Renovace retro trolejbusů Škoda 22Tr a Škoda 14Tr17/6M | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Renovace retro trolejbusů Škoda 22Tr a Škoda 14Tr17/6M

Retro trolejbus Škoda 22Tr během sezónního provozu na lince 25 Retro trolejbus Škoda 14Tr17/6M během zkušební jízdy v rámci předání vozu po opravě V letošním roce byly dokončeny generální opravy (resp. renovace) dvou trolejbusů zařazených do retro programu dopravního podniku. Jedná se o zástupce dnes již neprovozovaných typů vozidel Škoda 22Tr a Škoda 14Tr. Konkrétně jde o vozy⁠ 3601 a 3283. Vozidla zařazená do retro programu jsou uváděna během oprav do stavu, v němž je většina viditelných a slyšitelných součástí a zařízení uvedena do historicky věrné podoby. Z hlediska funkčnosti jsou však retro vozy přizpůsobeny běžnému provozu s cestujícími v současnosti vybavením nutnými soudobými prvky – jsou osazeny RIS II, bezkontaktním stavěním výhybek, digitální záznamovou jednotkou tachografu, min. jedním validátorem pro zajištění elektronického odbavení cestujících apod.
Škoda 22Tr

Retro trolejbus Škoda 22Tr během sezónního provozu na lince 25 Salon retro trolejbusu Škoda 22Tr V roce 2003 byly do Brna dodány první 4 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů Škoda 22Tr. Prvním z nich byl vůz 3601, pro jehož výrobu byla využita karoserie z roku 2002 původně určená pro předváděcí prototyp pro provozy s napájecí soustavou 600 V. Tento konkrétní vůz se od ostatních odlišoval např. použitým vzorem podlahoviny Altro a typem kloubu. Dále neměl tento vůz z výroby chladicí mřížky statického měniče nad víkem zadní schrány (stejně jako 3602) a rovněž bylo z výroby použito odlišné ovládání dveří pomocí třípolohových kolébek (stejně i na vozech 3602 a 3604). Později došlo ke sjednocení s ostatními vozy instalací chladicích mřížek a dvoupolohových přepínačů ovládání dveří. V roce 2012 prošel vůz generální opravou, při které byl vůz nalakován v ústředních dílnách a salon vozy byl tedy laděn do světlých odstínů. Na vůz byla dosazena klimatizace kabiny řidiče Waeco CoolAir CA RT880 a rovněž bylo upraveno provedení zadních světel. Víceméně v takovém stavu vůz jezdil až do prosince 2021, kdy byl z provozu odstaven. Protože se toho času uvažovalo o zachování zástupce tohoto typu trolejbusu a v dílnách těžké údržby byla volná kapacita pro provedení generální opravy, byl do retro programu zařazen tento konkrétní vůz.

Retro trolejbus Škoda 22Tr během zkušební jízdy po opravě Nástupní prostor retro trolejbusu Škoda 22Tr po instalaci rozrážecího madla dle původního provedení Z počátku probíhaly diskuze, zda má být vůz uveden do stavu po dodání nebo po generální opravě, a to vzhledem k nedostatku náhradních dílů nebo náročnosti výrobních postupů. Nakonec však bylo rozhodnuto, že bude vůz zrenovován do stavu po dodání. Renovace měla obdobný postup jako někdejší generální opravy běžných vozidel. Odstrojené a rozpojené skelety obou článků byly opískovány a posléze nalakovány do původního barevného schématu s mírně odlišnými odstíny oproti současnému nátěru vozidel a provedením tmavě šedého pruhu ve spodní části karoserie strukturovaným lakem. Na zadním čele byly z provozních důvodů zachovány chladicí mřížky schrány statického měniče, které vůz obdržel v červenci 2003 krátce po zařazení do provozu. Po lakování byla položena nová podlahová překližka, na kterou byla následně nalepena podlahovina Altro původního vzoru Midnight. Následně probíhala montáž obložení stropu a bočnic, pokládka kabeláže a instalace součástí elektrické výzbroje. Poté byla provedena montáž dílů salonu včetně sedadel s původními potahy Aida. Následně byly oba články spojeny a kloub byl opatřen novým měchem. Nakonec byl vůz oživen, prošel revizí elektrické části, technickou prohlídkou a byly provedeny zkušební jízdy. Z dílen byl vůz předán do provozu v dubnu 2023. Jako retro vůz byl vypraven poprvé do provozu s cestujícími dne 1. července 2023 v rámci sezónního provozu retro vozidel.

Škoda 14Tr17/6M

Retro trolejbus Škoda 14Tr17/6M během zkušební jízdy v rámci předání vozu po opravě Salon retro trolejbusu Škoda 14Tr17/6M Protože byla koncepce trolejbusu 14Tr na přelomu let osmdesátých a devadesátých již poněkud zastaralá, bylo po přechodu z plánovaného na tržní hospodářství po roce 1989 nutné tuto koncepci alespoň částečně modernizovat tak, aby byla alespoň dočasně zajištěna konkurenceschopnost nabízeného produktu v podmínkách nových trhů. Nakonec se jednalo o modernizaci spíše vizuální v podobě dosazení nových čel s nedělenými čelními okny navržených spolu s nátěry vozidel doc. Ing. arch. Patrikem Kotasem. Nové řešení předního čela umožňovalo umístění terčíkového transparentu. Salon vozidla byl barevně laděn do šedých odstínů. Novinkou bylo použití laminátových sběračů ESKO s botkami Letros. V roce 1995 bylo do Brna dodáno 20 ks těchto modernizovaných trolejbusů Škoda 14Tr17/6M. Jedním z nich byl i vůz 3283, který byl zařazen do vozovny Slatina. Po dokončení výstavby nové vozovny Komín sem byl vůz následně přesunut. V roce 2006 byly původní transparenty METRA Blansko nahrazeny použitými transparenty BUSE BS110 z vozu 7410. Roku 2010 byla na voze provedena generální oprava, při níž obdržel vůz mj. novou podlahovinu Altro, transparenty BS120 a osvěžovací jednotku kabiny řidiče Ebercool. V roce 2015 byly dosazeny stahováky Railtech, hnací náprava z vyřazeného vozu 3261 a trolejbus byl přesunut do vozovny Husovice, odkud byl vypravován až do odstavení z provozu v únoru 2022. Vzhledem k záměru dopravního podniku vyčlenit do sbírky retro vozidel i zástupce trolejbusu 14Tr, byla opět využita volná kapacita dílen k započetí renovace do stavu po dodání na tomto voze. Původní záměr zařadit do retro programu vůz 3260 nebyl vzhledem k vyšším nákladům na vytvoření atypického a nedochovaného předního čela realizován.

Retro trolejbus Škoda 14Tr17/6M před vykonáním technicko-bezpečnostní zkoušky Kabina řidiče retro trolejbusu Škoda 14Tr17/6M Postup prací při provádění generální opravy byl obdobný jako u dříve běžně prováděných generálních oprav těchto vozidel. Byl ovšem kladen důraz na použití původních prvků jako např. motorgenerátoru, koženkových sedadel původního vzoru, černé gumové podlahoviny, stropního osvětlení salonu, informačního systému METRA Blansko, odbavovacího systému SAVS, zástěny kabiny řidiče, původních ovládacích a signálních prvků na palubní desce apod. Generální oprava byla zakončena předáním vozu do provozu po zkušebních jízdách a provedení nezbytné elektro revize a technické prohlídky v září 2023.
autor: Lukin, 25. 9. 2023, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz