Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Rekapitulace změn ve vozovém parku DPMB v roce 2010 a výhled na rok 2011

Souprava nových VariíLF2 na lince 1 Rok se s rokem sešel a opět tu máme leden. Podobně jako minulý rok i nyní si dovoluji na tomto místě uvést krátké shrnutí změn a novinek ve vozovém parku v uplynulém roce.

Tramvaje

Rok 2010 se v tramvajovém vozovém parku nesl ve znamení udržení trendů z minulých let. V průběhu celého roku byly v ústředních dílnách zkompletovány celkem 3 rekonstrukce tramvají K2 na VarioLF2R.E. Vozy dostaly evidenční čísla po původních vozech - 1078II, 1098II a 1109II (poslední jmenovaná však zasáhne do provozu až v roce 2011). Původní K2 těchto evidenčních čísel byly odstaveny a sešrotovány. Oproti minulým letům nebylo pořízeno ani jedno "sólo" VarioLF, naopak modernizace tramvají KT8 s doplněním středního nízkopodlažního článku ML8LF pokračovaly nezměněným tempem 3 vozy ročně. Pro rok 2010 to byly 1711 (po dvou letech od vážné nehody v dubnu 2008 vyjela do ulic v kompletně zrekonstruované podobě), 1726 a 1728. Rok 2010 byl tedy prvním rokem, kdy do těchto GO začaly nabíhat i tramvaje KT8D5SU z roku 1993. Další novinkou na modernizacích KT8 byl začátek dosazování klimatizací Janoza CZ na obě stanoviště řidiče. To si ovšem vyžádalo přemístění odpojovače až za A-kabinu a dovybavení zástěny kabiny řidiče výklopnými schůdky pro lepší manipulaci s odpojovačem. Nesmí zde chybět také zmínka o pokračujících generálních opravách tramvají T3G, kterým je mimo jiné dosazen nový ruční řadič a přesunuty brzdové odporníky na střechu (dle typu T3R). V minulém roce touto opravou prošly 2 soupravy - ze začátku roku 1607+1611, později i 1604+1619.

Další kapitolou obnovy vozového parku jsou samozřejmě nové tramvaje Škoda 13T. V minulém roce novou várku tramvají z Plzně očekávala veřejnost o mnoho více, protože dopravnímu podniku se povedlo vyjednat změnu neoblíbeného podélného uspořádání sedaček v lichých článcích na konvenční uspořádání po směru jízdy a proti němu. Navzdory očekávání však tyto Škodovácké tramvaje do Brna začaly přicházet až v prosinci 2010 a na jejich zařazení do provozu si tak budeme muset ještě počkat. Jistotou je, že jich z loňské dodávky bude celkem 5 a dostanou evidenční čísla 1920-1924 (viz evidenci). Co se týče jmen tramvají, tak zajímavostí je, že 1921 se bude jmenovat Zuzanka a následující vozy budou dostávat opět jména od začátku abecedy (počínaje Aničkou - 1922).

Rok 2010 ale nebyl z pohledu tramvajového vozového parku rokem nezajímavým. Jen letmo můžeme zmínit například sestavení dvou souprav T3M PX (zadními čely k sobě) jako provozní rezerva nedostatkových obousměrných vozů při letních výlukách. Podíváme-li se na provedení velkých oprav z roku 2010, zjistíme, že všechny vozy, které prošly dílnami byly dovybaveny informačním systémem BUSE, poptávkovým otvíráním dveří a ve většině případů také klimatizací kabiny řidiče Janoza CZ (i vozy, které předtím byly vybaveny Trav-l-Coolem). Další zajímavostí je otočení pantografů na tramvajích K2R při velkých prohlídkách "kloubem dozadu". Fandy jistě potěšila usilovná práce DP na dlouhodobém zprovoznění tramvají RT6, která se mimo relativně spolehlivý provoz vozu 1803 v posledních měsících roku projevila také zkompletováním tramvaje 1802 v ústředních dílnách. Tuto RT6 můžeme již od října 2010 potkávat na zkušebních jízdách a snad již během ledna 2011 i ve zkušebním provozu s cestujícími. Poslední dva postřehy jsou čistě vizuálního charakteru - v roce 2010 jsme se dočkali 2. reklamy na tramvaji typu 13T (1903 - Fly Emirates) a naopak to byl poslední rok, ve kterém jsme se mohli projet K2R či T3R (T3RF) v původním nátěru dle vzoru doc. Ing. arch. Patrika Kotase. V roce 2011 již budou všechny tyto tramvaje opatřeny unifikovaným nátěrem DPMB nebo celovozovou reklamou.

Stejně jako snad každý rok ani v roce 2010 se brněnským tramvajím nevyhlo odstavování a vyřazování. Mimo již jmenované původní K2 1078I, 1098I a 1109I se začátku roku 2011 v pravidelném provozu nedočkají také medlánecké T3M 1535, 1565, 1568, 1566, 1572 a 1600 + pisárecká odporová dvojice 1546+1547. Vozy T3M 1535, 1566, 1568 a 1572 stále ještě fyzicky existují, ostatní již byly sešrotovány.

Celkem tedy byly do provozu zařazeny 2 nové tramvaje (1078/2+1098/2) + 1 znovuzařazena (1711). Z pravidelného provozu bylo naopak vyřazeno 11 vozů. DPMB v současné době může na linky nasadit 310 tramvají, jejichž průměrné stáří je 21,9 let. Počet nízkopodlažních vozů se zvýšil na 91, což tvoří téměř 30 % tramvajového vozového parku. (Do statistik nejsou započítány ještě nezařazené tramvaje 1109/2 a 1920 - 1924)

Výhled na rok 2011 je pro tramvajový vozový park téměř stejný, jako byl na rok 2010. Dojde tedy k dodání 5 dalších tramvají Škoda 13T (budoucí čísla 1925-1929), budou zrekonstruovány opět 3 vozy KT8 na KT8D5R.N2 (očekáváme evidenční čísla 1702, 1708 a 1727) a pořízena budou další 2 VariaLF2 (předpoklad 1102 a 1114). Dále také budou pokračovat GO vozů T3G přibližně stejným tempem jako v roce 2010. Odstaveno by mělo být dalších cca 10 tramvají T3.


Trolejbusy

Jak jsme před rokem avizovali, tak se také stalo. V roce 2010 se Brněnské troleje nedočkaly žádného nového trolejbusu. Naopak tempo oprav stávajících vozů neustalo. Dále probíhají generální opravy vozů 14TrM i velké prohlídky vozů 21Tr a 15Tr. Nově je při opravách trolejbusů ve větší míře využívána moderní lakovna v ústředních dílnách DPMB v Medlánkách. Vozy lakované zde se na první pohled odlišují od ostatních vozů světle laděným interiérem - odstíny šedé shodné s interiéry tramvají.

Byť nebyl dodán žádný nový trolejbus, závislá silniční trakce nedostatkem vozů netrpí. Zvážíme-li probíhající výluku křižovatky Královopolská x Hradecká a také fakt, že nedostatkovými jsou hlavně kloubové trolejbusy, je zejména sólo vozů lehký nadbytek (je otázka, jak tomu bude po skončení jmenované výluky). Výsledkem je, že v roce 2010 byly odstaveny z pravidelného provozu 3 staré vozy 14Tr07. Byly to husovické 3197, 3198 a 3200.

Vyřazení 3 vozů a zařazení 0 vozů způsobilo snížení celkového počtu trolejbusů na číslo 146. Z tohoto počtu je 25 vozů kloubových a celkem 60 vozů nízkopodlažních. Nízkopodlažní vozy tak tvoří 41,1 % vozového parku trolejbusů. Průměrné stáří brněnských trolejbusů je 14,3 roků.

Stejně jako realita minulého roku, ani budoucnost roku nového trolejbusům příliš nehraje do karet. Prozatím není v plánu nákup žádných nových trolejbusů. Vozový park však bude nadále udržován generálními opravami a rekonstrukcemi jak starších vozů 14Tr a 15Tr, tak i nízkopodlažních 21Tr a 22Tr (předpoklad 2 vozy 22Tr). Při všech dílenských opravách vyšších stupňů by měly být vozům dosazovány klimatizace kabiny řidiče Janoza CZ. Neustane také instalace výklopných plošin pro vozíčkáře do vozů 21Tr, které ji ještě nemají. Nezbývá než doufat, že za rok bude tento výhledový odstavec pro brněnské trolejbusy růžovější.


Autobusy

Rok 2010 byl pro autobusový vozový park velmi pozitivní. Ať už se podíváme na rekonstrukci 12 vozů B941 ve Zlínském Zlineru (2344, 2345, 2346, 2347, 2348 (nyní v opravě), 2349 (nyní v opravě), 2356, 2357, 2358, 2359, 2360 a 2361) nebo na velkolepou injekci nových vozů (3 ks minibusů MAVE (7503, 7504 a 7505) a 25kusová série Low Entry vozů Crossway 12M (7801-7825)), brněnské autobusy rozhodně nestrádaly.

Jak to tak bývá, nově dodané vozy vystřídaly vozy staré. Odstaveny z pravidelného provozu tak byly standardní B732 7256, 7257, 7262, 7266, 7270, 7285, 7286, 7300, 7309, 7321, 7329, 7346, 7350, 7356, 7357, 7368, 7375, zbylé dvě B732 s plošinou pro vozíčkáře (plně nahrazeny vozy MAVE) 7354 a 7355, B731 7403, 7408 a bohužel také 2 kloubové B941 2331 (vyřazena po požáru) a 2341 (dojezdila kvůli prasklému rámu).

Na začátku roku 2011 tak DPMB disponuje celkem 313 autobusy, jejichž průměrné stáří je 7,8 let. 90 autobusů je kloubových a celkem 122 vozů je nízkopodlažních, což představuje 39 % vozového parku.

Protože předchozí 2 roky byly, co se dodávek nových autobusů týče, rekordní, v příštím roce neočekáváme dodávku žádných nových autobusů. Také by dále neměly pokračovat GO kloubových vozů B941, naopak několik sólo vozů B931E by se rekonstrukce ve zlínském Zlineru mělo dočkat. Očekáváme také odstavování dalších vozů B731 a B732 v podobném tempu, jaké bylo nasazeno v roce 2010 (po skončení výluk Královopolská a Komenského nám. se potřeba sólo vozů výrazněji sníží). Rok 2011 tak pravděpodobně bude posledním rokem provozu typu B732.40 v brněnské MHD (typ B732.20 již v Brně také nenajdeme).


Lodě

Protože v minulém roce se lodě dopravního podniku těšily velké publicitě, zaslouží si taky vlastní odstavec. Nebudu sice počítat průměrné stáří, ale musím zmínit, že minulý rok se brněnská přehrada po dlouhé době dočkala nové lodi. Nové plavidlo dostalo jméno Lipsko (partnerské město Brna), evidenční číslo 4823 a i přes úvodní komplikace se nakonec úspěšně zařadilo po bok 5 původních brněnských lodí (Brno, Praha, Dallas, Bratislava a Veveří). Naopak již dříve odstavená loď jménem Pionýr byla prodána MČ Brno-Jih. Obnova lodní flotily neustane ani v roce 2011. I proto byla plavební sezóna 2010 poslední pro lodě Praha a Bratislava. Za každou z nich totiž dopravní podnik v letošním roce pořídí další novou loď. Stejným tempem by obnova měla pokračovat i v roce 2012. Celkem tedy v letech 2010 - 2012 bude dodáno 5 nových lodí a všechny původní kromě generálkovaného (v r. 2006) Brna budou vyřazeny. V roce 2011 tedy vyplují na brněnskou přehradu 2 nové lodě – měly by se jmenovat Utrecht a Vídeň.Pokud máte zájem o konkrétnější informace o vozovém parku, koukněte do evidence.

Zajímavým materiálem jsou také statistiky vozového parku za uplynulý rok.
autor: Eda, 5. 1. 2011, Novinky ve vozovém parku DPMB, trvalý odkaz