Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2021 a výhled na rok 2022 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2021 a výhled na rok 2022

Tramvaje EVO 2 jsou kompletovány od roku 2020, přičemž do konce roku 2021 jich bylo do provozu uvedeno 18 ks. Celkem jich může být až 41 Novinkou v provozu je 20 kloubových trolejbusů 27Tr, které byly dodány v závěru roku 2021 Ani letošek nebude výjimkou z tradice, kdy v prvních měsících nového roku rekapitulujeme z pohledu změn ve vozovém parku rok uplynulý. V následujících odstavcích tedy nabízíme souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších změn ve vozovém parku DPMB v roce 2021 a dočtete se také o plánech na rok následující. Přejeme příjemné čtení.Tramvaje

Jedna z posledních a v roce 2021 zařazených tramvají EVO 2 Změny ve vozovém parku tramvají v roce 2021 většinově navazují na projekty zahájené v roce předchozím. Jde zejména o kompletaci tramvají EVO 2 a o zprovozňování tramvají T6 odkoupených z Prahy a s tím související vyřazování starších tramvají typů T3 a K2. Relativně nenápadně také započal projekt obnovy vozového parku obousměrných tramvají vyřazením prvních vozů KT8. Jejich náhradou budou nové tramvaje 45T výrobce Škoda Transportation.

V průběhu roku zdárně pokračovala kompletace nových vozů EVO 2 v ústředních dílnách. Celkem bylo v roce 2021 zařazeno do provozu 11 těchto tramvají, z čehož vozy 18291831 byly dokončeny již v roce 2020 a vozy 18321839 následovaly v roce 2021. Celkem bylo tedy do provozu zařazeno 18 tramvají. V ústředních dílnách se v současné době nachází vozy 1840 a 1841, u nichž probíhá kompletace. Všechny nové tramvaje EVO 2 byly prozatím zařazovány do vozovny Medlánky, počínaje vozem 1840 budou zařazovány i do Pisárek. Nové tramvaje EVO 2 nahrazují středněkapacitní tramvaje typu K2.

Charakteristickým znakem původně pražských T6A5 je užívání pouze jednoho ze sběračů (nejčastěji na A voze). To je umožněno zachováním spřáhel Secheron GF, které disponují propojkami 600 V  Zajímavostí některých původně pražských vozů je uspořádání sedaček ve schématu 2+1; toto specifikum zůstalo zachováno včetně pro Brno netypických sedaček Arianne firmy Fainsa. V případě vozů zprovozňovaných od roku 2021 navíc dochází k jejich přečalounění V roce 2021 pokračovalo postupné zprovozňování tramvají T6A5 odkoupených z Prahy. Podobně jako u prvních odkoupených T6A5 dochází u většiny z 20 vozů pořízených v roce 2020 k provedení střední prohlídky, nad její rámec je upravena elektrická výzbroj (změna polarity v souvislosti s rozdílnými napájecími systémy v Praze a Brně) a opraveny podvozky v rozsahu generální opravy včetně výměny obručí kol. Dochází také k úpravě panelu řidiče dle brněnských zvyklostí, dosazení RIS II a odbavovacího systému, tachografu Mesit TT62 apod. U vozů dodaných v roce 2020 dochází oproti prvním osmi vozům navíc k výměně čalounění sedadel cestujících a ke kompletní obnově vnějšího laku. Díky zprovoznění ex pražských T6 dochází alespoň k částečnému omlazení vozového parku tramvajových souprav a také ke snížení nákladů na údržbu vozů, jelikož odstavované starší tramvaje T3 by jinak musely podstoupit rozsáhlé a nerentabilní opravy, které by byly nutné pro jejich udržení v provozu.

Celkem bylo do provozu uvedeno 12 vozů T6A5 řazených do 6 stálých souprav (1233+1234, 1235+1236, 1237+1238, 1241+1242, 1243+1244 a 1245+1246). Zbylých 8 vozů odkoupených v roce 2020 v současnosti prochází úpravami dle předchozího odstavce. Výjimkou jsou vozy 1231 a 1232, které prochází celkovou generální opravou dle brněnského standardu (statické měniče Cegelec, ruční řadič Alfa Union, kamerový systém, spřáhla s pražskou hlavou a propojky dle vozů Vario, sedadla dle brněnských T6 v uspořádání 1+1 atd). Výraznou změnou však budou nerezová madla nebo kompletní LED vnitřní i vnější osvětlení. Pro úplnost dodáváme, že prvních 10 tramvají T6A5 odkoupených v roce 2019 bylo již zprovozněno nebo byly vytěženy na náhradní díly pro ostatní tramvaje stejného typu, a to včetně vozu č. 4922 (ex Praha 8656), který byl krátce využíván v ústřední dílnách jako služební posunovací tramvaj.

13T 1908 po přelakování do barevného schématu Drak po provedení VP Novinkou roku 2021 je zahájení velkých prohlídek (VP) na tramvajích Škoda 13T spojených s drobnými vylepšeními. Tyto tramvaje byly do Brna dodávány na základě rámcové smlouvy od roku 2007 do roku 2011, kdy došlo k vyhrocení rozepří mezi výrobcem a dopravním podnikem, potažmo reprezentací města Brna. V této první fázi bylo dodáno celkem 29 vozů. Později byly spory urovnány, načež bylo v roce 2016 jednorázově pořízeno dalších 20 vozů. VP byly zahájeny právě u starších tramvají z let 2007–2011 a jsou prováděny bez zásadních modernizačních zásahů. Mezi menšími změnami můžeme zmínit výměnu osvětlení za LED (bodové osvětlení vně i uvnitř vozu) a rozdělení původního velkého schodu mezi vysokou a nízkopodlažní částí na dva menší. Po vzoru tramvají EVO 2 dochází k přečalounění všech sedaček stejným vzorem látky a změně původního vnějšího lakování na bílo-červené schéma "Drak" (dračí "esíčko"). Velkou prohlídku již stihly podstoupit vozy 1902 (vůbec první dokončená VP), 1904 a 1908. V dílnách se aktuálně nachází vůz 1917.

V generální opravě se stále nachází vůz KT8D5R.N2 1701. V rámci opravy budou uplatněny některé modernizační prvky (nerezová madla, LED osvětlení apod.) a její dokončení je plánováno na konec roku 2022. Připomínáme, že od roku 2020 v souvislosti se zařazovanými vozy již neprobíhají VP na tramvajích typu T3G a také K2 všech modifikací. Prohlídky SP pak probíhají jen na tramvajích T3G v závislosti na jejich stavu, resp. době od provedení poslední větší prohlídky.

Díky pražským T6A5 jsou z provozu nejčastěji odstavovány T3G, zde například souprava 1645+1646 Pro závadu byly vyřazeny i T3R 1659+1660 (první vozy tohoto podtypu) Kromě vozů T3 jsou odstavovány i tramvaje K2 všech variant. Od listopadu 2011 je například odstavena K2P 1086 Díky zařazení tramvají EVO 2 a T6A5 do provozu mohly být z provozu odstaveny K2 1033, 1040, 1052, 1081, 1119, 1122 a 1125 a T3 1622, 1623, 1624, 1625, 1637, 1638, 1645, 1646 a po závadě také vůbec první souprava T3R 1659+1660. Konkrétní tramvaje jsou z provozu odstavovány dle jejich skutečného technického stavu, najetých kilometrů do pravidelných prohlídek a případně po nehodách, kdy by byla oprava vozu již neekonomická. Kromě již běžně vyřazovaných tramvají T3 a K2 byla v roce 2021 sešrotována také první tramvaj KT8D5R.N2 1706. Tento vůz vyl odstaven z běžného provozu s cestujícími již v únoru 2020 (k provedení vložené střední opravy), načež byl zjištěn jeho špatný technický stav. Vzhledem k zasmluvnění dodávek na prvních 5 nových obousměrných tramvají 45T bylo přistoupeno v první polovině roku 2021 k jeho zrušení. Vybrané komponenty budou využity jako náhradní díly pro ostatní tramvaje KT8D5R.N2. V závěru roku 2021 byl ze stejných důvodů odstaven i vůz 1718.

Statistika vozového parku tramvají za rok 2021 je následující: Bylo zařazeno celkem 23 tramvají (12 ojetých T6 z Prahy a 11 nových tramvají EVO 2), 18 tramvají bylo naopak z provozu vyřazeno (9 tramvají T3, 7 K2 a jedna KT8D5). Celkový počet tak vzrostl na 304 vozů, přičemž jejich průměrné stáří díky obnově drobně kleslo na 19,8 roku. Počet nízkopodlažních tramvají vzrostl na 188 a jejich podíl tím byl navýšen na 61,8 % z celkového počtu.

Výhled do roku 2022 je podobně jako v minulých letech příznivý. Dle veřejně dostupných informací by mělo být v roce 2022 zkompletováno dalších 7 tramvají EVO 2 (budoucí evidenční čísla 18401846). Celkem by tedy mělo na konci roku 2022 v Brně jezdit už 25 z plánovaných 41 vozů. Lze očekávat také zařazení zbylých odkoupených T6A5 v závislosti na dokončení nutných úprav pro provoz v Brně a různých stupňů oprav. Díky zařazovaným tramvajím EVO 2 a T6A5 bude naopak pokračovat postupné odstavování tramvají K2 a T3.

Vizualizace nové podzemní zastávky Západní brána tramvajové trati z Osové k FN Brno s aktualizovanou podobou tramvají 45T v nátěru "Drak" Dle opakovaných vyjádření městských politiků by měla do Brna dorazit v průběhu roku 2022 nejméně část z první pětice vozů 45T od Škody Transportation, přičemž jimi má být v prosinci zahájen provoz na nové tramvajové trati z Osové k Fakultní nemocnici a Univerzitnímu kampusu v Bohunicích. Pravděpodobně dva vozy 45T by měly již v průběhu podzimních měsíců roku 2022 najíždět zkušební kilometry v Brně. Termín předání všech pěti tramvají dopravnímu podniku je na základě uzavřené smlouvy stanoven do 3. února 2023. Na karoserii tramvají bude aplikován nátěr dle schématu "Drak" – stejně jako u tramvají EVO 2 a nově také 13T.

Původní vizualizace interiéru tramvají 45T Tramvaje 45T jsou výrobcem obchodně nazývány jako ForCity Smart 34 (číslo 34 lze dekódovat jako tři články, čtyři podvozky) a jsou příbuzné tramvajím 40T dodávaným do Plzně. Má jít o 31 m dlouhé obousměrné 100% nízkopodlažní klimatizované tříčlánkové tramvaje s kapacitou 233 osob (při 5 osobách na metr čtvereční), z čehož se může 64 cestujících posadit. V obou bočnicích je umístěno symetricky 5 dveří, přičemž první a poslední jsou podobně jako u tramvají KT8 zúženy. V místě nad podvozky mají být sedačky umístěny na vyvýšených podestách (týká se poloviny z celkového počtu sedadel), průchod uličkou je řešen šikmými plochami bez schodů. Tramvaj bude usazena na čtveřici otočných podvozků, které budou mít poháněny všechna dvojkolí motory o výkonu 8×70 kW, a její maximální rychlost bude 70 km/h. Dopravní podnik se uzavřením smlouvy zavázal odebrat 5 vozů, s opcí na dodání dalších až 35 vozů (vždy nejméně po 5 ks) do konce roku 2026. První opční pětice tramvají má být dodána nejpozději do 18 měsíců od uzavření dílčí kupní smlouvy, zbylé tramvaje vždy do 24 měsíců. Prozatím ale žádná další dílčí kupní smlouva uzavřena nebyla. Stále platí, že tramvaje 45T mají v provozu nahrazovat vozy KT8D5R.N2, které budou dle technického stavu postupně odstavovány.

Trolejbusy

Po třech letech neúspěšných snah o dokončení alespoň některého výběrového řízení na dodávku nových trolejbusů se hned v lednu 2021 podařilo uzavřít smlouvu na dodání nových kloubových trolejbusů Škoda 27Tr, které byly již i částečně dodány. V průběhu roku 2021 bylo také vypsáno další výběrové řízení na dodání sólo trolejbusů. Zásadní změnou, která umožňuje obnovu vozových parků napříč republikou, je pociťované rozpohybování trhu s novými trolejbusy po příchodu nových hráčů a současné výrazné snížení cen. Výhled do roku 2022 a roků následujících tak je opatrně optimistický.

První trolejbus 27Tr dorazil do Brna v listopadu 2021 Rok 2021 je tedy zejména rokem vysoutěžení a současně i zahájení dodávek kloubových trolejbusů Škoda 27Tr. Smlouvu na tyto vozy se podařilo uzavřít vzápětí po vyhlášení výsledků výběrového řízení v lednu 2021, přičemž 20 vozů tvořilo pevnou objednávku (termín předání dopravci do 24. 1. 2022) a dalších 20 vozů bylo součástí opce. Její využití na sebe nedalo dlouho čekat a již v červenci 2021 byla uzavřena kupní smlouva na všech 20 vozů. Výběrového řízení na kloubové trolejbusy se kromě vybraného účastníka účastnila ještě společnost SOR Libchavy. Patrně tako skutečnost způsobila výrazný pokles ceny oproti ve výběrovém řízení předpokládané 14,5 mil. Kč na 11,95 mil. Kč za jeden kloubový trolejbus. Za jeden běžný kloubový trolejbus tak dopravní podnik zaplatí částku přibližně o 2,5 milionu Kč nižší, než bylo do tohoto výběrového řízení běžné. Celková úspora při odebrání všech vozů je pak 100 milionů Kč.

Trolejbusy 27Tr na odstavné ploše vozovny Komín po opatření brněnskými znaky Interiér trolejbusů 27Tr Trolejbusy 27Tr jsou kompletovány za využití elektrické výzbroje plzeňské Škody Electric, která je také finální dodavatelem, a karoserie Urbino IV. generace z produkce polsko-španělského Solarisu. Výraznou změnou v interiéru je umístění motoru před třetí nápravu (do prostoru naproti třetím dveřím, kde je autobusech Solaris Urbino 18 místo pro kočárek) a nikoliv za ni, jak je umístěn např. v trolejbusech 25Tr a 31Tr. Vozy jsou vybaveny dle současných standardů pro nově pořizovaná vozidla MHD – jsou vybaveny klimatizací salonu pro cestující, veškeré osvětlení je provedeno LED technologií. Podrobně jsme o výbavě informovali v aktualitě Nákup nových kloubových trolejbusů Škoda 27Tr. V průběhu listopadu a prosince 2021 bylo do Brna dodáno všech 20 vozů z pevné objednávky, jimž byla přidělena evidenční čísla 36483667 navazující na trolejbusy 31Tr (viz evidence). Celkem 11 trolejbusů bylo od dodavatele převzato a zařazeno do provozu ještě v prosinci 2021, zbylých 9 vozů je pak následovalo v prvních dnech roku 2022 (Nové trolejbusy Škoda 27Tr v provozu).

Odblokovaného výběrového řízení na až 40 sad dílů pro kompletaci sólo trolejbusů se zúčastnil jediný uchazeč – SOR Libchavy. Obrázkem opavského trolejbusu Škoda 32Tr s karoserií SOR TNS 12 ilustrujeme možnou podobu nabízených vozidel Co se týká ostatních výběrových řízení, nejprve bylo v dubnu 2021 zrušeno z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) výběrové řízení na až 60 parciálních sólo trolejbusů. Jelikož z pohledu ÚOHS problematické zadávací podmínky byly součástí i výběrových řízení až na 45 standardních sólo trolejbusů a 15 parciálních sólo trolejbusů, zrušil dopravní podnik v dubnu 2021 také obě tato řízení. V dalším na české podmínky netypickém výběrovém řízení jsou poptávány sady komponent pro kompletaci až 40 sólo trolejbusů bez alternativního pohonu v letech 2020 až 2025. Jde tedy o podobný postup jako byl praktikován při výrobě prototypu trolejbusu SOR TNB 12 v roce 2016, kdy pracovníci DPMB ve spolupráci s výrobcem zkompletovali dvojnápravový trolejbus s alternativním pohonem za využití dodaných dílů (kompletní karoserie, elektrická výzbroj, baterie a kabeláž atd.). Toto výběrové řízení bylo vypsáno v listopadu 2020, lhůta pro podání nabídek uplynula v květnu 2021, načež bylo prakticky okamžitě napadeno u ÚOHS ze strany společnosti Škoda Electric. Správní řízení bylo ukončeno v I. instanci na konci listopadu 2021, přičemž dal úřad dal za pravdu DPMB a zamítl návrhy stěžovatele. Jelikož se žádná ze stran neodvolala k předsedovi ÚOHS, nabylo rozhodnutí právní moci. Z tohoto rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že jediným uchazečem, který podal nabídku, byla společnost SOR Libchavy. Vzhledem k současnému výrobnímu programu této společnosti lze očekávat, že předmětem nabídky jsou vozy SOR TNS 12. Tato nabídka je nyní posuzována.

I ilustrační fotku vysoutěžených trolejbusů Škoda 32Tr si vypůjčíme z Opavy, kde provozují stejný typ vozů i s bateriovým pohonem V návaznosti na zrušení některých výběrových řízení a nutnou potřebu zajistit obnovu vozového parku bylo v září 2021 zveřejněno výběrové řízení na dodávku až 40 sólo trolejbusů s alternativním pohonem (viz také Obnova vozového parku trolejbusů). Z toho 10 vozů má být dodáno nejpozději do 18 měsíců od uzavření kupní smlouvy a nabytí právní moci, zbylých až 30 vozů pak může být objednáváno na základě dílčích kupních smluv v letech 2023 až 2025 s dodací dobou 12 měsíců. Lhůta pro podání nabídek uplynula v listopadu 2021 a nabídky byly následně vyhodnocovány. Dne 21. února 2022 pak byla zveřejněna v registru uzavřená smlouva s vybraným uchazečem – Škodou Electric, která nabídla vozy Škoda 32Tr s karoserií SOR TNS 12. Dle informací deníku Zdopravy.cz měl podat nabídku také běloruský Belkommunmaš, který byl ale následně z výběrového řízení pro formální chyby vyřazen. Pokud bude zdárně uzavřena smlouva i ve druhém výběrovém řízení na sady dílů pro sólo trolejbusy, bude si moci DPMB objednat až 80 nových sólo trolejbusů s karoserií libchavského výrobce SOR. Bude tím umožněno dokončit kompletní obnovu vozového parku trolejbusů a také případně tento druh dopravy rozvíjet.

Vůz 3606 společně s 3604 patří mezi první definitivně odstavené trolejbusy typu 22Tr Trolejbusy typu 25Tr byly odstaveny přednostně a následně prodány dopravnímu podniku v Ústí nad Labem. 6. února byla uspořádána oficiální rozlučka, jíž se zhostil poslední provozní vůz 3613 Proces zařazování nových kloubových trolejbusů odstartoval postupné odstavování starších vozů typů 15Tr, 22Tr i 25Tr. Na přelomu října a listopadu tak byly odstaveny 25Tr 3610 a 3611. Již na konci listopadu 2021 však vyvstala v souvislosti s větším množstvím oprav vozů 31Tr potřeba již odstavené vozy vrátit po nutných opravách znovu do provozu. Podobně byl již v květnu do provozu opětovně zařazen jako záložní také vůz 22Tr 3604. Definitivní odstavování tak započalo až současně se zařazováním nových 27Tr do provozu. Do 31. 12. bylo odstaveno celkem 6 kloubových trolejbusů (22Tr 3601, 3604 a 3606 a 25Tr 3612, 3616 a 3617). Odstaven byl pro závadu i jeden z posledních dvou trolejbusů 15Tr 3505, u kterého ale ještě existuje možnost opětovného uvedení do provozu po odstavení druhého vozu 3504 – z pohledu statistiky vozového parku jej ale řadíme mezi odstavené.

Vůz 14Tr 3249 byl po svém odstavení přestavěn na druhý pracovní vůz s možností nanášení nemrznoucí směsi na trolejové vedení. Při této příležitosti byl zachycen v zimě 2021/22 ve smyčce Jírova I v roce 2021 pokračovalo postupné odstavování trolejbusů typu 21Tr. Na fotce je zachycen vůz 3047 ex-Jihlava, který byl veden do provozu v Brně v roce 2012 a patří mezi vůbec první od jiných dopravců odkoupené trolejbusy tohoto typu I nadále jsou vyřazovány bez náhrady sólo trolejbusy typů 14Tr a 21Tr, u nichž by musel být proveden vyšší stupeň opravy. Tento stav trvá již od roku 2019, kdy byly vyhodnoceny jako dlouhodobě neperspektivní. Z tohoto důvodu byly v průběhu roku 2021 vyřazeny z provozu s cestujícími dva vozy 14Tr (3249, 3281) a tři 21Tr (3006, 3044, 3047). Zajímavostí je, že 14Tr 3249 byl po svém odstavení upraven na druhý pracovní vůz sloužící k nanášení nemrznoucí směsi na trolejové vedení. Společně s prvním pracovním vozem 14Tr 3239 zajistí při riziku tvorby námrazy nebo mrznoucího deště ochranu celé sítě trolejového vedení.

Rok 2021 se dá shrnout do následujících čísel: Do 31. prosince 2021 bylo do provozu uvedeno v součtu 11 nových trolejbusů (vše 27Tr), a naopak 12 vozů bylo vyřazeno z provozu s cestujícími (2×14Tr, 1×15Tr, 3×21Tr, 3×22Tr a 3×25Tr). Celkem tak můžeme potkávat v provozu 126 trolejbusů (73 sólo, 53 kloubových) – tedy zhruba stejně jako na konci roku 2020 a stále výrazně méně oproti roku 2019. Z celkového počtu je 112 trolejbusů nízkopodlažních – tedy 88,9 %. V provozu zůstává posledních 14 vysokopodlažních trolejbusů. Průměrné stáří trolejbusů se snížilo na 14,3 let.

V roce 2022 má být dodáno dalších 20 trolejbusů 27Tr. Vzhledem k navýšení celkového počtu kloubových trolejbusů dojde ke změně výpravy vozidel na některých linkách S rokem 2022 přichází relativně velká očekávání. Prvním z nich je dodání dalších 20 kloubových trolejbusů 27Tr, přičemž 10 vozů má být dle uzavřené dílčí kupní smlouvy dodáno do konce července 2022 a 10 vozů do poloviny prosince 2022. Tyto trolejbusy již nebudou nahrazovat starší kloubové vozy typů 15Tr, 22Tr a 25Tr (to se stalo již se zařazením prvních 20 vozů 27Tr), ale umožní navýšit počet kloubových vozidel ve vozovém parku dopravního podniku. Spolu s tím lze očekávat odstavení zbylých sólo trolejbusů typu 14Tr a části 21Tr a výpravu kloubových místo dosavadních sólo vozidel na některé linky (předpokládá se nasazení na linky 30, 33, 34 a 36). To znamená, že by měl být v roce 2022, tedy po 23 letech od zařazení prvního nízkopodlažního trolejbusu v Brně, ukončen provoz trolejbusů s vysokou podlahou.

Trolejbusy 25Tr byly prodány do Ústí nad Labem. Naložení na trajlery proběhlo ve vozovně Komín v místech, kde byly nedávno skládány nové trolejbusy 27Tr Co se týká odstavování starších kloubových trolejbusů, přednostně byly na přelomu roků 2021 a 2022 odstaveny vozy typu 25Tr (36093617) z let 2007–2009, jelikož byly nabídnuty k prodeji. Toho využil dopravní podnik v Ústí nad Labem, který odkoupil všech 9 vozů za účelem alespoň částečného omlazení svého vozového parku. K samotnému odvozu vozidel na trajlerech došlo v únoru 2022, viz aktualita Prodej trolejbusů Škoda 25Tr do Ústí nad Labem. Zbylé vozy typů 15Tr a 22Tr budou odstavovány z provozu dle kilometrického proběhu a případných závad.

Očekávání vzbuzují i výběrová řízení – první dosud neuzavřené až na 40 sad dílů pro kompletaci sólo trolejbusů bez alternativního zdroje pohonu a druhé až na 40 parciálních sólo trolejbusů, jehož výsledky byly vyhlášeny v únoru 2022 (viz výše). Vzhledem k úspěšnému uzavření několika trolejbusových řízení napříč Českem i Slovenskem v poslední době (např. 15 kloubových trolejbusů TNS 18 pro Prahu, 11 parciálních sólo trolejbusů TNS 12 do Bratislavy a 18 parciálních sólo trolejbusů s tureckou karoserií Temsa zařazených do nové řady Škoda T’CITY do Ostravy) lze doufat v posun také u posledního brněnského výběrového řízení. Jeho vývoj budeme i nadále sledovat.

Autobusy

V poslední shrnující aktualitě jsme předpovídali ukončení provozu zbývajících vysokopodlažních autobusů Karosa B931E a B961, což se nakonec splnilo jen částečně. Dle předpokladu ale proběhly dodávky nových kloubových autobusů Solaris Urbino 18 a dále byl zahájen dlouhodobý bezplatný pronájem pěti vozů Iveco Crossway LE CITY. Nadto byla v prosinci 2021 uzavřena kupní smlouva na zbylé autobusy SOR NS 12 z rámcové smlouvy z roku 2020 (viz aktualita Nové autobusy pro Brno).

Trojice zapůjčených téměř patnáctimetrových Crosswayů LE CITY 14.5M je přednostně nasazována na letištní linku E76 Jeden ze zapůjčených Crosswayů LE CITY 12M NP ev. č. 2745 je původně předváděcím vozem a na Brněnsku byl provozován také u dopravce ČSAD Tišnov (fotografie pochází z tohoto období). Od ostatních se liší jak bílým nátěrem, tak provedením interiéru Jako první byla do Brna dodána v květnu 2021 pětice vozů řady Crossway, přičemž tři z nich jsou Iveco Crossway LE CITY 14.5M v naftovém provedení a délce 14,5 m (2741II, 2742II a 2743II) a další dva Iveco Crossway LE CITY 12M NP jsou standardní délky s pohonem na CNG (2744II a 2745II). Vůz 2745II byl dodán až na konci června a jde o původně předváděcí vůz výrobce. Zbylé jsou nově vyrobené. Všech pět autobusů disponuje výbavou dle standardů posledních let a je do Brna dlouhodobě zapůjčeno výrobcem formou bezplatného pronájmu jako kompenzace za reklamované závady související s provozem kloubových autobusů Iveco Urbanway 18M CNG. Pronájem je plánován na 3 roky (do května 2024) s možností následného odkoupení vozidel. O jejich dodání a zařazení do provozu jsme informovali v samostatných aktualitách Nové autobusy Iveco Crossway v Brně a Pět nových crosswayů v provozu.

Jeden z 13 dodaných autobusů Urbino 18 byl zachycen při výlukovém průjezdu Metodějovy ulice v Králově Poli V červnu a červenci bylo s předstihem dodáno 13 naftových kloubových autobusů Solaris Urbino 18 (2679II2691II), čímž byla vyčerpána opce z dříve uzavřené rámcové smlouvy. Dodané vozy jsou totožné s autobusy z 20kusové dodávky z roku 2020. Podrobněji jsme o nich informovali například v aktualitě Nové autobusy Solaris Urbino v Brně. Celkem tedy DPMB provozuje 33 kloubových autobusů Urbino 18 s karoserií IV. generace, přičemž všechny tyto autobusy jsou vypravovány z vozovny Medlánky. Kromě toho je k 31. 12. 2021 v provozu také dalších 35 vozů Urbino 18 se starším provedením karoserie III. generace. Jelikož došlo prakticky ke kompletní obnově vozového parku kloubových autobusů, nejsou v blízké budoucnosti v plánu dodávky dalších kloubových autobusů.

Zbylé 4 autobusy Karosa B931 byly odstaveny na začátku letních prázdnin 2021. Na fotografii je zachycen vůz 7474 v den svého posledního vypravení Čas se krátí i vozům B961, které by podle všeho měly být vyřazeny z provozu v průběhu roku 2022. Na bohunické ulici Vyhlídalova zvěčněný vůz 2369 byl odstaven v prosinci 2021 Naopak bylo zahájeno odstavování posledních vysokopodlažních Karos, které bylo odloženo kvůli předpokládané výlukové činnosti. Nejprve byly s letním prázdninovým provozem odstaveny všechny zbylé B931E (7468, 7469, 7472 a 7474) a dále B961 (23722375). Na podzim a v prosinci 2021 bylo navázáno odstavením vozů B961 23672369, 2379 a 2382, naopak byla do provozu vrácena Karosa B961 2374. Z tohoto výčtu již byly sešrotovány vozy 2368, 2372, 2373, 2375 a v lednu 2022 i B931E 7469. V roce 2021 byly odstaveny z provozu a sešrotovány také poslední naftové Citelisy 12M evidenčních čísel 7651, 7652 a 7653 (viz aktualita Ukončení provozu dieselových autobusů Citelis v Brně). Oficiálně byl také v roce 2021 odstaven poslední vůz MAVE 7504, který ale zasáhl do provozu naposledy už v prosinci 2020.

Již odstavený Stratos LF38 D 7510 byl zachycen na lince náhradní dopravy vedené skrze bývalý areál Zetoru v Líšni Kromě již dříve vyřazovaných typů autobusů došlo v roce 2021 na dvě prvenství. Jednak byl po květnové nehodě (aktualita Nehoda autobusu v Komíně) sešrotován první Solaris Urbino 18 III 2646II, který předtím posloužil jako zdroj náhradních dílů, a jednak byly také odstaveny první dva vozy Stratos LF 38 D 7509 a 7510, které nejsou všeobecně příliš spolehlivé (pohonná soustava). K definitivnímu odstavení došlo přibližně 7,5 roku od jejich zařazení do provozu.

Do vozového parku autobusů tedy bylo v roce 2021 zařazeno 18 vozů (13 ks Urbino 18 a 5 ks Crossway LE CITY), naopak bylo z pravidelného provozu odstaveno 19 vozidel (vozy B931E, B961, Citelis 12M, Stratos, MAVE a Urbino 18 III). Celkový počet autobusů tak klesl na 324 vozidel (z toho 184 sólo vozů, 122 vozů kloubových a 18 minibusů). Průměrný věk autobusů je díky obnově přibližně konstantní na úrovni 5,3 roku (zvýšení o 0,1 roku). Celkem můžeme v Brně potkat posledních 10 vysokopodlažních autobusů, tedy o 12 méně než na konci roku 2020. Počet nízkopodlažních autobusů vzrostl na 314 ks, což je 96,9 % z celkového počtu.

Prvních 20 autobusů SOR NS 12 bylo dáno do provozu v roce 2020. Dalších 31 ks má být převzato ve druhé polovině roku 2022 Jak jsme avizovali v prvním odstavci autobusové části, lze v roce 2022 očekávat dodání zbylých 31 ks autobusů SOR NS 12. Podobně jako u vozů Urbino 18 dodaných v roce 2021 má být dodávka rozdělena na dvě části. Prvních 15 ks má být dodáno do 8 měsíců od uzavření smlouvy a nabytí právní moci (tedy do 21. srpna 2022), zbylých 16 vozů pak do 12 měsíců (tedy do 21. prosince 2022). Autobusy by měly být vybaveny totožně. Tato skutečnost pravděpodobně bude znamenat postupné odstavení autobusů Irisbus Crossway LE 12M 78017825, které byly do provozu zařazeny v roce 2010. Kromě Crosswayů z roku 2010 by mělo být vyřazeno i zbylých 10 vysokopodlažních Karos B961, čímž bude vozový park autobusů tvořen ze 100 % nízkopodlažními autobusy. Stane se tak po 20 letech od zařazení prvního nízkopodlažního autobusu Citybus 12M.

Retro vozy

Vozový park retro vozů DPMB, a. s., v roce 2021 nezaznamenal žádný přírůstek, co se počtu provozních vozidel týče.

4MT 4058 v počáteční fázi rozebírání 4MT 4058 v počáteční fázi rozebírání U tramvají stojí za zmínku pokračující oprava tramvaje 4MT 4058 z roku 1954, která bude sloužit jako "eventová tramvaj" především pro objednané jízdy nebo reprezentační akce DPMB. Již před opravou však nebyla dobovým historickým vozidlem, ale interiér byl uzpůsoben do salónní úpravy poplatné době vzniku (90. léta). Po opravě se bude pyšnit věrným vnějším historickým vzhledem a moderním interiérem s kávovarem, lednicí nebo audiovizuálním systémem v částečně variabilním uspořádání dle potřeb klientů.

Koncem roku 2021 byl na dílnu těžké údržby trolejbusů v Komíně přistaven kloubový trolejbus Škoda 22Tr 3601, u kterého bude provedena GO s upravením do stavu po dodání. Trolejbus bude následně zařazen do vozového parku retro trolejbusů. Dále se v roce 2022 počítá s opravou a retro úpravou trolejbusu 14Tr17/6M 3283 (původně zamýšlený vůz 3260 ze série 14Tr14 typické pro Brno nakonec bohužel zachováván nebude). V následujících letech se počítá také s ponecháním a opravou zástupce řady 21Tr, kdy se prozatím nejhlasitěji mluví o voze 3001.

9TrHT28 3136 čeká po odstrojení na vyhodnocení výběrového řízení na opravu karoserie Jediná pražská K2 7000 (ex Bratislava 8133) byla přivezena k provedení opravy do původního stavu v říjnu 2021 Prakticky ihned po složení pražské K2 7000 z návěsu začalo její rozebírání, jehož průběh dokumentuje tato fotografie Trolejbus 9TrHT28 3136, který byl v roce 2019 zpětně odkoupen z ukrajinského Rovna, byl v jarních měsících odstrojen a rozebrán na holou karoserii k zjištění skutečného stavu karoserie. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na opravu karoserie, které se aktuálně vyhodnocuje.

Nelze opomenout rovněž úspěch DPMB ve výběrovém řízení, které vypsal DP Praha na opravu tramvaje K2 ev. č. 7000 s přizpůsobením do původního stavu. Jedná se o původní bratislavský vůz č. 8133 využívaný pro výcvik řidičů. DP Praha jej po opravě bude provozovat na retro linkách a doplní tak vozový park tramvají, které prošly perem designéra Františka Kardause. Vůz byl dne 6. 10. 2021 přivezen na trajleru z Bratislavy a po článcích složen pomocí jeřábů v areálu Ústředních dílen DPMB. Prakticky ihned bylo zahájeno jeho rozebírání a následně otryskání, v současné době probíhá oprava hrubé stavby vozidla. Dle uzavřené smlouvy musí být vozidlo hotovo do konce roku 2022. Podrobněji jsme o opravě informovali v aktualitě Historická K2 pro DP Praha na renovaci v Brně.


V sekci Statistika nabízíme aktualizované grafy znázorňující mj. celkové počty vozů jednotlivých trakcí a podíl nízkopodlažních vozidel.

Pro srovnání připojujeme odkazy na přehledové aktuality z minulých let: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
autor: Jakub S., 7. 3. 2022, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz