Trolejbusové aktuality | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Trolejbusové aktuality

Tyto trolejbusové aktuality shrnují kromě běžných změn ve vozovém parku trolejbusů také změny související se začátkem výluky Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 1. etapa, a to nejen z hlediska vozového parku, ale i z hlediska infrastruktury a dopravního provozu.

Trolejová věžka při pracech na manipulační trolejbusové trati na ulici Jedovnická. Nová manipulační trať na ulici Jedovnická Pokračující stavební práce v severovýchodním úseku VMO na dílčích stavbách Tomkovo náměstí a Rokytova si vyžádaly přerušení trolejbusové dopravy mezi zastávkami Židenice, kasárna a Tomkovo náměstí v obou směrech. Linky 25 a 26 stále obsluhují západní část tangenty, avšak jsou ukončeny ve vozovně Husovice, a dopravu ve východní části zajišťuje linka 27 ukončená ve smyčce Stará osada. Trasa této linky je se zbytkem sítě propojena novou manipulační tratí vedoucí po ulicích Jedovnická a Bělohorská. Napojení této tratě si vyžádalo úpravy trolejového vedení na okružní křižovatce Černovičky takové, aby bylo možné na manipulační trať najet ve směru od ulice Hviezdoslavova, a to i z vozovny Slatina, a aby bylo možné z této tratě vyjet přes okružní křižovatku libovolným výjezdem (kromě jízdy zpět). Na druhé straně je trať napojena u křižovatky ulic Jedovnická a Novolíšeňská, přičemž toto napojení je realizováno pouze ve směru z/do Líšně a případnou jízdu z/do Vinohrad je možné realizovat přes smyčku Novolíšeňská, která byla i po prodloužení trolejbusové tratě na Jírovu zachována jako manipulační. Součástí výstavby manipulační tratě měla být i nová měnírna u zastávky Podstránská. Ta však vybudována nebyla, a tak platí na této trati (a přilehlých úsecích tramvajové tratě linky 8) zvláštní provozní režim, jehož cílem je zamezit přetěžování úseku. Kromě této nové manipulační tratě zůstává taktéž propojení pomocí manipulační tratě vedoucí po ulicích Bubeníčkova, Zábrdovická a Cejl. Ta je však pouze jednostopá a umožňuje tak jízdu pouze ve směru Stará osada – vozovna Husovice. Vzhledem k plánovaným stavebním činnostem v části Tomkova náměstí, resp. ulice Provazníkova, i pod Husovickým tunelem budou v budoucnu linky 25 a 26 odkloněny do aktuálně budované smyčky Kohoutova.
Se začátkem zmíněné výluky došlo mj. k následujícím změnám ve výpravě trolejbusů:
  • provoz na linkách 25 a 26 je i nadále zajištěn kloubovými trolejbusy (s výjimkou dvou kurzů s možností variantního vypravení sólo vozu) vypravovanými z vozoven Komín a Husovice (o víkendech pouze z vozovny Komín),
  • provoz na lince 27 je zajištěn kloubovými trolejbusy vypravovanými z vozovny Slatina, přičemž u všech spojů je garantováno jejich zajištění nízkopodlažním vozidlem,
  • na lince 31 je nově u všech spojů garantováno jejich zajištění nízkopodlažním vozidlem,
  • provoz na lince 33 je nově zajištěn kloubovými trolejbusy vypravovanými z vozovny Slatina, přičemž u většiny spojů je garantováno jejich zajištění nízkopodlažním vozidlem (výjimkou jsou přejezdy autobusů na tuto linku),
  • provoz na lince 37 je nově zajištěn jak kloubovými trolejbusy, tak v přepravních špičkách i sólo vozy vypravovanými z vozoven Komín a Husovice.

Všechny trolejbusy 14Tr jsou deponovány ve vozovně Husovice, odkud jsou vypravovány na linky 34, 36, 37 a 39 (s přejezdy na linku 38). Všechny trolejbusy 14Tr jsou deponovány ve vozovně Husovice, odkud jsou vypravovány na linky 34, 36, 37 a 39 (s přejezdy na linku 38). V souvislosti s touto reorganizací provozu, v jejímž důsledku došlo zejména k úbytku vypravovaných vlaků vozovnou Husovice (o víkendu nevypravuje žádný) a naopak k jejich nárůstu u vozovny Slatina, došlo nejen k úpravě pracovních dob turnusových pracovišť jednotlivých vozoven (tj. výpravny a čety denní údržby), ale i k rozsáhlejším přesunům vozidel mezi vozovnami. Převážná část z nich se uskutečnila v odpoledních a večerních hodinách dne 29. dubna 2022, tedy během posledního dne platnosti původních jízdních řádů. Všechny vysokopodlažní trolejbusy (14Tr a 15Tr) jsou nyní soustředěny do vozovny Husovice. Tuto vozovnu naopak opustily vozy 21Tr, které byly přesunuty do vozovny Komín. Z trolejbusů 27Tr a 31Tr jsou vozy 36183632 a 36613667 komínské a 36333660 husovické. Část těchto husovických trolejbusů je deponována ve vozovně Slatina, ale oficiálně jsou všechny přidělené do vozovny Husovice, kde probíhá jejich údržba. Díky třem ranním kurzům na lince 27, které jsou vypravovány z vozovny Slatina, ale končí ve vozovně Husovice, a třem odpoledním kurzům na lince 33, které jsou obdobně vypravovány z vozovny Husovice, ale končí ve vozovně Slatina, je možné tyto trolejbusy operativně přesouvat mezi vozovnami. Zároveň je díky tomu pravidelně využívána pro výjezdy z vozovny Husovice manipulační trať v jižní části ulice Koliště. Výčet nově nabytých vozidel jednotlivými vozovnami je následující: K části přesunů vozidel 27Tr a 31Tr došlo recipročně mezi vozovnami Komín a Husovice již během měsíce března. Před začátkem platnosti výlukových jízdních řádů pak bylo nutné část husovických vozů přesunout do vozovny Slatina.

Trolejbus ex 3616 na hale údržby vozovny Všebořice v Ústí nad Labem, kde se podrobuje přípravám na tamní provoz. Trolejbus 3504 čeká na svůj další osud na dvoře vozovny Komín. Následující část trolejbusových aktualit se věnuje změnám ve vozovém parku trolejbusů, které se udály od vydání posledních trolejbusových aktualit a které nesouvisí se zmíněnou výlukou. V únoru byl ukončen provoz trolejbusů Škoda 25Tr, které byly posléze odkoupeny Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Odstavený vůz 3039II byl vyřazen a sešrotován. Z provozu byly defnitivně odstaveny vozy 3504, 3602 a 3607. Náhradní díly získané právě z 3504 umožnily znovuzprovoznění vozu 3505. V dílnách těžké údržby ve vozovně Komín se nacházejí trolejbusy procházející opravami v rámci retro programu DP, a to 3283 a 3601. Vůz 3136 byl odvezen k provedení karosářských prací do Zlineru. U trolejbusů 31Tr pokračuje postupně výměna sedáků za látkové se vzory Fiuri nebo CAMIRA EIJD74 (dle tramvají EVO 2). U některých vozů došlo také k výměně sedadla řidiče za Isringhausen ISRI NTS (dle vozidel s karoserií Solaris). Vozy 3304 a 3628 zůstávají dočasně odstavené, přičemž díly získané z 3304 umožnily zprovoznění trolejbusu 3301 poškozeného po dopravní nehodě. Prostřednictvím médií byl oznámen záměr DP věnovat šest trolejbusů do válkou poškozeného ukrajinského města Charkov.
autor: Lukin, 12. 5. 2022, Novinky ve vozovém parku DPMB, Ostatní, trvalý odkaz