pro cestující,
  • C - objekt sociálního zázemí, přístřešku a komerčních prostor (v roce 2020 nebyl tento typ užit).

nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Jundrov nový objekt sociálního zázemí ve smyčce Kohoutovice, Jírovcova V roce 2020 probíhala revitalizace ve dvou fázích, jarní a zimní. V jarní fázi byla nahrazena zázemí na konečných stanicích Babická, Maloměřický most (obě typu B) a Jírovcova (typ A). Všechny tyto tři zmíněné stavby byly do provozu uvedeny shodně 1. 7. 2020. V podzimní fázi pak přišly na řadu konečné Soběšice, Klarisky (typ B, do provozu uveden 18. 12. 2020) a Ústřední hřbitov (součást rekonstrukce smyčky, typ A, do provozu uveden 13. 12. 2020). Samostatnou kapitolu potom tvoří autobusová konečná Jundrov, kterou realizovala městská část Brno–Jundrov, a to na základě architektonického návrhu kanceláře PROAM. Tento objekt je vybaven také komerční místností, interaktivní elektronickou tabulí s jízdními řády a mapou, zastřešen pak je extenzivní zelenou střechou. Řidiči je objekt využíván od 29. 6. 2020.

V současné době je předpoklad pokračování projektu revitalizace konečných stanic i v letošním roce (na řadu by měly přijít např. objekty Ukrajinská a Řečkovice, hřbitov).
autor: Filip Daněk, 5. 1. 2021, Ostatní, trvalý odkaz