Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2009 a výhled na rok 2010

Dodávka nové tramvaje Škoda 13T Při příležitosti uveřejnění statistik k vozovému parku za rok 2009 si dovolím v této aktualitě uvést stručný souhrn změn ve vozovém parku v předešlém roce. Aktualizováno - přidány medlánecké vozy T3 vyřazené k 31. 12. 2009. Viz dále.

Tramvaje

Oproti minulým letem jsme se v tramvajové dopravě dočkali poměrně razantní obnovy vozového parku. Díky získání dotace z Evropské unie ve výši téměř 500 mil. Kč bylo možné ke čtyřem již dříve objednaným vozům Škoda 13T hrazeným z městského rozpočtu přiobjednat ještě dalších 9 tramvají stejného typu. Celkově jsme tedy pořídili 13 tramvají typu Škoda 13T. Vozy dostaly evidenční čísla 1907 - 1919 a zařazeny byly do vozovny Medlánky k předchozím vozům stejného typu. Mluvíme-li o obnově vozového parku, nesmíme zapomenout na modernizace, které v případě vozů VarioLF znamenají prakticky pořízení nové tramvaje. V minulém roce jsme navázali na modernizace tramvají T3 z předešlých let pořízením jednoho vozu typu VarioLFR.E (ev. č. 1599II), článková VariaLF2R.E, určená zejména k provozování v soupravách na nejexponovanějších linkách, byla doplněna dvěma vozy (ev. č. 1092 (A-vůz) a 1093 (B-vůz)). Již tradičními se staly modernizace vozů KT8 spojené s dosazením středního nízkopodlažního článku ML8LF. V roce 2009 pokračovaly stejným tempem jako v předchozích letech - 3 vozy ročně. Konkrétně se jednalo o KT8 evidenčních čísel 1709, 1710 a 1716. Další zmíněníhodnou událostí je opětovné zprovoznění tramvaje RT6N1 1803 (Žanetka).

Pro fandy smutnější stránkou obnovy vozového parku je vyřazování, které nechybělo ani v roce 2009. Z pravidelného provozu byly v loňském roce odstaveny: zrychlovačové T3 evidenčních čísel 1536, 1537, 1548, 1549, 1559, 1599 a T3M 1542, 1571, 1577, 1578, 1579, 1588, 1591, 1602. Seznam odstavených tramvají doplnila ještě zrychlovačová K2 1093. Většina jmenovaných vozů byla již sešrotována, některé ale na svůj osud teprve čekají.

Celkem tedy bylo zařazeno 16 nových tramvají (+ znovuzprovozněna jedna RT6N1 z roku 1997) a odstaveno 15 starších vozů. DPMB v současné době disponuje 318 provozními tramvajemi. Počet provozních nízkopodlažních tramvají se zvýšil na 86, což tvoří 27 % z celkového počtu. Průměrné stáří tramvají se podařílo obnovami a vyřazováním snížit z předloňských 22,6 let na 21,6 roků.

Pro rok 2010 je očekáváno 5 dalších vozů typu Škoda 13T, přičemž tyto tramvaje by již měly mít upravené řešení interiéru v lichých článcích (místo sedaček kolmo ke směru jízdy sedadla po směru jízdy a proti němu). Pokračovat by také měly modernizace vozů, a to tempem 3 nové vozy VarioLF2R.E (předpoklad ev. č. 1078, 1098 a 1109) a 3 další modernizace vozů KT8 (předpoklad ev. č. 1711 (modernizace v rámci opravy po vážné nehodě v dubnu 2008), 1726 a 1728). V tomto roce by také měla být v ÚD Medlánky opravena a zprovozněna další RT6N1 - 1802. Ruku v ruce s dodávkami nových vozů půjde opět odstavování tramvají. Týkat se to bude zejména medláneckých souprav T3M a pisáreckých zrychlovačů.

Trolejbusy

I trolejbusový vozový park se v roce 2009 dočkal obnovy, byť nebyla tak masivní jako u kolejové elektrické trakce. Omladila jej dodávka 3 nízkopodlažních kloubových vozů Škoda Irisbus 25Tr (ev. č. 3615, 3616 a 3617). V loňském roce též probíhaly jak modernizace vozů 14TrM (vozy 3275, 3276, 3284 a 3286), tak GO (s dosazením výklopné plošiny pro vozíčkáře) částečné nízkopodlažních vozů 21Tr (ev. č. 3016, 3030II, 3031II, 3033II, 3034II a 3037II).

Konce svého působení v DPMB se v roce 2009 dočkaly trolejbusy 14Tr07 3195 a 3196. Odstaven z pravidelného provozu byl také vůz 3193. Ten však nebyl sešrotován, ale posloužil jako testovací vozidlo pro zabudování nových prvků elektrovýzbroje firmou Czetro. Další osud tohoto vozu je nejistý.

Celkem tedy byly v roce 2009 zařazeny 3 nové trolejbusy a tři trolejbusy z pravidelného provozu odstaveny. Celkový počet vozidel zůstal na čísle 149. Z toho je 25 trolejbusů kloubových a 124 sólo vozů. Nízkopodlažní nástup může nabídnout celkem 60 trolejbusů, což je přibližně 40 % z celkového počtu. Průměrné stáří provozních vozů dosahuje 13,5 roku, což je přibližně o půl roku víc než v roce 2008.

Výhled na rok 2010 není pro trolejbusový vozový park bohužel nikterak růžový. Budou sice pokračovat modernizace vozů jako doposud, není však očekávána žádná dodávka nových trolejbusů. Doufejme, že v roce 2011 bude tato mezera v obnově vozidel řádně napravena.

Autobusy

Autobusy v roce 2009 rozhodně nestrádaly. Hned zkraje roku bylo do provozu zařazeno 10 kloubových Citelisů 18M (ev. č. 2609II - 2618II) dodaných v prosinci 2008. Tím však obnova autobusů v roce 2009 rozhodně neskončila. V průběhu letních měsíců bylo totiž do provozu zařazeno dalších 19 Citelisů 12M a 4 kloubové vozy Citelis 18M (ev. č. 7653 - 7671 a 2619II - 2622II). Dodávky Citelisů doplnily v posledním čtvrtletí ještě 2 novinkové minibusy MAVE na podvozku Fiat (ev. č. 7501 a 7502). Masivní obnova novými vozy ale neznamenala přerušení generálních oprav vozů ve Zlínském Zlineru. Generálky v tradičním rozsahu se zde dočkalo celkem 11 sólo vozů B931 (ev. č. 7425, 7426, 7435 - 7437 a 7440 - 7445).

Bohaté dodávky nových autobusů by ale bez vyřazování znamenaly zbytečný přebytek vozů. Přirozeně tedy muselo dojít i k vyřazování dosluhujících starších Karos. V roce 2009 jsme se museli rozloučit s vozy: B741 2318, 2327 a B732 7197, 7213, 7230, 7248, 7253, 7264, 7267, 7269, 7271, 7293, 7299, 7320, 7322 a 7328. Většina vozů již byla odvezena do šrotu, ostatní je budou v dohledné době následovat.

Celkem tedy bylo v roce 2009 zařazeno 35 nových autobusů (z toho 14 kloubových, 21 standardních a 2 minibusy). Vyřazeno bylo 16 dosluhujících vozů. Celkový počet autobusů se tedy díky největší obnově za posledních 14 let vyšplhal až k číslu 314 vozů. Z tohoto počtu je 92 vozidel kloubových a 2 minibusy, zbytek vozů je standardní délky. Nízkopodlažnost může nabídnout 94 autobusů (včetně 2 minibusů), což je, při takovém počtu vozů úctyhodných, téměř 30 %. Průměrné stáří brněnských městských autobusů dosahuje 8,5 let, což znamená zlepšení o půl roku oproti roku 2008.

V roce 2010 by obnova autobusového vozového parku neměla ustat. Očekáváno je pořízení 25 alespoň částečně nízkopodlažních (Low Entry) 12metrových vozů. V současné době ještě není znám výsledek výběrového řízení, takže nelze s jistotou říct, který výrobce do Brna vozy dodá. Nové autobusy standardní délky doplní další 3 100% nízkopodlažní minibusy Mave, vyráběné firmou Mave Liptál ve spolupráci se zlínským Zlinerem. Generální opravy ve Zlineru by také měly pokračovat. Repasovány však oproti předchozím letům budou kloubové B941E namísto sólo vozů. Opravou by takto mělo projít v roce 2010 celkem 8 autobusů.


Kompletní statistiky vozového parku k 31. 12. 2009 v grafech si můžete prohlédnout v sekci statistika. Aktuální seznam vozů s podrobnostmi hledejte v evidenci.
autor: Eda, 1. 1. 2010, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz