Ukončení provozu dieselových autobusů Citelis v Brně | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ukončení provozu dieselových autobusů Citelis v Brně

 První den pravidelného provozu Citelisů v Brně  Posledním mohykánem se stal vůz 7653, který byl pravidelně nasazován na víkendový kurz 3/77 Začátkem prosince 2021 ve vší tichosti opustil službu na pravidelných linkách brněnské MHD poslední autobus typové řady Citelis s pohonem na klasickou motorovou naftu, vůz Citelis 12M evidenčního čísla 7653. V posledních měsících svého "života" byl pravidelně vypravován již pouze o víkendech, a to na 3. kurz linky 77. V letech 2006–2021 v Brně jezdilo celkem 41 autobusů standardního dvanáctimetrového provedení (a k tomu dalších 6 s pohonem na stlačený zemní plyn, které jsou dosud v provozu) a 22 autobusů článkových, osmnáctimetrových.
Autobusy modelové řady Citelis uvedl jejich výrobce, společnost Irisbus, na trh v roce 2005 coby nástupce staršího provedení známého pod označením Citybus (o historii těchto autobusů obecně i v brněnském provozu si můžete více přečíst v aktualitě Ukončení provozu Citybusů v Brně z roku 2015). Vyráběny byly v různých modifikacích až do roku 2013, kdy výrobce již pod novým obchodním názvem IVECO BUS představil nový model městských autobusů, a to autobus Urbanway.

Autobusy Citelis byly vyráběny jednak jako standardní městské dvanáctimetrové autobusy Citelis 12M a jednak jako článkové autobusy Citelis 18M. Nabídku pak doplňovala zkrácená verze Citelis 10.5M (v rámci ČR bylo například 7 vozů dodáno do Zlína), za zmínku také stojí dvoudveřové provedení dvanáctimetrového autobusu Citelis Line 12M (v ČR dodáno několik kusů do Děčína a do Karlových Varů). S výjimkou posledně jmenovaného typu pak byly autobusy Citelis nabízeny kromě standardní dieselové verze také s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Dvanáctimetrové a osmnáctimetrové karoserie pak byly využívány i pro výrobu trolejbusů a bez zajímavosti není projekt TriHyBus, prototyp autobusu s vodíkovým pohonem v karoserii Citelis 12M.

Citelis 12M

 Zkušební provoz táborského Citelisu 12M CNG  Nové Citelisy ve vozovně Medlánky krátce po dodání Prvním Citelisem, který zavítal do jihomoravské metropole, byl předváděcí autobus Citelis 12M 2076.10 H 08-51. V červnu 2005 byl vystaven při dnu otevřených dveří ve vozovně Slatina a do běžného provozu nezasáhl, do Brna si však našel cestu ještě jednou v říjnu téhož roku, kdy byl pod evidenčním číslem 2699II krátce nasazován na pravidelné autobusové linky x37, 58, 67 a 78. V roce 2006 pak probíhal srovnávací zkušební provoz autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn. V rámci těchto zkoušek se v Brně o letních prázdninách objevil také zkušební Citelis 12M CNG, jemuž bylo přiděleno evidenční číslo 2703II a vypravován byl na medlánecké kurzy různých linek (nejčastěji 42 a 70).

V té době však už byly v pravidelném provozu i první opravdu brněnské Citelisy. Dodávka prvních pěti kusů, které obdržely evidenční čísla 76317635 a navázaly tak v číselné řadě 76xx vyhrazené nízkopodlažním sólo autobusům na předcházející Citybusy, proběhla v březnu roku 2006. Během let 2006–2007 pak bylo dodáno ještě dalších 15 autobusů, přičemž není bez zajímavosti, že vůz 7645 byl po dodání na konci října 2006 v pronájmu od výrobce (dočasně v provozu pod evidenčním číslem 2704II) a odkoupen byl až na začátku roku 2007. V letech 2008 a 2009 pak byla dodáno dalších celkem 21 autobusů s inovovanou karoserií označovanou jako 1B; to obnášelo mimo jiné okna se zvětšenou posuvnou otevíratelnou částí a odlišné uspořádání interiéru s vyšším počtem sedadel v nízkopodlažní části.

Po dodání bylo z celkového počtu 41 těchto autobusů celkem 9 vozů přiděleno do Medlánek (vozy 76317634 a 76467650), zbývající autobusy zamířily do Slatiny (vozy 76357645 a 76517671). V letech 2015 a 2018 však došlo v souvislosti s nákupem nových autobusů a vyřazováním těch starších k převedení celkem 11 Citelisů z roku 2009 ze Slatiny do Medlánek, ze stejného důvodu se pak v roce 2019 naopak část z nich vrátila do Slatiny.

 Vozy 7670 a 7671 byly jako jediné svého typu opatřeny celovozovou reklamou  Vůz 7651 se v roce 2013 stal prvním vozidlem v Brně s klimatizací prostoru pro cestující Stav autobusů se během provozu prakticky nezměnil. Během provozu nebyly téměř vůbec využívány ani pro celovozové reklamy, výjimku tvoří pouze poslední dodané vozy 7670 a 7671, jež byly v září 2009 vyčleněny (společně s Citybusy 7622 a 7624) pro provoz bezplatné linky Úzká – Avion Shopping Park a opatřeny žluto-červeno-modrým polepem. Na všech Citelisech se pak vystřídala řada menších reklam v podobě mobilboardů a sideboardů.

V duchu pořekadla "výjimka potvrzuje pravidlo" však stojí za zmínku zkušební dosazení dvou klimatizačních jednotek Spheros Citysphere na vůz 7651 v srpnu roku 2013. Tento vůz se tak stal prvním vozidlem MHD v Brně s klimatizací prostoru pro cestující. Po vyřazení vozu 7651 našly obě jednotky další uplatnění na voze Citelis 12M CNG 7011II

Dieselové Citelisy začaly být vyřazovány v roce 2016, kdy bylo prvních 5 vozů odprodáno společnosti ZLINER. V roce 2017 následovala nehoda autobusu ev. č. 7662 se sloupem veřejného osvětlení v dnes již neexistující smyčce Zvonařka, po níž bylo pro větší rozsah poškození rozhodnuto autobus již neopravovat. Dalším autobusem, který byl odstaven po mimořádné události, byl vůz 7644. Osudným se mu stal požár na Staré dálnici v květnu roku 2018. Od roku 2018 pak začalo postupné odstavování dalších vozů s ohledem na jejich aktuální stav, případné závady a také v souvislosti s dodávkami nových autobusů. S výjimkou vozu 7643, který bude zachován v rámci sbírky retro vozidel, a vozu 7645, který poslouží coby zásobárna náhradních dílů, byly všechny tyto Citelisy zlikvidovány.

Prodej vyřazených Citelisů
měsíc ev. č. společnost
9/2016 7635 ZLINER / ZDS Psota
9/2016 7636 ZLINER / Jaroslav Štěpánek
9/2016 7638 ZLINER / DP Mladá Boleslav / ZDS Psota
9/2016 7639 ZLINER / DP Mladá Boleslav / ZDS Psota
9/2016 7640 ZLINER / DP Mladá Boleslav / ZDS Psota

Citelis 12M CNG

 Citelisy s pohonem na CNG zajišťovaly v letech 2015–2021 především provoz linky 76 (později E76)  Vůz 7012 byl v roce 2019 využit pro reklamu na Muzeum romské kultury Kromě již zmíněného zkušebního autobusu Citelis 12M CNG byl v souvislosti s připravovaným hromadným nákupem autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn v roce 2012 do Brna zapůjčen ještě jeden Citelis 12M CNG, a to od táborského dopravce COMETT PLUS. Ve zkušebním provozu se během srpna uvedeného roku objevil na slatinských kurzech linek 52, 57 a 67 pod evidenčním číslem 2715II.

První vlaštovkou v rámci projektu přechodu na pohon stlačeným zemním plynem u nadpoloviční většiny vozového parku autobusů bylo dodání 12 nových autobusů v roce 2014. Kromě 6 vozů SOR NBG 12, které obdržely evidenční čísla 7001II7006II, bylo do Brna pořízeno také 6 autobusů Citelis 12M CNG, jimž byla přidělena evidenční čísla 7007II7012II. Jednalo se o jedny z posledních vyrobených Citelisů vůbec.

Zajímavostí je, že v létě 2015 byly vozy 7007II7010II upraveny pro provoz na letištní lince 76 dosazením polic pro zavazadla a validátorů Mikroelektronika CVP. Postupně zde nahradily dosluhující Citybusy 7617, 7620, 7621 a 7623. V dubnu roku 2016 pak vůz 7008II obdržel celovozovou reklamu na brněnské letiště laděnou do modrozelené barvy, kterou vozil až do června roku 2019.

Pro celovozovou reklamu byl využit ještě jeden plynový Citelis, a to vůz 7012II. Od prosince 2018 do ledna 2020 upozorňoval červeným polepem na brněnské Muzeum romské kultury.

Pouze těchto 6 zástupců typové řady Citelis zůstává v současné době zařazeno v běžném provozu na linkách MHD.

Citelis 18M

 Zkušební provoz královéhradeckého kloubového Citelisu na lince 60  Nové kloubové Citelisy ve vozovně Medlánky Předchozí typ Citybus 18M se do Brna (s výjimkou zkušebních vozů) nikdy nedostal. Nízkopodlažní autobusy se tak na "kloubových" linkách objevily až v roce 2007.

Coby předzvěst připravovaných dodávek se v Brně ukázal kloubový Citelis zapůjčený z Hradce Králové. Ten byl společně s novou tramvají Škoda 13T 1901 prezentován v září 2007 na náměstí Svobody v rámci Evropského týdne mobility a následně byl zařazen do krátkého předváděcího provozu na lince 60. V rámci zkušebního provozu mu bylo přiděleno evidenční číslo 2708II.

Vlastních kloubových Citelisů se Brno dočkalo až v listopadu, kdy bylo dodáno prvních 5 vozů evidenčních čísel 2601II2605II. Nízkopodlažním kloubovým autobusům tedy byla vyhrazena číselná řada 26xx. Další dodávky pokračovaly v letech 2008 a 2009, až se celkový počet autobusů zastavil na počtu 22. Z tohoto počtu bylo 16 vozů zařazeno do Slatiny (2601II2616II), zbývajících 6 vozů bylo přiděleno do Medlánek (2617II2622II). V roce 2015 pak došlo v souvislosti se zařazováním nových autobusů Solaris Urbino a vyřazováním Karos B941 k převedení prvních čtyř Citelisů ze Slatiny do Medlánek.

Bez větších mimořádností sloužilo všech 22 vozů až do let 2018–2019, kdy byly postupně nahrazeny nově dodávanými autobusy Urbanway 18M CNG. Po vyřazení byly všechny odvezeny do kovošrotu a zlikvidovány.

Podrobnosti o všech vozidlech včetně dat zařazení, vyřazení, přidělení do vozoven a dalších zajímavostí naleznete v evidenci.
autor: Miky, 24. 12. 2021, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz