Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Výměna kolejí v ulici Václavské

24.10.2020 06:00 - 25.10.2020 16:00
Linky: 1 2 5 N91 N98

Z důvodu výměny kolejí bude zcela neprůjezdná ulice Václavská.

Linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem přes náměstí Svobody a ulicemi Husova a Pekařská. Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská, zastávka Mendlovo náměstí ve směru k hlavnímu nádraží bude přeložena k zastávce linek 5 a 6 směr Pekařská.

Linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada – Nové sady a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky, zastávka Nové sady bude přeložena na 3./4. kolej. Pro cestu k Ústřednímu hřbitovu a do Modřic je možné využít prodlouženou linku 5 (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.

Linka 5 pojede po dobu výluky v trase Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov – Modřice, smyčka. Neobslouží zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v současné době v rámci výluky Ústřední hřbitov), v úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny zastávky a zajistí tak náhradní dopravu za linku 2. Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Celní a Vsetínská.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou autobusy od zastávky Hybešova odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase obslouží zastávku Nemocnice u svaté Anny. Ve směru k hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

Noční autobusové linky N91 a N98 pojedou v obou směrech odklonem. Ve směru od hlavního nádraží pojedou obě linky ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí pro linku N91 bude přeložena do ulice Vídeňské před křižovatku s ulicí Poříčí, zastávka Václavská bude pro obě noční linky přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.