Dodávky nových sólových trolejbusů | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Dodávky nových sólových trolejbusů

V návaznosti na obnovu vozového parku kloubových trolejbusů dodávkou 40 ks vozidel Škoda 27Tr, z nichž 20 bude díky využití opce teprve dodáno, bude obnoven rovněž vozový park sólových trolejbusů. Jedná se konkrétně o tyto dvě zakázky:
  • dodávka komponentů pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a poskytnutí souvisejících služeb, zhotovení výrobní dokumentace pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů a uzavření licenční smlouvy k výrobní dokumentaci pro kompletaci dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů (tzv. stavebnice),
  • dodávka až 40 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2022-2025.

Trolejbus SOR TNB 12 s výzbrojí RAIL Electronics, který byl zkompletován ve vozovně Komín. Předmětem první zakázky je dodávka komponentů pro vlastní montáž trolejbusů, která bude probíhat v dílnách těžké údržby ve vozovně Komín. Obdobným projektem byla kompletace tramvají Pragoimex EVO 2 v ústředních dílnách. Odlišností oproti tomuto projektu bude menší rozsah prací prováděných přímo v dílnách DP. Zadávací řízení bylo vypsáno již v listopadu 2020 a lhůta pro podání nabídek vypršela po opakovaném prodloužení v květnu 2021. Další průtahy v uzavření zadávacího řízení způsobilo posuzování zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. I přes tato zpoždění byla nakonec rámcová dohoda dne 8. dubna 2022 uzavřena, a to s jediným účastníkem řízení – výrobcem SOR Libchavy spol. s r.o. Bude se jednat o trolejbusy SOR TNS 12 s trakční výzbrojí RAIL Electronics CZ s.r.o., přičemž cena za dodávku komponentů pro kompletaci jednoho vozidla je bezmála 7,4 mil. Kč. Komponenty pro první dva vozy mají být dodány ve lhůtě do srpna 2022. Dodávky komponentů pro dalších až 38 ks těchto vozidel mohou být realizovány na základě dílčích kupních smluv v letech 2022–2025.

Škoda 32Tr Předmětem druhé zakázky je dodávka až 40 ks parciálních trolejbusů (již zkompletovaných). Zadávací řízení bylo zahájeno 20. září 2021 a lhůta pro podání nabídek vypršela 25. listopadu 2021. Následně byla v únoru 2022 uzavřena rámcová dohoda s výrobcem ŠKODA Electric a.s., přičemž dodávaným vozidlem bude Škoda 32Tr s karoserií SOR NS 12. Vizuálně se tedy bude v případě obou zmíněných zakázek jednat o velmi podobná vozidla. Cena jednoho trolejbusu činí 11,8 mil. Kč. Prvních 10 ks má být dodáno do srpna 2023 a až dalších 30 ks může být odebráno na základě dílčích kupních smluv v letech 2023–2025. Vozidla budou prvními brněnskými trolejbusy vybavenými kamerami snímajícími prostor sběračů a trolejového vedení s přenosem obrazu v reálném čase a zobrazením v kabině řidiče.
autor: Lukin, 28. 4. 2022, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz