Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2020 a výhled na rok 2021 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2020 a výhled na rok 2021

Tramvaje EVO 2 jsou od roku 2020 postupně zařazovány do provozu, celkem jich může být až 41 Představení prvního z 20 dodaných vozů NS 12 proběhlo na konci sprna 2020 na DOD ve vozovně Slatina. Spolu s dalšími 20 autobusy Urbino 18 IV umožnily významně omladit vozový park Jako již tradičně přinášíme aktualitu shrnující nejdůležitější a nejzajímavější změny ve vozovém parku DPMB v roce 2020. V následujících odstavcích se také dočtete o plánech na rok následující.
Tramvaje

Jak už jsme několikrát informovali v samostatných aktualitách v průběhu posledního roku, lze jej z pohledu tramvajového provozu vnímat jako rok zařazení prvních brněnských klimatizovaných a nízkopodlažních tramvají EVO 2. Zároveň to byl i rok očekávání výsledků výběrového řízení na nové obousměrné vozy délky 29–31 m a započetí částečného snižování stáří vozového parku díky odkoupeným T6 z Prahy. Zařazované vozy umožňují z provozu vyřazovat vozy typů T3 a K2, jejichž další provozování by si vyžadovalo nemalé prostředky.

 Vůz 1823 zůstal po oficiálním představení v polepu dračí kůže V minulé shrnující aktualitě jsme zevrubně informovali o tramvajích EVO 2, které jsou v rámci projektu "Tramvaj pro Brno" kompletovány v ústředních dílnách. Pro připomenutí základních parametrů vozů EVO 2 zde uvádíme výtah právě z minulé aktuality:
Tramvaje EVO 2 jsou 100% nízkopodlažní kloubové vozy o délce 21,9 m. Na rozdíl od jiných tramvají EVO 2 dodávaných v České republice jsou brněnské vozy vybaveny elektrickou výzbrojí TV Europulse od české společnosti Cegelec (člen francouzského koncernu VINCI). Oproti prototypu tramvaje, která dnes jezdí v Liberci, došlo ke změně konstrukce podvozků, a tudíž i k narovnání nepraktických lomených uliček v prostoru nad podvozky. Ulička je nově vedena pouze mírně šikmo vzhledem k ose tramvaje. Kapacita tramvaje činí 171 osob (při 5 osobách na m2), z toho 49 sedících. Jde o první klimatizované tramvaje v Brně. Cena jedné sady dílů pro montáž tramvaje včetně související dokumentace a licencí je téměř 27 milionů korun.

Vozy EVO 2 jsou zařazovány postupně po provedení nutných zkoušek a vydání povolení, na fotce je zachycen odtah 1827 vozem 1826 po provedení TBZ (technicko-bezpečnostní zkoušky) Původně měly být dva prototypy 1822 a 1823 dokončeny již v roce 2019 a dalších 9 vozů 18241832 mělo být kompletováno v průběhu roku 2020. Nakonec byly nové vozy představeny v únoru 2020 (Nová tramvaj EVO 2 "Drak" představena). Prvotní zpoždění vzniklé při kompletaci prototypů a tím i hledání ideálního technologického postupu a odstranění nejasností v dokumentaci tak bylo přeneseno i na "sériové vozy". Dle dostupných informací lze nyní náročnost procesu a získané zkušenosti s kompletací vozů EVO 2 srovnat s dřívějším programem kompletace vozů Vario LF a LF2. I přes získané zpoždění bylo v roce 2020 zařazeno do provozu celkem 7 vozů (18221828), další dva vozy (1829 a 1830) byly zařazeny v lednu 2021. EVO 2 1831 čeká na vydání patřičných povolení a průkazů a další 1832 je v současnosti kompletován. Dále jsou v ústředních dílnách i hrubé stavby vozů 1833, 1834 a 1835, které již oficiálně spadají do vozů s rokem výroby v roce 2021. Všechny nové tramvaje EVO 2 jsou prozatím zařazovány do vozovny Medlánky, kde nahrazují kloubové tramvaje K2P.

Souprava původně pražských vozů T6A5 1221+1227 po zařazení do provozu Odkoupené T6A5 před skládáním na koleje na nádvoří vozovny Medlánky Do provozu bylo v roce 2020 dále zařazeno 6 původně pražských tramvají T6A5, přičemž v provozu jsou řazeny do 3 stálých souprav 1221+1227, 1229+1222 a 1225+1226. Zařazením těchto vozů byly využity všechny vozy z prvního 10kusového nákupu. Pro připomenutí uvádíme, že další jedna souprava pražských T6A5 (1228+1223) byla zařazena do provozu již v roce 2019, jeden vůz (4922) slouží jako posunovací v ústředních dílnách a poslední (ex 8688) posloužil jako zdroj náhradních dílů a do provozu s cestujícími zařazen vůbec nebyl.

Na základě pozitivních zkušeností se zprovozněním prvních ex-pražských T6A5 a potřebě alespoň částečně snižovat průměrné stáří provozovaných tramvají bylo v průběhu roku 2020 přistoupeno k odkupu dalších 20 pražských T6A5 vyrobených mezi lety 1995 až 1997. Vozy v Brně získaly ev. č. 1224 a 12301248 a jejich přehled naleznete v evidenci. Podobně jako u prvních odkoupených T6A5 dochází postupně u vozů odkoupených v roce 2020 k provedení střední prohlídky, nad její rámec je upravena elektrická výzbroj (změna polarity v souvislosti s rozdílnými napájecími systémy v Praze a Brně) a opraveny podvozky v rozsahu generální opravy včetně výměny obručí kol (Zprovoznění pražských vozů T6A5). Dochází také k "pobrněnštění", tj. úpravě panelu řidiče dle brněnských zvyklostí, dosazení RIS II a odbavovacího systému, tachografu Mesit TT62 apod. Některé z těchto vozů před zařazením do provozu pravděpodobně projdou generální opravou.

Zajímavostí některých původně pražských vozů je uspořádání sedaček ve schématu 2+1; toto specifikum zůstalo zachováno včetně pro Brno netypických sedaček Arianne firmy Fainsa Byť odkoupené tramvaje T6A5 v některých kritériích neodpovídají požadavkům na vozidla MHD definovaným v současných výběrových řízeních na dodání nových vozů pro DPMB (např. nízkopodlažnost, klimatizace salónu pro cestující, informační systém), umožňují vyřadit tramvaje T3 a jejich modifikace. Tyto tramvaje jsou minimálně o 10 let starší a jejich další provoz by znamenal provedení ekonomicky nerentabilní generální opravy. Díky tomu dochází alespoň k částečnému omlazení provozovaných tramvají a také ke snížení nákladů na údržbu vozů, jelikož tramvaje T3 jsou odstavovány z pravidelného provozu dle jejich skutečného technického stavu a rentability oprav potřebných pro udržení v provozu. Zařazením tramvají T6A5 tedy sice vzroste komfort přepravy pouze minimálně, na druhé straně to je ale cesta, jak udržet provozuschopný tramvajový park i v době nejistých investic do nových tramvají.

Jedna ze čtveřice odkoupených Aster při manipulaci ve vozovně Medlánky Kromě pražských vozů T6A5 byly dále od Plzeňských městských dopravních podniků postupně odkoupeny celkem 4 tramvaje Škoda 03T (LTM 10.08) "Astra", které mají podobnou dílovou základnu s brněnskými Anitrami. Odkoupené vozy nesly v Plzni evidenční čísla 306, 308, 309 a 310 a jejich přehled najdete v evidenci). Jednotlivé vozy byly vyrobeny v letech 1999 a 2000, jsou tedy oproti brněnským Anitrám mírně starší. Plzeňské Astry byly odkoupeny za účelem získání náhradních dílů pro brněnské Anitry (především pro elektrickou výzbroj a brzdiče). Z těchto důvodů se nepočítá s jejich zařazením do provozu a nebudou jim ani přidělena brněnská evidenční čísla.

K3R-N 1752 vypravená po zprovoznění na výlukovou linku 5 Po zprovozněných dvou tramvajích K3R-N v roce 2019 došlo k dokončení oprav i zbývajících dvou vozů 1752 a 1754, jejichž střední články byly vráceny z úpravy kloubových spojení ve společnosti Pars nova na začátku roku 2020. Oba vozy byly následně zařazeny do provozu po kompletaci a úpravách prováděných v režii DPMB. Zajímavostí je, že všechny 4 vozy K3R-N jsou ve svém interiéru zkušebně vybaveny fóliemi na obložení bočnic. Fólie v každé K3R-N nesou rozdílný grafický motiv, v provozu tak můžeme potkat například vesmírné mlhoviny a planety nebo rozkvetlou louku.

V létě byla zahájena očekávaná generální oprava KT8D5R.N2 1701. Jelikož jde o první KT8D5, která podstupuje druhou GO, byly zvažovány modernizace různých funkčních celků. V rámci GO však nakonec zůstane zachována původní elektrická výzbroj ČKD TV3, drobnými úpravami projde interiér vozu (např. dosazení LED zářivkových těles a nerezových madel) a také panel řidiče. Řízení vozu zůstane pedálové.

KT8D5N 1735 za zkušební jízdě po provedení GO Původní podoba posledních provozních brněnských T6A5 1219+1220 před přistavením k GO V roce 2020 došlo dle předpokladů k završení generálních oprav (GO) původních brněnských tramvají typů KT8D5N a T6A5. Poslední opravenou tramvají KT8D5N byl vůz 1735, za T6A5 jde o soupravu vozů 1219+1220 (opětovné zařazení do provozu lze očekávat v prvních měsících roku 2021). Rozsah oprav je totožný s dříve modernizovanými tramvajemi stejných typů, viz aktuality věnující se rekonstrukcím KT8D5N a T6A5. Ostatní původně brněnské tramvaje T6A5 byly v průběhu roku 2020 přepojeny do 6 stálých třívozových souprav, které jsou využívány pro navýšení počtu kapacitních souprav potřebných pro zajištění výpravy linek 1 a 12 (přičemž jsou aktuálně vypravovány pouze na linku 1). Tato vyšší potřeba je způsobena výlukou tramvajové trati mezi Pisárkami a Žabovřeskami (Výstavba VMO Žabovřeská).

Zkušební jízda T3R.EV 1531 se starším provedením evidenčního čísla (později nahrazeno standardním bílým) Dále došlo také k dokončení rozšířených velkých prohlídek (VP) tramvají T3R.EV (vozy 1531II a 1569II), při nichž dochází k vybraným úpravám za účelem sjednocení s vozy rodiny Vario (nový kontejner pohonu, rozvržení stanoviště řidiče a další drobné úpravy). Oba vozy absolvovaly v závěru roku 2020 zkušební jízdy po dokončení VP a čekají na vydání příslušných rozhodnutí před zařazením do provozu s cestujícími. Pokračují také VP Aniter (1812 – zahájena již v roce 2019, kvůli čekání na dodání náhradních dílů dokončena až v závěru roku 2020 a zahájena byla VP 1813), VP vozů Vario LF2 (1078, 1096, 1103 a 1106; Další tramvaje VarioLF2R.E po VP) a řadové VP tramvají KT8D5R.N2 (1710, zahájena byla 1709). Naopak v souvislosti se zařazovanými vozy již neprobíhají VP na tramvajích typu T3G a také K2 všech modifikací. Prohlídky SP pak probíhají jen na tramvajích T3G v závislosti na jejich stavu, resp. době od provedení poslední větší prohlídky.

Odstavená K2P 1046 před vytěžením náhradních dílů a šrotací Stav T3G 1609 v po demontáži náhradních dílů a po předchozím najetí do soupravy 1641+1642 Díky zařazeným tramvajím mohly být z provozu odstaveny K2 1024II, 1032, 1036, 1041, 1046II, 1047 a 1062 a T3 1609+1621, 1641+1642 a 1649+1650 (odstavení prvních dvou zmíněných souprav urychlilo najetí soupravy 1609+1621 do soupravy 1641+1642 v únoru 2020 na Křížové ulici). Konkrétní tramvaje jsou z provozu odstavovány dle jejich skutečného technického stavu, najetých kilometrů do pravidelných prohlídek a případně po nehodách, kdy by byla oprava vozu již neekonomická.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2020 je následující: Bylo zařazeno celkem 15 tramvají (6 ojetých T6 z Prahy, 2 již dříve provozované vozy K3R-N a 7 nových tramvají EVO 2), 13 tramvají bylo naopak z provozu vyřazeno (6 tramvají T3 a 7 K2). Celkový počet tak vzrostl na 300 vozů, přičemž jejich průměrné stáří se díky obnově drží na 20,3 roku. Počet nízkopodlažních tramvají vzrostl na 179 a jejich podíl tím byl navýšen na 59,7 % z celkového počtu. Zároveň bylo do provozu zařazeno prvních 7 tramvají s klimatizací salónu pro cestující (EVO 2).

Karoserie tramvají EVO2 na počátku kompletace Výhled do roku 2021 je podobně jako před rokem příznivý. Dle veřejně dostupných informací by mělo být v roce 2021 zkompletováno dalších 9 tramvají EVO 2 (budoucí evidenční čísla 18331841). Na díly potřebné ke kompletaci jednotlivých vozů jsou uzavírány dílčí kupní smlouvy, přičemž k 28. 2. 2021 byl zasmluvněn odběr vozů až po ev. č. 1838. I nadále je prezentován záměr pořídit všech 41 tramvají EVO 2 a naplnit tak rámcovou smlouvu. Kromě toho by měly být zařazeny do provozu i zbylé vozy 1831 a 1832, které oficiálně spadají do roku 2020. Dále lze očekávat zařazování dalších odkoupených T6A5 v závislosti na potřebách vozového parku a postupném provádění nutných úprav. Již nyní tyto úpravy podstupuje prvních 6 vozů, které by měly být řazeny do budoucích souprav 1237+1238, 1243+1244 a 1235+1236). Díky zařazovaným tramvajím EVO 2 a T6A5 bude naopak pokračovat postupné odstavování tramvají K2 a T3.

Vizualizace vnějšího vzhledu tramvaje 45T (ForCity Smart 34) pro Brno Vizualizace interiéru tramvaje 45T (ForCity Smart 34) pro Brno Na konci ledna 2021 byly vyhlášeny výsledky výběrového řízení na obousměrné tramvaje, přičemž úspěšným a zároveň jediným uchazečem se stala Škoda Transportation s modelem vycházejícím z rodiny Škoda ForCity Smart. Ostatní společnosti, které se zúčastnily tržních konzultací (tj. Pragoimex, Stadler a Siemens), své nabídky nepodaly. Uzavřená rámcová smlouva počítá s dodáním 5 tramvají do 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, což konkrétně znamená do 3. 2. 2023. Dalších až 35 tramvají může být v rámci opce objednáno v letech 2022 až 2026 (první pětice se lhůtou dodání 18 měsíců, další tramvaje již opět s dodáním do 24 měsíců). Dopravní podnik se zavázal k objednání vždy nejméně 5 tramvají v jedné objednávce, přičemž za jednu zaplatí necelých 60 milionů korun bez DPH.

Prozatím nebyly zveřejněny podrobné parametry tramvaje, z tiskové zprávy vydané dopravním podnikem a zadávacích podmínek vyplývá, že má jít o 31 m dlouhé 100% nízkopodlažní klimatizované tříčlánkové tramvaje s kapacitou 233 osob (při 5 osobách na čtvereční metr), z čehož se může 64 cestujících posadit. V obou bočnicích je umístěno symetricky 5 dveří, přičemž první a poslední jsou podobně jako u tramvají KT8 zúženy. V místě nad podvozky mají být sedačky umístěny na vyvýšených podestách (týká se poloviny z celkového počtu sedadel), průchod uličkou je řešen šikmými plochami bez schodů. Tramvaj bude usazena na 4 otočných podvozcích, které budou mít poháněny všechna dvojkolí motory o výkonu 8x 70 kW a její maximální rychlost bude 70 km/h. Nové obousměrné tramvaje jsou obchodně nazývány jako ForCity Smart 34 (číslo 34 lze dekódovat jako tři články, čtyři podvozky), typové označení bude 45T. Dle současných plánů mají umožnit vyřazení tramvají KT8D5R.N2, nicméně potřeby a strategie obnovy vozového parku se mohou v budoucnu změnit.

Trolejbusy

V roce 2020 nebyly do provozu zařazeny žádné nové nebo případně ojeté trolejbusy. Ze strany Dopravního podniku města Brna je však i nadále vynakládáno úsilí zajistit nové trolejbusy, a bylo tak vypsáno několik dalších výběrových řízení. Bohužel se i tak ukazuje, že cesta od vyhlášení výběrového řízení až po dodání nových vozů je náročná a souboj mezi jednotlivými uchazeči vede k průtahům či celkové blokaci výběrového řízení. Jako významný úspěch lze tedy vnímat, že bylo v lednu 2021 uzavřeno výběrové řízení a podepsána smlouva na dodání 20 kloubových trolejbusů s opcí na dalších 20 vozů. Pro přehlednost na následujících řádcích rekapitulujeme stav jednotlivých výběrových řízení.

Možná podoba trolejbusů nabízených firmou SOR – na ilustračním obrázku opavský trolejbus Škoda 32Tr v karoserii SOR NS 12 Jako první bylo již v září 2019 vypsáno výběrové řízení na dodání až 60 parciálních sólo trolejbusů v letech 2020–2022 s dobou dodání do 18 měsíců, přičemž 30 vozů tvořilo pevnou objednávku s dobou dodání 12–18 měsíců (v závislosti na nabídce uchazeče). V lednu 2020 uplynula lhůta pro podání nabídek, přičemž následně v dubnu 2020 přinesl portál Zdopravy.cz informaci, že se výběrového řízení zúčastnily společnosti Škoda Electric, SOR a česko-ukrajinské sdružení Tram for envi (sdružení nabízející karoserii ukrajinského výrobce trolejbusů Bogdan s výzbrojí firmy Cegelec), přičemž za vítěznou měla být označena nabídka libchavské společnosti SOR (karoserie NS12 a elektrovýzbroj z produkce touto společností spoluvlastněné firmy Rail Electronics CZ). Proti tomu se ale rozhodla bránit Škoda Electric, která podala na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele nebo posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Následně byl na ÚOHS podán také podnět na přezkoumání hodnotících kritérií. Dle dostupných informací tento stav stále trvá a řízení ze strany ÚOHS nebylo pravomocně dokončeno.

Vzhledem k nejistému vývoji prvního výběrového řízení byla následně v červnu 2020 vypsána dvojice dalších (první a druhé VŘ). Jedno počítá s dodáním 15 ks parciálních sólo trolejbusů do 12–18 měsíců (v závislosti na nabídce uchazeče), druhé s dodáním 25 trolejbusů (opět dodání v rozmezí 12–18 měsíců) s opcí na dalších 20 (doba dodání 18 měsíců) – všechny v letech 2021–2023. Lhůta pro podání nabídek uplynula u obou výběrových řízení v srpnu 2020. Nyní jsou nabídky dle informací portálu Zdopravy.cz hodnoceny, přičemž do výběrového řízení na 45 sólo trolejbusů měli podat své nabídky dva uchazeči. Bližší informace budou známy po vyhlášení výsledků, případně po uzavření smluv.

Trolejbusy 27Tr byly v roce 2020 zažazeny do provozu např. v Ústí nad Labem Dále v září 2020 došlo k vypsání výběrového řízení na dodání 20 kloubových trolejbusů bez alternativního pohonu s opcí na dalších 20 vozů v letech 2021–2024. Lhůta pro podání nabídek uplynula v polovině prosince 2020 a oproti ostatním výběrovým řízením zde došlo prakticky hned k vyhodnocení a uzavření smlouvy se společností Škoda Electric, která podala oproti druhému uchazeči společnosti SOR Libchavy lepší nabídku. Nabídla trolejbusy Škoda 27Tr s karoseriemi Solaris IV. generace a proti předpokládané ceně slevila na každém vozu přibližně o 2,5 milionu Kč (Nákup nových kloubových trolejbusů Škoda 27Tr). Za jeden kloubový trolejbus tak dopravní podnik zaplatí necelých 12 milionů místo předpokládaných 14,5 milionu Kč bez DPH. Prvních 20 vozů bude dle smlouvy dodáno do 24. 1. 2022, dalších až 20 může být dokoupeno v letech 2022–2024 s dodací lhůtou 18 měsíců. I v tomto výběrovém došlo k podání podnětu na ÚOHS (stejně jako ve výběrovém řízení na 60 sólo trolejbusů), který zakázal smlouvu uzavřít, nicméně se tak stalo až po jejím faktickém uzavření (tj. podepsání oběma smluvnímu stranami). Řízení tak bylo ze strany ÚOHS zastaveno bez uložení nápravných opatření.

Jediné nové sólo trolejbusy zařazené do provozu od roku 2002, tedy od ukončení dodávek nových 21Tr, jsou parciální 26Tr (na fotce) dodané v roce 2018 v počtu 10 ks V mezidobí v letech 2003–2010 nebyl do provozu zařazen žádný sólo trolejbus. Mezi lety 2011 a 2018 byla řešena částečná obnova sólo trolejbusů odkupem ojetých 21Tr z různých českých měst – na fotce je zachycen vůz 3052 odkoupený v roce 2013 od DP v Hradci Králové Jako poslední bylo v listopadu 2020 vypsáno výběrové řízení na dodávku komponent pro kompletaci až 40 sólo trolejbusů bez alternativního pohonu. Jde tedy o podobný postup jako byl praktikován při kompletaci prototypu trolejbusu SOR TNB12, případně tramvají rodiny Vario nebo EVO 2. Zjednodušeně lze říct, že dopravní podnik nakoupí karoserii budoucího trolejbusu, elektrickou výzbroj a další díly, které techničtí pracovníci zkompletují dle dodané dokumentace. Pevnou objednávkou je v tomto případě dodání sad pro kompletaci dvou trolejbusů do maximálně 450 dní od účinnosti smlouvy (uchazeč může nabídnout kratší lhůtu), licencí a dále koupě technické dokumentace. Zbylé sady dílů (s dodáním do 270 dní) a související licence pro kompletaci až 38 trolejbusů jsou předmětem opce. Lhůta pro podání nabídek byla z důvodů zájmu uchazečů, dodatečných dotazů a nepříznivé epidemické situace několikrát prodloužena, aktuální termín je stanoven na 15. 4. 2021.

V případě všech výběrových řízení jsou poptávány trolejbusy prakticky totožných parametrů (z pohledu výbavy). Požadavky se liší zejména počtem poptávaných vozů, jejich kapacitou (sólo/kloubový trolejbus) a požadavkem na alternativní pohon (klasický/parciální trolejbus). Požadavky na výbavu respektují standard poptávaný i u jiných trakcí (celovozová klimatizace, USB nabíječky pro drobnou elektroniku, plastová sedadla s čalouněným sedákem, doplněný panel s číslem linky na levou bočnici, couvací kamera a přehledové kamery 3. a 4. dveří v případě kloubových vozů), dále je doplněn požadavek na ruční ovladač elektrodynamické brzdy (EDB). O změnách v oblasti výběrových řízení na nové trolejbusy budeme i nadále informovat. Kromě výše popsaných výběrových řízení Dopravní podnik také projevil zájem o odkup ojetých trolejbusů Solaris Trollino 12 AC od dopravního podniku v Opavě v počtu až 5 vozů. Tento záměr se ale nepodařilo z důvodu dotačních podmínek na nově pořizované opavské vozy uskutečnit.

Jediný opětovně zařazený trolejbus 14Tr 3276 V roce 2020 započalo ve větší míře i odstavování 21Tr včetně zachyceného vozu 3002 I přestože nedošlo k zařazení žádného nového trolejbusu (s výjimkou po opravě dříve odstavené 14Tr 3276), bylo z provozu odstaveno hned několik vozů. Pro připomenutí dodáváme, že od roku 2019 jsou zastaveny generální opravy trolejbusů a u všech vozů je zvažován jejich technický stav a náročnost oprav potřebných pro opětovné uvedení do provozu s cestujícími. Jako perspektivní jsou považovány pouze trolejbusy typů 26Tr a 31Tr. Vozy tak podstupují běžné střední opravy (SO), případně rozšířené SO o vybrané celky (tzv. "SO+"). Trolejbusy, které nelze rozsahem potřebných oprav zařadit pod SO/SO+, jsou odstavovány a jejich znovu zprovoznění je nepravděpodobné, nicméně teoreticky možné. Mezi vozy čekající na rozhodnutí o další potřebnosti (v závislosti na zajištění nových/ojetých trolejbusů) patří 14 Tr 3275, 3278 a 3285, 21Tr 3001, 3002, 3036II, 3037II, 3043II, 3057II, 3060II a 22Tr 3604. Pokud není konkrétní vůz pro svůj stav vhodný ani k zachování pro případ budoucí potřeby, je rozebrán na náhradní díly a sešrotován. To se v roce 2020 týkalo vozů 14Tr 3270 (zatím rozebírán) a 3282 a 21 Tr 3005 (po zahoření, zatím rozebírán) a 3041.

Odstavování trolejbusů bez náhrady má za důsledek snížení počtu provozuschopných vozidel. Postupně tak v průběhu roku 2020 byly nahrazeny na dělených kurzy linky 37 sólo trolejbusy kloubovými autobusy a v souvislosti s rozpočtovými dopady epidemie nemoci Covid-19 byl zastaven provoz linky 27 (před zrušením taktéž obsazována sólo trolejbusy).

Rok 2020 se dá shrnout do následujících čísel: Do provozu byl opětovně zařazen jeden trolejbus (dříve odstavená 3276), naopak 15 vozů bylo vyřazeno z provozu s cestujícími (5×14Tr, 9×21Tr a 1×22Tr) – do této kategorie počítáme i dlouhodobě odstavené vozy. Celkem tak můžeme potkávat v provozu 126 trolejbusů (78 sólo, 48 kloubových) – jde o výrazný pokles. Z celkového počtu je 109 trolejbusů nízkopodlažních – tedy 86,5 % (v relativním měřítku konstantní podíl, absolutně jde ale o pokles o 10 vozů). V provozu zůstává posledních 17 vysokopodlažních trolejbusů. Průměrné stáří trolejbusů se zvýšilo na 15,1 let.

Vzhledem k vývoji prakticky u všech výběrových řízení lze odtušit, že při vyostřeném konkurenčním boji, který můžeme mezi výrobci trolejbusů pozorovat, není zcela jednoduché úspěšně uzavřít výběrové řízení. Jako zvláště paradoxní lze vnímat situaci, kdy jeden z uchazečů podá návrh na prošetření mimořádně nízké nabídkové ceny druhého uchazače, v dalším výběrovém řízení ovšem sám klesne cenou a druhý z uchazečů podá podnět také. Na druhou stranu lze pozorovat, že konkurenční prostředí, které příchodem nových uchazečů vzniklo, nese i plody v podobě poklesu cen. Co se nových trolejbusů týče, nadějí zůstávají kloubové vozy 27Tr, jejichž dodávky by měly začít v posledních měsících roku 2021. Dodání nových sólo trolejbusů ovšem zatím nelze očekávat vůbec.

Autobusy

V minulé srovnávací a výhledové aktualitě jsme předpovídali pokračování intenzivní obnovy vozového parku autobusů. To bylo v plném rozsahu naplněno, a tak bylo do provozu zařazeno celkem 40 nových naftových autobusů.

Nové Urbino 18 IV 2664 vypravené na linku 42 Poslední 20. autobus NS 12 7706 projíždí kolem Žebětínského rybníka na lince 52 Nejprve bylo v červenci 2020 dodáno 20 kloubových autobusů Solaris Urbino 18 s karoserií IV. generace (2659II2678II, viz seznam v evidenci a aktualita První autobusy Solaris Urbino 18 IV v Brně). Jde o vývojové nástupce v Brně již provozovaných vozů třetí generace (2623II2658II), oproti kterým byl kompletně přepracován design vozu, zvýšen počet sedaček mimo podesty a vozy jsou již standardně dodávány s motory plnícími normu EURO 6. Dodávka Urbin byla následována na přelomu srpna a září 20 autobusy SOR NS 12 (76877706 nebo předhled v evidenci), které lze označit také jako vývojové nástupce autobusů řady NB, které dopravní podnik provozuje ve verzi s CNG pohonem (Nové autobusy SOR NS 12 v Brně). Oproti těmto vozům bylo u řady NS upuštěno od čtyřdveřové karoserie u 12 m vozů (respektive pětidveřové u 18 m vozů) a byl také kompletně přepracován vnější vzhled vozu. V interiéru najdeme více sedaček bez podesty a mimo jiné i palivovou nádrž vpravo nad přední nápravou. Sedačky umístěné kolmo ke směru jízdy byly eliminovány. Materiálové provedení interiéru jinak vychází z typové řady NB.

Všechny dodané vozy byly zařazeny do vozovny Medlánky a jejich výbava odpovídá posledním standardům (klimatizace, USB nabíječky, 29palcové informační "V" LCD displeje pod stropem, malý panel pro číslo linky i na levé straně, nerezová madla, textilní potah sedáku a případně i opěradla atd.). Nové vozy iniciovaly přesuny autobusů z vozovny Medlánky. Po pěti letech se tak do Slatiny vrátilo 5 autobusů Crossway LE (7820 a 78227825) a po necelých třech letech také 8 autobusů Urbino 18 III (2632II2639II). O těchto změnách jsme informovali také v aktualitě Nové autobusy v provozu a přesuny mezi vozovnami.

V roce 2020 byly vyřazeny téměř všechny naftové autobusy Citelis 12M Odstavené B931E v areálu vozovny Medlánky V souvislosti se zařazením nových vozů a převodu části autobusů do slatinské vozovny došlo v průběhu roku 2020 k odstavování vozů napříč vozovnami. Jedná se o poslední Citelis 12M plnící emisní normu EURO 3 7643 (určen pro sbírku retro vozidel), zbylé vozy Citelis 12M EURO 4 mimo 7651, 7652 (oba odstaveny až v roce 2021), 7653 (zatím provozní) a 7662 (zrušena po nehodě v roce 2018). Z vysokopodlažních vozů byly odstaveny Karosy B931E 74517467, 7470, 7471 a 7473. I přes zařazení nových kloubových Urbin 18 nebyly odstaveny žádné Karosy B961, čímž dochází k dočasnému navýšení podílu kloubových autobusů ve vozovém parku. Jejich vyřazení lze očekávat v průběhu roku 2021.

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2020 zařazeno 40 vozů (20 ks Urbino 18 a 20 ks NS 12), naopak bylo z pravidelného provozu vyřazeno 37 vozidel (vozy B931E a Citelis 12M). Celkový počet autobusů tak vzrostl na 325 vozidel (z toho 186 sólo vozů, 118 vozů kloubových a 21 minibusů). Průměrný věk autobusů díky obnově klesl na 5,2 roku. Celkem můžeme v Brně potkat posledních 22 vysokopodlažních autobusů, tedy o 19 méně než na konci roku 2019. Počet nízkopodlažních autobusů vzrostl na 303 ks, což je 93,2 % z celkového počtu.

V roce 2021 lze očekávat dodání zbylých 13 vozů Solaris Urbino 18 IV, jelikož dopravní podnik využil v prosinci 2020 možnost dočerpat rámcovou smlouvu na tyto vozy. Dle smluvených podmínek by mělo být dodáno 6 vozů do konce září 2021 a zbylých 7 do konce listopadu 2021. Naopak rámcová smlouva na dodání dalších až 31 sólo autobusů SOR NS 12 využita k datu vydání této aktuality nebyla. Opci lze využít až do konce roku 2022.

Karosy B961 tvořily na konci roku 2020 většinu provozovaných vysokopodlažních autobusů. Často jsou mimo jiné nasazovány na kurzy, které nelze obsadit kloubovým trolejbusem z důvodu jejich nedostatku Crossway LE CITY 14.5M byl na letištní lince E76 zkoušen již v prosince 2019 V provozu zůstává posledních 18 kloubových B961 a 4 sólo B931E. Lze očekávat, že nejpozději spolu se zařazením 13 objednaných Urbin dojde k odstavení většího počtu B961. Zbylé čtyři B931E 7468, 7469, 7472 a 7474 budou odstaveny po vypršení aktuálně platných technických prohlídek nebo případně po nehodě/závadě. Všechny 4 jmenované vozy by tak měly dojezdit v první polovině roku 2021. V průběhu roku 2021 by měl být odstaven i poslední provozní Citelis 12M EURO 4 7653.

Ke konci 1. pololetí 2021 by také mělo být do slatinské vozovny dodáno 5 nových autobusů Iveco Crossway LE. Tyto autobusy získá DPMB bezplatně k dlouhodobému pronájmu jako kompenzaci za některé vady spojené s provozem autobusů Urbanway. Tři z autobusů budou dieselové 14,5 m dlouhé tříosé vozy, které budou sloužit především pro linku E76 na letiště. Jejich interiér bude upraven pro větší počet sedících cestujících a budou v nich instalovány police po přepravu zavazadel. Zbylé dva autobusy budou standardní třídveřové 12m vozy s pohonem na CNG.

Retro vozy

Retro autobus 706 RTO CAR byl zapojen již do dnů Dopravní nostalgie konaných v srpnu 2020 Sbírka retro vozidel DPMB v roce 2020 přivítala dva významné přírůstky. Od společnosti ZLINER byly pořízeny dva retro autobusy, a sice Škoda 706 RTO a Karosa ŠM 11. V obou případech se nejedná o původní brněnské vozy, nicméně ZLINER oba vozy renovoval dle technické specifikace DPMB. Škoda 706 RTO byla do Brna po dokončení renovace dovezena v srpnu 2020 (Retro autobus Škoda 706 RTO u DPMB). Její provedení odpovídá verzi CAR (tj. jednodveřová verze, linkové (příměstské) provedení a svým provedením se odkazuje na původní brněnský vůz ev. č. 2253I (jednalo se o jeden z posledních vyrobených vozů RTO v SVA Holýšov), od běžných sériových vozů se odlišuje zejména užitím menších směrovek nebo užitím zářivek pro osvětlení interiéru. Nově renovovaný vůz tedy obdržel číslo 2253II, deponován bude ve vozovně Slatina. Karosa ŠM 11 odpovídá standardnímu sériovému třídveřovému provedení vozů ŠM 11 v Brně, užitou výbavou se nejvíce blíží poslednímu do Brna dodávanému provedení ŠM 11.1630 MOC. Obdržela ev. č. 2740II (původní číslo 2740I nesl první vůz podtypu 1630 MOC), deponována je rovněž ve slatinské vozovně a nebyla zatím oficiálně představena.

Historická tramvaj KPS/Škoda ev. č. 107 na zkušební jízdě po provedené opravě V první polovině roku 2020 byla provedena střední oprava dvounápravové historické tramvaje KPS/Škoda ev. č. 107III. Opravou prošla zejména skříň vozu (odstrojení dřevěného opláštění tramvaj, tzv. peřejek, zpevnění dřevěné karoserie a dosazení nově vyrobených peřejek) a také podvozková část. V červnu byla do ústředních dílen k provedení GO přistavena "kavárenská" tramvaj 4MT ev. č. 4058. Po generální opravě se počítá s dalším využitím tramvaje především pro komerční a prezentační účely, proto nebude upravována do historicky věrného stavu. Tomu bude odpovídat především interiér vozidla, kde budou koženková křesílka v podélném uspořádání, LCD obrazovky nebo snadno demontovatelné stolky. Oprava by měla trvat do konce roku 2021.

V následujícím roce se počítá zejména se zahájením oprav retro trolejbusů. V souvislosti s očekávanými dodávkami trolejbusů dojde k omezení provádění středních oprav a místo k provedení oprav dostanou právě retro trolejbusy (9Tr, 14Tr, případně 21Tr nebo 22Tr).

Ostatní

Morava (ex Dallas, Moskva) po návratu po provdedení generální opravy v loděnicích společnosti Jesko CZ V červenci 2020 byla do provozu slavnostně zařazena dvojpalubová loď 4805 Morava (ex Dallas, Moskva), která se od roku 2019 podrobovala rekonstrukci v dílnách společnosti Jesko CZ v Hlavečníku u Pardubic (Moskva/Dallas v Brně). Před rekonstrukcí byla loď od konce sezóny 2011 dlouhodobě odstavena v areálu lodní dopravy, v roce 2013 pak prohlášena za kulturní památku. DPMB nabídl tehdejší loď Dallas k prodeji, nicméně k němu nedošlo. Nakonec bylo přistoupeno k rekonstrukci s cílem navrátit lodi původní vzhled a zařadit ji do běžného lodního provozu (Dallas odvezen na rekonstrukci). Díky zařazení rekonstruované lodi Morava má DPMB k dispozici celkem 7 lodí. Kromě lodi Morava (ex Dallas a Moskva) z roku 1955 to je jednopalubová loď Brno (rok výroby 1949, rekonstruována 2006) a 5 dvojpalubových lodí (Lipsko, Utrecht, Vídeň, Stuttgart a Dallas) také vyrobených v loděnicích společnosti Jesko CZ v letech 2010–2012.

Po ukončení provozu původního Řídícího a informačního systému (RIS) u tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy v roce 2019 (se spuštěním systému RIS II) byl sezónou 2020 ukončen provoz původního systému RIS i v lodní dopravě. V průběhu zimní odstávky bude do všech lodí instalován systém RIS II.

V oblasti odbavení cestujících došlo v roce 2020 k významným změnám spolu se spuštěním druhé fáze elektronického odbavení cestujících (EOC 2). V 1. pololetí 2020 došlo ve všech vozech DPMB ke kompletní výměně označovačů NJ24 a různých validátorů za nové validátory Vega CVT (vše od firmy Mikroelektronika), které jsou schopny kromě označení jízdenky i přijímat bezkontaktní platby, a tím byl umožněn nákup elektronických jízdenek. Dále byly nahrazeny původní pokladny USV 24C (výrobce Mikroelektronika), kterými byly vybaveny autobusy zajíždějící mimo zóny 100 a 101, za nové pokladny EPIS 5.0A (výrobce Herman systems), které umí také přijímat bezkontaktní platby a ověřit elektronické jízdenky. Pokladny USV 24C jsou tak provozovány již jen na lince E76 na letiště (do dodávky nových vozidel Iveco Crossway LE) a výjimečně na jiných vozech v případě nedostatku nových pokladen.

V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
autor: Jakub S., 9. 3. 2021, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz