Ukončení prodeje nepřenosných předplatních jízdenek v papírové podobě | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Ukončení prodeje nepřenosných předplatních jízdenek v papírové podobě

Občanská měsíční síťová jízdenka z roku 1987 Průkazka základní z roku 2004 opatřená přelepkou pro rok 2006 Se začátkem nového roku 2022 ukončil DPMB, a.s., prodej nepřenosných předplatních jízdenek v papírové podobě. Dále je tedy možné předplatní jízdenky zakoupit pouze v elektronické podobě, tj. vázané na tzv. nosič, kterým může být platební karta, virtuální karta nebo speciální čip pro děti do 15 let. Zakoupení předplatních jízdenek je možné na webu Brno iD. Doposud vydané předplatní jízdenky v papírové podobě jsou uznávány do konce své platnosti i po ukončení jejich prodeje. Důvodem úplného přechodu na elektronické předplatní jízdenky je zastaralost systému na výdej těch papírových. Jeho obměna by byla neúměrně nákladnější než jeho zrušení a přechod pouze na předplatní jízdenky v elektronické podobě.

Aktualizace: Z důvodu nedostatku čipů, a tedy i nedostatku anonymních platebních karet pro jejich prodej dopravním podnikem, jsou nepřenosné předplatní jízdenky dočasně vydávány opět i v papírové podobě.

Předplatní jízdenka ve formě plastikové karty z 90. let (nejdříve používaná pro elektronické předplatní jízdenky, později pro vylepování kupónů) V současné době je upouštění od papírových jízdních dokladů trendem napříč dopravními podniky, a to nejen tuzemskými. Snaha inovovat systém výdeje předplatních jízdenek přitom konkrétně v případě brněnského dopravního podniku probíhá již od devadesátých let. Tehdy mělo být vylepování kupónů na papírovou průkazku nahrazeno plastikovými průkazkami (ve formátu bankovní karty) opatřených kromě jména, příjmení a fotografie držitele také čárovým kódem. Načtením tohoto kódu čtečkou mohli pracovníci přepravní kotroly ověřit porovnáním s aktuální databází, zda má ten který cestující zakoupen pro dané časové období platnou předplatní jízdenku. Dodavatelem systému, jehož provoz začal v květnu 1994, byla společnost Český rezervační systém (zkr. Ceres). Vzhledem k problémům s výpočetní technikou, nedostatkem personálu i čteček měl však tento systém pouze jepičí život. Již na konci listopadu 1994, tedy po sedmi měsících provozu, celý systém zkolaboval a dopravní podnik se opět vrátil k vylepování kupónů na průkazky, a to i na ty plastové.

Zaměstnanecká předplatní jízdenka s kupónem pro rok 2020 Seznam prodejních míst průkazek, kuponů a jízdenek DPMB, a.s. (zdroj: Bez starostí, 3/2005) K další zásadnější změně došlo až na podzim 2006, kdy byl zaveden klouzavý tarif, který cestujícím umožňoval zvolit si kromě zónové platnosti i datum počátku platnosti kupónu, který již nebyl vylepován na zadní stranu průkazky, ale byl tištěn ve stejném formátu a k průkazce přikládán. V souvislosti se zavedením klouzavého tarifu byl v prosinci 2006 ukočen provoz kampaňových prodejen. Se začátkem roku 2017 pak došlo k zavedení elektronického odbavení cestujících (zkr. EOC), které fungovalo do konce roku 2021 souběžně s původním způsobem výdeje a kontroly předplatních jízdenek a od 1. ledna 2022 funguje samostatně, jak již bylo zmíněno v úvodu. V rámci EOC lze kromě nepřenosných předplatních jízdenek zakoupit i ty přenosné, které jsou i nadále vydávány rovněž v papírové podobě. Dále je možné zakoupit i elektronické lodní jízdenky.
autor: Lukin, 3. 1. 2022, Ostatní, trvalý odkaz