Provoz na nové tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice zahájen | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Provoz na nové tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice zahájen

Tramvaj KT8D5 1705 v úvrati Nemocnice Bohunice Tramvaj KT8D5 1724 přijíždí do zastávky Západní brána S celostátním změnovým termínem byl v neděli 11. prosince 2022 mimo jiné zahájen provoz na nové tramvajové trati spojující oblast univerzitního kampusu v Bohunicích s centrem města.

Nová trať odbočuje ze stávající trati Hlavní nádraží – Starý Lískovec, smyčka bezprostředně za zastávkou Osová, jež byla v této souvislosti přesunuta přibližně o 130 metrů směrem k centru. Celková délka nového úseku je 915 metrů, z toho 613 metrů je vedeno hloubeným tunelem přibližně 6–11 metrů pod povrchem. Na trati vznikly dvě nové zastávky – podzemní zastávka Západní brána (v projektové dokumentaci původně označována jako Nová Jihlavská) s ostrovním nástupištěm a koncová zastávka Nemocnice Bohunice s nástupišti bočními po obou stranách obou úvraťových kolejí. Všechna nástupiště mají délku 65 metrů a umožňují tak odbavování dvou tramvají současně.

V souvislosti s otevřením nové trati došlo ke změně linkového vedení MHD v oblasti Bohunic. Linka 8 je nově vedena v trase Líšeň, Mifkova – Hlavní nádraží – Osová – Nemocnice Bohunice, linka 7 je od zastávky Švermova prodloužena do smyčky Starý Lískovec a je nově v provozu v pracovních dnech od 5:00 do 20:30. Na linku 8 také v neděli 11. prosince 2022 poprvé s cestujícími vyjela nová tramvaj 45T ev. č. 1760. V souvislosti s úvraťovým ukončením jak v Líšni, tak v Bohunicích je nově na lince 8 povolena jízda na zadní sběrač obousměrných tramvají.

Tramvaj KT8D5 1708 vjíždí do úvrati Nemocnice Bohunice, v pravé části jsou odjezdová návěstidla uzlu Nemocnice Bohunice Jízda tramvají na nové trati je zajištěna zabezpečovacím zařízením. To je rozděleno na oblast odbočného uzlu Osová, samotný tunel a oblast uzlu Nemocnice Bohunice. Uzly Osová a Nemocnice Bohunice jsou řízeny poloautomaticky prostřednictvím úsečkových návěstidel, stavění vlakových cest probíhá na základě požadavku zadaného prostřednictvím palubního počítače s využitím cívek bezkontaktního stavění výhybek (BSV). V tunelovém úseku je zřízena tříbarevná návěstní soustava, která pracuje na principu tříznakého autobloku (podobně jako na železnici). Červené světlo tedy znamená návěst "stůj" (obsazený následující úsek), žluté světlo návěst "výstraha" (jeden volný následující úsek) a zelené světlo návěst "volno" (minimálně dva volné následující úseky). Navíc je zřízena návěst "nezabezpečená jízda" v podobě přerušovaného žlutého světla, která nařizuje jízdu dle rozhledových poměrů. V základním stavu je tato návěst použita trvale na obou koncích tunelu, kde tramvaj opouští zabezpečený úsek, v případě mimořádné situace (pohyb osob v tunelu, porucha kolejových obvodů, porucha bezpečnostních systémů apod.) však tuto návěst zobrazí všechna návěstidla v obou směrech. Volnost jednotlivých úseků je detekována pomocí kolejových obvodů. Zabezpečovací zařízení také za specifických podmínek umožňuje obousměrný provoz po jedné koleji.

Traktor 5326 vyjíždí z tunelového portálu u zastávky Osová během výstavby (duben 2022) Tunel během výstavby (duben 2022) Výstavba nové trati byla zahájena v říjnu 2019, celková doba realizace tedy činila 38 měsíců. Projekt a samotnou výstavbu zajišťovalo sdružení firem FIRESTA a Metrostav. Celková cena se vyšplhala na 1,4 mld Kč bez DPH, z čehož bylo 85 % nákladů pokryto dotací z Operačního programu Doprava. Zahájení provozu proběhlo v termínu podle plánu.
autor: Miky, 13. 12. 2022, Ostatní, trvalý odkaz