Mimořádnosti, nehody - rok 2020 | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Mimořádnosti, nehody - rok 2020

Rozvolňování mimořádných opatření v brněnské MHD – podzim 2020

S ohledem na rozvolňování opatření spojených se šířením onemocnění COVID-19 dochází k následujícím úpravám v provozu městské hromadné dopravy v Brně:

– Linky 184 prozatím jedou podle jízdních řádů pro prázdniny, linky 12 a 53 jedou i v neděli podle jízdních řádů pro SOBOTY, zůstává omezen provoz nočních autobusových linek.
Od pondělí 30. listopadu 2020 byl částečně obnoven provoz školních linek š85, š87 a š88 a školních spojů na linkách 52, 65 a 70. Na vybraných autobusových linkách v exponovaných časech a směrech byly přidány posilové spoje. Linka 78 opět obsluhuje zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Od středy 2. prosince 2020 jedou tramvajové a trolejbusové linky podle jízdních řádů pro pracovní dny. Autobusové linky zůstávají v provozu podle jízdních řádů pro prázdniny.
Od pondělí 14. prosince 2020 pojedou podle jízdních řádů pro pracovní i autobusové linky 4084 a obnovuje se provoz všech školních spojů (linky 52, 65, 67, 70 a š85š88, s výjimkou linky š86). Noční autobusové linky N89N99 zůstávají v provozu podle upravených jízdních řádů.

Text je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace: 8. 12. 2020 číst dále
autor: Miky, 29. 11. 2020, trvalý odkaz

Mimořádná opatření v městské hromadné dopravě – podzim 2020

V souvislosti s druhou vlnou epidemie onemocnění COVID-19 dochází opět k mimořádným opatřením v městské hromadné dopravě. Přehled opatření naleznete v následující aktualitě.

Dopravní opatření:

Od noci z 9. na 10. října 2020 je omezen provoz nočních linek. Zrušena jsou spojení v 0:30 a 1:30 v noci před nepracovním dnem, celotýdenně nejedou vybrané posilové spoje (především ty s odjezdem ve 23:55 od hlavního nádraží).
– S ohledem na uzavření většiny škol je od středy 14. října 2020 zrušen provoz školních linek š85, š87 a š88 a také školních spojů na linkách 52, 65, 67 a 70.
Od čtvrtka 15. října 2020 jsou zrušeny ranní posilové spoje linky 12 vedené v trase Červinkova – Hlavní nádraží a zpět.
Od neděle 18. října 2020 jedou linky 12 a 53 i v neděli podle jízdních řádů pro soboty (bez večerního posílení).
Od pondělí 19. října 2020 je provoz na trolejbusových linkách 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a 39 a na všech autobusových linkách 4084 veden podle jízdních řádů pro prázdniny. Školní linka š86 je dočasně mimo provoz, stejně tak je dočasně zrušen provoz minibusové linky 211.
Od čtvrtka 22. října 2020 je provoz na tramvajových linkách 112 veden podle jízdních řádů pro prázdniny.
Od soboty 24. října 2020 vynechává linka 78 závlek k zastávkám Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Od pondělí 26. října 2020 přechází na prázdninový provoz i zbývající trolejbusové linky 25, 26, 31 a 33.

Hygienická opatření:

– Všichni cestující jsou povinni mít v prostoru zastávek a ve vozidlech MHD nasazenu roušku nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest.
– Přední dveře trolejbusů a autobusů (s výjimkou autobusů v mimobrněnských tarifních zónách) jsou určeny pouze pro výstup.
– Na všech linkách MHD trvá zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. Prodej jízdenek z pokladny v mimobrněnských zónách je zachován.
– Všechna vozidla MHD otevírají v zastávkách, v nichž zastavují, všechny dveře bez nutnosti použití poptávkového tlačítka. Režim zastávek na znamení však zůstává zachován, pro výstup v zastávce na znamení je tedy nutné tlačítko použít.
– Všechna vozidla MHD jsou na konečných zastávkách větrána. Pravidelně probíhá desinfekce ozónem a pomocí desinfekčních prostředků.

Text je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace: 24. 10. 2020 číst dále
autor: Miky, 13. 10. 2020, trvalý odkaz

Rozvolňování mimořádných opatření v brněnské MHD

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky a představitelů Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna dochází v průběhu května k postupnému uvolňování mimořádných opatření spojených s prevencí šíření onemocnění Covid-19.

Přehled změn v jednotlivých opatřeních:

od pondělí 11. května 2020 došlo k posílení provozu na linkách 4, 8, 10, 12, 31, 33 a E56, a to buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou, nebo úpravou jízdního řádu; linka E56 je stále v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží
od pondělí 11. května 2020 je opět k dispozici v plném rozsahu služba Seniorbus; objednávky jsou opět přijímány na standardním telefonním čísle 731 518 348 v pracovních dnech od 7:00 do 15:00
od středy 13. května 2020 došlo k obnovení režimu zastávek na znamení, je tedy nutné opět používat signalizaci k řidiči; nedošlo však k obnovení používání poptávkového otevírání dveří, vozidla MHD tak v zastávkách otevírají automaticky všechny dveře určené pro nástup cestujících
od pondělí 25. května 2020 dojde k posílení provozu na linkách 1, 8, 30 a v době ranní špičky také na linkách 40, 41, 47, 68 a 70; obnovují se vybrané školní spoje na linkách 49, 52, 65, 69, š85, š87 a š88
od noci 26./27. června 2020 se obnovují posilové spoje nočních linek odjíždějící před pravidelným půlnočním spojením ve vybraných směrech, úprava provozu v nepracovních dnech zůstává v platnosti
od 1. července 2020 je zrušena povinnost mít během přepravy zakrytá ústa a nos
od 4. července 2020 budou trolejbusy a autobusy opět otvírat přední dveře, a to pouze pro výstup (s výjimkou mimobrněnských zón, kde bude obnoven nástup pouze prvními dveřmi s odbavováním cestujících u řidiče)

V platnosti zůstávají následující opatření:

– linky 184 jedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny
– linka E56 je nadále v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží
– noční linky N89N99 jedou podle upravených jízdních řádů – v noci před nepracovním dnem jsou zrušena spojení v 0:30, 1:30, 4:30, 5:20 a 5:40, naopak je zavedeno spojení v 5:30
– mimo provoz zůstává linka 211
– je zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidiče

Dochází také k rozvolňování opatření v regionální dopravě a zavádění odřeknutých spojů, podrobnosti na www.idsjmk.cz.

Text je průběžně aktualizován.

(poslední aktualizace 30. 6. 2020) číst dále
autor: Miky, 13. 5. 2020, trvalý odkaz

Mimořádná opatření v městské hromadné dopravě – dopravní opatření

V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s onemocněním Covid-19 dochází s platností od středy 18. března 2020 do odvolání k následujícím změnám v dopravě:

– trolejbusové a denní autobusové linky pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny
– již od středy 11. března nejsou v provozu školní autobusové linky š85š88 a zvláštní školní spoje na linkách 52, 65, 67 a 70
– tramvajové linky prozatím zůstávají v provozu podle běžných jízdních řádů pro pracovní dny
– autobusová linka E56 bude v provozu pouze v úseku Nemocnice Bohunice – Královo Pole, nádraží
– autobusová linka 78 bude vynechávat zastávky Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz
– bude pozastaven provoz služby Seniorbus
– linky 1, 8, 12 a 53 pojedou i v neděli podle jízdních řádů pro soboty (ruší se podvečerní a večerní posílení)

Aktualizace: V následujících termínech vstupují v platnost další změny v dopravě:

od pondělí 23. března 2020 je provoz na vlakových a regionálních autobusových linkách veden podle prázdninových jízdních řádů, pro některé linky jsou vydány zvláštní jízdní řády
od úterý 24. března 2020 jedou podle prázdninových jízdních řádů také tramvajové linky v Brně
od čtvrtka 26. března 2020 je na základě dohody s obcí Bílovice nad Svitavou dočasně mimo provoz linka 211
od čtvrtka 26. března 2020 je částečně obnoven provoz služby Seniorbus – objednávky jsou přijímané na jednotné bezplatné brněnské infolince 800 140 800, služba je poskytována pouze pro nezbytné návštěvy lékaře
od noci na sobotu 28. března 2020 dojde k omezení provozu na linkách N89N99: v noci před nepracovním dnem budou zrušena spojení v 0:30, 1:30, 4:30, 5:20 a 5:40, naopak zavedeno bude spojení v 5:30, celotýdenně budou zrušeny posilové spoje odjíždějící 5 minut před půlnocí od hlavního nádraží
od noci na sobotu 28. března 2020 dojde k dočasnému zrušení nočních spojů na regionálních vlakových a autobusových linkách

aktualizace 30. 3. 2020 číst dále
autor: Miky, 16. 3. 2020, trvalý odkaz

Mimořádná opatření v městské hromadné dopravě – hygienická opatření

dočasná zábrana v přední části salonu trolejbusu Škoda 21Tr Z důvodu prevence šíření koronaviru zavedl DPMB, a.s., následující mimořádná opatření.

S platností od 12. 3. 2020 do odvolání:
– je aplikována zvýšená dezinfekce vozidel v rámci denní očisty,
– vozidla jsou větrána při obratech na konečných zastávkách,
– bylo zrušeno používání poptávkového otevírání dveří se zachováním povinnosti dát znamení k zastavení v zastávkách na znamení, při výstupu s kočárkem atd.,
– byl zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidiče v zónách 100 a 101,
– jsou jízdní doklady kontrolovány při revizi pouze vizuálně bez fyzického kontaktu s cestujícmi a jejich osobními a jízdními doklady.

S platností od víkendu 14.–15. 3. 2020 do odvolání:
– není umožněn nástup a výstup cestujících předními dveřmi (u trolejbusů a autobusů je vzhledem k níže uvedenému opatření nástup a výstup fyzicky znemožněn),
– je v trolejbusech a autobusech znemožněn vstup cestujících do přední části vozidel ke kabinám řidičů.

S platností od 17. 3. 2020 do odvolání:
– jsou cestující povinni mít během přepravy zakrytá ústa a nos (např. ústenkou, šálou nebo šátkem).

aktualizace 16. 3. 2020 číst dále
autor: Lukin, 14. 3. 2020, trvalý odkaz

Dopravní nehoda tramvají v ulici Křížová

poškozený vůz 1642 poškozená souprava 1609+1621 Dnes ráno v 8 hodin a 25 minut došlo na ulici Křížová k vážnému střetu dvou tramvajových souprav. Dvojice T3G ev. č. 1609+1621 vypravená na 1. kurz linky 6 směřovala od zastávky Poříčí směrem do centra, když před křižovatkou s ulicí Václavská zezadu najela do stojící soupravy T3G ev. č. 1641+1642 vypravené na 3. kurz linky 2. Během nehody došlo k lehčímu zranění 12 osob (10 cestujících plus oba řidiči) a vážnému poškození tramvají 1609 a 1642. Zbývající tramvaje 1621 a 1641 byly poškozeny méně. Událost si vyžádala přerušení provozu od ulice Vídeňská směrem do centra. Pravidelný provoz byl obnoven krátce před 10. hodinou dopolední. Příčina nehody je v šetření, o budoucnosti všech 4 poškozených tramvají bude teprve rozhodnuto.

Pro úplnost uveďme, že krátce po poledni došlo k vykolejení prvního podvozku soupravy 1106II+1596III vypravené na 1. kurz linky 12 jedoucí levým obloukem od zastávky Životského směrem do Juliánova. Událost se obešla bez újmy na zdraví i větších škod na majetku a bez omezení provozu. Vykolejená tramvaj zablokovala pouze směr z centra, který bylo možné objet blokovou smyčkou vedenou ulicemi Jeronýmova a Porhajmova. Vykolejenou tramvaj se podařilo odstranit přibližně po 20 minutách. I v tomto případě je příčina události v šetření. číst dále
autor: Ondra K., 17. 2. 2020, trvalý odkaz