Zimní trolejbusové aktuality | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Zimní trolejbusové aktuality

Trolejbus 3039 definitvně odstavený z provozu Trolejbus 3030 s CVR Tamda Foods Tentokráte je text trolejbusových aktualit, shrnujících změny ve vozovém parku trolejbusů zejména ve druhé polovině loňského roku, rozdělen do několika kapitol. Převážná část uvedených změn přitom souvisí s dodáním a zprovozněním nových trolejbusů Škoda 27Tr. Tomu se ostatně věnuje první z kapitol. Nejprve je však uveden obligátní pel-mel novinek.

Od vydání posledních trolejbusových aktualit byly vyřazeny a fyzicky zlikvidovány vozy 3002, 3006, 3043II a 3285. V lednu tohoto roku byl pak z provozu odstaven vůz 3039II, který byl posledním provozním trolejbusem 21Tr s interiérem v tmavém provedení. Po instalaci couvacích kamer na komínské trolejbusy 31Tr jsou instalovány i na ty husovické. Vůz 3646 je pak vybaven sedadlem řidiče Isringhausen ISRI NTS (dle vozidel s karoserií Solaris). Navíc jsou některé trolejbusy 31Tr opatřeny látkovými sedáky se vzorem Fiuri nebo CAMIRA EIJD74 (dle tramvají EVO 2). Počátkem roku 2022 obdržel nejprve vůz 3030 a posléze i 3016 celovozový reklamní polep Tamda Foods s grafikou na zeleném podkladu. Jedná se teprve o druhou aplikaci CVR na trolejbusech typu 21Tr, a to po specifickém případu ex jihlavského trolejbusu 3045II, kterému byl po dodání do Brna zachován modrý nátěr, čehož bylo využito pro aplikaci CVR Dětská plavba parníkem a po GO Pojízdné vstupenky. Dne 2. listopadu 2021 došlo v uzlu Královo Pole, nádraží při jízdě na bateriový pojezd k najetí vozu 3301 do mostovky mostu, na němž je vedena silnice I/43. Vlivem toho došlo k poškození střešních kontejnerů – trakčního a statického měniče klimatizace. Vůz je do opravy dočasně odstaven.
Obnova vozového parku trolejbusů

Trolejbus 3612 po odstavení z provozu a při přípravách na prodej na kanále LÚ Komín Trolejbusy 3504 (poslední provozní) a 3505 (definitivně odstavený) na hale vozovny Husovice Dodání prvního trolejbusu z dvacetikusové dodávky nových trolejbusů Škoda 27Tr a jejich první vypravení dne 13. prosince 2021 následovalo postupné zařazování dalších vozů do provozu, přičemž posledními zprovozněnými byly dne 6. ledna 2022 3666 a 3667 (vypraven poprvé až následující den). Souběžně byli zaškolováni řidiči na tento nový typ trolejbusu. Všechna vozidla typu 27Tr byla zpočátku deponována ve vozovně Komín, později došlo k přesunu vozů 36483651 do Husovic. Zařazení nových trolejbusů 27Tr do provozu umožňuje odstavení a vyřazení starších vozidel typů 15Tr, 22Tr a 25Tr. Prvním typem, který bude vyřazen, je paradoxně ten nejnovější z uvedeného výčtu, tj. 25Tr. Tyto trolejbusy totiž neprošly generální opravou, navíc jsou nabízeny k odprodeji a jejich odstavení z provozu tedy nezávisí na najetých km. Z devíti trolejbusů 25Tr zbývají v provozu už pouze dva (3613 a 3615). Ostatní jsou definitivně odstavené a čekají na dvoře vozovny Komín na svůj další osud. Dalším typem trolejbusu, který v prvním čtvrtletí tohoto roku ukončí svůj provoz, je 15Tr. V provozu zůstává pouze jeden exemplář v podobě 3504. Vůz 3505 byl odstaven z důvodu závady na hnací nápravě. Dva brněnské trolejbusy 15Tr však zůstávají zachovány. Jeden (3501) ve sbírkách Technického muzea v Brně ve stavu po doježdění, druhý (3502) byl renovován do stavu po dodání a je součástí sbírky retro vozidel DP. Z ex brněnských trolejbusů 3503 a 3507 provozovaných v ukrajinském Žytomyru byl již jeden z nich také odstaven a díky dodávce nových trolejbusů AKSM 321 lze očekávat odstavení i druhého z nich. Posledním typem je 22Tr. U tohoto typu bude odstavování z provozu probíhat postupně dle najetých km. Zatím byly odstaveny vozy 3601, u kterého probíhá renovace do stavu po dodání a bude součástí sbírky retro vozidel DP, 3604 a 3606. Díky využití opce bude obnova vozového parku trolejbusů pokračovat v létě tohoto roku dodáním dalších 20 ks vozidel 27Tr.

Druhý pracovní vůz v provozu

Trolejbus 3249 v průběhu přestavby na pracovní vůz Pracovní vůz 3249 během nočního protahu ve smyčce Jírova Prevencí před vznikem námrazy na trolejovém vedení je nanášení nemrznoucí směsi (ředěného Fridexu) na troleje. K tomuto účelu slouží speciální zařízení, které bylo nejprve dočasně instalováno na vozech 3280 (2010/2011), 3046II (2011/2012) a 3048II (2012/2013). Tato vozidla byla vždy krátkodobě k dispozici před přistavením do dílen k provedení GO. Od zimní sezóny 2013/2014 je pak zejména k tomuto účelu trvale uzpůsoben vůz 3239, který prošel rozsáhlejšími úpravami na pracovní vůz. Technologie nočních protahů, při nichž je nanášena nemrznoucí směs na troleje, byla donedávna následující. Pohotovostní řidič obdržel ve večerních hodinách zprávu z dispečinku, zda je předpoklad vzniku námrazy, či nikoliv, a podle toho nastoupil na noční protah z vozovny Komín (kurz 60055) k projetí jedné ze dvou stanovených tras vybraných dispečinkem. Ty mohly být operativně upravovány dle aktuální situace, avšak pro plné pokrytí sítě došlo k rozhodnutí upravit druhý trolejbus 14Tr na pracovní vůz, což vzhledem k nájezdu km na přistavení do dílen připadlo v dubnu 2021 na trolejbus 3249. Provedení úprav je maximálně unifikováno s vozem 3239. Výraznými odlišnostmi jsou zvýšená nástupní hrana u prostředních dveří pro snadnější nakládku a vykládku materiálu a provedení nátěru, které bylo unifikováno se služební tramvají 1544, jež slouží obdobnému účelu, avšak na tramvajové síti. Vytvořením druhého pracovního vozu s rozmrazovacím zařízením došlo k úpravě technologie nočních protahů k 6. prosinci 2021, kdy byl trolejbus 3249 poprvé vypraven na noční protah. Pro každý večer zimní sezóny jsou k dispozici dva pohotovostní řidiči, kteří v případě vyhodnocení rizika vzniku námrazy na trolejovém vedení dispečinkem posléze současně vykonají noční protahy:
  • z vozovny Komín s vozem 3239 na kurzu 60055 v západní části sítě,
  • z vozovny Slatina s vozem 3249 na kurzu 60056 ve východní části sítě.
V prosinci byly krátkodobě pracovní vozy zapůjčené v opačných vozovnách, a to z důvodu případných oprav 3249.

Retro trolejbusy

Trolejbus 3601 během generální opravy v dílnách TÚ Komín Trolejbus 3283 – budoucí retro vůz Program retro vozidel DP se v poslední době soustředí na trolejbusy. Jak již bylo zmíněno, v dílnách TÚ vozovny Komín se aktuálně na GO nachází trolejbus Škoda 22Tr 3601, který bude v rámci této opravy renovován do stavu po dodání. Aktuálně je trolejbus ve stavu holého skeletu před opískováním. Dlouhodobý plán zařadit mezi retro vozy i trolejbus Škoda 14Tr14 3260 byl přehodnocen a nakonec bude typovou řadu 14Tr reprezentovat vůz Škoda 14Tr17/6M 3283. Trolejbus Škoda 9TrHT28 3136, odkoupený v roce 2019 z ukrajinského Rivne, podstoupil vytěžení dílů a čeká na započetí renovace, přičemž karosářské práce proběhnou u externého dodavatele.
autor: Lukin, 23. 1. 2022, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz