Historické pohlednice | Zajímavosti | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Historické pohledniceHlavní nádraží


Symboly moderního a živého města na počátku 20. století - monumentální budova nádraží a
				elektrická tramvaj. Dnešní Benešova ulice na počátku 20. století. Přednádražní prostor v roce 1915. Ještě jednou podobný pohled na budovy naproti nádraží, tentokrát z roku 1917. Atmosféra dvacátých let...
Od 20. let se na pohlednicích začínají objevovat i automobily a autobusy. Elektrické
				dráhy začaly provozovat autobusovou dopravu v roce 1930, ovšem oba autobusy na této pohlednici
				ze třicátých let patří pravděpodobně jiným dopravcům. Fotografovi této pohlednice z 50. let se podařilo zachytit mimo jiné hned dva služební motorové
				vozy. V popředí vůz v nákladním provedení s okny zakrytými plachtou, v pozadí jiný služební vůz stahuje
				z Masarykovy ulice vozík na přepravu kolejnic. Pohled ze střechy budovy Hlavního nádraží v 60. letech. Odpolední přepravní špička na Hlavním nádraží v 60. letech. Dopravu řídí příslušníci SNB. Do třetice opět 60. léta, pro změnu barevný záběr z protější budovy.


Malinovskéno náměstí a Kobližná ulice


Divadlo a novotou skvící obchodní dům Baťa ve 30. letech. Některé
				pohlednice byly vydávány opakovaně, např. tento výtisk pochází z počátku
				50. let.
				Z dnešního pohledu se jeví už jen jako zajímavost zásah tehdejších
				cenzorů na reklamní nápisy v oknech prvního a druhého patra obchodního
				domu. Viselo na nich totiž heslo "Do školy v nových botách", v té době
				asi něco velmi nevhodného... 50. léta - obchody změnily své majitele, některé i sortiment. Moderní budova prvorepublikového obchodního obchodní domu se na
				pohlednicích objevuje stále často, tentokrát jako Dům obuvi. Na zastávce
				právě zastavil vůz linky 8 do Židenic. Pohled z opačné strany na tutéž zastávku. Souprava "plecháčů" před divadlem v 50. letech.
Pohled z některého z vrchních pater obchodního domu. Malinovského náměstí v 60. letech.


Náměstí Svobody


V roce 1906 byla na náměstí Svobody prodloužena ze Šilingrova
				náměstí ulicemi Dominikánskou a Zámečnickou zelená linka. Pohlednice pravděpodobně
				z roku 1913 dokumentuje způsob jejího kusého ukončení u morového sloupu. V roce 1913 byla dosud kuse ukončená trať z Dominikánské ulice
				částečně zdvoukolejněna a propojena s tratí na Kobližné ulici. Zelená linka již
				označená číslem 2 jezdila od Ústředního hřbitova až do Zábrdovic. Hříbek
				uprostřed tramvajové křižovatky byl postaven v roce 1926. Průhled ulicí Masarykovou k náměstí Svobody ve 30. letech. Známá pohlednice z počátku okupace. Náměstí Svobody v 50. letech. Trať v Zámečnické ulici byla
				zrušena v roce 1942 v souvislosti se zahájením provozu na nové trati v ulici Husova.
Opět 50. léta.. Na pohlednicích méně obvyklý pohled z přízemní prespektivy. 60. léta na náměstí s linkovým autobusem Š706 RTO. Po zrušení tratě v Kobližné ulici v roce 1958 zůstala na náměstí
				pouze tramvajová trať z Masarykovy do Rašínovy ulice.


Lodní doprava na Brněnské přehradě


Flotila čtyř nejstarších lodí. Zepředu: Veveří (1947-1955), Brno (1946-1968)
				a Morava (1946-1961), Úderník (1949). Do dnešních dnů existuje pouze poslední jmenovaná
				pod jménem Brno. Pionýr je první loď kompletně postavená v Dopravním podniku v roce
				1950. Dosud je v provozu. O rok později byla postavena loď Mír, na vodu
				poprvé spuštěna v roce 1952. V současné době je odstavená. Záběr přes příď lodě opět na Mír. Loď Praha je první dvoupalubová loď na Brněnské přehradě, byla vyrobená
				v roce 1953. Snímek přibližuje její původní podobu.
Původní podoba lodě Moskva (dnes Dallas), která byla postavená v roce 1955. V loděnici Dopravního podniku bylo v 50. letech vyrobeno 5 lodí i pro jiné
				odběratele. Poslední pohlednice pochází z Oravské přehrady, pravděpodobně s lodí Žilina.